De Luysen

Korte beschrijving

Laatst bijgewerkt op 23-11-2019

De wandeling loopt voor een groot gedeelte door België. U kunt deze route ook lopen zonder GPS. Wij hebben een combinatie van de rode en blauwe route gelopen. De wandeling gaat gedeeltelijk over asfaltwegen die gelukkig niet druk bereden worden door auto's. Het andere gedeelte van de wandeling gaat door de natuur. Het kan op de route drassig zijn. Goede schoenen zijn daarom aan te bevelen.

Onderweg komt u langs 2 vogelkijkhutten. Een goede verrekijker is dan zeer welkom. De Voorste Luysmolen is ook een bezoekje waard. De molen is open elke 2e en 4e zondag van de maand van 10.00 uur tot 14.00 uur.


Kenmerken
Startpunt: Bocholt (B)
Startlocatie: Limburg Belgisch , Belgie
Coördinaten N51.176861 E5.660455
Afstanden: 15, 11, 6 km
Type: Beek, Bos, Open, Ven
Begaanbaar: Gedeeltelijk drassig
Rolstoel: Niet toegankelijk
Honden: Aangelijnd
Horeca: Niet aanwezig
Gelopen op: 13-09-2010

Route informatie

Een GPS wandeling van 15 km door het natuurgebied de Luysen onder Weert.
Er zijn verkorte versies van 11 en 6 km van deze wandeling beschikbaar.
Ook is er een verlenging van 17 km die bij
Nieuw Vosseven begint.
De hond mag aangelijnd mee, maar u mag niet met een hond in de buurt van de vogelkijkhutten komen.

Onderweg is er een horecagelegenheid tegen in de Mariahoeve (op de zondag van 14:00 tot 18:00).
Ook in Luysmolen is een horecagelegenheid (http://deluysmolen.blogspot.be).
Als u parkeert bij het park Klein Vosseven dan is daar een prima horecagelegenheid met een gezellig terras (www.nieuwvosseven.nl)
En u komt onderweg verschillende picknicktafels tegen.Langere beschrijving

GPSwalking.nl: foto bij GPS wandeling / wandeling / wandeltocht / track / lezing / workshop/ GPS

Op het Internet hadden we deze route al een beetje voorbereid. Niet eenvoudig omdat je eerst een boekje moet bestellen. En daar was geen tijd meer voor. Gelukkig wisten we waar ongeveer de parkeerplaats moest liggen. Daarnaast zijn er in dit gebied weinig wandelwegen, en die er zijn zijn netjes aangegeven met gekleurde paaltjes.

Aan het einde van een lange weg is de parkeerplaats. Precies op het punt waar u niet meer verder kunt. Aan de kant van de weg is een groot wit vlak op de weg geschilderd, daar kunt u parkeren. Als er al auto's staan is het duidelijk. Als u de eerste bent dan vraagt u zich af, net als wij, waar kan ik de auto laten. Gewoon in het vak.

Het eerste gedeelte van de wandeling kan erg modderig zijn. Goede schoenen zijn aan te bevelen. Lekker weer en overal informatieborden. Wat kan een mens nog meer willen halverwege januari.

Een aardig alternatief is om te starten bij het Nieuw Vosseven/Klein Vosseven waar ook een prima horecagelegenheid ligt. Wij hebben in maart 2014 kennis mogen maken met dit mooie park. Zie ons sfeerverslag.

GPSwalking.nl: foto bij GPS wandeling / wandeling / wandeltocht / track / lezing / workshop/ GPSKempenbroek, grensoverschrijdend landschap
Op de grens van Belgisch en Nederlands Limburg en Noord-Brabant ligt Kempen-Broek, een grensoverschrijdend landschap dat in zijn omvang uniek is voor Vlaanderen en Nederland. Het strekt zich uit over de gemeenten Cranendonck en Weert in Nederland en Hamont-Achel, Bocholt, Bree, Kinrooi en Maaseik in België.

Het bijzondere en afwisselende landschap bestaat uit meerdere, aan elkaar grenzende delen zoals een huis met kamers. Elke kamer heeft wat te bieden en straalt een eigen sfeer uit: bos, moeras, hooiland, beekvallei,...

Deze kamers zijn een thuis voor talrijke zeldzame planten en dieren.Vele mensen werken samen aan het behoud van deze mooie, grensoverschrijdende mozaïek van landschappen zodat bezoekers Kempen-Broek in al zijn facetten kunnen ontdekken. Wandelaars, fietsers, ruiters, menners en mountainbikers kunnen via bewegwijzerde routes op hun eigen tempo genieten van het landschap, de natuur, de cultuurelementen en de rust.

GPSwalking.nl: foto bij GPS wandeling / wandeling / wandeltocht / track / lezing / workshop/ GPSGEBIEDSINFORMATIE
Langs de middenloop van de Abeek, op de grens van Bree en Bocholt, ligt het natuurgebied Mariahof - De Luysen: een 40 ha groot vijvergebied dat het hart van menig vogelliefhebber al sneller deed slaan. Het is een onderdeel van het grotere vijvergebied Mariahof - De Luysen - Grootbroek dat het blauwe hart van Kempen-Broek vormt. Omgeven , door de droge eikenbossen en moerassen van het Grootbroek en het Stramprooierbroek en de landbouwgebieden St.- Maartensheide en Kreiel zijn de vijvers een thuis voor vele zeldzame vogels en libellen. Enkele vogelkijkhutten geven je een unieke blik op dit gebied.

GPSwalking.nl: foto bij GPS wandeling / wandeling / wandeltocht / track / lezing / workshop/ GPSHou je eerder van open landschappen, dan ben je in St.- Maartensheide en Hemelrijk op je plaats. Weilanden, akkers, bosjes, houtkanten, boomrijen en poelen vormen .een kleinschalig landschap dat bijzonder geschikt is voor de grauwe klauwier, de geelgors en weidevogels zoals de wulp en de grutto.

De aandachtige bezoeker kan bovendien zoeken naar de subtiele aanwezigheid van een stukje ontginningsgeschiedenis uit de beginjaren van de vorige eeuw.

Onderweg komt u mogelijk ook bomen tegen die vol zitten met de eikenprocessierups of met wat er nog van over is.

GPSwalking.nl: foto bij GPS wandeling / wandeling / wandeltocht / track / lezing / workshop/ GPSEikenprocessierups
De eikenprocessierups (Thaumetopoea processionea) is de rups van een nachtvlinder die in Nederland sinds 2004 vooral in Noord-Brabant en Limburg, en soms in Gelderland weer voorkomt. In Vlaanderen komt de rups overal voor.

De brandharen van de rups vormen voor de mens een gevaar voor de gezondheid. De haren zijn 0,2 tot 0,3 millimeter lang. Elke rups heeft er honderdduizenden tot een miljoen van. Het zijn pijlvormige haren, die bij een bedreiging worden afgeschoten. De haren kunnen dan makkelijk de huid, de ogen en de luchtwegen binnendringen. De stoffen die van de haren afkomen veroorzaken een op allergie lijkende huiduitslag, zwellingen, rode ogen en hevige jeuk, die tot twee weken kan aanhouden.

IGPSwalking.nln de meeste gevallen verdwijnen de klachten vanzelf. Niet alle personen zijn even gevoelig voor de brandharen. Zonder behandeling kunnen de haren als ze het oog binnendringen blindheid veroorzaken. Dit komt echter niet vaak voor. In zeldzame gevallen kunnen andere verschijnselen ontstaan, namelijk braken, duizeligheid en koorts.

De rupsen hoeven niet te worden aangeraakt om in contact te komen met de brandharen. De haartjes verspreiden zich met de wind en kunnen zo in contact komen met wandelaars of fietsers. De haren verschijnen half mei tot eind juni op de rupsen.

GPSwalking.nlDe brandharen blijven ook na het vertrek van de rupsen in de nesten aanwezig, die aan de stammen en dikke takken hangen. Jaren later kunnen deze nesten bij aanraking nog overlast veroorzaken. Ook dieren, met name honden, kunnen last hebben van de brandharen van de rups.

De behandeling van brandharen begint met het zo goed mogelijk afspoelen van de huid, en het uitspoelen van geïrriteerde ogen. Krabben of wrijven verspreidt de haren, wat de klachten nog verergert. Ook kleding moet goed worden gewassen en uitgespoeld.

Meer kunt u lezen op Wikipedia.

Onderweg komt u een grenspaal tegen. Precies op de grens tussen Nederland en Belgie ligt het Stramprooierbroek. Ook voorzien van een informatiebordje. Altijd welkom.

Stramprooierbroek
Het Stramprooierbroek staat bekend om zijn ondoordringbare moerassen met laagveen (zompige moerasgrond van onverteerd plantaardig materiaal) waarin onder meer de grote boterbloem, veenpluis en gagel groeit en het spiegeldikkopje (een kleine dagvlindersoort) leeft.

In de randzones komen wilgenstruwelen en elzenbroekbossen voor die in het voorjaar geel kleuren van de dotterbloemen. De hoger gelegen gronden die uit het moeras steken, zijn begroeid met eikenbossen, hier en daar afgewisseld met heideperceeltjes. Hier voelt de grote weerschijnvlinder zich thuis. Een opvallende vlinder waarvan de vleugels naargelang de lichtinval mooi blauw kleuren.

In het verleden vodden omwonenden in het gebied bijna alles wat ze nodig hadden om te overleven. Leem, riet en hout om hutjes te bouwen, turf en hout om zich te warmen. Wat ze aan vis of vogels konden vangen, aten ze op of verkochten ze op de markt.

Ook manden van wilgentenen, honing en zelfs bloedzuigers voor medisch gebruik brachten een cent op waarmee kleding en meel werden gekocht. Er liepen verschillende smokkelroutes doorheen de weinig toegankelijke broeken en in de moerassen en bossen vonden gevluchte Russische krijgsgevangenen tijdens Wereldoorlog II dankzij de hulp van enkele lokale boeren een veilig onderkomen.

Tegenwoordig wordt het overgrote deel van het Stramprooierbroek beheerd door Stichting Limburgs Landschap vzw en is het één van de drie stiltegebieden die de provincie Belgisch Limburg rijk is.

GPSwalking.nl: foto bij GPS wandeling / wandeling / wandeltocht / track / lezing / workshop/ GPSWater is er in dit gebied genoeg. Helaas mag u niet overal lopen. Veel paden zijn verboden toegang. Gelukkig zijn er verderop 2 leuke vogelkijkhutten. Daar kunt u tot aan het water komen en hebt u een vrij uitzicht.

 

Het vijvergebied Mariahof-De Luysen-Grootbroek
Voor je ligt een aaneengesloten vijvergebied van ruim 70 ha. Het bestaat uit de vijvers van het Mariahof, de Luysen en de vijvers van het bosreservaat Grootbroek.

De vijvers in het bosreservaat Grootbroek zijn eigendom van het Agentschap voor Natuur en Bos. De Luysen, een voormalig recreatiedomein, werd in 1996 eigendom van Natuurpunt en volledog heringericht. In 2005 kocht Natuurpunt de vijvers van Mariahof en zal ze ook inrichten om de natuur maximale kansen te geven.

Voor het graven van de vijvers in de jaren '60 van de vorige eeuw lag hier een uitgestrekt moerasgebied dat was ontstaan doordat enkele beken uitmondde in een komvormige laagte. De Abeek slingerde er zich bovendoen met een stelsel geulen een weg door en was er plaaselijk meer dan een kilometer breed. De Amazone in het klein.

GPSwalking.nl: foto bij GPS wandeling / wandeling / wandeltocht / track / lezing / workshop/ GPSDoor de ligging tussen de open moerassen in het noordeljker gelegen Smeetshof en de vijvers in de oostelijk gelegen Zig ontstaat in het hart van Kempen-Broek een "wetland" van internationale betekenis voor o.a. water- of moerasvogels en steltlopers.

Wist je trouwens dat het vijvergebied samen met het naburige Stramprooierbroek één van de libellenrijkste gebieden in Vlaanderen vormt? Je kan er bijna 50 soorten waarnemen.

Niet minder dan 20 van 26 soorten die in Vlaanderen bedreigd zijn of zelfs op het randje van uitsterven staan, werden hier na 1990 waargenomen. Een absolutte topper.

GPSwalking.nl: foto bij GPS wandeling / wandeling / wandeltocht / track / lezing / workshop/ GPSDe bever is bovendien sinds enkele jaren via de Abeek spontaan naar Kempen-Broek teruggekeerd en voelt zich bijzonder goed thuis in het Stramprooierbroek en het vijvergebied Luysen - Mariahof - Grootbeek.

Kijkhut De IJsvogel
In dit natuurgebied zorgen moeras, riet en open water voor voedsel en nestgelegenheid voor vele, zelfs bedreigde vogels.

Sommige vogels zijn zeer algemeen en verblijven hier het hele jaar. Andere soorten zijn zeldzaam of alleen op bepaalde tijdstippen in het gebied aanwezig.

GPSwalking.nlBlauwe reiger, watersnip, waterral en eenden kan je hier gemakkelijk elke dag bekijken. Zeldzame vogels zijn roerdomp, zomertaling, bruine kiekendief en boomvalk. Blauwborst, rietgors en kleine karekiet maken hun nest in de rietkragen.

In het voorjaar en het najaar kan je hier visarend, groenpootruiter, witgatje en oeverloper bewonderen. In de winter verblijven hier vele zilverreigers. Ook blauwe kiekendief en klapekster worden hier af en toe waargenomen.

In deze vogelkijkhut kan je vogels en zoogdieren bekijken in hun natuurlijke omgeving zonder ze te storen. Deze kijkhut is ook toegankelijk voor rolstoelgebruikers door een verhoogd platform en verlaagde kijkgaten. Voor een optimale natuurbeleving kan je best stil zijn, anders zijn de vogels gevlogen!

GPSwalking.nlHet natuurontwikkelingsproject De Luysen en deze kijkhut kwamen tot stand in samenwerking met de Vlaams Land Maatschappij en de stad Bree. Dankzij dit project namen de natuurwaarden van het gebied sterk toe. De vele vrijwilligers van Natuurpunt Bree zorgen voor het beheer van het gebied.

De vogelkijkhutten zijn zeker de moeite van een bezoek waard. Wel moet u er aan denken dat u met een hond geen toegang heeft tot het gebied rond de vogelkijkhutten. De hutten bieden alle comfort om een tijdje te vogelen. Vergeet niet om een verrekijker mee te nemen.

GPSwalking.nl: foto bij GPS wandeling / wandeling / wandeltocht / track / lezing / workshop/ GPSDe Luysen
De Luysen is een vrij jong natuurgebied. Nog niet zo lang geleden werd er hier immers nog druk gezwommen in de vijvers die er toen helemaal anders uitzagen.

Sinds de jaren '60 van de vorige eeuw werden in dit vroegere moerasgebied enkele plassen, die waren ontstaan door turfwinning, omgevormd tot een illegaal recreatiedomein met zwem- en visvijvers.

in 1996 kocht de Wielewaal (nu gefusioneerd met Natuurreservaten tot Natuurpunt), met de hulp van de stad Bree, het domein en werd de Vlaamse Landmaatschappij ingeschakeld om het gebied grondig op de schop te nemen. In twee fases (1999 - 2002) werd de recreatieve infrastructuur verwijderd en werden de bestaande vijvers heringericht en uitgebreid. Er werden moeraszones, slikplaten, een slibvang en een zuiveringsrietveld aangelegd. Twee vogelkijkhutten vormen de kroon op het werk.

GPSwalking.nl: foto bij GPS wandeling / wandeling / wandeltocht / track / lezing / workshop/ GPSDe vijvers krijgen - via twee gescheiden systemen - water van de hoger gelegen Abeek. Met het eerste systeem loopt water via de kleine plas achter je (een heringericht weekendverblijf) door de twee slenken op de voorgrond om uiteindelijk in de Lossing uit te monden. Met het tweede systeem wordt water uit de Abeek genomen, ter hoogte van de landbrug tussen beide slenken. Het water stroomt eerst door een slibvang en zuiveringsrietveld om het grotendeels te zuiveren van organische verontreinigingen. Nadat het water zich een weg door de vijvers heeft gezocht, stroomt het uiteindelijk eveneens in de Lossing.

En het resultaat mag er zijn. De Luysen is sinds de herinrichting een 40 ha groot eldorado voor vogels en libellen geworden... en voor vogelliefhebbers.Vele soorten die hier voorkomen, zoals de roerdomp, waterral, watersnip of zomertaling, staan op de Europese lijst van bedreigde diersoorten.

In 2005 slaagde Natuurpunt erin om ook de achterliggende vijvers van het Manahoef te kopen. Dit gebied zal in de toekomst worden heringericht zodat het één geheel vormt met de Luysen.

GPSwalking.nl: foto bij GPS wandeling / wandeling / wandeltocht / track / lezing / workshop/ GPSDe Abeek
De Abeek, die ontspringt op het Kempens Plateau in Meeuwen en oorspronkelijk in Neer (NL) in de Maas uitmondde, is één van de levensaders van het grensoverschrijdend landschap Kempen-Broek. Ter hoogte van De Voorste Luysmolen (waar je nu staat) en het natuurgebied Mariahof - De Luysen stroomt de Abeek niet meer in haar oorspronkelijke bedding. Om enkele watermolens (Clootsmolen, Voorste Luysmolen, Achterste Luysmolen, Broekmolen) van voldoende water te voorzien, werd haar loop verschoven naar de flanken van haar oorspronkelijke vallei waardoor het verval groter werd. Hierdoor ligt de beek langs één zijde hoger dan de omgeving. Door de aanwezigheid van de vele watermolens langs de loop van de Abeek, ooit waren het er ruim 16, werd de beek ook wel eens Molenbeek genoemd.

Hoewel de midden- en benedenloop van de Abeek sterk door de mens is beïnvloed, behoort de beek nog altijd tot één van de betere beken in Vlaanderen. De waterkwaliteit, soorten- en structuurrijkdom zijn van een hoog niveau. In de zomer het dan ook van het leven in, boven en langs de beek.

GPSwalking.nl: foto bij GPS wandeling / wandeling / wandeltocht / track / lezing / workshop/ GPSAan het einde van de ronde om de vijvers komen we bij de Voorste Luysmolen. Elke 2e en 4e zondag van de maand is deze (water)molen open voor bezichting.

Op een informatiebord stond te lezen dat de molen open is van 10.00 uur tot 16.00 uur. Op de molen zelf hing een a4-tje met daarop de openingtijden van 10.00 tot 14.00 uur. De molenaars geven een prima uitleg, dus een bezoekje is zeker de moeite waard.

EEN GRAANTJE GESCHIEDENIS
De Voorste Luysmolen, een watermolen waarvan we een eerste vermelding vinden in 1515, maalde voor het laatst in 1965. Hij werd genoemd naar de eerste molenaar "Petrus Luijs". De familienaam Luys heeft niets te maken met een insect of een parasiet, maar is van oorsprong een veldnaam.Veel hooilandpercelen langs de Abeek kregen de naam "luijs" mee. De oudste vermelding is van 1594: den luijsbampt. Luijs is een Oost-Nederlandse variant van "lis of rietgras".

GPSwalking.nl: foto bij GPS wandeling / wandeling / wandeltocht / track / lezing / workshop/ GPSAanvankelijk was de Luysmolen een volmolen,waar vezels werden ineen gewerkt tot een dichte massa. Later werd er ook graan gemalen. De molen werd doorheen de eeuwen meermaals verbouwd. Een tweede molen, de "Achterste Luysmolen", dateerde uit 1602, maar werd in 1926 afgebroken.

De Luysmolen kan nu weer malen, ledere tweede en vierde zondag van de maand geeft een molenaar van 10 tot 16 uur maaldemonstraties.Tussen 15 april en 15 oktober is de molen vrij te bezichtigen en kan je gebruik maken van het sanitair. De molenaarswoning is eigendom van de Vlaamse Gemeenschap, hier woont de natuurwachter.

GPSwalking.nl: foto bij GPS wandeling / wandeling / wandeltocht / track / lezing / workshop/ GPSHet laatste gedeelte van de wandeling gaat over de verharde weg. Lange rechte stukken, met wel een fraai uitzicht. Je hoort weinig verkeersgeluiden en met een stevig tempo zijn deze stukken prima te lopen.

Net voordat we weer bij de auto uitkomen lopen we nog even langs de tweede vogelkijkhut. Ook een fraai exemplaar. Daar ziet u ook de grote grazers, met een beetje geluk staan ze in zicht van de camera.

Een afwisselende wandeling door mooie en iets minder mooie gebieden. Maar over het algemeen een heel aardige wandeling. Zeker als u van de mogelijkheid gebruik maakt om vogels te spotten.

Geraadpleegde websites:

POI's

 • Alternatieve parkeerplaats/Kleinvosseven N51.1913 E5.6594
 • Alternatieve parkeerplaats/Watermolen N51.1799 E5.6312
 • Ganzenvijver N51.1856 E5.6703
 • Mariahof N51.1778 E5.6634
 • Picknicktafel N51.1715 E5.6519
 • Start/Finish/Parkeerplaats N51.1768 E5.6604
 • Vijvergebied Maria-de Luysen-Grootbroek N51.1815 E5.6453
 • Vogelkijkhut de IJsvogel N51.1810 E5.6515
 • Vogelkijkhut de Wielewaal N51.1797 E5.6556
Acties
Navigeer naar startlocatie Download (ZIP) Download (GPX) Bekijk kaart/tracks Bekijk de fotoserie Print wandeling tekst
Startlocatie

Reacties


Wij zijn benieuwd naar uw reactie. Wel hebben we een aantal spelregels waar we u even op willen attenderen

 • Alle velden moeten verplicht worden ingevuld.
 • Uw reactie wordt pas na goedkeuring zichtbaar in de lijst ervaringen.
 • Uw e-mail adres niet wordt getoond op de site.
 • De webmaster behoudt zich het recht uw tekst aan te passen.
 • Het is niet toegestaan email-adressen, enige weblinks of schuttingtaal in de tekst op te nemen. Bij veelvuldig misbruik kan u de mogelijkheid van opslaan worden ontzegd.
 • Als u ons een link wilt doorsturen dan a.u.b. per email.
 • English texts will not be accepted. All input needs to be approved by the webmaster on forehand before be visible on this website. So save yourself the trouble.