Oppad - Kromme Rade

Korte beschrijving

Oppad
Natuurmonumenten beheert in het Vechtplassengebieden aantal prachtige natuurgebieden van grote waarde. In deze gebieden liggen een aantal wandelpaden, die soms dwars door plassen dan weer door weilanden lopen. Het Oppad is er een van. Het pad bestaat uit gras en loopt deels over veen, zodat het er behoorlijk drassig kan zijn. 

Dit pad is een oud kerkpad tussen Kortenhoef en 's-Graveland. Het werd vroeger door mensen uit 's-Graveland gebruikt om naar de kerk in Kortenhoef te gaan. Het pad is als kerkpad in de loop van de tijd in onbruik geraakt. Dankzij de inspanningen van Natuurmonumenten en vereniging Curtevenne is het pad in 1976 weer opengesteld.

De Kromme Rade
De Kromme Rade is een kerkpad gelegen op een lage dijk. Het vormt de grens tussen de Kortenhoefse Plassen en het Loosdrechtse plassengebied. Het woord Rade komt van het Oudhollandse woord raaien. Dit is het trekken van een grens. 

De dijk was oorspronkelijk de grens tussen Noord-Holland en Utrecht. Heden te dage ligt het door fusies van gemeenten in Noord-Holland. De beide zijden van het pad bestaan voornamelijk uit hooiland en ruige onderbegroeiing. De hooilanden worden gefaseerd gemaaid en soms begraasd. Aan de noordkant van het pad ligt Het Hol. Dit moerasgebied is niet toegankelijk en bestaat gedeeltelijk uit trilvenen. 


Kenmerken
Startpunt: Kortenhoef: Parkeerplaats langs Vreelandseweg
Startlocatie: Noord-Holland , Nederland
Coördinaten N52.225000 E5.085000
Afstanden: 9 km
Type: Open, Polder, Veen, Vergezicht, Water
Begaanbaar: Goede wandelschoenen aantrekken
Rolstoel: Niet toegankelijk
Honden: Aangelijnd
Horeca: Niet aanwezig
Gelopen op: 03-05-2018

Route informatie

Een GPS wandeling van 9 km bij Kortenhoef.
Naast een track is er ook een route beschikbaar.
Er zijn geen verkortingen beschikbaar. 
De wandeling gaat door de wei en over paden die modderig kunnen zijn. Goede en hoge wandelschoenen zijn daarom aan te bevelen.
Onderweg komt u geen horecagelegenheid tegen. Langere beschrijving

GPSwalking.nlEen blauwe lucht, schitterend weer voor een relatief korte avondwandeling. De wagen kan ik parkeren net buiten Kortenhoef langs de Vreelandse weg. 

Even de brug oversteken en dan door Kortenhoef naar het Oppad. Wat is het hier smal. Een smalle weg met aan 2 kanten woningen. het is een beetje uitkijken met het vele autoverkeer dat zich door het smalle straatje probeert te wringen. 

Maar alle drukte wordt snel achtergelaten als ik het poortje van het Oppad doorloop. Direct heb je een prachtig vergezicht richting 's-Graveland. Wel goede wandelschoenen aantrekken. Het gras onderweg kan nat zijn. In natte tijden kunnen laarzen zelfs een betere optie zijn. 

GPSwalking.nlKortenhoef
Kortenhoef, oorspronkelijke naam Curtevenne, is een dorp in de gemeente Wijdemeren in de Nederlandse provincie Noord-Holland en ligt net buiten de regio Het Gooi. Kortenhoef ligt ongeveer vijf kilometer ten westen van Hilversum en telt 6780 inwoners.

Het dorp bestaat uit twee delen, het oude dorp aan de Kortenhoefse Dijk en het Moleneind, en het nieuwe dorp dat tegen 's-Graveland aan ligt. Kortenhoef was een zelfstandige gemeente, die van 19 september 1814 tot 1 oktober 1819 deel uitmaakte van de provincie Utrecht.

Op 1 januari 1966 werd de gemeente opgeheven en met de dorpen 's-Graveland en Ankeveen samen gebracht in de gemeente 's-Graveland. Deze ging vervolgens op 1 januari 2002 deel uitmaken van de gemeente Wijdemeren, samen met Loosdrecht en Nederhorst den Berg. De gemeente Kortenhoef werd in de 19e eeuw ook aangeduid als Kortenhoef en Riethoven.

GPSwalking.nlKortenhoef is gelegen in een bosrijke omgeving en is bekend vanwege haar plassengebied, de Kortenhoefse plassen, die ontstonden door veenafgravingen. Na het beëindigen van de vervening werd er veeteelt bedreven en wat binnenvisserij.

Nu zijn er nog slechts enkele boerenbedrijven. Veel van de marginale landbouwgronden zijn opgekocht door Natuurmonumenten.

Oppad
Natuurmonumenten beheert in het Vechtplassengebieden aantal prachtige natuurgebieden van grote waarde. In deze gebieden liggen een aantal wandelpaden, die soms dwars door plassen dan weer door weilanden lopen. Het Oppad is er een van.

GPSwalking.nlHet Oppad is ongeveer 2 km lang en loopt van de Emmaweg in 's-Graveland naar de Kortenhoefsedijk in Kortenhoef. Het pad bestaat uit gras en loopt deels over veen, zodat het er behoorlijk drassig kan zijn.

De wandeling over het Oppad kan gecombineerd worden met de Kromme Rade waardoor een fraaie rondwandeling van 9 km ontstaat. De route is niet bewegwijzerd, maar dat is met een GPS in de hand ook geen probleem.

Kerkpad
Dit pad is een oud kerkpad tussen Kortenhoef en 's-Graveland. Het werd vroeger door mensen uit 's-Graveland gebruikt om naar de kerk in Kortenhoef te gaan. Het pad is als kerkpad in de loop van de tijd in onbruik geraakt. Dankzij de inspanningen van Natuurmonumenten en vereniging Curtevenne is het pad in 1976 weer opengesteld.

GPSwalking.nlCultuurlandschap
Het voetpad loopt door weilanden en gedeeltelijk langs de Kortenhoefse Plassen. Halverwege loopt u langs een moerasbos met elzen, wilgen en berken. Dit zijn bomen die van natte grond houden. In de zomer bloeit de watergentiaan in de sloten.

Lange afstandswandeling
Het Oppad maakt deel uit van de Lange Afstands Wandeling van Muiden naar Bergen op Zoom, het Floris-V-pad.

Wat een rust onderweg, en wat een uitzicht. Terwijl het in Kortenhoef nog een drukte was van naar huis stormende auto's kom ik nu alleen een enkele hondenuitlater tegen. En dat terwijl de natuur hier zo prachtig is. 

GPSwalking.nlOostelijke Vechtplassen
De Kortenhoevse- en Loosdrechtse Plassen maken deel uit van de Oostelijke Vechtplassen. Dit is de naam van een Natura 2000-gebied, een ten behoeve van natuurbescherming aangewezen gebied. Het is geen historische of aardrijkskundige naam.

Het Natura 2000-gebied Oostelijke Vechtplassen is opgenomen in het Europese systeem Natura 2000 als gebied nr 95, in de categorie Meren en moerassen. Het is aangewezen als Vogelrichtlijngebied en als Habitatrichtlijngebied.

De beschermde natuurmonumenten Loosdrecht en Terra Nova horen (deels) tot het Natura 2000-gebied.

GPSwalking.nlHet natuurgebied beslaat 6.988 ha en bestaat uit een reeks van laagveenmoerassen, polders en plassen gelegen ten oosten van de rivier de Utrechtse Vecht waar het gebied naar is vernoemd. Het centrale deel van dit gebied is een watersportgebied dat bekend staat onder de naam Loosdrechtse plassen.

Door langdurige turfwinning ontstond aanvankelijk een patroon van trekgaten en legakkers, dat later echter door de werking van wind en golfslag met name in het centrum van het gebied plaats maakte voor uitgestrekte ondiepe plassen. Deze kunnen onderling echter sterk verschillen.

Zo is de bodem gewoonlijk zanderig, maar plaatselijk kwam onder het veen ook oude rivierklei tevoorschijn. De afstand tot de Utrechtse heuvelrug bepaalt de hoeveelheid schoon, kalkrijk kwelwater dat een gebied ontvangt.

GPSwalking.nlVan zuid naar noord ziet men verder open landschappen met weiden, rietland en trilvenen plaatsmaken voor een steeds bosrijker landschap. De afwisseling wordt nog vergroot door aanwezigheid van droogmakerijen als de Horstermeer (vroeger een natuurlijk meer) en de (kletsnatte) Bethunepolder.

Verspreid door het gebied is verder op verschillende plaatsen zand gewonnen, waarbij bepaalde plassen sterk werden uitgediept en ook geheel nieuwe plassen werden gevormd, die meestal een recreatieve functie kregen.

Ik loop langs het randje van 's-Graveland. Even een stukje fietspad, een oversteek met stoplichten, weer een stukje fietspad. Maar dan sla ik rechtsaf richting Kromme Rade en kan ik weer verder genieten. Weer een heerlijke rust gecombineerd met schitterende vergezichten. 

GPSwalking.nlEen stukje gaat het over een prive-terrein. Het hek is dicht, zodat je bijna het gevoel krijgt dat je ongewenst door iemands tuin loop. Maar een bordje verderop laat toch zien dat we hier mogen lopen. 

Schapen grazen ongestoord verder als ik ze op 1 meter afstand passeer. Een enkele moterboot komt voorbij en een vrouw laat 4 grote honden uit. Ze heeft alle moeite om ze in het gareel te houden. Het is geen probleem om de ene mooie foto na de andere te schieten. De al laaghangende zon zorgt voor een mooie belichting. 

De Kromme Rade
De Kromme Rade is een kerkpad gelegen op een lage dijk. Het vormt de grens tussen de Kortenhoefse Plassen en het Loosdrechtse plassengebied. Het woord Rade komt van het Oudhollandse woord raaien. Dit is het trekken van een grens. 

De dijk was oorspronkelijk de grens tussen Noord-Holland en Utrecht. Heden te dage ligt het door fusies van gemeenten in Noord-Holland. De beide zijden van het pad bestaan voornamelijk uit hooiland en ruige onderbegroeiing. De hooilanden worden gefaseerd gemaaid en soms begraasd.

GPSwalking.nlAan de noordkant van het pad ligt Het Hol. Dit moerasgebied is niet toegankelijk en bestaat gedeeltelijk uit trilvenen. 

Trilveen bestaat uit drijvende veenpakketten die trillen als je eroverheen loopt. Als je lang stilstaan krijg je natte voeten omdat je langzaam in het veen wegzakt. Hierdoor is het gebied ook niet toegankelijk omdat het gevaar te groot is dat wandelaars vast komen te zitten.

Bij nat weer kunnen de paden modderig zijn. Maar het uitzicht over de Loosdrechtse- en Kortenhoefse plassen maakt alles weer goed.  

Na een goede 2 uur ben ik weer bij de auto. Wat een leuke wandeling is dit. Vooral de rustige stukken door de natuur met die prachtige vergezichten. 

Geraadpleegde websites:

POI's

 • Graveland N52.2247 E5.1232
 • Hervormde kerk Kortenhoef N52.2284 E5.0895
 • Het Hol N52.2171 E5.0877
 • Hilversumsch Kanaal N52.2229 E5.1020
 • Kortenhoef N52.2280 E5.0874
 • Kortenhoefse Plassen N52.2284 E5.0979
 • Kromme Rade N52.2157 E5.1106
 • Loosdrechtsche Plassen N52.2144 E5.0802
 • Oppad N52.2261 E5.1073
 • Start/finish/parkeerplaats N52.2254 E5.0845
 • Wijde Blik N52.2188 E5.0677
Acties
Navigeer naar startlocatie Download (ZIP) Download (GPX) Bekijk kaart/tracks Bekijk de fotoserie Print wandeling tekst
Startlocatie

Reacties


Wij zijn benieuwd naar uw reactie. Wel hebben we een aantal spelregels waar we u even op willen attenderen

 • Alle velden moeten verplicht worden ingevuld.
 • Uw reactie wordt pas na goedkeuring zichtbaar in de lijst ervaringen.
 • Uw e-mail adres niet wordt getoond op de site.
 • De webmaster behoudt zich het recht uw tekst aan te passen.
 • Het is niet toegestaan email-adressen, enige weblinks of schuttingtaal in de tekst op te nemen. Bij veelvuldig misbruik kan u de mogelijkheid van opslaan worden ontzegd.
 • Als u ons een link wilt doorsturen dan a.u.b. per email.
 • English texts will not be accepted. All input needs to be approved by the webmaster on forehand before be visible on this website. So save yourself the trouble.