Amsterdamse parken

Korte beschrijving

Vanuit de natuur gaan de wandeling richting Amstelpark en stad. Soms is het heerlijk rustig, soms is het druk met mensen. Mensen die fietsen, wandelen, skaten, rennen, in de auto, bus, of tram zitten. Je komt alles tegen op deze wandeling. Mooie en minder mooie stukjes wisselen elkaar snel af. Het verveeld geen moment. Er is hier zoveel te zien en te beleven onderweg. 

Amstelpark
Het Amstelpark is een stadspark in Amsterdam-Zuid. Het ligt tussen de westelijke oever van de Amstel (Amsteldijk) en de bebouwing van Buitenveldert. Aan de noordzijde wordt het begrensd door de Ringweg Zuid. Aan de zuidzijde van het park bevindt zich de Riekermolen met standbeeld van Rembrandt van Rijn. Een groot deel van het huidige park behoorde oorspronkelijk tot de hofstede Amstelrust.

De naam van het park werd vastgesteld in 1971. Het park werd aangelegd voor de Floriade van 1972. Ook een deel van het Beatrixpark maakte deel uit van de tuinbouwtentoonstelling. Na de sluiting van de Floriade bleef een fraai park over, waar een groot deel van de voorzieningen die voor het evenement waren aangelegd aanwezig bleef. Hiertoe behoren de Amsteltrein (een smalspoortreintje), een doolhof, een rosarium, een oranjerie, "het Glazen Huis", kassen, een midgetgolfbaan, de Rododendronvallei, het Verlaten land, Parkgalerie Papillon en een grote speeltuin voor kinderen. Van 1974 tot 2001 was er ook een bassin met zeehonden Dolf en Elsje te vinden. Na het overlijden van Dolf is Elsje verhuisd naar Ouwehands Dierenpark.

Sinds 1987 was het Amstelpark ingedeeld bij stadsdeel Buitenveldert, tussen 1998 en 2010 was dit ZuiderAmstel, sindsdien Stadsdeel Zuid.


Kenmerken
Startpunt: Amsterdam: parkeerplaats Saskia van Uylenburgweg
Startlocatie: Noord-Holland , Nederland
Coördinaten N52.318000 E4.887000
Afstanden: 10, 6 km
Type: Cultuur, Park, Stad, Vergezicht, Water
Begaanbaar: Goed
Rolstoel: Niet toegankelijk
Honden: Aangelijnd
Horeca: Onderweg
Gelopen op: 22-09-2018

Route informatie

Een GPS parkwandeling in het zuiden van Amsterdam van 10 km.
De wandeling is goed begaanbaar. 
Er is een verkorting van 6 km beschikbaar. 
Honden mogen aangelijnd mee.
Onderweg komt u een enkele horecagelegenheid tegen. Langere beschrijving

GPSwalking.nlHet is eind april 2018 als ik deze wandeling loop. Het is 's avonds net lang genoeg licht voor de 10 km die ik voor de boeg heb. Het is een mooie avond met zon en wolken. Ideaal voor het schieten van mooie foto's. Ik parkeer de auto bij een golfclub.

Je mag over het terrein lopen, wel op eigen risico. Dat risico was vanavond niet zo groot. De banen waren leeg. Je loopt zo mooi door het groen, de stad ligt in de verte. 

De Aemstel Schooltuin is gesloten, dat heb je als je 's avonds gaat wandelen. Overdag kunt u door de tuin lopen. Elk jaargetijde is hier weer iets anders te zien. Eind april is het nog wat kaal.

GPSwalking.nlAemstel Schooltuin
Amsterdam heeft dertien schooltuinen. Leerlingen van groep 6 en 7 van de basisschool volgen er een jaar lang natuur- en milieulessen. Alle leerlingen krijgen een eigen schooltuintje waarop ze groenten, kruiden en bloemen verbouwen. Ze verwerken de vers geoogste groente en eten die op de tuin of nemen de oogst mee naar huis.

De kinderen leren over meer dan alleen planten, zaaien, verbouwen en oogsten. Op de tuin ontdekken ze ook hoe dieren en planten leven en ervaren de kringloop van de natuur.

Ze zien hoe groente groeit en leren wat het betekent om voor je leefomgeving te zorgen.

GPSwalking.nlOmdat de tuin dicht is een kleine omweg over het pad die we straks ook weer tegenkomen op de terugweg. In de verte is de Riekermolen al te zien. Ik kan mooi Rembrand en de molen in één foto samenvoegen. 

De Riekermolen
De Riekermolen is een poldermolen aan de Kalfjeslaan bij de Amstel. Naast de molen staat een door Han Wezelaar gemaakt standbeeld van Rembrandt, als herinnering aan het feit dat de schilder veel tekeningen heeft gemaakt langs de oevers van deze rivier. Het werd in 1969 onthuld op zijn 300ste sterfjaar.

De molen stond oorspronkelijk ten zuiden van het dorp Sloten bij Amsterdam. De molen is gedurende lange tijd onder toezicht geweest van de molenaarsfamilie Hardenberg:

GPSwalking.nl"Jan Hardenberg, molenaar in den Rietwijkeroordpolder, gem. Nieuwer-Amstel, vierde gisteren een zeldzaam feest. Gedurende 60 jaren was hij molenaar op een en denzelfden molen, waarin hij ook geboren is.

Zijn vader bekleedde dien post op denzelfden molen ongeveer 30 jaren. De stokoude, maar nog krachtige molenaar ontving van vele kanten de hartelijkste bewijzen van belangstelling." — "Het Nieuws van den Dag", vrijdag 18 april 1884    

De uit 1636 daterende molen moest in 1956 verdwijnen wegens de vergraving van de Riekerpolder voor de vergroting van het Nieuwe Meer en verhuisde in 1961 naar de Kalfjeslaan bij de Amstel.

GPSwalking.nlAl snel loop ik het Amstelpark in. Wat een fraai park, met veel paadjes en veel verschillende groenopstellingen. Hier kun je gerust een lange tijd dwalen en het idee hebben dat je nog lang niet alles gezien hebt. 

Amstelpark
Het Amstelpark is een stadspark in Amsterdam-Zuid. Het ligt tussen de westelijke oever van de Amstel (Amsteldijk) en de bebouwing van Buitenveldert. Aan de noordzijde wordt het begrensd door de Ringweg Zuid.

Aan de zuidzijde van het park bevindt zich de Riekermolen met standbeeld van Rembrandt van Rijn. Een groot deel van het huidige park behoorde oorspronkelijk tot de hofstede Amstelrust.

GPSwalking.nlFloriade 1972
De naam van het park werd vastgesteld in 1971. Het park werd aangelegd voor de Floriade van 1972. Ook een deel van het Beatrixpark maakte deel uit van de tuinbouwtentoonstelling. Na de sluiting van de Floriade bleef een fraai park over, waar een groot deel van de voorzieningen die voor het evenement waren aangelegd aanwezig bleef.

Hiertoe behoren de Amsteltrein (een smalspoortreintje), een doolhof, een rosarium, een oranjerie, "het Glazen Huis", kassen, een midgetgolfbaan, de Rododendronvallei, het Verlaten land, Parkgalerie Papillon en een grote speeltuin voor kinderen.

Van 1974 tot 2001 was er ook een bassin met zeehonden Dolf en Elsje te vinden. Na het overlijden van Dolf is Elsje verhuisd naar Ouwehands Dierenpark.

GPSwalking.nlSinds 1987 was het Amstelpark ingedeeld bij stadsdeel Buitenveldert, tussen 1998 en 2010 was dit ZuiderAmstel, sindsdien Stadsdeel Zuid.

Ik loop aan de andere kant het park weer uit en loop van de rust zo de drukte in. Auto's, fietsers, wandelaars, skaters, hardlopers, brommers, alles komt in een hoog tempo voorbij. Wat een verschil met de rust in het park. Maar op de terugweg kom ik nog een keertje door het park.

De weg slingers langs de Amstel richting Zorgvlied. Hier en daar moet ik een kleine omweg maken, overal wordt er gewerkt en zijn paadjes afgesloten. Maar in Amsterdam is voor voor iedere weg een alternatief beschikbaar. Je komt altijd waar je wezen moet.  

GPSwalking.nlBegraafplaats Zorgvlied 
De begraafplaats heeft door haar dichte beplanting met oude bomen, het water en de rust, een uitgebreide dierenwereld. Zorgvlied vormt daarmee een lokaal natuurgebied voor tal van diersoorten zoals kleine zoogdier, vogels en amfibieën.

Natuurvriendelijke oevers 
In de hoek bij de kademuur is een glooiende oever gemaakt aansluitend op de kruidenrijke berm. Deze geleidelijke overgang naar het water waarin water- en oeverplanten groeien biedt schuilgelegenheid aan verschillende dieren en vormt daarnaast het leefgebied van vele insecten. Ook helpen de planten bij de zuivering van het water door de opname van voedingsstoffen.

GPSwalking.nlUitstapplaatsen
Voor veel dieren vormden de hoge, steile oevers van Zorgvlied een barrière om in en uit water te kunnen komen. Daarom is de oeverbeschoeiing hier deels lager gemaakt. Deze zogenaamde uitstapplaatsen bieden kleine zoogdieren als wezel, hermelijn en bosmuis de mogelijkheid uit het water te klimmen. De uitstapplaatsen en de natuurvriendelijke oevers vormen belangrijke verbindingswegen in het stedelijk gebied.

De gewone oeverlibel 
Als larve leeft de gewone oeverlibel in een laagje modder in ondiep water. Zijn verdere leven brengt de libel door op en bij de waterkant, waar hij voornamelijk leeft van kleine, vliegende insecten. De libel geeft de voorkeur aan open plekken aan de oever om daar te kunnen zonnen.

GPSwalking.nlOok nieuwbouw kom ik tegen. Of beter gezegd, nieuwbouw in aanbouw. Daarom moest ik soms de route wat aanpassen. Zo loop ik op een pad tegen een hek aan.

Dus maar weer een stukje terug. Daardoor kom ik 2 keer langs een bankje waar een vrouw op zit die door haar "vriend/man" voor alles wordt uitgemaakt. En zo luid dat ik het hele verhaal van vreemdgaan met een ander in alle details kan volgen. Dat is ook Amsterdam. 

Leuk is de afwisseling onderweg. Je ziet vanalles. Er is overal leven. Natuur en stedelijke uitstraling volgen elkaar snel op. Een klein parkje hier en daar. De Amstel waar ik nog een flink stuk langsloop met haar prachtige uitzicht op de woonboten die hier liggen. 

GPSwalking.nlPoldergemaal
Het waterschap zorgt voor veilige dijken, schoon en voldoende water en houdt de vaarwegen op diepte. Ook zorgt het waterschap voor het cultuurhistorisch erfgoed. Dit gemaal is daar onderdeel van.

In 2015 is het gemaal, zowel buiten als binnen, gerenoveerd. Alle mooie en bijzondere details van het gebouw zijn weer in ere hersteld. Zie ook: www.agv.nl.

De Binnendijkse Buitenvelderse polder is sinds 1630 in gebruik. Eerst zijn er molens gebouwd om het overtollige water uit de polder af te voeren naar de Amstel. Later is er een stoomgemaal in de plaats gekomen van de molens. Het stoomgemaal is in 1921 vervangen door het elektrische poldergemaal Stadwijck.

GPSwalking.nlIn 1915 maakte architect Berlage een plan voor de uitbreiding van Amsterdam Zuid in de Binnendijkse Buitenvelderse polder. Die uitbreiding is het huidige Buitenveldert.

In het plan nam Berlage een gemaal op (poldergemaal Stadwijck), een schutsluis (de Zorgvliedsluis), een vaste brug (brug 24), een machinistenwoning en een sluiswachterhuis. De machinistenwoning ligt direct naast het gemaalgebouw en het sluiswachtershuis aan de overkant van de schutsluis.

De Binnendijkse Buitenvelderse polder ligt lager (NAP -2,0 meter) dan het boezempeil waarop wordt afgewaterd. Dat betekent dat gemaal en sluis nog altijd nodig zijn om de waterhuishouding in de polder te reguleren en droge voeten te houden.

GPSwalking.nlTussen het gemaal en de Zuidelijke Wandelweg ligt de Zorgvliedsluis. De sluis is in 1921 gebouwd om de Amstel en de sloten van de Binnendijkse Buitenvelderse polder - waaronder de Boerenwetering - met elkaar te verbinden. Verversing van het polderwater ging via de schutsluis. De sluis dient nog als waterkering tussen de Amstel en de polder.

Amsterdam heeft één van de soortenrijkste viswateren van Nederland. Dit komt omdat Amsterdam zowel zoet als zout water heeft. De geleidelijke overgang van zout naar zoet in het Noordzeekanaal en de open verbindingen met de stadsgrachten en de Amstel zijn belangrijk voor trekvissen als de paling. In de Amstel komen blankvoorn, brasem, baars, snoekbaars en snoek veel voor.

GPSwalking.nlStepping stones
Via de oevers van de Amstel dringt de natuur ver de stad in. Dieren kunnen zich langs de oevers verplaatsen. Maar hoe verder de stad in, hoe smaller, hoger en kaler de oevers worden.

Oevers moeten goed beschermd zijn tegen de sterke golfslag die de scheepvaart veroorzaakt en er moet voldoende ruimte zijn voor de ontwikkeling van oevervegetatie.Voor de dieren wordt het steeds moeilijker om ver de stad in te dringen. Daarom zijn water- en oeverplanten aangebracht als kleine rustplekken voor de dieren, zogenaamde 'stepping stones'.

De ringslang
De ringslang komt voor in gebieden met water en begroeide oevers met open plekken. Om actief te worden heeft hij warmte nodig en hij ligt dan ook graag te zonnen op een grote steen of in het zand. De ringslang heeft ook gesloten begroeiing nodig om te kunnen schuilen bij het jagen. Dit schuwe dier eet kikkers, padden en kleine visjes.

GPSwalking.nlHet Ecolint Nieuwe Meer-Nieuwe Diep
Het Ecolint Nieuwe Meer-Nieuwe Diep is een ecologische verbindingsroute voor dieren die in of rond het water leven. Het Ecolint is opgebouwd uit zoveel mogelijk aaneengesloten natuurvriendelijke oevers, waardoor dieren van rustpunt naar rustpunt kunnen trekken.

Het Ecolint is aan de uiteinden aangesloten op grotere groengebieden zoals het Amsterdamse Bos aan de westkant. Deze verbindt hij met het Flevopark en het Nieuwe Diep aan de Oostkant van de stad. Het Ecolint sluit 'hiermee aan op verbindingszones van de zogenaamde Provinciale Ecologische Hoofdstructuur (PEHS).

Het Ecolint is een initiatief van DWR. De aanleg van het lint door Buitenveldert, (Rivierenbuurt en Watergraafsmeer is in fasen uitgevoerd tussen 1995 en 1997.

GPSwalking.nlDe Amstel
De Amstel (naar Aeme-stelle, een Oudnederlands woord voor "waterachtig gebied") is een gekanaliseerde rivier in het zuiden van Noord-Holland, voor een deel op de grens van Noord-Holland met Zuid-Holland en Utrecht.

Het gebied langs de rivier wordt aangeduid als Amstelland. Amsterdam heeft zijn naam te danken aan de Amstel.

De Amstel begon oorspronkelijk bij de samenvloeiing van de Drecht en de Kromme Mijdrecht, iets ten zuidwesten van Uithoorn. Door kanalisatie en aanleg van het Amstel-Drechtkanaal in 1825 is het gedeelte tussen Uithoorn en Ouderkerk aan de Amstel onderdeel van dit kanaal geworden.

GPSwalking.nlDit kanaal begint bij de Tolhuissluis bij de samenkomst van de Drecht en het Aarkanaal, iets ten noordwesten van Nieuwveen, en loopt via Uithoorn naar Ouderkerk waar de Bullewijk erin uitmondt. Vanaf daar tot in Amsterdam heet het water officieel nog steeds Amstel.

Het deel van het Aarkanaal tot de Bullewijk is 18,5 km lang, vanaf daar tot de monding meet het water 12,5 km.

Behalve de Kromme Mijdrecht en de Bullewijk stroomt het riviertje de Waver in de Amstel, bij het westelijkste punt van de polder de Ronde Hoep.

Op de terugweg kom ik weer door het Amstelpark. Ik kies een andere route om zoveel mogelijk van het park te zien. 

GPSwalking.nlOp een veldje staan een aantal stoelen. Zou hier een terrasje zijn? Daarvoor staan de stoelen een beetje vreemd opgesteld. Ze staan op een tegel met eronder een naam. Aan een enkele stoel hangt een zwart-wit foto. Een tegel geeft het volgende weer:

"Ter herinnering aan de onbekende slachtoffers gefussilleerd aan het einde van de Tweede Wereldoorlog."

Indrukwekkend. 

In het park kom ik een brutale eekhoorn, een zilverreiger, een ooievaar, en een fazant tegen. En er is een kinderboerderij met nog meer dieren. 

GPSwalking.nlDan gaat het terrug richting auto. Het wordt al donker. En dan wordt fotograferen ook een probleem. 

De Middelpolder
De Middelpolder is een recreatiegebied dat op beweging is gericht. Het is een zeer afwisselend landschap. Tegen de stadsrand aan liggen veel sportvelden. Verderop nodigt het gebied uit om te wandelen, hard te lopen, te fietsen of paard te rijden.

U staat hier tussen de sportvelden en de Liberaal Joodse begraafplaats Gan Hasjalom. Ten zuiden van de begraafplaats is het uitgestrekte recreatie- en natuurgebied te vinden, dat veel afwisseling biedt tussen bosjes en wei- of hooilanden.

GPSwalking.nlU bent in Amstelland, het veenlandschap waarin zich merkwaardigerwijs - want het is kletsnat en laaggelegen - grote hoeveelheden mensen hebben gevestigd. De reden daarvoor is dat vroeger transport, dus ook handel, over water ging en dat was hier overal voorhanden.

Bovendien was er veen, dat, gedroogd als turf, brandstof voor warmte en bedrijvigheid leverde. Tot slot is er veel wind, die met hulp van molens ook voor energievoorziening kan zorgen. Zo is in dit landschap langs de Amstel Amsterdam ontstaan.

Nationaal Landschap Het Groene Hart
Amstelland maakt deel uit van het Nationale Landschap Het Groene Hart. Kenmerkend is de openheid van het gebied waardoor je eindeloos ver kunt kijken, een prettig contrast met de stad, Karakteristiek voor Amstelland zijn de veen-riviertjes waarlangs bijna alle boerderijen en bomerf liggen, de zogenaamde verdichte linten.

GPSwalking.nlDie vormen een contrast met het weidse open polderland dat erachter ligt. Dat polderland met de daarin gegraven sloten is al duizend jaar oud, ouder dan de oudste historische gebouwen in Amsterdam.

TOP's in Amstelland
Bij elk Toeristisch Overstappunt (TOP) kunt u de auto gratis parkeren om te gaan fietsen, wandelen of varen. Vanaf elke TOP vindt u bewegwijzerde of beschreven routes, die langs mooie plekjes in Amstelland leiden.

Onderweg is eten of drinken verkrijgbaar, maar er zijn ook mooie (picknick)plekken. Ook vindt u hier informatie over leuke bezienswaardigheden in de omgeving en de prachtige flora en fauna.

GPSwalking.nlMiddelpolder - vogelrijk recreatiegebied
Het gebied biedt veel afwisseling tussen bosjes en wei- of hooilanden. Buiten het broedseizoen kunt u door de weilanden lopen. Er is veel water, in de vorm van sloten en vaarten en een bosvijver.

Opvallend is het hoogteverschil van zo'n vier meter tussen het bovenland en de lager gelegen droogmakerij. U kunt uitrusten op een van de openbare erfjes waar u ook fruit of noten mag plukken.

Ontstaan en inrichting
Langs de Amstel en andere veenrivieren in dit deel van Nederland is er vaak een , hoogteverschil te zien binnen de aangrenzende polders: bovenland en beneden-land.

GPSwalking.nlDoor vervening (het winnen van turf) is in de 18e en 19e eeuw een plas ontstaan, die in 1879 is drooggemalen. De strook grond langs de Amstel werd uit veiligheidsoverwegingen niet verveend. Daardoor ligt het land hier hoger: bovenland. De recreatie- en natuurgebieden in de Middelpolder zijn vanaf eind 20e eeuw gerealiseerd.

Bijzonderheden
Langs de Amstel staan buitenplaatsen van rijke stadsbewoners. In de 18e eeuw waren er tussen de Hogesluis en Ouderkerk 60 buitenplaatsen; daarvan zijn er nu nog drie over. Het park van buitenplaats Wester-Amstel, het kantoor van Groengebied Amstelland, is openbaar toegankelijk.

GPSwalking.nlMidden in de polder, ten zuiden van de rioolwaterzuivering van Amstelveen, ligt een strook niet verveend bovenland. In het voorjaar kunt u hier vanaf het fietspad heel mooi de weidevogels observeren. Buiten het broedseizoen kunt u met een trekpontje oversteken en aan de andere kant wandelen.

Vogelrijk
De polder is rijk aan weidevogels zoals kievit, grutto en tureluur, en foerageren-de vogels zoals zilverreigers, lepelaars en ooievaars. Ook kunt u ijsvogels en visdiefjes aantreffen.

Bij de erven en langs de ruige begroeiing van de ringdijk vindt u allerlei zangvogeltjes. Hier kunt u in de herfst groepen sijsjes of puttertjes tegenkomen.

GPSwalking.nlWeer een leuke wandeling door natuur en stad, en dat elkaar snel afwisselend. Ik heb weer genoten van de vele mooie plekjes. En nu de avonden nog kort zijn moet je soms sneller doorlopen dan je lief is. 

Het Amstelpark verdiend eigenlijk meer bekijk tijd. Iets verder richting zomer staat er veel in bloei. En tijdens een bezoekje overdag zijn er ook meer bezoekers, nu was het soms wat stil. 

Langs de Amstel is er altijd leven genoeg. Je kunt er prachtige foto's schieten. En zo verveelde deze wandeling geen minuut. 

Veel wandelplezier in de Amsterdamse Parken.  

Geraadpleegde websites:

POI's

 • Aemstel Schooltuin N52.3231 E4.8927
 • Amstel N52.3384 E4.9086
 • Amstelpark N52.3271 E4.8935
 • Amsteltrein N52.3324 E4.8921
 • Begraafplaats Zorgvlied N52.3360 E4.8998
 • Gaasterlandpad (alternatief als bouw klaar is) N52.3369 E4.8967
 • Gedachtenis stoelen N52.3284 E4.8957
 • Glazen Huis N52.3285 E4.8927
 • Golfweide N52.3210 E4.8903
 • Ik-ook-van-jou-Vindhek N52.3319 E4.8926
 • Kleine Wetering N52.3239 E4.8921
 • Midgetgolf Amstelpark N52.3319 E4.8933
 • Oranjerie N52.3303 E4.8923
 • Parkbeach Zomers N52.3291 E4.8950
 • Picnic Place N52.3377 E4.9034
 • Poldergemaal N52.3355 E4.9055
 • Rembrand N52.3236 E4.8943
 • Riekermolen N52.3240 E4.8937
 • Rosarium N52.3318 E4.8915
 • Start/finish/parkeerplaats N52.3177 E4.8867
 • Uitzichtspunt N52.3241 E4.8932
Acties
Navigeer naar startlocatie Download (ZIP) Download (GPX) Bekijk kaart/tracks Bekijk de fotoserie Print wandeling tekst
Startlocatie

Reacties


Wij zijn benieuwd naar uw reactie. Wel hebben we een aantal spelregels waar we u even op willen attenderen

 • Alle velden moeten verplicht worden ingevuld.
 • Uw reactie wordt pas na goedkeuring zichtbaar in de lijst ervaringen.
 • Uw e-mail adres niet wordt getoond op de site.
 • De webmaster behoudt zich het recht uw tekst aan te passen.
 • Het is niet toegestaan email-adressen, enige weblinks of schuttingtaal in de tekst op te nemen. Bij veelvuldig misbruik kan u de mogelijkheid van opslaan worden ontzegd.
 • Als u ons een link wilt doorsturen dan a.u.b. per email.
 • English texts will not be accepted. All input needs to be approved by the webmaster on forehand before be visible on this website. So save yourself the trouble.