Biesbosch - Jantjesplaat

Korte beschrijving

Nationaal Park De Biesbosch
Nationaal Park De Biesbosch is de benaming voor een zeer waterrijk natuur- en recreatiegebied in Nederland met zoetwatergetijden, kreken en wilgenvloedbossen. Het bestaat uit een aantal riviereilanden en zand- en slikplaten in de provincies Noord-Brabant en Zuid-Holland die liggen tussen de rivieren Boven-Merwede en Amer, en die doorsneden worden door de kunstmatige rivier de Nieuwe Merwede.

Aan de oostzijde wordt het gebied begrensd door het Land van Heusden en Altena. Het kan worden onderverdeeld in de Brabantse Biesbosch en de Hollandse Biesbosch, waarbij de laatste weer bestaat uit de Sliedrechtse Biesbosch en de Dordtse Biesbosch.

In 1994 kreeg de streek de status van nationaal park, heet sindsdien officieel Nationaal Park De Biesbosch, en staat op de lijst van beschermde natuurgebieden. De Biesbosch wordt deels agrarisch gebruikt, is ingericht voor verschillende vormen van recreatie en biedt ook ruimte aan opslag van schoon oppervlaktewater in speciaal aangelegde spaarbekkens ten behoeve van de continuïteit van de drinkwatervoorziening.

Jantjespolder
De meest westelijke polder in de Brabantse Biesbosch draagt de naam Jantjesplaat. Voordat het project Ruimte voor de Rivier startte, bestond ook de Jantjesplaat uit land-bouwpolders. Dat is inmiddels drastisch veranderd. Je vindt er nu waterrijke gebieden die bij hoogwater onderlopen. Er is een groot aantal kilometers aan wandelpad bijgekomen dat aansluit op de al bestaande wandelpaden. Op het Jantjespad is deze overgang duidelijk te zien. Wat bijzonder is, is dat de structuur Van de sloten langs de vroegere landbouwgebieden bij laagwater nog altijd zichtbaar is.


Kenmerken
Startpunt: Werkendam: P Spieringssluis
Startlocatie: Noord-Brabant , Nederland
Coördinaten N51.776000 E4.760000
Afstanden: 15, 6, 5 km
Type: Cultuur, Polder, Rivier, Vergezicht, Water
Begaanbaar: Goede wandelschoenen aantrekken
Rolstoel: Niet toegankelijk
Honden: Aangelijnd
Horeca: Op korte afstand van start
Gelopen op: 24-10-2018

Route informatie

Een GPS wandeling van 15 km door de Jantjespolder in de Biesbosch bij Werkendam.
De wandeling kan moeilijk begaanbaar zijn in natte tijden. Trek daarom altijd goede wandelschoenen aan.
Er zijn 2 verkortingen aanwezig. U kunt ook 2 korte lussen lopen door tussenin de auto te pakken. 
Naast de track is er ook een route beschikbaar.
horeca komt u niet tegen tijdens de wandeling. Wel is er een horecagelegenheid dichtbij de parkeerplaats.   Langere beschrijving

GPSwalking.nlHet is eind oktober 2018. Tijd om er nog even tussenuit te gaan voordat de herfst invalt. En eigenlijk zijn we al een weekje te laat, want het is fris en zeer winderig. Na de zomer van 2018 zijn we fris weer niet meer gewend. 

We strijken neer in B&B Zwaluw's kiek. Op hun website staat het volgende te lezen: "B & B Swaluw’s kiek is landelijk gelegen tussen Nationaal Park de Biesbosch en Breda.

B & B Swaluwskiek is ontstaan vanuit een droom, gebouwd met liefde, toewijding en inzet. Bestemd om u te laten genieten van het goede Brabantse leven zodat u hierna met een heerlijk, ontspannen en tevreden gevoel weer verder kunt gaan."
 

GPSwalking.nlWe volgen de tips van Antoon op. De eerste dag, de meest zonnige, gaan we op pad met een motorboot die we huren in Drimmelen. We varen een prachtige route van 33 km door de Biesbosch. De tweede dag gaan we naar de Jantjesplaat. En op de derde dag rijden doorkruizen we de Biesbosch per auto, en nemen we een kijkje in het museum.

De dagen vliegen om. 's Avond gemoedelijk in de B&B met een boek en een filmpje. Overdag op pad, zo hoort het.  

Nationaal Park De Biesbosch
Nationaal Park De Biesbosch is de benaming voor een zeer waterrijk natuur- en recreatiegebied in Nederland met zoetwatergetijden, kreken en wilgenvloedbossen. Het bestaat uit een aantal riviereilanden en zand- en slikplaten in de provincies Noord-Brabant en Zuid-Holland die liggen tussen de rivieren Boven-Merwede en Amer, en die doorsneden worden door de kunstmatige rivier de Nieuwe Merwede.

AGPSwalking.nlan de oostzijde wordt het gebied begrensd door het Land van Heusden en Altena. Het kan worden onderverdeeld in de Brabantse Biesbosch en de Hollandse Biesbosch, waarbij de laatste weer bestaat uit de Sliedrechtse Biesbosch en de Dordtse Biesbosch.

In 1994 kreeg de streek de status van nationaal park, heet sindsdien officieel Nationaal Park De Biesbosch, en staat op de lijst van beschermde natuurgebieden. De Biesbosch wordt deels agrarisch gebruikt, is ingericht voor verschillende vormen van recreatie en biedt ook ruimte aan opslag van schoon oppervlaktewater in speciaal aangelegde spaarbekkens ten behoeve van de continuïteit van de drinkwatervoorziening.

GPSwalking.nlOorsprong
In het oorspronkelijke zoetwatergetijdengebied ontstonden rond het jaar 1000 kleine woongemeenschappen op de hoge ruggen (oeverwallen en donken) tussen de plaatselijke grote rivieren, de Merwede en de Maas, die destijds ongeveer langs Dordrecht naar zee stroomden. In het begin van de dertiende eeuw werden al delen van het gebied ontgonnen door bedijking, onder leiding van de toenmalige graaf van Holland.

Door aanleg van de ringdijk werden allerlei geulen en kreken afgesloten. Ook bestaande riviertjes werden afgedamd, zoals de Dubbel (Dubbeldam, in 1273), de Werken (Werkendam, in 1230), de Alm (in 1275) en de toenmalige Maas (het Damblok, in 1273). Het Maaswater werd voortaan via Andel en Woudrichem naar de Merwede geleid. Hierdoor ontstond de Groote of Hollandsche Waard, een gebied van 30.000 hectare bouw- en weiland.

GPSwalking.nlHoe het landschap er destijds uitzag is niet precies bekend, maar elzenbroekbossen, blauwgraslanden en grienden zullen een belangrijk aandeel gehad hebben.

Aan het eind van de veertiende eeuw waren er regelmatig dijkdoorbraken. Dit werd veroorzaakt door slecht dijkonderhoud in tijden van politieke onrust (Hoekse en Kabeljauwse twisten), maar ook door onoordeelkundig graafwerk, turfsteken en moernering (zoutwinning uit turf).

Naast menselijke activiteiten was ook de voortgaande zeespiegelstijging een oorzaak van dergelijke calamiteiten.

GPSwalking.nlIn de nacht van 18 op 19 november 1421 bij een noordwesterstorm braken op verschillende plaatsen aan de zeezijde de dijken en overstroomde de Groote Waard met zout water. Een jaar later brak de dijk bij Sleeuwijk onder druk van de hoge rivierstanden en stroomde veel rivierwater het gebied in. In de loop der jaren ontstond een ondiepe binnenzee met open water dat in stromen en geulen heen en weer trok met het getij.

Zo ontstond het zoete en zilte getijdengebied van de Biesbosch. Een hardnekkig misverstand wil dat de Biesbosch door deze stormvloed in één nacht is ontstaan. Bij deze vloed in de nacht van 19 op 20 november braken weliswaar de dijken van de toenmalige Groote of Hollandsche Waard, maar het duurde nog enige tientallen jaren voor het gehele gebied onder water stond en de Biesbosch met zijn kreken en riet gevormd werd. Hierbij had, zoals gezegd, ook het rivierwater een belangrijke invloed.

GPSwalking.nlHet landschap van de Biesbosch werd in de eeuwen na de Sint-Elisebethsvloed sterk bepaald door de dagelijkse dynamiek van het water. Daarnaast zorgden de processen van landvorming en vegetatieopbouw voor verandering op langere termijn.

Ook de menselijke ingrepen zoals rietoogst, biezensnijden en griendkap vormden het landschap. Hierdoor ontstond een ruimtelijk patroon waarin zes hoofdtypen onderscheiden worden: open water - zand- en slikplaten - biezenvelden en ruigten - rietgorzen - grienden - polders.

Vergeet de verrekijker niet mee te nemen. Je kunt hier heerlijk vogels spotten. 

GPSwalking.nlDe twintigste eeuw 
In 1970 werd de Haringvlietdam met sluizencomplex in gebruik genomen en in de jaren 1967-1977 werden de Volkeraksluizen gebouwd. Door de afsluiting van het Haringvliet verdween de grote dynamiek van het getij (tot 2 m) bijna helemaal. In de Sliedrechtse Biesbosch bleef via de verbinding met de Nieuwe Waterweg plaatselijk nog een getijverschil van 60–70 cm.

In de Brabantse en Dordtse Biesbosch is dit nog maar 20–30 cm. Door verminderde erosie en sedimentatie verandert de Biesbosch sindsdien geleidelijk in een ondiep, laguneachtig zoetwatermoeras.

Het hoogteverschil tussen platen en geulen wordt minder en de biezenvelden, rietgorzen en wilgengrienden verruigen en ontwikkelen zich tot wilgenbossen. Mogelijk kunnen de plannen om de Haringvlietsluizen gedeeltelijk weer te openen (het zogenoemde Kierbesluit) de dynamiek in dit gebied deels herstellen.

GPSwalking.nlWe kiezen een mooie dag uit om te gaan wandelen. Het is fris en er staat een pittig windje. Dat zorgt er wel voor dat er weinig mensen onderweg zijn. Het is al maanden erg droog. En ook de paar spetters vandaag veranderen daar niets aan. Het zorgt er wel voor dat alle paden prima begaanbaar zijn. In natte tijden zal dat heus wel anders zijn.  

Polder Jantjesplaat
Voordat in 1421 de St. Elisabethsvloed de Grote- of Zuidhollandse waard onder water zette, kenmerkte dit gebied zich door boerenakkers. Na de grote dijkdoorbraak (ter hoogte van waar nu de Moerdijkbruggen liggen) was er onder meer door de Hoekse en Kabeljauwse twisten geen geld om de dijken te herstellen. 

GPSwalking.nlZo ontstond in de loop van tijd een binnenzee met zoet water. Door de werking van eb en vloed, met een getijde-verschil van twee meter, zorgde aanslibbing voor steeds hoger gelegen grond waar als eerste biezen op groeiden. Zo is de naam Biesbosch ontstaan.

De zandbanken werden hoger. De biezen maakten plaats voor riet en nog later werden wilgenakkers aangelegd voor de productie van rijshout. Er kwam een dijk om deze grienden omwille van de waterhuishouding en toen uiteindelijk de wilgen gerooid werden, ontstonden opnieuw polders.

De landbouwpolder Jantjesplaat is in het kader van de maatregel Ruimte voor de Rivier omgevormd tot een polder met waterrrijke gebieden die bij hoogwater overstromen.

GPSwalking.nlDe meest westelijke polder in de Brabantse Biesbosch draagt de naam Jantjesplaat. Voordat het project Ruimte voor de Rivier startte, bestond ook de Jantjesplaat uit land-bouwpolders.

Dat is inmiddels drastisch veranderd. Je vindt er nu waterrijke gebieden die bij hoogwater onderlopen. Er is een groot aantal kilometers aan wandelpad bijgekomen dat aansluit op de al bestaande wandelpaden. Op het Jantjespad is deze overgang duidelijk te zien.

Wat bijzonder is, is dat de structuur Van de sloten langs de vroegere landbouwgebieden bij laagwater nog altijd zichtbaar is.

GPSwalking.nlHet gedeelte van de polder langs de Nieuwe Merwede ademt de sfeer van de rest van de Biesbosch. De grienden zijn doorgeschoten en omgevallen wilgen zijn bedekt met allerlei soorten mos. Wat hier opvalt, is de betonnen piasberm. Deze werd vroeger gebruikt om bij hoogwater de polder gecontroleerd te laten volstromen, zodat de dijk niet door zou breken onder de druk en het geweld van het water.

De polder Jantjesplaat is op verschillende manieren over de weg te bereiken. Vanuit het noorden via de Spieringsluis en via het zuiden door middel van een veerpontje dat voetgangers en fietsers vanuit Lage Zwaluwe naar de Biesbosch overzet.

GPSwalking.nlJantjespad
Het Jantjespad is een wandelroute van ongeveer drie kilometer door afwisselende biotopen. Zo vind je hier rietgorzen, wilgenvloedbos, grasland en water. Door deze verscheidenheid vind je juist in dit gedeelte van de Biesbosch een grote variatie aan vogëls, vissen en insecten.

Andere dieren voelen zich hier ook helemaal thuis. Zoals de Noordse woelmuis. Hier in de Biesbosch leeft van dit diertje zelfs een aparte ondersoort. Vanaf het Jantjespad is een verbinding gemaakt met de wandelpaden in de polders Hoge Hof en Deeneplaat. Het is mogelijk om hier een wandeling van 20 kilometer te lopen.

GPSwalking.nlJantjeskeet
Op de Jantjesplaat staat de Jantjeskeet. Dit is een voormalige en omgebouwde boerderij uit 1947. Ook de hier omliggende landbouwpolders, de Hilpolders, zijn rond de eeuwwisseling omgevormd tot waterbergingsgebied. De wandel- en vaarmogelijkheden zijn sindsdien flink uitgebreid. De Jantjeskeet is nu in gebruik als groepsaccommodatie.

Museumeiland
In het bezoekerscentrum van het Biesbosch Museumeiland kun je alle benodigde informatie ophalen voor een bezoek aan de Biesbosch. Ervaar in het Biesbosch Museum hoe de mens vanaf de St. Elisabethsvloed in 1421 tot nu het uiterlijk van de Biesbosch heeft bepaald en er hardwerkend zijn brood verdiende. Bezoek de steeds wisselende exposities, maak een rondvaart met de fluisterboot, ervaar eb en vloed in de'Biesbosch Beleving'en geniet van het lekkers in het restaurant.

GPSwalking.nlDe Biesbosch ontstond na de Sint Elisabethsvloed in 1421. Zes eeuwen later is het nog altijd een unieke rivierdelta, onder invloed van eb en vloed. Het is een land van wilgen-bossen, eilanden en kreken en een stoer, dynamisch en avontuurlijk natuur- en recreatiegebied.

Je bevindt je in een beschermd natuurgebied en het grootste zoetwater-getijdengebied van Europa. Fietsend, wandelend of varend langs en door dit weidse landschap vergeet je soms bijna dat je in Nederland bent! Meer informatie via np-debiesbosch.nl.

Landschapskunst van Paul de Kort. In dit labyrint zegt hij, zijn het de seizoenen en het weer, zon en maan, eb en vloed, die in hun gezamenlijke rituele dans de richting van onze zoektocht bepalen/ Het kunstwerk verwijst naar onze waterstaatkundige geschiedenis met een doolhof aan kanalen, stuwen, gemalen, dijken en kades. Vanaf een terp laat de Wassende Maan zich in al haar omvang zien.

GPSwalking.nlTot in de jaren zestig van de vorige eeuw werkten griend-werkers in de Biesbosch. Ze sneden en kapten verschillende wilgensoorten. Het hout werd onder meer gebruikt voor het maken van stelen voor gereedschappen, het vlechten van manden en maken van zinkstukken die dienden voor oeververdediging.

De griendwerkers, die per bos hout betaald werden, benutten elke minuut. Ze kwamen op maandag de Biesbosch in en verbleven de hele werkweek in een griendwerkershut. Het kapwerk vond altijd in de winter plaats.

De mannen warmden zich aan het vuur waar ze op kookten en ze sliepen op britsen, zij aan zij. Het griendwerkerschap is teloorgegaan, maar op de Deeneplaat wordt dit stukje erfgoed in stand gehouden.

GPSwalking.nlDe Biesbosch is te voet en op de fiets goed bereikbaar. Er is, door gebruik te maken van de pontjes, een grote keus aan routes.

Het veerpontje dat vaart tussen de Jacomina-plaat en Lage Zwaluwe, is zowel het knooppunt voor een route via de Moerdijkbrug en de pont bij Kop van het Land door de Nieuwe Dordtse Biesbosch als een rondje door de Noord- en Oostwaard via de brug bij Keizersveer en Pontje Steur.

Pontjes zorgen hier voor de verbindingen tussen noord en zuid, oost en west. Het vertoeven op de pontjes brengt weidse uitzichten over het rivierengebied en een aangenaam moment van rust.

GPSwalking.nlOp de Jantjesplaat staat een voormalige en tot vakantieaccommodatie omgebouwde boerderij uit 1947. Deze Jantjeskeet ligt aan een kreek met de welsprekende naam Gat van den Hardenhoek.

Tot 2013 stond de Jantjeskeet in een landbouwpolder. De omliggende Hilpolders zijn inmiddels omgevormd tot waterbergingsgebied met uitgestrekt wetland, wilgenvloedbos en verdronken polderland.

De Jantjesplaat is rijk aan wandel- en vaarmogelijk-heden. Een aanrader is het volgen van het laarzenpad. Dit loopt dwars door de nieuwe natuur. Er komen veel vogels voor in het gebied en er zijn volop beversporen te zien. Tot op zo'n 200 meter van ons onderkomen konden we genieten van deze schuwe zoogdieren/ staat in het logboek van een gast van de Jantjeskeet te lezen.

GPSwalking.nlDe Petrusplaat
De Petrusplaat is een van drie spaarbekkens in de Brabantse Biesbosch. Hier dient het Maaswater voor de productie van drink- en industriewater. Alleen het beste water wordt ingenomen. Blijkt de waterkwaliteit niet optimaal, dan worden de innamepompen stopgezet.

Als het lange tijd niet regent, neemt de toevoer van water af. Door het water in de bekkens op te slaan, kunnen lange perioden van droogte overbrugd worden. In de bekkens bezinken slibdeeltjes en onder invloed van licht worden (organische) stoffen afgebroken. Dit op natuurlijke wijze voorgezuiverde water gaat vervolgens voor een zorgvuldige raffinage naar de zuiveringslocaties waarna het verder getransporteerd wordt naar de gebruikers.

GPSwalking.nlTot halverwege de vorige eeuw stond op de Deeneplaat een buskruitmagazijn. Langs de grote rivieren waren dit soort magazijnen overal te zien. Om het kruit tijdens hoogwater droog te houden, stonden kruithuizen vaak op palen.

In deze kruithuizen lag springstof opgeslagen dat tot ontploffing werd gebracht om de vaarroute open te houden zoals in de strenge winters van 1942, 1940, 1929 en 1917 zeker het geval moet zijn geweest.

In 1947,1954 en 1963 heeft de rivier ook gezeten, zoals ze dat hier zeggen en er werden ijsbrekers ingezet om de vaargeul open te houden. Na die tijd zijn de winters milder verlopen, wat wordt toegeschreven aan het veranderende klimaat. Ook zijn de ijs-brekers van nu sterker, zodat het kruit niet meer nodig is.

GPSwalking.nlBijna niet te zien op de foto. Maar heel in de verte vlogen 2 zeearenden. Te ver weg om beeldvullend te zijn. maar toch maar even een foto geschoten. 

Zeearend
NL Delta Biesbosch-Haringvliet is de plek van waar rivierwater uit heel West-Europa de zee ontmoet. Je vindt er bijzondere (trek) vissen en -vogels, zoals de steur, de visarend en de zeearend. Deze laatste wordt ook wel 'vliegende deur' genoemd, vanwege zijn imposante gestalte.

Ze worden regelmatig gezien met grote prooien. Zelfs een gans is niet veilig met een zeearend in de buurt. Met name bij de Zuiderklip, de Tongplaat en in de kleine Noord waard worden zeearenden gespot. De Nieuwe Merwede, die de Hollandse Biesbosch van de Brabantse Biesbosch scheidt, geldt als natuurlijke territoriumgrens van twee broedende stelletjes.

GPSwalking.nlTijdens het broedseizoen kunnen routes tijdelijk omgeleid worden rond plaatsen waar zeearenden (en ook visarenden) broeden.

Grienden
In de Biesbosch teelden de mensen vroeger veel wilg. De griendketen waar de griendwerkers door de week in sliepen staart er nog. Ook onderhouden Wij nog een klein stukje griend in de Deenepolder.  

Iets verderop aan het Gat yan den Kil ligt het Biesboschmuseum. daar is te zien hoe de mensen vroeger leefden en werkten in de Biesbosch.

Wilgenvloedbos
Doordat de vraag naar Wilgenhout sterk is afgenomen worden grote stukken griend:niet meer gehakt. Ze veranderen jn wilgenbos. steeds meer bomen vallen om of gaan dood. We onderhouden de bossen niet. Omdat de bomen 's winters regelmatig onder water staan noemen we dit bos een vloedbos.

GPSwalking.nlStevige schoenen
Ga ook eens kijken welke vogels en planten zich in dit gebied gevestigd, hebben. Op de kaden liggen wandelpaden. Deze kunnen erg modderig zijn, maar de rust en de natuur maken de wandeling erg de moeite waard.

Onderweg kwamen we verschillende sporen van bevers tegen. Helaas is de kans dat je ze ziet knagen aan een boom niet zo groot. Wel leuk om de sporen te bekijken.

Bevers
Bevers (Castor) zijn het enige recente geslacht van de familie beverachtigen (Castoridae). Het ontwikkelde zich 5 miljoen jaar geleden. De wetenschappelijke naam van het geslacht werd in 1758 gepubliceerd door Carl Linnaeus. Bevers zijn vooral bekend als dammenbouwers.

GPSwalking.nlBevers zijn na de Zuid-Amerikaanse capibara de grootste knaagdieren ter wereld. Ze kunnen worden herkend aan hun donkerbruine pels, korte poten en platte staart. Ze zijn enigszins plomp gebouwd, ongeveer 1 meter lang (exclusief de staart van ± 30 cm), en hebben een gewicht tot 30 kg.

Duiken en zwemmen kunnen bevers als de besten, maar op het land kunnen ze zich niet echt snel voortbewegen. Ze kunnen met gemak 5 minuten onder water blijven. Hun achtervoeten hebben vijf tenen met daartussen zwemvliezen. De tweede achtervoetteen heeft een kleinere dubbele nagel, die gebruikt wordt bij het schoonmaken van de vacht.

GPSwalking.nlDe horizontaal afgeplatte, geschubde staart is 12 tot 15 cm breed en wordt gebruikt om alarmsignalen te geven door ermee op het water te slaan, om mee te sturen tijdens het zwemmen en als metselwerktuig. Bevers hebben 20 wortelloze tanden en kiezen. De snijtanden zijn beitelachtig en hebben een oranjerode buitenste glazuurlaag. De hersenen zijn in vergelijking met die van andere knaagdieren buitengewoon goed ontwikkeld.

Bevers eten uitsluitend plantaardig materiaal. Het menu bestaat onder andere uit oeverplanten, riet, wortelstokken van waterlelies, jonge twijgen, bladeren en boomschors. In de zomer eten ze vooral kruiden en waterplanten. De bomen die bevers doorknagen, zijn bij voorkeur 8-20 cm in diameter, van de soorten wilg en populier (vooral ratelpopulier), en in mindere mate ook berk en wilde kers. 

GPSwalking.nlZe geven de voorkeur aan bomen die dicht bij het water staan. Een 8 cm dikke wilg is in vijf minuten doorgeknaagd, aan grotere bomen werken ze verschillende nachten achter elkaar. Elke bever knaagt per jaar 200-300 dunne populierenstammen door.

Op een halve hectare land vindt een beverkolonie 1-1½ jaar lang voedsel. Aan dikke bomen werken vaak twee bevers tegelijk, waarbij meestal de een knaagt en de andere op de uitkijk staat. Een gevelde boom wordt in stukken geknaagd, hoe dikker de boom hoe korter de stukken. Voor zover de schors nog te eten is, schillen ze deze af en eten hem op.

Bevers houden geen winterslaap en als het water dichtgevroren is, moeten ze twijgjes en schors eten die ze in de zomer hebben verzameld.

Zo hebben we heerlijk uitgewaaid in de Biesbosch en genoten van dit bijzondere landschap. Of je nu over het water een kijkje neemt, op de fiets, of lopend. Er is zoveel te ontdekken. 

Geraadpleegde websites:

POI's

 • Alternatieve Parkeerplaats N51.7489 E4.7401
 • Biesbosch Museum N51.7652 E4.7714
 • Catharinapolder N51.7585 E4.7551
 • De Hooge Hof N51.7456 E4.7397
 • Deeneplaat N51.7389 E4.7290
 • Franse Gat N51.7417 E4.7333
 • Gat van den Hardenhoek N51.7712 E4.7657
 • Gat van den Kleinen Hil N51.7549 E4.7567
 • Griendkeet N51.7378 E4.7264
 • Hotel De Brabantse Biesbosch N51.7778 E4.7615
 • Jantjeskeet N51.7678 E4.7642
 • Jantjesplaat N51.7675 E4.7608
 • Nieuwe Merwede N51.7693 E4.7519
 • Noordergat van de Visschen N51.7330 E4.7221
 • Petrusplaat N51.7570 E4.7745
 • Start/finish/parkpeerplaats N51.7758 E4.7597
 • Uitzichtspunt N51.7647 E4.7792
 • Wilgenvloedbos N51.7384 E4.7230
 • Zwarte Keet N51.7404 E4.7314
 • Zwarte Keet N51.7404 E4.7314
Acties
Navigeer naar startlocatie Download (ZIP) Download (GPX) Bekijk kaart/tracks Bekijk de fotoserie Print wandeling tekst
Startlocatie

Reacties


Wij zijn benieuwd naar uw reactie. Wel hebben we een aantal spelregels waar we u even op willen attenderen

 • Alle velden moeten verplicht worden ingevuld.
 • Uw reactie wordt pas na goedkeuring zichtbaar in de lijst ervaringen.
 • Uw e-mail adres niet wordt getoond op de site.
 • De webmaster behoudt zich het recht uw tekst aan te passen.
 • Het is niet toegestaan email-adressen, enige weblinks of schuttingtaal in de tekst op te nemen. Bij veelvuldig misbruik kan u de mogelijkheid van opslaan worden ontzegd.
 • Als u ons een link wilt doorsturen dan a.u.b. per email.
 • English texts will not be accepted. All input needs to be approved by the webmaster on forehand before be visible on this website. So save yourself the trouble.