Klein Vossenven - Thorn

Korte beschrijving

Laatst bijgewerkt op 23-11-2019

We waren in het midden van maart 2014 te gast op Klein Vosseven om een aantal wandel- en fietsroutes uit te zetten. Een heerlijke omgeving om te wandelen en fietsen. Klein Vosseven is een verhuurbedrijf met 4 vakantie-woningen op vakantiepark 't Vosseven. Het park bevindt zich in Limburg, vlakbij het dorp Stramproy. Een klein dorp met ongeveer 5000 inwoners.

Stramproy ligt bij Weert en tegen de grens van Belgie. Door de kleinschaligheid en de bosrijke omgeving is rust en natuur een pluspunt van dit park. Het park is zeer geschikt voor 50+ en jonge gezinnen. Natuurliefhebbers, fietsers en wandelaars zullen zich hier zeker vermaken. Diverse fiets- en wandelroutes zijn in de omgeving uitgezet en kunnen vanaf het park worden gestart. Omliggende natuurgebieden als de Grote Peel, de Tungelerwallen en de Stramproyse Heide zijn zeker de moeite waard om te bezoeken.

Het 'witte' stadje Thorn is ruim 800 jaar lang de hoofdstad geweest van een miniatuur vorstendom onder vrouwelijk bewind, compleet met eigen rechtspraak, minileger en gedurende enige tijd ook eigen muntslag.

Thorn dankt zijn ontstaan aan de stichting van een abdij in het laatste kwart van de 10e eeuw. Zij werd rond 975 gesticht als benedictinessenklooster door graaf Ansfried van Utrecht en zijn echtgenote Hereswind, ook wel Hilsondis genoemd. Hun dochter Benedicta werd de eerste abdis.

De abdij groeide uit tot een rijk wereldlijk stift voor dames van hoge adel, die werden bijgestaan door kanunikken. Aan het hoofd stond een vorstin-abdis, die in het toenmalige Duitse keizerrijk een bevoorrechte positie innam en zitting had in de Rijksdag. Ze was tevens vorstin van het Land van Thorn.


Kenmerken
Startpunt: Stramproy, Bunglowpark Klein Vosseven
Startlocatie: Limburg , Nederland
Coördinaten N51.192641 E5.660448
Afstanden: 60, 46 km
Type: Niet beschikbaar
Begaanbaar: Doorgaans goed begaanbaar
Rolstoel: Niet toegankelijk
Honden: In de fietstas?
Horeca: Bij start en onderweg
Gelopen op: 17-03-2014

Route informatie

Een GPS fietstocht van 45 km van Klein Vosseven naar Thorn (en terug).
Er is een verlenging van 60 km beschikbaar.
Er is een route en een track beschikbaar.
Bij de start en in Thorn zijn een goede horecagelegenheden.
De route gaat over verharde wegen, op een klein stukje grindweg na.Langere beschrijving

GPSwalking.nlWe brengen het weekend door in vakantiepark Klein Vosseven. Gezellig met z'n viertjes. Arnold en Leonoor gaan een tweetal wandelingen uitzetten. En wij (Rob en Brigitte) twee fietstochten. Bekijk ons sfeerverslag.

Op deze tweede dag van ons verblijf zijn we naar Thorn gefietst. Een pittige tocht vanwege de sterke tegenwind op de terugweg. Maar het bezoek aan de witte stad Thorn maakt veel goed.

Maar op de heenweg hadden we wind in de rug. De dat fietste zalig. Dankzij de rustige wegen hoefden we ook niet vaak voor een auto aan de kant.

Direct rondom Klein Vosseven liggen een aantal kleine maar interessante natuurgebieden. We rijden er langs en kunnen genieten van het mooi uitzicht.

GPSwalking.nlD'n Oetslaag
D'n Oetslaag is een onderdeel van de Stramprooier heide, dat op zijn beurt deel uit maakt van het Grenspark Kempen-Broek. In het Kernpen-Broek groeien losse natuurgebieden aan elkaar tot één groot, vrij toegankelijk gebied. Dat gebeurt door tussengelegen landbouwpercelen om te vormen tot natuur. De sleutel hiertoe zijn agrariërs die hun percelen verkopen of ruilen voor betere grond verderop.

Het eindresultaat is een natuurpark van grote allure, waarin waterrijke moerasgebieden en hoge, droge zandruggen elkaar afwisselen. Bos, struweel, heide en bloemrijk grasland zullen een landschap vormen van duizenden hectares, waarin honderden kilometers prikkeldraad zijn opgeruimd. Wandelaars en fietsers kunnen in dit uitgestrekte natuurpark bijzondere dieren ontmoeten zoals bevers, otters, reeën, edelherten, oerrunderen, kraanvogels, zwarte ooievaars, raven, boomkikkers en grote weerschijnvlinders. Een aantal van deze soorten is hier nu al te vinden, maar zal nu de ruimte krijgen om ook op andere plekken te leven.


GPSwalking.nlIn de huidige fase ziet u d'n Oetslaag veranderen en groeien. Diverse natuurlijke processen doen hun intrede, zoals jaarrondbegrazing door runderen en spontane plantengroei. Natuurlijke grondwaterstromen krijgen alle ruimte. Het terrein is zo ingericht dat moerasontwikkeling op gang komt.

Door het dichten van sloten en greppels is het terrein sterk vergat. Zo ontstaan natte laagten ten behoeve van de boomkikker en andere moerassoorten. Door het aaneenschakelen van natuurgebieden, wordt het gebied waar de grazers kunnen rondtrekken In de toekomst nog groter.

GPSwalking.nlTijdens de fietstocht komen we veel kapellen en kruizen tegen. Van sommige vinden we informatie in- of rond de kapel. Van de andere kunnen we alleen de naam ontdekken. Het zijn mooie onderbrekingen van deze fietstocht. Maar bij de twee molens onderweg stoppen we even.

Keijersmolen
Deze stenen berg- of beltmolen wend In 1869 gebouwd door Jan Keljers-Van Eijgen en is sindsdien altijd in het bezit van dezelfde familie gebleven. In de poort is nog een sluitsteen te zien met opschrift: "JK/MCVE/1869" (Jan Keijers en Maria Catharina Van Eijgen). De molen maalde tot de Tweede Wereldoorlog uitsluitend op windkracht.

In 1968-1969 werd de molen grondig gerestaureerd. Het molenwerk bleef volledig behouden en de molen is nog in bedrijf. In 2005 werd Theo Keijers (eigenaar van de molen sinds 1962) geviert! omdat hij al 60 jaar molenaar was!

De molen werd beschermd bij koninklijk besluit van 7 december 1959. Bij besluit van 30 mei 1994 werd ook de omgeving opgenomen in de bescherming.

GPSwalking.nlDan zien we een klein bordje staan met "Oorlogsmonument WOI". Daar moeten we natuurlijk even langs. Tot mijn verbazing sta ik bij dezelfde DRAAD als gisteren bij de Beverbeek. Heel toevallig.

Oorlogsmonument
In 2008 actualiseerde de Werkgroep Toeristische Wandelpaden (WTW) een aantal paden in de voormalige gemeente Hunsel. Omdat wandelen meer kan zijn dan alleen lichamelijke inspanning of ontspanning ontstond het idee langs de wandelpaden enkele historische landschappelijke elementen te reconstrueren zoals een deel van de voormalige "elektrische draad" uit de Eerste Wereldoorlog die van 1916 tot 1918 in de buurt van "Kempkes" stond.

GPSwalking.nlIn nauwe samenwerking met de Belgische gemeente Kinrooi, de Nederlandse gemeente Leudal, de Nederlandse provincie Limburg en de eigenaren van de grenshoeve "Kempkes" én dankzij de medewerking van vele mensen uit België en Nederland die spontaan allerlei historisch materiaal beschikbaar stelden, kon dit vredesmonument vorm krijgen.

Om de grote vluchtelingenstroom naar het neutrale Nederland tijdens de Eerste Wereldoorlog een halt toe te roepen, begon de Duitse bezetter in 1915 met de aanleg van een elektrisch afschrikkingshek tussen België en Nederland.

In die tijd was het gevaar van elektriciteit bij een groot deel van de bevolking niet bekend. Dit leidde tot veel doden en ernstige ongelukken.

De op deze locatie symbolisch opgerichte elektrische draad, de toegangspoort, het wachthuisje en het schakelhuisje zijn een weergave van de toenmalige situatie. Naast het schakelhuisje bevond zich ook nog een soldatenverblijf waarin dikwijls transformatoren of generatoren stonden die werden aangedreven door diesel- of petroleummotoren.


GPSwalking.nlDen elektrische draad
Op 4 augustus 1914 viel het Duitse leger België binnen. Vluchten kon naar Frankrijk en over zee naar Engeland. Duizenden vluchtelingen staken de grens over naar het neutrale Nederland. De post van en naar het front ging ook voor een deel via Nederland. Later kwamen daar de spionnen bij en de mannen die als vrijwilligers naar het front wilden.

Beschermdraad
Om dit grensverkeer een halt toe te roepen besloten de Duitsers in 1915 "de elektrischen draad" te plaats. De elektrisch geladen draëht ook wel "dodendraad" genoemd, werden in 1915 en 1916 over een lengte van meer dan 300 kilometer aangelegd van Aken tot Cadzand. In Molenbeersel werd de draad in februari 1916 geplaatst.

Stroomdraad
De versperring bestond uit een afrastering van drie rijen draden waarvan de twee buitenste drie beschermingsdraden hadden en de middelste rij was uitgevoerd met gemiddeld vijf draden, waarop een spanning van 2000 volt stond. Afhankelijk van de bodem, de terreingesteldheid en de ter plaatse beschikbare materialen verschilde de uitvoering van de "elektrische draad" nogal.

GPSwalking.nlDe elektrische spanning op de draden werd aangevoerd via generatoren uit plaatselijk gelegen fabrieken. Om de twee kilometer werd er een "Schalthaus" (schakelhuisje) geplaatst. In deze schakelhuisjes was meestal een soldatenverblijf voorzien met erboven een ruimte voor een transformator of generator. Ook kon vanuit deze huisjes de spanning op de "sperdraden" worden uitgeschakeld.

Het schakelhuis bij boerderij "Kempkes" te Moten-beersel was voorzien van de code L3. Deze huisjes waren met 5 meter hoge palen (waaraan de hoogspanningsdraden hingen) verbonden met generatoren uit de fabrieken. De spanning voor het schakelhuisje in deze buurt kwam van de generator uit de kruitfabriek in Kaulille,


GPSwalking.nlOndanks de waarschuwingen zijn er toch veel mensen omgekomen aan deze elektrische versperring. Precieze aantallen zijn niet bekend. Men schat dat er tussen de 300 en 500 slachtoffers vielen aan deze draad.

Ook in onze streek kwamen mensen om het leven aan de draad. In Molenbeersel kwam op 13 augustus 1916 Peter Mathijs Leeters van Keyershof (Manestraat) door een noodlottig ongeval om het leven. Hij raakte de draad bij het overgooien van een brief voor familie uit Neeritter. Zijn dochter probeerde hem nog te redden, maar verbrandde daarbij haar arm. Peter Mathijs Leeters werd op 18 augustus 1916 op het kerkhof te Neeritter begraven.

In 1917 kwamen veel vluchtelingen uit het oorlogsgebied in het westen van België en uit de grote steden naar onze streken ten gevolge van het voedseltekort


GPSwalking.nlOp 13 juni 1917 bleef een bejaarde man uit Luik aan de draad dood. Diezelfde dag werden aan de grens 5 jongens aangehouden en meegevoerd. De meesten wilden de grens over naar Nederland. Dit lukte soms met medeweten van Duitse wachtposten.

Hierdoor kwam de Duitse overheid met een nieuwe maatregel. Een strook van honderd meter breed langs de versperring werd tot verboden gebied verklaard. In dit gebied moesten de mensen hun huizen verlaten. In Grootbeersel moesten de families Meulen, Aendekerk en Hendrik Houben hun huizen verlaten.

GPSwalking.nl"De Eerste Wereldoorlog in Limburg. Verslagen"
In I919 kregen alle Belgische pastoors van hun bisschop de opdracht eèn verslag te schrijven over hun parochie tijdens de Eerste Wereldoorlog. In het bisdom Luik dienden 200 van de 247 pastoors een verslag in (in 1997 uitgegeven door de provincie Limburg). Hun teksten schetsen een uitvoerig beeld van de oorlogsjaren.

Over de elektrische draad in Molenbeersel schreef toenmalig pastoor C. Gubbels het volgende: "De grensversperring werd geplaatst op 12 km in de parochie in 't jaar 1916 (februari tot juni).

Algemeene hulp van alle inwoners om de menschen over den draad te helpen, dus algemeene dienstvaardigheid. Geene plichtverzakingen.

Negen lijken van doodgeblevenen aan de draadversperring werden alhier op bevel der Duitschers begraven. Zij wilden geene inlichtingen over de dooden geven."

De afbraak van de draad
Na de oorlog werd overal langs de grens werd begonnen met de afbraak van de draadversperring. Sommige gemeenten verkochten het materiaal van de versperring openbaar.

GPSwalking.nlOp andere plaatsen gingen vooral de boeren of de plaatselijke bevolking over tot ontmanteling, de boeren konden de draad goed gebruiken: tijdens de oorlog hadden de Duitsers immers meer dan eens prikkeldraad en andere draad opgeëist voor het bouwen en onderhouden van deze draadversperring.

Op andere pjaatsen vernielde de bevolking al op 11 november niet enkel de draad, maar ook de schakelhuisjes en de grensbarakken van de Duitsers. Veel materiaal werd door de burgers, zowel Belgische als Nederlandse, weggehaald of soms gewoon feestelijk verbrand.

GPSwalking.nlDeze draad is ongeveer 100 jaar geleden geplaatst. Het is bijna niet voor te stellen hoe anders het in die tijd toeging. Enigszins stil fietsen we verder richting Thorn.

Kasteelmolen
De kasteelmolen dateert van 1538 en maakt een onderdeel uit van het waterkasteel "Borgitter" en en hoeven Breukskenshof en Grootenhof.

Deze watermolen bezit een bijzonder waterrad, namelijk een ijzeren Poncelet-rad. Dit waterrad is aan de zijkanten geheel afgesloten waardoor het water niet kon afstromen. Zodoende werd een hoger rendement verkregen.

Vlak voor Thorn veranderd het landschap en wordt het een klein beetje glooiend. We besluiten om zoveel mogelijk richting Maas te fietsen. Dat komt goed uit want we komen langs een Bomenmonument. Ook hier staat een informatiebord om ons wat achtergrond informatie te geven. We nemen alles in ons op en genieten van het mooie uitzicht op Thorn. De zon breek door en maakt alles veel vriendelijker.

GPSwalking.nlBomenmonument
Dit bomenmonument illustreert de band tussen de vroegere oernatuur en de nieuwe wildernis die nu in het zog van de grindwinning mag ontstaan door een bewuste menselijke keuze.

Oorspronkelijk groeiden deze bomen waarschijnlijk niet op deze plaats, maar stroomopwaarts langs de Maas. De bomen maakten deel uit van een oerbos langs de oevers van de Maas. De hogere delen van de oevers overstroomden minder vaak waardoor de bossen er zich konden ontwikkelen tot hardhoutooibossen met imposanten eikenbomen. Maar vroeg of laat verlegde de rivier haar bedding en verzwolg ze delen van het woud


GPSwalking.nlDe bomen werden meegesleurd in de woelige stroom en spoelden aan op de grindige oevers, waar ze gaandeweg bedolven werden onder grind, zand en leem. Zo bleven ze al die jaren bewaard.

Zo nu en dan stuiten de grlndwinners bij hun graafwerkzaamheden op deze subfossiele bomen. Deze bomen werden in deze omgeving In 2009 door de grlndwlnnlng aan de oppervlakte gebracht. Het zijn de resten van het natuurlijke landschap van ongeveer 2000 jaar geleden.

Aan onze linkerhand ligt een klein natuurgebied. Een vogelkijkhut trekt onze aandacht. Maar we hebben onze verrekijker thuisgelaten.

GPSwalking.nlWelkom in natuurgebied Koningssteen-Kollegreend
Op de grens tussen België en Nederland maak je in natuurgebied Koningssteen-Kollegreend kennis met een uniek rivierlandschap. Ooit kronkelde de Maas met haarvele meanders hier. Een deel van het gebied werd al ontgonnen en teruggegeven aan de natuur, namelijk Koningssteen en Kleizone. Deze gebieden zijn toegankelijk op de paden.

In de rest van dit gebied wordt de komende jaren nog grind gewonnen, om het daarna ook in te richten als natuurgebied. In dit grensoverschrijdende natuurgebied zorgen zelfredzame Konik-paarden en Gallowayrunderen voor het dagelijkse beheer. Hoewel deze dieren zachtaardig zijn, hou je best toch voldoende afstand. Aal of voeder de dieren zeker niet, om opdringerigheid bij andere bezoekers te voorkomen.


GPSwalking.nlDe dieren vinden in het gebied namelijk het jaar rond voldoende voedsel en hebben een sterk kudde-instinct. Limburgs Landschap vzw en Natuurmonumenten willen met deze grote grazers zoveel mogelijk natuurlijke processen hun gang laten gaan: terwijl in het voorjaar de dieren het jonge gras opeten en zo ruimte maken voor bloemenrijke kruiden, ruimen ze in de winter ruigtes op en knabbelen ze aan takken en bomen. Zo ontstaan weer nieuwe open plekken. Via hun vacht verspreiden ze zaad. Hun mest is dan weer een bron van voedsel voor plant en dier.

In de ruigere delen van de begrazingszone groeien schermbloemigen, zoals wilde peen, engelwortel, pastinaak en kleine bevernel. Daar profiteert de koninginnepage van. Deze grote zwart geel gestreepte vlinder zet namelijk haar eitjes af op schermbloemigen. De koninginnepage kan je zien vliegen van eind april tot eind augustus. Pas uitgeslopen rupsen lijken op vogeluitwerpselen en eten van de bovenkant van de bladeren. Vanaf het vierde rupsenstadium krijgt de rups haar typische kleuren: groen met zwarte banden en oranje stippen.


GPSwalking.nlOok wilde marjolein is een van de vele planten in dit natuurgebied die met haar geurige bloemen massaal vlinders en bijen aantrekt. Door de stenige, kalkrijke ondergrond stelt deze zuiderse plant het hier wel. In de rest van Nederland en België is de plant zeer zeldzaam. Wrijf gerust eens met je handen over de bladeren. Je merkt direct of je de juiste plant beet hebt!   

Verwar ze niet met de echte marjolein, origanum marjorana, een eenjarige plant die veelvuldig gekweekt wordt in tuinen.

Dan komen we bij het hoogtepunt van deze fietstocht. We rijden Thorn in. De zon zorgt ervoor dat de terrassen vol lopen. We genieten van een pannekoek en van de vele fraaie doorkijkjes. Hier moet je even de tijd voor nemen.

GPSwalking.nlTwee harmonieën: geiten en bokken
Tot in 1863 bestond er in Thorn één muziekvereniging: het Philharmonisch Gezelschap "Concordia".Vele van de muzikanten van dit gezelschap zorgden op feesten en partijen voor de muziek. Dit was een doorn in het oog van de pastoor Hij zag hierin een uiting van zedelijk verval.

In de periode 1860-1863 preekte hij in elke zondagse Hoogmis tegen de dans. Naar verluidt beëindigde hij zijn wekelijkse tirade steevast met de zinsnede "De dans eruit of het muziekgezelschap eruit".

I
GPSwalking.nln 1863 ontplofte de bom en scheurde het philharmonisch gezelschap naar aanleiding van het ontslag van de koster in tweeën. De koster - tevens kastelein - had zich steeds een voorspreker van dans en dansmuziek getoond. De pastoor richtte als reactie een eigen vereniging op, de Kerkelijke Harmonie "St-Michaël". De leden van het Philharmonisch gezelschap die de pastoor volgden en naar een nieuwe vereniging overgingen, noemde men in de volksmond al gauw geiten. Zij beloofden plechtig alleen nog tijdens kerkelijke aangelegenheden te musiceren.

GPSwalking.nlDe leden van het Philharmonisch gezelschap die zich niet voegden naar de pastoor, werden "bokken" gedoopt. De leider van dit muziekgezelschap, de burgemeester van Thorn, bleef de koster steunen en wist in 1865 voor zijn vereniging het predikaat "koninklijke" te verwerven. Zo kwamen zij aan de naam Koninklijke Harmonie van Thorn.

In een onderlinge rivaliteit wisten de twee verenigingen elkaar met name in de loop van de 20e eeuw op te stuwen naar een ongekend hoog niveau. Zij behoren thans tot de beste amateurorkesten van het land.


GPSwalking.nlDe oude kern van het witte stadje Thorn is een beschermd stadsgezicht. Het is een overblijfsel van het vroegere gelijknamige vorstendom.

Ruim 800 jaar lang was Thorn de hoofdplaats van dit miniatuur vorstendom. De geschiedenis van Thorn begint in het laatste kwart van de 10de eeuw, toen graaf Ansfried met zijn echtgenote Hilsondis er een abdij stichtte.

In de loop der tijden groeide de abdij uit tot een rijk wereldlijk stift. Alleen dames van hoge adel werden er toegelaten, Voor het verrichten van de kerkelijke diensten waren enige kanunniken aan het stift verbonden,

GPSwalking.nlZowel de stiftdames als de kanunniken waren woonachtig in fraaie, nu nog aanwezige woningen, in de omgeving van de abdij. Veel van deze woningen werden herbouwd in de 18de eeuw, toen de abdij een grote bloei kende.

Aan het hoofd van het stift stond de vorstin-abdis, die in het Duitse keizerrijk een zeer bevoorrechte positie innam en zitting had in de Rijksdag. Aan dit bolwerk van vrouwelijke heerschappij met eigen rechtspraak, minileger en gedurende enige tijd ook eigen muntslag, werd in 1794 bij de komst van de Fransen een einde gemaakt.

GPSwalking.nlKorte tijd na de komst van de bezetters vond de confiscatie en verkoop van de paleisgebouwen en eigendommen van het stift plaats. Van de stiftsgebouwen bleven bij de hier opvolgende sloop alleen de Abdijkerk en enkele bedrijfsgebouwen gespaard. Thorn heeft echter zijn sfeer weten te behouden en veel van zijn historische schoonheid kan thans nog bewonderd worden.

Bij de VVV – op het plein bij de kerk – is een plaatselijke wandelroute verkrijgbaar, met audio begeleiding langs een twintigtal monumenten. Zie http://www.ertussenuit.com/plaatsen/3105.htm
.

GPSwalking.nlWe fietsen weer terug naar Klein Vosseven. Onderweg komen we weer een aantal zeer fraaie kapellen en kuisen tegen. Overal stappen we even af om een kijkje te nemen.

Ongerbrogker kapel
Deze kapel is oorspronkelijk omstreeks 1900 gebouwd. In de zestiger jaren van de vorige eeuw is de kapel in verval geraakt en tenslotte in 1975 definitief gesloopt. In 2005 is de Ongerbrogker kapel herbouwd met medewerking van vrijwilligers, de gemeente Hunsel en de Heemkundevereniging Hunsel.

De naam van de kapel is afkomstig van de nabijgelegen hoeve Ongerbrogk, wiens naam benedenstrooms van de brug betekent. Van oudsher staat in de kapel een beeld van de H. Maria, tot wie hier werd gebeden voor genezing na ziekten.


GPSwalking.nlAerekapel
Tussen uitgestrekte weilanden die hier en daar worden afgewisseld met een landelijke boerderij staat op de hoek van de Moosterstraat en Roodvenstraat een kleine veldkapel die gewijd is aan Maria. Het bede-huisje werd door de familie Craenen gesticht en verrees in de nabijheid van hun boerderij De Aerenhof. Deze hoeve stamt van kort vóór de Eerste Wereldoorlog en van de rode baksteen die na de bouw ervan over was, werd het Mariahuisje opgetrokken.

Het kapelletje wordt in de volksmond dan öök wel de Aerekapel genoemd. Het kapelletje staat onder twee hoge bomen en het zadeldak wordt bedekt door oranje pannen. De zijmuren van het gebouwtje worden verlevendigd door kleine, rechthoekige ven-, steropeningen en smeedijzeren muurankers en zowel de daklijst als de voorgevel zijn versierd met decoratief metselwerk. De gevel is wit geschilderd en heeft een rechthoekige opening die voorzien is van een schilderachtige, houten deur met een oude, smeedijzeren deurklink.


GPSwalking.nlDe deur is bruin geschilderd en voorzien van twee hartvormige openingen én een offerblok. Boven de ingang hangt een opvallend forse crucifix met een corpus van hout. Het is vermoedelijk het houten kruisbeeld dat vroeger het interieur van het veldkapelletje sierde en dat speciaal voor het bedehuisje was gesneden door beeldhouwer Tiessen uit Roermond.

De muren en het plafond van het interieur zijn wit gepleisterd en op de vloer liggen natuurstenen plavuizen die worden omgeven door kiezels en keramische tegels. De achterwand is gedecoreerd met fantasievol inlegwerk van hout in de vorm van rozetten waarvoor een eenvoudige, houten altaartafel is geplaatst met een rijk gedecoreerde, neogotische altaaropbouw van ongeverfd hout.

GPSwalking.nlCentraal staat een nis waarvan de sokkel is versierd met een kruis, een hart en een anker, de symbolen voor Gelodf, Hoop en Liefde. De nis wordt aan beide zijden geflankeerd door slanke steunberen die door luchtbogen met de nis verbonden zijn. Het geheel is gedecoreerd met pinakels en vierpassen.

Op het altaar staan verder kaarsen en bloemen en achter het opengewerkte altaar is een blauw gekleurde doek gehangen die in elegante plooien naar beneden valt.

In de nis staat een veelkleurig, gipsen beeldje van Maria met naast haar het Christuskind. Beide staan op blauw gekleurde wolken en aan hun voeten zijn twee engelenkopjes met vleugels afgebeeld.

GPSwalking.nlMaria is gekleed in een roze sluier, een wit onderkleed en een blauwe mantel die in elegante plooien om haar heup is gedrapeerd en het kind is gekleed in een roze gewaad. Hun kleding is afgezet met gouden biezen en beide dragen een goudkleurige kroon.

Ruim 45 km later komen we weer bij ons huisje. De koffie staat klaar en daarna moeten we helaas gaan beginnen met het opruimen. We hebben een heerlijk weekend hier doorgebracht en genoten van de mooie omgeving.

Gelukkig hebben we voldoende inspiratie opgedaan voor een aantal wandelingen.

Geraadpleegde websites:

POI's

 • Aerekapel N51.1980 E5.7816
 • Bomenmonument N51.1508 E5.8335
 • Boomkapel N51.2096 E5.6929
 • Dn Oetslag N51.1875 E5.6638
 • Grensmonument N51.1726 E5.7737
 • Hubertus Kapel N51.1680 E5.7168
 • Jobkapel N51.1907 E5.6987
 • Kapel N51.1787 E5.7077
 • Kasteelmolen N51.1612 E5.8050
 • Keijsersmolen N51.1725 E5.7409
 • Koningssteen N51.1526 E5.8389
 • Kruis 1 N51.2113 E5.7669
 • Kruis 2 N51.2070 E5.6940
 • Mariagrot N51.1648 E5.7827
 • Ongerbrogrkapel N51.1798 E5.8106
 • Schreyvenkapel N51.1748 E5.7534
 • St Jozfkapel N51.1523 E5.8224
 • Start/finish/KleinVosseven N51.1926 E5.6604
 • Thorn N51.1639 E5.8411
 • Tungelroyse beek N51.2028 E5.694
Acties
Navigeer naar startlocatie Download (ZIP) Download (GPX) Bekijk kaart/tracks Bekijk de fotoserie Print wandeling tekst
Startlocatie

Reacties


Wij zijn benieuwd naar uw reactie. Wel hebben we een aantal spelregels waar we u even op willen attenderen

 • Alle velden moeten verplicht worden ingevuld.
 • Uw reactie wordt pas na goedkeuring zichtbaar in de lijst ervaringen.
 • Uw e-mail adres niet wordt getoond op de site.
 • De webmaster behoudt zich het recht uw tekst aan te passen.
 • Het is niet toegestaan email-adressen, enige weblinks of schuttingtaal in de tekst op te nemen. Bij veelvuldig misbruik kan u de mogelijkheid van opslaan worden ontzegd.
 • Als u ons een link wilt doorsturen dan a.u.b. per email.
 • English texts will not be accepted. All input needs to be approved by the webmaster on forehand before be visible on this website. So save yourself the trouble.