Bloemenpracht in de Gijzenrooische Zeggen

Korte beschrijving

Laatst bijgewerkt op 18-04-2020

GPS Wandeling van 4 km die vooral in de maand juni een bloemenpracht laat zien. Ook in andere jaargetijden een leuke route om te lopen maar in juni kunt u extra beloond worden. In 2005 liepen we zowat door de klaprozen. In 2006 was de bloemenpracht alleen hier en daar te zien.


Kenmerken
Startpunt: Geldrop
Startlocatie: Noord-Brabant , Nederland
Co├Ârdinaten N51.413464 E5.538060
Afstanden: 3 km
Type: Bos, Open
Begaanbaar: Goede wandelschoenen aantrekken
Rolstoel: Niet toegankelijk
Honden: Aangelijnd
Horeca: Niet aanwezig
Gelopen op: 13-09-2010

Route informatie

Een GPS wandeling van 4 km lang door de Gijzenrooische Zeggen bij Geldrop.
Er zijn geen verkortingen beschikbaar.
De route is goed begaanbaar voor iedereen.
Het eerste gedeelte is wat drassig. Daardoor kunnen goede schoenen.
In de zomer kan wat muggenmelk uitkomst biedenLangere beschrijving

GPSwalking.nl: foto bij GPS wandeling / wandeling / wandeltocht / track / lezing / workshop/ GPSDe route begint aan de Gijzenrooi, een paar honderd meter buiten Geldrop. Er is een klein parkeerplaatsje om de auto te parkeren. De fiets kan gewoon bij een boom worden geparkeerd.

Het begin van de route loopt langs de rand van Geldrop. Telkens zie je een stukje van de oostrand waarbij de kerk van Zesgehuchten een prima oriëntatiepunt is.

Het eerste deel van de route loopt door vrij drassig gebied. Het vele riet wijst hier al op. Goede schoenen zijn hier erg handig.

Door het open landschap zijn er mooie vergezichten. Weilanden wisselen zich af en telkens heb je weer een blik op de oostkant van Geldrop. Je kunt mooi zien hoe de bebouwing de laatste jaren opgerukt is. Niet dat die bebouwing storend in het zicht ligt. Maar je weet gewoon dat de onder de rook van Geldrop aan het wandelen bent.

Gijzenrooi
Gijzenrooi was een van de zes gehuchten uit de voormalige gemeente Zesgehuchten. Het is nu de benaming voor een groepje boerderijen in het oude cultuurlandschap tussen Geldrop en Eindhoven. Zesgehuchten is, zoals de naam al zegt, de verzamelnaam van de zes gehuchten waaruit deze vroegere gemeente is opgebouwd.Zesgehuchten hoorde bij de heerlijkheid Heeze, Leende en Zesgehuchten en bestond uit Gijzenrooi, Genoenhuis, Hulst, Hoog Geldrop 't Hout en Riel.

De Gijzenrooise Zegge is tegenwoordig de benaming voor het landelijk gebied tussen Geldrop en Eindhoven. De Gijzenrooise weg is de rondweg rond Hoog Geldrop. Het woord "rooi" in Gijzenrooi vertelt ons dat het bos van Gijsbrecht werd ontgonnen.

Ook op de website van bewonersverening Gijzenrooi staat een leuk stukje geschiedenis:

GPSwalking.nl: foto bij GPS wandeling / wandeling / wandeltocht / track / lezing / workshop/ GPSGijzenrooi
In het verleden had ieder perceel en ieder gehucht een naam. De meeste namen hebben te maken met de hoogteligging ofwel het gebruik van het perceel als akker, weide, hooiland, moeras of heide. De grote hoeveelheid heide en moerasnamen in de omgeving van Gijzenrooi geven aan dat de meeste gronden nog onontgonnen waren. Namen als Laar (Laarstraat in Geldrop), Goor (Braakhuizen in Geldrop), Broek (Hulsterbroek), Putten (bij Riel) en Zigge (Gijzenrooise Zigge) wijzen op moerasgrond.

De namen van de gehuchten verraden eveneens het een en ander over de oorsprong van het dorp. Zo is Riel afgeleid van Rielle of Rietlo. Lo betekent een open plek in het bos.
De naam Gijzenrooi wijst op een ontginning in het bos. Plaatsnamen die eindigen op Rode komen in deze streek vrij veel voor (Sint Oedenrode, Nistelrode). Gijsen wil zeggen dat de ontginning eigendom was van ene Gijsbrecht. De meeste namen eindigend op -rode dateren uit de twaalfde en dertiende eeuw.

De gehuchten Riel en Gijzenrooi lage op hoge zandruggen, zogenaamde donken of heuvels en omgeven door woeste gronden, die we grof aanduiden als de Rielse heide, de Stratumse heide en de Groote heide.

De Rielse heide werd in de eerste helft van de negentiende eeuw ontgonnen in verband met de aanleg van de Eindhovense weg. Aldaar lagen enkele zeer grote waterpartijen, waarvan er een tot 50 meter Riel naderde. Tussen Riel en de eerste huizen aan de Rielse dijk in Geldrop lag vroeger ook veel heide. Het gehucht Riel werd beschermd door grote houtwallen.

GPSwalking.nl: foto bij GPS wandeling / wandeling / wandeltocht / track / lezing / workshop/ GPSDe bevolking van Gijzenrooi en Riel bestond grotendeels uit landbouwers. De pachters van de hoeven hadden de meeste grond ter beschikking.

Een deel van de inwoners van de gehuchten was als knecht werkzaam bij een boer. De dagloners moesten vaak met andere zaken aan hun kost zien te komen.

In Geldrop was geld te verdienen met de lakennijverheid (bijvoorbeeld als thuiswever in het gehucht) en ook de stad Eindhoven gaf enkele mogelijkheden. Gespecialiseerde bevolking als bakkers, slagers, smeden treffen we op deze gehuchten niet aan. De bevolking was direct of indirect bij de landbouw betrokken. Brood werd gebakken in een bakhuis bij de boerderij.

Bij het eerste (en meteen laatste) bruggetje heb een je leuk uitzicht naar alle kanten. Later kom je meer in de bossen terecht waar het uitzicht beperkter is. De paden varieren hier van smal tot breed. In het najaar kun onderweg overal paddenstoelen zien.

In het meest oostelijke puntje van de route is de bebouwing van Eindhoven al te zien. Door de bloemen is het nieuwste hoogbouw in aanbouw van Eindhoven te zien. De Admirant steekt ver boven alles uit en kan niet over het hoofd worden gezien.

GPSwalking.nl: foto bij GPS wandeling / wandeling / wandeltocht / track / lezing / workshop/ GPSAdmirant
De Admirant is een in 2006 voltooide woontoren in het centrum van Eindhoven aan de Emmasingel, en is onderdeel van het project 'Rond de Admirant'. Het gehele 'Rond de Admirant' project zal rond 2008 afgerond zijn en zal onder meer een nieuwe winkelstraat, megabioscoop en futuristische gebouwen toevoegen aan de binnenstad.

Op 10 mei 2007 is bekend geworden dat het project enige vertraging zal oplopen. De welstandscommissie is niet akkoord gegaan met de plannen voor de megabioscoop. Met de winkels en appartement wordt op z'n vroegst in september 2007 begonnen, de rest volgt rond januari 2008.

Interessante feiten
Met 105 meter is De Admirant het hoogste gebouw van Eindhoven. Het gebouw is, op de betonnen basis (van 5 verdiepingen) na, geheel opgebouwd door middel van 'pre-fab'. Dit zijn in de fabriek gemaakte onderdelen die als het ware als een puzzel opgestapeld worden en zo de toren vormen. De onderste verdiepingen zijn zo ontworpen, dat deze aansluiten op het oude Philips hoofdkantoor (de Bruine Heer).

GPSwalking.nl: foto bij GPS wandeling / wandeling / wandeltocht / track / lezing / workshop/ GPSOnder weg staat een bord van Brabants Landschap met uitleg over dit gebied. Te lezen is:

De kern van het gebied bestaat uit de Zegge, een nat elzenbroekbos met soorten als moerasviooltje, gele lis en waterviolier. Rond de Zegge ligt een zone met vochtige graslanden waar o.a. echte koekoeksbloem en pinksterbloem voorkomen.

In dit deel liggen enkele fraaie houtwallen. De grasmus is hier de vaste bewoner. De graslanden worden omgeven door hoger gelegen oude akkergronden. Op biologische wijze, dus zonder kunstmest en bestrijdingsmiddelen, worden hier granen en groenbemestingsgewassen verbouwd. Dit beheer past bij de cultuurhistorische waarde van deze akkers. Soorten als patrijs en geelgors voelen zich hier thuis. Akkerkruiden als korenbloem en klaproos krijgen de kans om zich te vestigen.

POI's

  • Gijzenrooise zeggen N51.4154 E5.5321
  • Start/finish/parkeerplaats N51.4134 E5.5380
Acties
Navigeer naar startlocatie Download (ZIP) Download (GPX) Bekijk kaart/tracks Bekijk de fotoserie Print wandeling tekst
Startlocatie

Reacties


Wij zijn benieuwd naar uw reactie. Wel hebben we een aantal spelregels waar we u even op willen attenderen

  • Alle velden moeten verplicht worden ingevuld.
  • Uw reactie wordt pas na goedkeuring zichtbaar in de lijst ervaringen.
  • Uw e-mail adres niet wordt getoond op de site.
  • De webmaster behoudt zich het recht uw tekst aan te passen.
  • Het is niet toegestaan email-adressen, enige weblinks of schuttingtaal in de tekst op te nemen. Bij veelvuldig misbruik kan u de mogelijkheid van opslaan worden ontzegd.
  • Als u ons een link wilt doorsturen dan a.u.b. per email.
  • English texts will not be accepted. All input needs to be approved by the webmaster on forehand before be visible on this website. So save yourself the trouble.