Boswachterij Dorst - de Leemputten

Korte beschrijving

Boswachterij Dorst is de naam van een uitgestrekt bosgebied dat zich bevindt tussen Rijen, Oosterhout, Teteringen en Dorst. Het meet 1.117 ha en is eigendom van Staatsbosbeheer.

Het gebied bestaat voornamelijk uit grove dennenbos dat in het begin van de 19e eeuw op heidegebied is aangeplant. Dit gebied stond bekend als Seterse Heide. Omstreeks 1850 werd veel bos weer gekapt, omdat het gebied als militair oefenterrein in gebruik werd genomen. Er ontstonden zandverstuivingen, en de nabijgelegen buurtschap Seters moest zelfs met een eikenhakhoutwal tegen het oprukkende zand worden beschermd. In 1899 kreeg Staatsbosbeheer het gebied in bezit. Het werd opnieuw beplant en de militairen vertrokken naar elders.

Enkele heiderestantjes en loofbosjes liggen verspreid in het gebied. Daarnaast zijn er een aantal leemputten die ontstaan zijn door de activiteiten van de voormalige steenfabriek "De Vijf Eiken", die zich te Rijen bevond. In en nabij die leemputten vindt men een interessante vegetatie met onder meer geelgroene zegge, liggende vleugeltjesbloem en grondster.

Broedvogels zijn onder meer: sperwer, boomvalk en diverse soorten spechten. Van de dagvlinders kunnen bruine eikenpage, heideblauwtje, bont dikkopje, groentje en kleine ijsvogelvlinder worden genoemd.

Voor begrazing zijn er Schotse hooglanders. Vanaf voorjaar 2012 is er gedurende twee jaar een proef geweest om ook Exmoorpony's te laten grazen.

Recreatie
Aangezien de bossen, ondanks hun omvang, sterk door verstedelijkte kernen zijn ingesloten, komen er veel recreanten. Een bekend recreatieterrein in het bosgebied was Natuurbad Surae. Het openluchtbad was gelegen in één der leemkuilen en opgericht in 1927 door de Bredase sportleraar A. Kuyt ("surae" betekent "kuit"). Het is in 1976 door de gemeente Oosterhout overgenomen, vervolgens in verval geraakt en in 2006 gesloten. Het terrein, waar nogal wat opstallen op te vinden waren, is aan de natuur teruggegeven. Ook de omliggende bossen zijn weer gevarieerder gemaakt, zodat de vroegere eenzijdige oriëntatie op houtproductie is doorbroken.


Kenmerken
Startpunt: Dorst: P Weth. van Dijklaan
Startlocatie: Noord-Brabant , Nederland
Coördinaten N51.593000 E4.864000
Afstanden: 10 km
Type: Bos, Open, Vergezicht, Water, Zandheuvel
Begaanbaar: Goed
Rolstoel: Niet toegankelijk
Honden: Aangelijnd
Horeca: Bij start
Gelopen op: 26-10-2018

Route informatie

Een GPS wandeling van 10 km door de Leemputtten van boswachterij Dorst bij Dorst.
Er zijn geen verkortingen beschikbaar.
Wie een langere wandeling zoekt kan onze andere wandeling bij Dorst nemen. Deze heeft een lengte van 26, 21 of 17 km.
Naast een track is er ook een route beschikbaar.
Bij de start en halverwege is er een horeca gelegenheid. Langere beschrijving

GPSwalking.nlWe zijn onderweg naar onze B&B Zwaluw's Kiek in de Biesbosch. Voordat we daar aankomen willen we de benen even strekken. Het fraai en rustig herfstweer en daarom kiezen we voor een wat korte wandeling door Boswachterij Dorst. Het stuk bij de Leemputten is fraai.

Het is zondag en dat merken we meteen aan de drukte. Veel wandelaars, maar ook veel mensen die even de auto parkeren om daarna meteen naar het terras van Beum te gaan. Ook daar is het zo druk dat er geen lege tafel meer te vinden is.

Het lijkt de laatste mooie dag van het seizoen te gaan worden, de echte herfst komt eraan volgens de voorspellingen, en iedereen wil er nog even op uit. En dat is te merken.

GPSwalking.nlMocht u de 10 km te kort vinden. Collega Alex heeft een langere wandeling in dit gebied uitgezet.  

Boswachterij Dorst
Boswachterij Dorst is de naam van een uitgestrekt bosgebied dat zich bevindt tussen Rijen, Oosterhout, Teteringen en Dorst. Het meet 1.117 ha en is eigendom van Staatsbosbeheer.

Het gebied bestaat voornamelijk uit grove dennenbos dat in het begin van de 19e eeuw op heidegebied is aangeplant. Dit gebied stond bekend als Seterse Heide.

Omstreeks 1850 werd veel bos weer gekapt, omdat het gebied als militair oefenterrein in gebruik werd genomen. Er ontstonden zandverstuivingen, en de nabijgelegen buurtschap Seters moest zelfs met een eikenhakhoutwal tegen het oprukkende zand worden beschermd.

In 1899 kreeg Staatsbosbeheer het gebied in bezit. Het werd opnieuw beplant en de militairen vertrokken naar elders.

GPSwalking.nlEnkele heiderestantjes en loofbosjes liggen verspreid in het gebied. Daarnaast zijn er een aantal leemputten die ontstaan zijn door de activiteiten van de voormalige steenfabriek "De Vijf Eiken", die zich te Rijen bevond.

In en nabij die leemputten vindt men een interessante vegetatie met onder meer geelgroene zegge, liggende vleugeltjesbloem en grondster.

Broedvogels zijn onder meer: sperwer, boomvalk en diverse soorten spechten. Van de dagvlinders kunnen bruine eikenpage, heideblauwtje, bont dikkopje, groentje en kleine ijsvogelvlinder worden genoemd.

Voor begrazing zijn er Schotse hooglanders. Vanaf voorjaar 2012 is er gedurende twee jaar een proef geweest om ook Exmoorpony's te laten grazen.

GPSwalking.nlRecreatie
Aangezien de bossen, ondanks hun omvang, sterk door verstedelijkte kernen zijn ingesloten, komen er veel recreanten. Een bekend recreatieterrein in het bosgebied was Natuurbad Surae. Het openluchtbad was gelegen in één der leemkuilen en opgericht in 1927 door de Bredase sportleraar A. Kuyt ("surae" betekent "kuit").

Het is in 1976 door de gemeente Oosterhout overgenomen, vervolgens in verval geraakt en in 2006 gesloten. Het terrein, waar nogal wat opstallen op te vinden waren, is aan de natuur teruggegeven. Ook de omliggende bossen zijn weer gevarieerder gemaakt, zodat de vroegere eenzijdige oriëntatie op houtproductie is doorbroken.

Naar het noordoosten zet de boswachterij zich voort in het natuurgebied De Duiventoren.

GPSwalking.nlDe wandeling gaat het grootste gedeelte over onverharde paden, maar ook een stukje over de verharde weg. Vooral het eerste gedeelte en het laatste zijn het fraaist. Mooie uitzichten over het water. 

Grote grazers
In het natuurgebied vindt men vleermuizen en heeft de sperwer, de boomvalk en de specht er zijn broedplaats. Van de dagvlinders kunnen onder andere de bruine eikenpage, het bont dikkopje, heideblauwtje, groentje en de kleine ijs vogel vlinder aangetroffen worden.

Voor begrazing van het gebied zijn er Schotse hooglanders door Staatsbosbeheer uit gezet. Dit runderras is een groot grazer die ook in de wintermaanden buiten kan blijven. Het ras heeft een vriendelijk en rustig karakter.

GPSwalking.nlBoswachterij Dorst is een uitgestrekt bosgebied en ligt tussen Rijen, Oosterhout, Teteringen en Dorst. Het bosgebied is 1.117 hectare  groot en is eigendom van Staatsbosbeheer. Het gebied bestaat voornamelijk uit grove dennenbos.

Heideplantjes en loofbosjes liggen verspreid in het gebied. Bijzonder zijn de leemputten die in het verleden zijn afgegraven voor de productie van baksteen. De leemputten vormen nu prachtige vennen met een grote variëteit aan planten en dieren.

De kruidentuin ligt er al in de herfsttinten bij. De hoge uitkijktoren is op dit moment een grotere aandachtstrekker. Helaas geen mogelijkheid om naar boven te klimmen.

GPSwalking.nlKruidentuin
De kruidentuin van Beum wordt door medewerkers en leerlingen van Groenzorg Mastbos aangelegd en onderhouden. De kruidentuin is voorzien van kruiden en planten die gebruikt kunnen worden in de gerechten van Beum als garnering en smaakmaker. Het aanbad van kruiden en groenten wisselt per seizoen.

Dorst, het bos van de 21ste eeuw
Een visie van Staatsbosbeheer waarin de recreatieve context van de stadsbewoner centraal staat. Binnen deze context wordt gestreefd naar een zo groot mogelijke belevingswaarde.

Door de toenemende verstedelijking krijgt het bos eer steeds belangrijkere recreatieve functie. De kern van het bos wordt stiller, ruiger en natuurlijker. De schil rond de kern wordt juist gevarieerder, cultuur rijker en toegankelijker.

In opdracht van Staatsbosbeheer zijn in dit gebied een 5-tal kunstobjecten in samenhang met de omliggende natuurlijke omgeving gerealiseerd. Kunstobjecten die naast het verfraaien ook een functioneel doel hebben. 

GPSwalking.nlVleermuiskelders
Deze vleermuiskelders zijn geplaatst op het middengedeelte van het oude ijsbaantje. De kelders maken deel uit van het landschap waarbij de kunstmatige vormgeving van de frontenop een natuurlijke wijze overloopt in het landschap. 

De vormgeving van de fronten biedt huisvesting aan meerdere dieren. Vogels kunnen bijvoorbeeld gaan nestelen in de golvende vormen terwijl de kelders zijn uitgevoerd om huisvestiging voor de vleermuizen te kunnen bieden die in deze omgeving leven. 

GPSwalking.nlNaast vleermuiskelders komen we nog een kunstwerk tegen. Van afstand lijkt het een poort. Later denken we aan een schuilhut. Maar loop er zelf maar eens naar toe.

En het gebied blijk ook een grondwater wingebied van Brabant Water te zijn. We komen een informatiebord tegen met veel informatie. Altijd leuk. 

De waterstand in de vele vijvers die we onderweg tegenkomen is niet al te hoog. Ook hier heeft de natuur last van de grote droogte die in 2018 het hele land heeft geteisterd. Stukken staan droog. Ook hier zouden een paar lekkere regendagen uitkomst bieden. 

GPSwalking.nlWandelen over drinkwater
Hier winnen we grondwater Dit is de bron van uw drinkwater. We winnen het grondwater uit bronnen van tientallen tot honderden meters diep. Als we het grondwater oppompen heeft het al een uitstekende kwaliteit.

Het grondwater vervoeren  naar het waterproductiebedrijf in Dorst. Om lucht toe te voegen aan het zuurstofloze water versproeien we het. Tijdens de zuivering ontdoen we het water van gassen die de geur en smaak beïnvloeden, zoals kooldioxide en zwavelwaterstof. Ook verwijderen we ijzer en mangaan. Grondwater bevat ook kalk en magnesium. Deze hoeveelheid bepaalt de hardheid van uw drinkwater.

GPSwalking.nlNu is het grondwater drinkwater. Voordat we het naar u thuis verpompen slaan we het op in een grote opslagplaats; een rein waterkelder. Via hoofdleidingen wordt het water onder grote druk bij u thuis bezorgd. Thuis gebruikt u water om te drinken douchen en te wassen. Als u het water heeft gebruikt, wordt het via de riolering afgevoerd.

Het komt nu uit bij een waterzuiveringsinstallatie, die wordt beheerd door het waterschap. Hier wordt het door u gebruikte water gezuiverd en geloosd op een kanaal of een rivier. Het water komt uit in zee/verdampt en stijgt op. Het koelt af het wordt een wolk. De wolk zorgt weer voor regen. De regen infiltreert de bodemen dit wordt soms wel duizenden jaren later opgepompt. En zo is de waterkringloop rond.

GPSwalking.nlEeuwenoud grondwater
Grondwater is van oorsprong regenwater dat soms wel duizenden jaren geleden is gevallen in de Belgische Kempen en in Noord-Brabant zelf. Het regenwater is langzaam in de bodem gesijpeld. De bodem werkt als een filter en het water ondergaat daardoor een natuurlijke voorzuivering. 

Dit water stroomt met een snelheid van 10 meter per jaar richting het noordwesten. Hier in Bergen op Zoom is het grondwater honderden jaren oud.

In de loop der eeuwen is de zuurstof uit het grondwater verdwenen. Ook zijn gassen en stoffen als ijzer en mangaan in het water opgelost. 

GPSwalking.nlOveral in Brabant ziet u borden "grondwaterbeschermingsgebied" en "waterwingebied'. Van een druppel grondwater die bij een grondwaterbeschermingsgebied aankomt, wordt na ongeveer 25 jaar drinkwater gemaakt.

Aangekomen in het waterwingebied duurt het nog ongeveer 60 dagen voordat het wordt opgepompt.

Voor meer informatie kijk op www.brabantwater.nl.

Het is herfst. En dan kom je paddenstoelen tegen. Door de droogte van de laatste tijd zijn er niet zoveel zoals andere jaren. Maar toch kwamen we een paar mooie tegen. En die moet je dan op de foto zetten.

GPSwalking.nlWe proberen nog even een tafeltje te vinden op het terras. Maar alles is en blijft vol. Op de parkeerplaats kan er geen auto meer bij. Alle hoekjes en gaten zijn opgevuld evenals de berm van de toegangswegen. 

We besluiten daarom om niet in de wachtrij te gaan staan maar om door te rijden naar onze B&B. Daar wacht ook een lekker kopje koffie op ons. We kletsen lekker wat bij bij onze gastheer Antoon. 

Daarna kunnen we nog even gebruik maken van het lekkere zitje buiten. Weer een lekkere wandeling rijker en een paar daagjes Biesbosch voor de boeg. 

Het leven is goed. 

Geraadpleegde websites:

 • https://nl.wikipedia.org/wiki/Boswachterij_Dorst

POI's

 • Atletiekbaan Av Spiridon N51.5894 E4.8975
 • Beum (Restaurant) N51.5939 E4.8662
 • Brabant Water N51.5946 E4.8635
 • De Leemputten N51.5963 E4.8751
 • Folly De Stal (kunst) N51.6062 E4.8710
 • Infobord grondwater N51.5992 E4.8694
 • Kruidentuin N51.5934 E4.8663
 • Lelievijver N51.5953 E4.8816
 • Oude zwemplas N51.5958 E4.8790
 • Restaurant Vijf Eiken N51.5877 E4.9030
 • Roeivijver N51.5929 E4.8839
 • Start/finish/parkeerplaats N51.5932 E4.8642
 • Vleermuizenkelders N51.5932 E4.8879
Acties
Navigeer naar startlocatie Download (ZIP) Download (GPX) Bekijk kaart/tracks Bekijk de fotoserie Print wandeling tekst
Startlocatie

Reacties


Wij zijn benieuwd naar uw reactie. Wel hebben we een aantal spelregels waar we u even op willen attenderen

 • Alle velden moeten verplicht worden ingevuld.
 • Uw reactie wordt pas na goedkeuring zichtbaar in de lijst ervaringen.
 • Uw e-mail adres niet wordt getoond op de site.
 • De webmaster behoudt zich het recht uw tekst aan te passen.
 • Het is niet toegestaan email-adressen, enige weblinks of schuttingtaal in de tekst op te nemen. Bij veelvuldig misbruik kan u de mogelijkheid van opslaan worden ontzegd.
 • Als u ons een link wilt doorsturen dan a.u.b. per email.
 • English texts will not be accepted. All input needs to be approved by the webmaster on forehand before be visible on this website. So save yourself the trouble.