Eindhoven - Zuid Waalre

Korte beschrijving

In januari 2018 hebben we deze wandeling gelopen met vrienden. Koud, kaal, winter, saai. Wat een weelde zien we nu eind mei! Alles groen! De weilanden, de bomen, de lanen, het water, het riet, het geurend hooi, alles groen, groen en nog eens groen. In alle tinten en varianten. En dat alles in een parklandschap met mooie doorkijkjes, lange lanen, groen omzoomde zandwegen en bospaadjes en gehooide weilanden. De bloeiende klaprozen, de paardenbloemen, gele lis, de wilde roos en de korenbloemen. Telkens uitnodigend om weer een foto te schieten. En nog een, nog mooier. Dit hadden we ook verwacht toen we er in januari waren. Zoveel natuur en o zo mooi.

De Dommel, de groenstroken langs de snelweg, de Tongelreep, het en het groen achter de High Tech Campus. Dat zijn de thema’s van deze wandeling.

En juist, je hoorde snelweg. Die hoor je ook echt. De hele wandeling, nou ja, je hoort het verkeer continu. Vlak achter de hoge schermen valt het mee. Daar zoeft het verkeer. En als we aan de overkant terug gaan, horen we niets meer. Het ligt dus aan de wind. En zoals mijn zus, vijf jaar oud concludeerde: “De wind komt van de bomen, van de takken.” Dus het geluid ligt toch aan de bomen…. Juist, de natuur wint het duidelijk van het verkeer. Puur natuur, puur genieten.


Kenmerken
Startpunt: Eindhoven: P Locatellistraat 3
Startlocatie: Noord-Brabant , Nederland
Coördinaten N51.414000 E5.450000
Afstanden: 13, 9, 8 km
Type: Cultuur, Open, Rivier
Begaanbaar: Goed
Rolstoel: Niet toegankelijk
Honden: Aangelijnd
Horeca: Halverwege
Gelopen op: 26-05-2018

Route informatie

Een GPS wandeling van Eindhoven - zuid Waalre van 13 km
De wandelingis in te korten tot 9 km of 8 km.
De paden op deze wandeling zijn goed begaanbaar.
Van deze wandeling is zowel een Track als een WPT-Route beschikbaar.Langere beschrijving

GPSwalking.nlStart/finish/parkeerplaats N51 24.852 E5 26.980
LET OP! De verkorte tracks gaan midden over de High Tech Campus. Dit is alleen mogelijk als de poorten van de Campus geopend zijn! High Tech Campus is public terrain, door de week geopend van 6:30 tot 20:30. Het is niet toegestaan de gebouwen te betreden.

We starten aan de zuidrand van Eindhoven op het einde van de Parkeerplaats aan de Locatellistraat 3 bij de Helicon Opleidingen. Vandaaruit vertrekken we richting de brug.

Over de brug zouden we uitkomen op de High Tech Campus. Maar daarover later meer. Meteen voor die brug rechts gaan we de Dommel volgen.

GPSwalking.nlHelicon opleidingen N51 24.845 E5 26.935
Bij de Helicon zien we jongeren enthousiast de grond bewerken. Helicon opleidingen is een combinatie van scholen die jonge mensen opleiden op MBO en HBO niveau voor beroepen in de bloementeelt, groene leefomgeving, land- en tuinbouw, milieu, voeding, stad en mens en dierenbegeleiding.

Denk daarbij aan alle mogelijkheden voor boom- en dierverzorging, landinrichting, groenvoorziening, bloemkweken, milieuinspecteur, controleur lucht- en waterkwaliteit, voedselontwikkeling en voedselveiligheid, energiemanagement, landbouwer, melkveehouder, of fruitteler. Een veelheid aan beroepen die wij dagelijks in onze directe omgeving nodig hebben.

GPSwalking.nlAfwateringskanaal Eindhoven N51 24.828 E5 26.885
Meteen al over een brug. Nee, dat is niet de Dommel maar een Afwateringskanaal. En als we links in de Dommel kijken dan zien we de stuw, die het overtollig water tegen houdt en afbuift richting dit kanaal.

Het Afwateringskanaal Eindhoven is twee kilometer lange en verbindt de Dommel vanaf hier met het Beatrixkanaal. Het Afwateringskanaal Eindhoven is in de jaren 30 van de 20e eeuw aangelegd gelijktijdig met het Beatrixkanaal.

Met de aanleg moest de overlast als gevolg van hoogwater in Eindhoven beperkt worden. Dit gebeurt doordat overvloedig water van de Dommel en de Gender wordt afgevoerd op het Beatrixkanaal en vervolgens het Wilhelminakanaal. Door de grote waterbuffers die we iets verder zullen zien worden tegenwoordig overstromingen in de binnenstad van Eindhoven voorkomen.

GPSwalking.nlDommel N51 24.753 E5 26.710
Dwars door het hart van Eindhoven stroomt de Dommel, 17 kilometer lang. Van de A2 ten zuiden van Eindhoven, door de stad, het buitengebied van Nuenen tot het Wilhelminakanaal in Son en Breugel. Een bron van natuur, rust en ontspanning in het drukke stadsleven.

Helaas was de Dommel ook een bron van verontreinigingen. Door ongezuiverde lozingen van de zinkertsverwerkende industrieën in de Belgische en Nederlandse Kempen zijn de Dommel en het Afwateringskanaal in het verleden ernstig verontreinigd geraakt met cadmium en zink. Dat is nu echt verleden tijd!

De afgelopen jaren is de Dommel in fasen aangepakt. Eerst schoongemaakt door het verontreinigde slib van de bodem te baggeren. Daarna werden de oevers aangepakt, vele nieuwe kronkels gegraven, vistrappen, faunapassages en visstekken gemaakt. De Dommel ligt er weer mooi bij!

GPSwalking.nlKlotputten N51 24.539 E5 26.140
Het gebied Klotputten is een natuurrijk wandelparkje aan de Dommel nabij het Eindhovense stadsdeel Gestel. Het gebied ligt tussen de snelwegen A2 en A67, de High Tech Campus Eindhoven en de Eindhovense wijken Hanevoet en Ooievaarsnest. Vroeger lag het ver buiten de stad, maar nu is het meer en meer door bedrijventerreinen en wegen ingesloten geraakt.

De Klotputten is een waterwingebied van het Waterleidingbedrijf Brabant Water. Dit heeft binnen het terrein een drietal diepe winputten.

Een deel van de Klotputten is ingericht als een wandelpark met een grote recreatieplas en een gevarieerd en vogelrijk loofbos. Verder liggen er natte hooilandjes met o.a. pinksterbloem, rietruigten en amfibieënpoelen. Door een drassig gedeelte is een ‘laarzenpad’ aangelegd. Men heeft in 2008 een stuk hermeandering uitgevoerd om de rechtgestrokken Dommel weer een natuurlijker aanzien te geven.

GPSwalking.nlKlotputten suggereert dat ter plekke vroeger klotputten waren waar klot (turf) werd gedolven.

Ooievaarsnest N51 24.636 E5 26.096
Ooievaarsnest is een wijk met zo’n 1000 inwoners. De buurt ligt in het zuidwesten van Eindhoven in de wijk Oud Kasteel.

Ooievaarsnest grenst aan Veldhoven en wordt slechts gescheiden van deze gemeente door de snelweg A2. De buurt is vernoemd naar een 15e-eeuwse boerderij die hier stond.

De boerderij is omstreeks 1970 gesloopt omdat zij moest wijken voor nieuwbouw. Medio jaren zeventig is de buurt gebouwd en zij bestaat uit koopwoningen.

GPSwalking.nlBrabant Water N51 24.376 E5 26.161
Brabant Water is een semioverheidsbedrijf en monopolist voor het leveren van drinkwater en industriewater via het publieke waterleidingnet in Noord-Brabant.

Het bedrijf is verantwoordelijk voor de openbare drinkwatervoorziening van vrijwel de gehele provincie. Jaarlijks worden zo’n 2,4 miljoen inwoners en bedrijven van 190 miljoen m³ water voorzien.

De drinkwaterputten zorgen voor heerlijk mineraalwater uit de kraan. 6 goede redenen om vaker kraanwater te drinken.

Over kraanwater:

 1. Kraanwater reguleert de lichaamstemperatuur.
 2. Kraanwater bevat mineralen.
 3. Kraanwater bevat nul calorieën.
 4. Kraanwater is goedkoop. 1000 liter voor €1,=.
 5. Kraanwater komt vers uit de kraan,
 6. ?Kraanwater is milieuvriendelijk.

GPSwalking.nlKnooppunt De Hogt N51 24.286 E5 26.103
Onder de kolossale viaducten door van het enorme knooppunt. Nu zien we pashoe enorm dit is. Het Knooppunt De Hogt is een Half-sterknooppunt in de Randweg Eindhoven voor de aansluiting van de autosnelweg A2 en autoweg N2 op de A67. Het is genoemd naar het natuurterrein de Hogt, nu deel van het terrein Dommeldal van natuurmonumenten.

Dit knooppunt is geopend in 1968 als half klaverblad, waarin nog ruimte werd overgelaten voor de nog aan te leggen A69 die in zuidelijke richting zou doorlopen. Deze plannen zijn nooit uitgevoerd.

Eind juli 2009 is het na een grondige reconstructie opnieuw opgesteld als half-sterknooppunt. Dit knooppunt werd extra lastig omdat naast de hoofdbanen van de A2/A67 ook nog de N2 als parallelbaan ligt. Vandaar dat er tien viaducten gebouwd zijn.

GPSwalking.nlHet hoogste punt van dit knooppunt ligt 21 meter boven het maaiveld en bevindt zich in de fly-over van die parallelbaan N2 in zuidelijke richting. Het sterknooppunt is een ongelijkvloers knooppunt van twee autosnelwegen. Een andere naam voor deze verkeerswisselaar is Maltezer kruis, vanwege de vorm van het knooppunt van bovenaf bekeken. Het eerste sterknooppunt ter wereld werd in 1953 geopend in Los Angeles.

Het sterknooppunt is van alle knooppunten het duurste alternatief, maar kan vergeleken met de andere typen een hogere verkeersintensiteit verwerken. De verbindingsbogen hebben ruime boogstralen, zodat relatief kleine snelheidsverschillen optreden bij in- en uitvoegen.

De kosten van dit type knooppunt worden veroorzaakt door de viaducten en lange fly-overs. Een ster op de plaats van twee kruisende snelwegen vergt de bouw van een knooppunt in vier lagen, bij een T-kruising is dit één of twee lagen minder. De stervorm wordt in Europa slechts spaarzaam aangelegd. Rond Eindhoven liggen er drie: de Hogt, Batadorp en Ekkersweijer.

GPSwalking.nlOnze-Lieve-Vrouwe ter Eik N51 24.142 E5 25.634
De brug over de Dommel wordt de O-L-Vrouwebrug genoemd. Hoe kot die aan deze naam? De al heel oude brug leidde pelgrimgangers over de Onze-Lieve-Vrouwendijk naar het Maria-bedevaartsoord van Onze-Lieve-Vrouwe ter Eik in Meerveldhoven.

De kapel van Onze Lieve Vrouwe ter Eik in de bedevaartskerk Christus Koningkerk, voorheen de Sint-Lambertus van Meerveldhoven is een zeer oud genadeoord in Nederland.

In veel plaatsen wordt een genadebeeld van Maria vereerd dat geassocieerd wordt met een boom waaraan het ooit hing, maar alleen in Meerveldhoven hebben ze de boom laten staan en de kerk er gewoon overheen gebouwd.

GPSwalking.nlAan het einde van de 13e eeuw moet een inwoner van het toenmalige dorpje Mirfeld een Mariabeeld gevonden hebben in een eik even buiten het dorp. Hij nam het mee naar huis en gaf het een ereplaats, maar de volgende ochtend bleek het te zijn teruggekeerd naar de eik.

Dit herhaalde zich tot driemaal toe, en aan de modder op de zoom van Maria's mantel kon de arme man zien dat ze hoogstpersoonlijk door de velden was teruggelopen! Het verhaal van dit wonder verbreidde zich binnen de kortste keren over de hele streek en ziedaar de geboorte van Meerveldhoven als bedevaartplaats.

In 1269 besloot men zoals hierboven vermeld een kapel over de boom heen te bouwen. Het beeld dat toen in de eik stond kan overigens nooit hetzelfde zijn geweest als dat van heden ten dage, want dat is een pijpaarden beeld uit het eind van de 15e of het begin van de 16e eeuw.

GPSwalking.nlNatuurcompensatie N51 24.103 E5 26.444
De gemeente Waalre werkt aan de aanleg van de nieuwbouwwijk bij de waterplas De Meeris. Ter compensatie voor flora en fauna wordt hier een natuurproject gerealiseerd tussen de Dommel en de heidegebieden.

Als doelsoort is de levendbarende hagedis gekozen. Daarmee komen ook de moerassprinkhaan, de kruipbrem en stekelbrem, de kleine vuurvlinder en de roodborsttapuit.

De graslanden gaan begraasd worden door vee. De voedingsstoffen voor de landbouw worden eruit gehaald om terug te keren tot de schrale zandgrond van weleer.

GPSwalking.nlDe bestaande cultuur-historische structuue wordt behoueden en aangevuld met nieuwe beplanting die hier van nature thuishoort, zoals de zomereik, linde, boswilg, Gelderse roos, hazelaar en meidoorn.

Gat van Waalre N51 23.968 E5 26.646
"Het gat van Waalre", waterplas De Meeris, is ontstaan door afgraving voor de dichtbij gelegen snelweg A2/A67. Het is een typische zoetwaterplas. Zandbodem met rietbegroeiïng langs de rand. Langs de randen is een afgegraven strook van 3 tot 9 meter.

Alleen de politie-duikverenigingen, de brandweer en een lokale duikvereniging mogen er duiken. In de rietbegroeiing vind je baars en snoek en soms ook paling. Het is dus een echte zoetwaterplas.

GPSwalking.nlSchrale zandgrond N51 24.111 E5 26.884
De schrale zandgrond, het gele zand, is een zeer oude dekzandlaag overgewaaid uit de laatste IJstijd. Vooral in Nederland is deze arme grond bekend als droog en onvruchtbaar.

In België daarentegen, 10 km verder zuid, is diezelfde grondsoort nooit als onvruchtbaar beschouwd. Immers, daar was de Kempen de hooischuur voor de paarden van de Cavalerie van het leger.

Ook hier zien we veel hooi- en graslanden in het vruchtbare Dommeldal. Maar in de tijd dat Brabant een wingewest van Holland was – de boeren moesten toen tweemaal zoveel belasting betalen, als de boeren in Friesland - vertelden de boeren dat de grond niks waard was. Hoefden ze niet coveel belasting te betalen. In het noorden geloofden ze dat. Nog steeds.

GPSwalking.nlRaccordement vliegveld Welschap N51 24.146 E5 27.282
Bij het komende viaduct zullen we zien dat daar ooit een spoorlijn lag tussen Eindhoven en België. Daarvan werd in de Tweede Wereldoorlog een aftakking aangelegd vanaf de bossen hier bij Waalre - over de heide, die we straks zullen zien - naar het vliegveld Welschap.

Hier in deze bocht van de zandweg lag de spoowegovergang van dit zogenaamde Raccordement vliegveld Welschap. Het spoor kwam uit het bos en ging links langs de groenstrook verder.

Het traject van 9,0 km lengte werd aangelegd door de Wehrmacht in 1941. Het sloot bij station Aalst-Waalre aan op de spoorlijn Winterslag - Eindhoven, en werd gebruikt voor transport van munitie en brandstof. Het werd in 1949 gesloten.

GPSwalking.nlBels Spoorlijntje N51 24.017 E5 27.700
Over dit verharde fietspad heeft vroeger het Bels Spoorlijntje gelegen.

Tussen Eindhoven, Gestel, Waalre, Valkenswaard, Borkel en Schaft en Achel/Neerpelt heeft vanaf 1866 een spoorlijntje gelegen. De lijn werd veel gebruikt voor goederenvervoer zoals steenkolen vanuit Luik naar Utrecht/Amsterdam. Het personenvervoer liep niet zo goed als gedacht, en rond 1921 werden de haltes Borkel en Gestel gesloten. Rond 1939 werd de lijn helemaal gesloten voor het reizigersverkeer.

Wel bleven tot 1951 nog tweemaal per dag de zg Philipstreinen rijden. Omdat de Belgische regering er op stond om de lijn te handhaven, werd besloten de lijn via Geldrop te laten lopen. De laatste goederentrein reed in 1974.

In 1986 werd het Nederlandse gedeelte van de spoorlijn opgebroken, het Belgische gedeelte was al eerder weg. Plannen voor een toeristisch lijntje, zijn op niets uitgelopen.

GPSwalking.nlWaalre N51 24.200 E5 28.135
Waalre is met 17 000 inwoners een welgestelde plaats. Men spreekt hier van Woldere. Samen met Aalst vormt het een plaats sinds 1923. Waalre profileert zich als groene woongemeente met de slogan "Waalre Groenfontein" en wordt veelvuldig genoemd als een van de veiligste en meest leefbare woongemeenten van Nederland.

Door Aalst loopt de drukke verkeersader N69, de directe verbinding tussen Eindhoven en België. De laatste jaren is de drukte op deze weg enorm toegenomen en met name in de spits staat het verkeer vaak vast. Mogelijk wordt er een nieuwe snelweg aangelegd (A69) ten westen van de gemeente om zo het verkeer op de N69 te ontlasten.

De meeste inwoners van Waalre werken in buurtgemeenten, met name in Eindhoven. Waalre kent 3 bedrijfsterreinen: Voldijn, Park Diepenvoorde en bedrijventerrein 't Broek.

De 2 grootste winkelkernen van de gemeente bevinden zich rond 'Den Hof' in Aalst en rond 'De Bus' in Waalre.

GPSwalking.nlWe wandelen aan de noordrand van de wijk De Voldijn.

De Leemer Hoef Pauze N51 24.294 E5 28.458

De Leemer Hoef, destijds rond 1835 als De Leemerhoef geschreven, werd gebouwd door Jhr.Mr.Michael Alexander Joseph Van Der Beken Pasteel, Heer van Aalst. Hij liet de boerderij bouwen op een plaats waar eerder leemputten werden gegraven waarvan langs de rijksweg naar Aalst stenen werden gebakken. Vandaar de naam De Leemerhoef. Jhr.Mr.VanDerBeken, Heer van Aalst werd geboren in Leuven op 10 Maart 1789 en kreeg zijn adellijke titel in 1822 toen zijn vader bij koninklijk besluit in de adelstand werd verheven. 

Hij overleed op 2 september 1864 in Stratum. Naast zijn beroep als advocaat bekleedde hij vanaf 1818 de functie van adjunct-houtvester, beheerder van bossen en bijbehorende eigendommen. Tevens zag hij toe op het naleven van de wetten die betrekking hadden op bossen en woeste gronden.

GPSwalking.nlIn de periode tussen 1823 en 1833 werden veel gronden tussen de gemeenten Aalst en Stratum zijn eigendom. Door de aanschaf in 1823 van de Heerlijkheid Aalst werd te toevoeging "Heer van Aalst” gerechtvaardigd.

In de gevel van De Leemerhoef werd heel toepasselijk het oude familiewapen opgenomen. Zie http://www.leemerhoef.nl

Nu is het een restaurant en kunnen we heerlijk lunchen op het terras in de zon.

Tongelreep N51 24.366 E5 28.579
De Tongelreep is een zijriviertje van de Dommel, dat in België ontspringt bij Neerpelt (aldaar nog Warmbeek geheten), en via Valkenswaard en Aalst in Eindhoven bij de Dommel samenkomt.

De Tongelreep stroomt onder meer langs de Achelse Kluis, het Leenderbos, de Valkenhorst met de visvijvers, en de Genneper Parken.

GPSwalking.nlHoewel al sinds de middeleeuwen wijzigingen aan de bedding van de Tongelreep werden uitgevoerd, en in 1890 het deel ten westen van het huidige Leenderbos werd gekanaliseerd ten behoeve van de aanleg van visvijvers, terwijl het deel ten zuiden daarvan werd gekanaliseerd door de monniken van de Abdij van Achel, is de Tongelreep een relatief natuurlijk, landschappelijk aantrekkelijk en helder riviertje gebleven.

Nadat het landbouwbedrijf van de Achelse Kluis werd opgeheven, is de grond in het dal van de Tongelreep in 1989 verkocht aan natuurbeschermingsorganisaties die de natuurlijke toestand weer hebben hersteld. Ook de beemden van de Warmbeek worden weer in een meer natuurlijke staat gebracht.

De Warmbeek/Tongelreep is een van de helderste riviertjes van Vlaanderen en Noord-Brabant. Ze stroomt over een grote lengte door natuurgebieden.

GPSwalking.nlSportpark Aalsterweg N51 24.493 E5 28.636
Het Sportpark Aalsterweg is een buurt in het stadsdeel Stratum in Eindhoven. De buurt ligt in het zuiden van Eindhoven, in de wijk Kortonjo die bestaat uit een aantal buurten.

De buurt kent veel recreatie, zoals onder meer FC Eindhoven met haar thuishaven, het Jan Louwers Stadion, Hockeyclub Oranje-Rood, diverse tennisverenigingen en de Tongelreep, zowel het zwembad als de golfclub en de schaatsbaan IJssportcentrum Eindhoven.

Samen met de buurten Gennep en Genneperzijde staat het gebied ook bekend als de Genneper Parken.

GPSwalking.nlGenneper Parken N51 25.062 E5 28.503
Genneper Parken is een natuur-, sport- en recreatiegebied in het zuiden van Eindhoven. Het is genoemd naar de buurtschap Gennep.

Het gebied Genneper Parken is gelegen in en langs de riviertjes de Dommel en de Tongelreep, waarvan vooral de laatste haar natuurlijke karakter heeft weten te behouden en sterk meandert.

Dit beekdalgebied behoort tot de ecologische hoofdstructuur van Nederland. Hier zijn diverse kortere wandelroutes uitgezet en men kan daarnaast langs de Tongelreep naar Aalst en verder lopen. In tegenovergestelde richting loopt het Airbornepad Market Garden, dat van Lommel naar Arnhem voert.

GPSwalking.nlDoor een aantal natuurontwikkelingsprojecten hoopt men het gebied nog gevarieerder te maken.

Recreatie N51 25.319 E5 28.279
In dit parklandschap is veel historische cultuur terug te vinden. Zowel in het landschap als enkele instellingen.

Het Milieu Educatiecentrum (MEC) bevindt zich naast de Genneper watermolen. Men kan hier permanente en wisselende tentoonstellingen op het gebied van natuur en milieu bezoeken. Ook worden hier projecten op het gebied van milieu-educatie georganiseerd, bijvoorbeeld voor kinderen.

Het Heempark Frater Simon Deltour herbergt, op een terrein van 3 ha, honderden inheemse plantensoorten die zijn gegroepeerd in een twintigtal Brabantse landschapstypen. Vanaf 1983 wordt dit park beheerd door vrijwilligers. Het is vernoemd naar Frater Simon Deltour, als broeder actief op Eikenburg, waar hij de liefde voor de natuur bijbracht aan zijn leerlingen.

GPSwalking.nlDe Genneper Hoeve is een biologische boerderij die geopend is voor het publiek. Hier is ook een kaasmakerij aan verbonden.

Het Eindhoven Museum is ontstaan vanuit de experimentele archeologie. Men probeerde de bouw van een huis uit de IJzertijd te reconstrueren, en vervolgens is een compleet dorp uit die tijd opgezet.

Later is ook een Middeleeuws dorpje nagebouwd. Dit alles is open voor bezoekers.

Het Ton Smits Huis is een museum in het voormalige woonhuis van cartoonist Ton Smits aan de Jacob Reviuslaan.

GPSwalking.nlGenneper Watermolen N51 25.384 E5 28.212
Langs de Dommel stonden in de middeleeuwen veel watermolens.

Veel van deze molens zijn verdwenen, maar de molen in Genneper Parken bestaat nog. De ‘watermolen van Gennep’ wordt voor het eerst vermeld in 1249.

De molen wordt dat jaar geschonken aan de abdij van Postel. In 1582 wordt de molen door brand verwoest, maar in 1586 wordt deze weer opgebouwd. De molen is in 1998 voor het laatst gerestaureerd.

High Tech Campus Eindhoven N51 24.810 E5 27.470
High Tech Campus Eindhoven is de slimste km² in Nederland met meer dan 160 bedrijven en instituten en zo’n 11.000 onderzoekers, ontwikkelaars en ondernemers die werken aan toekomstige technologieën en producten.

GPSwalking.nlDe Campus helpt uw innovatie te versnellen dankzij toegang tot high tech faciliteiten en een internationaal netwerk. Campusbedrijven, zoals Philips, NXP, IBM en Intel, bepalen strategisch welke kennis, kunde en R&D faciliteiten zij delen om sneller, beter en klantgerichter te kunnen innoveren in met name de toepassingsgebieden Health, Energy en Smart Environments.

Gelegen in het hart van Brainport zijn de Campusbedrijven verantwoordelijk voor bijna 40% van alle patentaanvragen in Nederland. Samen met vele technologiebedrijven, universiteit en hogeschool in de omgeving van Eindhoven is dit een van de slimste regios in Europa en binnen de Nederland samen met de haven van Rotterdam en met Schiphol een van de speerpunten van de economie.

GPSwalking.nlGestel N51 25.055 E5 27.285
Gestel (Brabants: Gèssel) is een stadsdeel in het zuidwesten van Eindhoven. Het topopniem -gestel duidt op een stuk land dat verwijst naar een hoogte tussen twee dalen. Er wordt dan verwezen naar de rivieren de Dommel en de Tongelreep.

Het dorp Gestel is al in de 16e en 17e eeuw terug te vinden op de kaarten van de omgeving Eindhoven. Het ging toen vooral om lintbebouwing langs de Hoogstraat en de Blaarthemseweg. De schepenbank van Gestel omvatte ook Stratum en Strijp.

In de laatste plaats werden de zittingen gehouden. Sinds de napoleontische tijd behoorde Gestel tot de gemeente Gestel en Blaarthem, en in 1818 kreeg deze gemeente een wapen met Sint-Lambertus er op.

GPSwalking.nlIn 1866 kreeg Gestel een halte aan de nieuwe spoorlijn Eindhoven-Valkenswaard-Hasselt. Vanaf 1896 reed de stoomtram Eindhoven-Reusel over de Hoogstraat.

Rond 1920 kwamen er, door de annexatie van Gestel door Eindhoven, plannen voor uitbreiding van het woningaanbod. Woningbouw werd planmatiger, maar het bleef bij het bouwen van de enigszins geïsoleerd liggende woonwijk De Bennekel, omdat het grootste deel van Gestel te laag gelegen was. Na de Tweede Wereldoorlog is de wijk De Bennekel vastgebouwd aan Eindhoven.

Gestel is op dit moment een stadsdeel met rijkelijk veel groen (Genneper Parken, Dommelzone) en een uiteenlopende bebouwing. Ongeveer 12% van de woningen stamt van voor de Tweede Wereldoorlog. Ongeveer 2/3 van de woningen zijn huurwoningen.

GPSwalking.nlIn Gestel wonen op dit moment ongeveer 4000 allochtonen, voornamelijk van Somalische, Turkse, Marokkaanse, Antilliaanse en Surinaamse afkomst. Gestel heeft verder veel water (o.a. Dommel, Gender en Tongelreep) wat de wijk aantrekkelijk maakt, maar ook voor problemen zorgt door het hoge waterpeil.

Hierna keren we terug naar de geparkeerde auto. Ongeveer 13 kilometer genieten van bewegen in de natuur. Zo dicht bij de stad en zoveel groen. Een heerlijke wandeling

We wensen je veel wandelplezier.

Startpunt

 • Locatellistraat 3 Eindhoven N51 24.852 E5 26.980

Geraadpleegde websites:

POI’s

 • Helicon opleidingen N51 24.845 E5 26.935
 • Afwateringskanaal Eindhoven N51 24.828 E5 26.885
 • Dommel N51 24.753 E5 26.710
 • Klotputten N51 24.539 E5 26.140
 • Ooievaarsnest N51 24.636 E5 26.096
 • Brabant Water N51 24.376 E5 26.161
 • Knooppunt De Hogt N51 24.286 E5 26.103
 • Onze-Lieve-Vrouwe ter Eik N51 24.142 E5 25.634
 • Natuurcompensatie N51 24.103 E5 26.444
 • Gat van Waalre N51 23.968 E5 26.646
 • Schrale zandgrond N51 24.111 E5 26.884
 • Raccordement vliegveld Welschap N51 24.146 E5 27.282
 • Bels Spoorlijntje N51 24.017 E5 27.700
 • Waalre N51 24.200 E5 28.135
 • Leemer Hoef Pauze N51 24.294 E5 28.458
 • Tongelreep N51 24.366 E5 28.579
 • Sportpark Aalsterweg N51 24.493 E5 28.636
 • Genneper Parken N51 25.062 E5 28.503
 • Recreatie N51 25.319 E5 28.279
 • Genneper Watermolen N51 25.384 E5 28.212
 • Tech Campus Eindhoven N51 24.810 E5 27.470
 • Gestel N51 25.055 E5 27.285
Acties
Navigeer naar startlocatie Download (ZIP) Download (GPX) Bekijk kaart/tracks Bekijk de fotoserie Print wandeling tekst
Startlocatie

Reacties


Wij zijn benieuwd naar uw reactie. Wel hebben we een aantal spelregels waar we u even op willen attenderen

 • Alle velden moeten verplicht worden ingevuld.
 • Uw reactie wordt pas na goedkeuring zichtbaar in de lijst ervaringen.
 • Uw e-mail adres niet wordt getoond op de site.
 • De webmaster behoudt zich het recht uw tekst aan te passen.
 • Het is niet toegestaan email-adressen, enige weblinks of schuttingtaal in de tekst op te nemen. Bij veelvuldig misbruik kan u de mogelijkheid van opslaan worden ontzegd.
 • Als u ons een link wilt doorsturen dan a.u.b. per email.
 • English texts will not be accepted. All input needs to be approved by the webmaster on forehand before be visible on this website. So save yourself the trouble.