Ouderkerkerplas-Pontje

Korte beschrijving

Recreatiegebied Ouderkerkerplas
De Ouderkerkerplas is een voormalige zandwinput ten zuiden van Ouderkerk aan de Amstel, gegraven voor de aanleg van de A9. In een later stadium is er een grote hoeveelheid betonafval gestort.

In 1969 was er zand nodig voor de aanleg van de A9. De nieuwe A9 ging dwars door de Holendrechter- en Bullewijkerpolder. Het was daarom erg handig om op de bouwlocatie een zandwinning te starten. De Gemeente Ouder- Amstel sloot met Rijkswaterstaat een overeenstemming. In de zomer van 1969 kon met het graven begonnen worden. Aanvankelijk zou de winning tot 35 meter diep gaan. Vervolgens zou 33 meter puin worden gestort waardoor er een ondiepe plas zou overblijven. Deze ondiepe plas van 2 meter zou dan onderdeel worden van een groot watersportgebied. Later werd besloten de plas toch dieper te maken. Tot 1972 werd er zand gewonnen. In 1990 kon de Ouderkerkerplas geopend worden voor publiek. De grootste diepte is ongeveer 43 m, de oppervlakte 0,73 km2 en het volume ruim 12 miljoen m3.

Het Landje van Geijsel: rustplek voor vogels
Het Landje van Geijsel heeft zijn naam te danken aan de beheerder: boer Jan Geijsel. Hij zet het land ieder jaar in februari onder water, zodat een drassig gebied ontstaat (pias-dras). Hierdoor vormt zich een ideale rust- en foerageerplek voor honderden steltlopers, eenden en weidevogels die terugkeren van hun overwinteringsadres in het zuiden. Vooral 's ochtends en 's avonds kunt u hier dan honderden grutto's zien, ook de IJslandse ondersoort. Ze kunnen hier voedsel zoeken en veilig slapen. Dat doen ze graag met hun poten in het water, zodat roofdieren minder kans maken. 


Kenmerken
Startpunt: Ouderkerk a/d Amstel: Ouderkerkerplas
Startlocatie: Noord-Holland , Nederland
Coördinaten N52.296000 E4.932000
Afstanden: 12, 9 km
Type: Open, Rivier, Water
Begaanbaar: Goed
Rolstoel: Niet toegankelijk
Honden: Niet overal toegestaan
Horeca: Onderweg
Gelopen op: 28-03-2018

Route informatie

Een GPS wandeling van 12 km vanaf de Ouderkerkerplas (Ouderkerk a/d Amstel) naar het pondje over de Bullewijk.
De wandeling is goed begaanbaar en gaat grotendeels over verharde paden.
Als het pondje "geopend" is dan is de wandeling in te korten tot 9 km. Anders is het doorlopen tot de A2.
Naast een track is er ook een route beschikbaar.
Er is onderweg 1 horecagelegenheid. In de zomermaanden is er een mobiele horecagelegenheid bij de Ouderkerkerplas.

Bij de Ouderkerkerplas zijn honden verboden tussen 15 april en 15 oktober.



Langere beschrijving

GPSwalking.nlHet is eind maart en de klok is net 1 uur vooruit gezet. Dat betekent dat ik in de avonduren weer de omgeving van Amstelveen met de GPS kan gaan verkennen. De verwachte zonsondergang is rond 8 uur, dus op tijd op pad en in de buurt van Amstelveen blijven.

Ik kies een startlocatie waar ik 2 jaar geleden ook al een wandeling heb uitgezet. Deze keer was het idee om vanaf de Ouderkerkerplas naar het pontje over de Bullewijk te lopen, over te steken en dan langs de andere kant weer terug. 

Prima idee als het pontje "open" zou zijn geweest. Maar helaas, een grote ketting zorgde ervoor dat ik 2 opties had: weer omdraaien, of doorlopen naar de A2 om daar over te steken. Het werd de laatste optie die een verlenging van 3 km met zich meebracht. Wel 3 km extra langs de oevers van de Bullewijk. Wel met prachtige vergezichten, maar u bent gewaarschuwd. 

GPSwalking.nlZo start ik bij de Ouderkerkerplas waar het nu heerlijk rustig is. Geen badgasten, wel een paar mensen die hun hond aan het uitlaten zijn. Dat mag tussen 15 oktober en 15 april. In de zomermaanden bent u niet welkom met de hond.

Maar het mooiste gedeelte langs de plas bewaren we voor het laatste deel van het wandeling. Eerst maar even door een stukje Ouderkerk a/d Amstel om oever van de Bullewijk op te zoeken. Het is ook meteen het drukste gedeelte met redelijk wat verkeer. Bij restaurant de Voetangel slaan we af en wordt het veel rustiger. 

Overal waar je loopt merk je dat Amsterdam niet ver weg is. De Arena en de gebouwen eromheen zijn overal zichtbaar in de vergezichten. Het levert aparte foto's op. Thuis ben ik de bossen gewend. Soms weinig uitzicht. Tijdens deze wandeling is het één en al uitzicht. Naast Amsterdam zijn ook de A9 en de A2 niet te missen.

GPSwalking.nlRecreatiegebied Ouderkerkerplas
Welkom in recreatiegebied Ouderkerkerplas. Niet ver van de drukte van de randstad kunt u zich hier ontspannen in en rondom het water, zonnebaden, paardrijden of tijdens een wandel- of fietstocht heerlijk genieten van de natuur.

Van april tot en met september van zonsopgang tot zonsondergang is ook dagkamperen in dit gebied mogelijk. De Ouderkerkerplas is een goede plaats voor allerlei vormen van watersport en ligt in Groengebied Amstelland.

Natuur
Elke winter is de Ouderkerkerplas een rustgebied voor duizenden watervogels die het water gebruiken om te overwinteren.

GPSwalking.nlDoordat het water een beetje zout is en de plas in het midden erg diep, is de kans dat de plas dicht vriest zeer klein. De vogels hebben rust nodig om in de winter voldoende energie op te doen voor de terugreis. Daarom is de Ouderkerkerplas vanaf 15 oktober tot 15 april gesloten.

Ouderkerkerplas
De Ouderkerkerplas is een voormalige zandwinput ten zuiden van Ouderkerk aan de Amstel, gegraven voor de aanleg van de A9. In een later stadium is er een grote hoeveelheid betonafval gestort.

In 1969 was er zand nodig voor de aanleg van de A9. De nieuwe A9 ging dwars door de Holendrechter- en Bullewijkerpolder. Het was daarom erg handig om op de bouwlocatie een zandwinning te starten. De Gemeente Ouder- Amstel sloot met Rijkswaterstaat een overeenstemming.

GPSwalking.nlIn de zomer van 1969 kon met het graven begonnen worden. Aanvankelijk zou de winning tot 35 meter diep gaan. Vervolgens zou 33 meter puin worden gestort waardoor er een ondiepe plas zou overblijven. 

Deze ondiepe plas van 2 meter zou dan onderdeel worden van een groot watersportgebied. Later werd besloten de plas toch dieper te maken. Tot 1972 werd er zand gewonnen.

Daarna werd er op de zuidelijke oevers puin gestort. Nu is afgesproken dat de plas diep zal blijven aan de zuidkant. In het noorden ligt een ondieper gedeelte dat gebruikt wordt voor recreatie.

In 1990 kon de Ouderkerkerplas geopend worden voor publiek. De grootste diepte is ongeveer 43 m, de oppervlakte 0,73 km2 en het volume ruim 12 miljoen m3.

GPSwalking.nlHet is een belangrijk vogelgebied waar verschillende vogelkijkhutten om heen staan. Vanwege de diepte stroomt er brak water vanuit de Noordzee de Ouderkerkerplas in. Hierdoor, en door de diepte van de plas bevriest deze bijna nooit.

In de winter is de Ouderkerkerplas in trek bij watervogels zo als de smient, kuifeend en diverse ganzen. In de zomer kom je hier de oeverzwaluwen tegen. Veel vogels maken hier een nestje waardoor je enige tijd later veel jonge vogels kunt bewonderen.

Na de restaurant de Voetangel wordt het rustig. Nauwelijks nog verkeer. Dat gaat zo door tot het pontje of de A2. Aan de andere kant van de Bullewijk is er helemaal geen verkeer, op een fietser na, en kun je heerlijk uitkijken over het lege landschap. Neem wel een verrekijker mee want de vogels zitten doorgaans op enige afstand. 

GPSwalking.nlDe Bullewijk
De Bullewijk is een riviertje van ongeveer 3 km lang in de gemeente Ouder-Amstel in de Nederlandse provincie Noord-Holland. Het stroomt tussen de Voetangelbrug waar de Holendrecht zich splitst in de Waver en de Bullewijk, waarna het riviertje ten oosten van de Bullewijker en Holendrechter polder loopt en de A9 kruist. Bij binnenkomst in Ouderkerk aan de Amstel ligt de Benningbrug en in het centrum van het dorp na de Kerkbrug stroomt het in de Amstel.

Het riviertje, een oostelijke zijtak van de Amstel, wordt op een kaart uit 1687 nog "Oude Amstel" genoemd.

De Amsterdamse wijk Bullewijk en het metrostation Bullewijk in Amsterdam Zuidoost zijn naar deze rivier vernoemd.

GPSwalking.nlHet mooiste stukje is toch wel het landje van Geijsel. Hier kun je gerust een uurtje doorbrengen met het spotten van vogels. Maar zonder verrekijker is dat een onmogelijke klus. Mijn camera heeft een aardige zoom, maar is toch niet geschikt om de vogels voldoende dichterbij te halen. 

Het Landje van Geijsel: rustplek voor vogels
Het Landje van Geijsel heeft zijn naam te danken aan de beheerder: boer Jan Geijsel. Hij zet het land ieder jaar in februari onder water, zodat een drassig gebied ontstaat (pias-dras). Hierdoor vormt zich een ideale rust- en foerageerplek voor honderden steltlopers, eenden en weidevogels die terugkeren van hun overwinteringsadres in het zuiden. Vooral 's ochtends en 's avonds kunt u hier dan honderden grutto's zien, ook de IJslandse ondersoort. Ze kunnen hier voedsel zoeken en veilig slapen. Dat doen ze graag met hun poten in het water, zodat roofdieren minder kans maken. 

GPSwalking.nlEenden en Hereford-runderen
Elk voorjaar weten vele vogelaars deze plek te vinden om vogels te kijken. In de diepere delen zwemmen eenden op zoek naar voedsel. Behalve de gewone wilde eend, komen hier ook soorten als slobeend, krakeend, pijlstaart en bergeend voor. Verder kunt u tureluurs, kieviten en vooral in mei veel kemphanen waarnemen. Zodra de waterafvoer medio mei weer opengaat, kan het water weglopen en droogt het land geleidelijk op waarna het land langzaam weer groen kleurt. Daarna is dit het terrein van jonge Heresfords, vleeskoeien die genoegen nemen met minder eiwitrijk gras.

In het voorjaar bezoeken zowel Nederlandse als IJslandse grutto's het Landje. De IJslanders zijn vaak iets roodbruiner van kleur en trekken in groepjes door naar het noorden.

GPSwalking.nlAls de tureluur broedt in een weiland is het nest bijna niet te ontdekken. Hier in het voedselgebied kunt u de oranje snavel en pootjes goed waarnemen.

De vergrote snavel van de slobeend functioneert goed als gereedschap om voedsel uit blubber en ondiep water te filteren. De eend broedt verborgen in hoog gras.

Let op Grutto's met kleurringen
Er is geen vogelsoort waarvoor Nederland internationaal zo'n essentiële rol speelt als de Grutto. Nog altijd broedt hier 85% van alle NW-Europese Grutto's maar de aantallen nemen schrikbarend snel af. De oorzaken hiervan zijn grotendeels bekend: intensivering en schaalvergroting van de landbouw, bebouwing, aanleg van wegen en op sommige plaatsen predatie, maken het platteland steeds minder geschikt voor dit icoon van het Nederlandse landschap.

GPSwalking.nlSinds 2004 doet de Rijksuniversiteit Groningen onderzoek naar Grutto's om beter te begrijpen op welke manier we ze er weer bovenop kunnen helpen. De vogels worden voorzien van kleurringen, om ze individueel herkenbaar te maken.

Dat gebeurt ook in andere landen waar de Grutto voorkomt; elk land heeft zijn eigen kleurringschema. U kunt meehelpen aan dit onderzoek door uw waarnemingen (eventueel met foto) door te geven. Voor meer info: http://www.vogelsamsterdam.nl/wp-content/uploads/2018/03/Let-op-Grutto-met-kleurringen3.pdf.

U noteert de kleuren van de ringen eerst van de linkerpoot van boven naar onder en dan van de rechterpoot van boven naar onder, bijvoorbeeld rood geel - blauw gele vlag lichtgroen.

AGPSwalking.nlls dank krijgt u dan van de ringers het levensverhaal van de door u waargenomen Grutto.

Dankzij de omweg omdat het pontje aan de ketting lag, is de zon bijna onder voordat ik weer bij de parkeerplaats ben. Heerlijk om er weer eens op pad te kunnen in de avond na een lange dag "in the office". Zeker als het mooi zonnig weer is en je kunt genieten van fraaie vergezichten. 

Ik kijk al weer uit naar de komende maanden met langere avonden en nog meer kans om erop uit te trekken. Er zijn nog zoveel mooie plekken te ontdekken. 

Geraadpleegde websites:

POI's

 • A2 N52.2781 E4.9538
 • A9 N52.2868 E4.9265
 • Bullewijk N52.2811 E4.9250
 • De Voetangel N52.2798 E4.9258
 • Landje van Geijsel N52.2838 E4.9261
 • Oudekerk aan de Amstel N52.2950 E4.9203
 • Ouderkerkerplas N52.2900 E4.9320
 • Ouderkerkerplas - Vogelkijkhut N52.2869 E4.9350
 • Pontje N52.2805 E4.9355
 • Start/finish/parkeerplaats N52.2964 E4.9323
 • Vogelobservatiehut N52.2821 E4.9271
Acties
Navigeer naar startlocatie Download (ZIP) Download (GPX) Bekijk kaart/tracks Bekijk de fotoserie Print wandeling tekst
Startlocatie

Reacties


Wij zijn benieuwd naar uw reactie. Wel hebben we een aantal spelregels waar we u even op willen attenderen

 • Alle velden moeten verplicht worden ingevuld.
 • Uw reactie wordt pas na goedkeuring zichtbaar in de lijst ervaringen.
 • Uw e-mail adres niet wordt getoond op de site.
 • De webmaster behoudt zich het recht uw tekst aan te passen.
 • Het is niet toegestaan email-adressen, enige weblinks of schuttingtaal in de tekst op te nemen. Bij veelvuldig misbruik kan u de mogelijkheid van opslaan worden ontzegd.
 • Als u ons een link wilt doorsturen dan a.u.b. per email.
 • English texts will not be accepted. All input needs to be approved by the webmaster on forehand before be visible on this website. So save yourself the trouble.