Warschau Novy Swiat

Korte beschrijving

Een wandeling door Warschau doe je niet zomaar. Dat moet je voorbereid hebben. En dat blijkt ook als we er zijn. Als ervaren wandelaars denken we de meeste POI’s van de stad wel te kunnen belopen; immers, vanuit het centrum ligt alles binnen 2 tot 3 kilometer afstand. Al snel passen we ons aan. Het OV is zo goed en goedkoop, dat we met een dagkaart voor enkele euro’s heen en weer kunnen reizen. Zo hoeven we onze tijd niet te verdoen met lopen, maar kunnen we ons vooral richten op de pracht van de gebouwen en hun inhoud.

Polen is een land, centraal gelegen en dus voorheen overheerst door Zweden, Russen en Duitsers en weer Russen. Warschau is dan ook de hoofdstad van een land met een roerige geschiedenis. Een wereldstad. Warschau heeft zo ontzettend veel te bieden, is zo levendig, zo Pools, een hoofdstad waardig. We hebben vooral veel tijd besteed aan de mogelijkhden die geboden worden: historie, kunst, geschiedenis, winkelen, uit-eten, parken, musea, concert, rustdag….. Uitrusten doen we als we thuis zijn.

We hebben vier wandelingen uitgezet: 1. Het PKIN Centrum, 2. De Koningsweg Nowy Swiat, 3. Stare Miasto - de Oude Stad 4. Lazienki Park en Wilanow paleis. Natuurlijk hadden we 5. Het Getto van Warschau ook moeten maken, maar dat hebben we niet meer gehaald. Te veel! Elke wandeling beschrijft de POI’s en een thema van het land en haar geschiedenis. We wensen u een mooie tijd…..


Kenmerken
Startpunt: Warschau: Centrum Rondo Charlesa de Gaulle'a
Startlocatie: Mazoviƫ , Polen
Coƶrdinaten N52.230000 E21.015000
Afstanden: 6 km
Type: Cultuur, Stad
Begaanbaar: Goed
Rolstoel: Toegankelijk
Honden: Aangelijnd
Horeca: Onderweg
Gelopen op: 08-12-2018

Route informatie

Een GPS wandeling in Warschau (Polen) van 6 km.
De paden op deze wandeling zijn goed begaanbaar.
Van deze wandeling is alleen een Track beschikbaar.
Horeca komt u onderweg tegen.Langere beschrijving

GPSwalking.nlStart/finish/parkeerplaats N52 13.864 E21 00.935
Ons appartement ligt aan de Aleje Jerozolimskie 42, in het stadsdeel Srodmiescie in echt het pure Centrum van Warszawa. We gaan vandaag te voet de hele wandeling maken vanaf de Rotonde Charles de Gaulle met de Palmboom naar de Oude Stad. En over een andere route terug.

Het wordt de langste wandeling die we maken. Omdat er veel te zien is gaan we traag vooruit.

De komende dagen zullen we dit soort afstanden met het OV afleggen om onze tijd te kunen besteden aan Musea, paleizen en cultuur. Vandaag wordt het lopen….

Nicolaas Copernicus N52 14.291 E21 01.080
Nicolaas Copernicus (Duits: Niklas Koppernigk, Kopernik; Pools: Mikolaj Kopernik; Latijn: Nicolaus Copernicus; Thorn (Kulmerland), 19 februari 1473 – Frauenburg (Ermland, Koninklijk Pruisen), 24 mei 1543) was een wiskundige en astronoom die een heliocentrisch model van het universum formuleerde waarbij de zon, in plaats van de aarde, in het centrum werd geplaatst.

GPSwalking.nlDe uitgave van Copernicus' boek, De revolutionibus orbium coelestium (Over de omwentelingen van de hemellichamen), net voor zijn dood in 1543, wordt beschouwd als een grote gebeurtenis in de wetenschapsgeschiedenis. Hiermee begon de Copernicaanse revolutie; het boek droeg bijzonder veel bij aan de wetenschappelijke revolutie.

Copernicus werd geboren en stierf in Koninkrijk Pruisen, een regio van het Koninkrijk Polen sinds 1466. Copernicus had een doctoraat in canoniek recht en was, alhoewel zonder diploma's, een arts, polyglot, geleerde van de klassieke oudheid, vertaler, gouverneur, diplomaat en econoom die in 1517 een kwantiteitstheorie bedacht, een belangrijk concept in de moderne economie, en vóór Gresham een versie van de wet van Gresham formuleerde in 1519.

Het in 1996 ontdekte chemisch element copernicium is naar hem genoemd.

GPSwalking.nlDe Pool N52 14.303 E21 01.066
Het is best moeilijk om te benoemen wie eigenlijk de Pool is. De mensen die nu in Polen binnen de huidige landsgrenzen wonen hebben voorheen in landsgebieden gewoond die dikwijls onder andere landen bestuurd werden. Aan de hand van de nationaliteit van Copernicus wil ik dit proberen duidelijk te maken. Is hij een Pool, een Duitser, een Pruis, een Sileziër, een Ermlander, een Bohemer? Het kan allemaal.

De nationaliteit van Copernicus geeft vanaf het opbloeiende nationalisme van de 19e eeuw tot op heden, steeds weer aanleiding tot polemieken. Zowel Polen als Duitsers maakten aanspraak op hem. Daarbij werden 19de-eeuwse nationale etiketten op hem geplakt die hij zelf niet herkend zou hebben. In ieder geval is duidelijk dat:

Copernicus in Pruisen (Kulmerland) geboren is, het gebied dat in de vroege 13de eeuw het kernland van de Duitse Orde was, maar dat in de 15de eeuw onder de Poolse kroon kwam.

GPSwalking.nlDe familie van zijn vader Niklaus Koppernigk afkomstig was uit Frankenstein in het Duitstalige Neder-Silezië, dat sinds 1348 als deel van het koninkrijk Bohemen behoorde tot het Heilige Roomse Rijk der Duitse Natie.

De familie van zijn moeder Barbara von Watzenrode - wier vader koopman in Thorn was en wier broer de vorst-bisschop van het prinsbisdom Ermland zou worden - was afkomstig uit Weizenrodau in Silezië en dus evenals die van zijn vader vanuit het toenmalige Duitse Rijk naar Thorn gekomen.

Het land van de toen nog heidense Pruisen (Pruzzen), werd in de 13e en 14e eeuw met goedkeuring van Rome gekerstend en bestuurlijk op een voor die tijd bijzonder moderne wijze georganiseerd door een geestelijke ridderorde uit het Duitse Rijk: de Duitse Orde.

GPSwalking.nlDe Pruisen gingen na heftige strijd uiteindelijk op in de bevolking van boeren en burgers die onder de Orde vooral uit de westelijke Hanzesteden en uit Westfalen, maar ook uit Friesland en Holland, werden aangetrokken als kolonisatoren.

In het bijzonder naar Kulmerland trokken veel kolonisten uit Silezië. Nadat 'Duitsers' en 'Pruisen' in elkaar waren opgegaan werd de naam van de laatsten de gemeenschappelijke naam voor de bevolking van dit gebied en deze naam ging na de Middeleeuwen over op alle onderdanen van het koninkrijk Pruisen. In hun tijd waren de ouders van Copernicus 'Pruisen', maar die benaming heeft sindsdien een andere betekenis gekregen.

Hun zoon Copernicus zou ook 'Pool' genoemd kunnen worden omdat in 1466 zijn geboortestad bij het Poolse koninkrijk werd gevoegd. Maar dan geldt hetzelfde: de benaming Pool, toen van toepassing op veel etniciteiten in dat koninkrijk, heeft sindsdien een andere, nationale betekenis gekregen. Na 1945 is de naam Pruisen, in Polen zowel als in Duitsland, afgeschaft.

GPSwalking.nlCopernicus' vaderstad Torun (Thorn) werd in 1440 lid van de Pruisische Bond en maakte zich daarmee – na een periode van ca. 200 jaar - los van de staat van de Duitse Orde (Duits: Ordensstaat) - om zich onder bescherming te stellen van de Poolse koning, overigens onder voorwaarde van verregaande stedelijke autonomie. Even later moest de Ordensstaat Pruisen bij de tweede vrede van Thorn in 1466 haar westelijke helft - West-Pruisen - afstaan aan het Koninkrijk Polen en werd het als voorlopig autonome provincie Koninklijk Pruisen genoemd.

De Duitstalige stad Torun (Thorn) was nu, samen met Danzig (Gdansk) en Elbing (Elblag), een van de drie Duitse Hanzesteden die de status van Poolse Rijksstad kregen, met een eigen vertegenwoordiging in de Sejm (het Poolse parlement). Op grond van hun autonomie voerden zij, zoals vele Duitse steden, al vroeg de Lutherse Reformatie door. Het Ermland bleef echter als katholiek bisdom een enclave die onder direct koninklijk gezag viel en rooms-katholiek bleef. Deze religieuze tegenstellingen ontwikkelden zich overigens pas aan het einde van Copernicus' leven. Hijzelf volgde als geleerde de voorgeschreven traditionele kerkelijke carrière in de Rooms-Katholieke Kerk, in het Bisdom Ermland (Pools: Warmia).

GPSwalking.nlTorun (Thorn) viel tijdens de geboorte van Copernicus dus onder de Poolse kroon, wat de bewoners echter nog geenszins in moderne zin tot “Pool” maakte. De nationale staat en het nationaliteitsbegrip hadden ten tijde van Copernicus een andere betekenis dan zij in de moderne tijd en met name na 1789 kregen.

Men was onderdaan van een vorst, die door huwelijk, erfenis, oorlog of anderszins landsdelen verkreeg of verloor, zonder dat dit het besef van etniciteit of nationaliteit van de bewoners van de betreffende gebieden direct veranderde of zelfs maar beïnvloedde.

De wetenschappelijke geschriften van Copernicus zijn grotendeels in het Latijn, zijn zakelijke en persoonlijke correspondentie is grotendeels in het Duits geschreven. Schriftelijke getuigenissen van Copernicus in het Pools zijn niet bekend.

GPSwalking.nlOp basis van de beschikbare feiten lijkt geen verdergaande duiding voor de nationaliteit of etniciteit van Copernicus mogelijk te zijn. We kunnen hem alleen een Duitstalige Europeaan noemen die zich een trouw onderdaan van de koning van Polen achtte.

Wandel / Beschrijving N52 13.939 E21 01.211
Het is haast onmogelijk om alle interessante bezienswaardigheden van deze miljoenenstad te beschrijven. Om dan toch enige logica aan te brengen in het verhaal bespreek ik in een aantal wandelingen/gebieden de mooiste items. Vandaag wandeling 2 de Koningsweg! Zie http://www.warsawpass.com/attractions/warsaw-museum

GPSwalking.nlWandeling 2 Nowy Swiat
Vandaag gaan we een wandeling maken over het noordelijke deel van de Koningsweg, die leidde van het Koninklijk Paleis aan de Oude Stad (Stare Miasto) tot het koninklijk buitenverblijf, het Paleis Wilanow. (Waar we later naartoe gaan)

We beginnen bij de Rotonde met de Palm en gaan van daaruit als het ware terug naar het Koninklijk Paleis in de Oude Stad.

GPSwalking.nlUlica Nowy Swiat N52 13.939 E21 01.211
We volgen het noordelijke deel van de Koningsweg, die leidde via de Ulica Krakowskie Przedmiescie en de Ulica Nowy Swiat naar het zuiden over de Aleje Ujazdowskie en Ulica Belwederska tot het koninklijk buitenverblijf.

Het deel dat we nu volgen heet Ulica Nowy Swiat (spreek uit: Noowie Sjat), en betekent de Laan van de Nieuwe Wereld. Hier vinden we de luxe winkels.

Al snel gaan we rechts door enkele winkelstraatjes om langs het Frederic Chopin Museum te gaan.

Het is altijd mogelijk om even naar binnen te gaan, maar vandaag, dinsdag is het museum gesloten. Dat geldt overigens voor meerdere musea, maar sommige zijn juist weer op maandag gesloten.

GPSwalking.nlOp zaterdag of soms zondag zijn sommige musea dan weer gratis toegankelijk. Goed vooraf bekijken dus. Maar entreeprijzen zijn over het algemeen vrij laag.

Rondo Charlesa de Gaulle'a N52 13.908 E21 01.249
De Rotonde op de Aleje Jerozolimski en de Nowy-Swiat uit 1961 heeft een cirkelvormig binnenplein van 30 meter doorsnee en is vernoemd naar de Franse staatsman Charles de Gaulle.

Het standbeeld op de hoek van Jean Cardot, onthult in 2005, is een kopie van het monument op de Champs Elysée in Parijs. Het is opgericht ter herdenking van de inzet van de Gaulle bij de opbouw van het Poolse leger na de Eerste Wereldoorlog. De Gaulle woonde toen in de nabijheid van deze rotonde.

GPSwalking.nlAan de noordkant staat het monument voor de Partizanen. Midden over de rotonde liggen de rails van de tramwegen over de Aleje Jerozolimski, de zeer drukke tramverbinding tussen het centrum en het stadsdeel aan de andere oever van de Weichsel.

Aan de Ulica Nowy-Swiat ligt het grote financiële Bankencentrum dat voorheen de zetel van het Centraalcommitee van de Poolse Arbeidersaprtij was. Aan het begin van die straat staat het Branicki Paleis en er tegenover bevindt zich het Kossakowski paleis, beide uit de 19e eeuw.

Midden op de rotonde staat een boom, een kunstobject van Joanna Rajkowska, als een 15 meter hoge afbeelding van een dadelpalm.

Frederic Chopin N52 14.190 E21 01.376
Frederic Chopin is een beroemde klassieke componist en pianist, geboren in Polen en gestorven in Parijs, waar hij is begraven op het kerkhof van Père Lachaise.

Frédéric François Chopin, eigenlijk Fryderyk Franciszek Chopin (Zelazowa Wola, 1 maart of 22 februari 1810 – Parijs, 17 oktober 1849), was een Pools componist en virtuoos pianist uit de romantiek. Hij wordt algemeen beschouwd als de grootste componist die Polen heeft voortgebracht en geldt als een der grootste toondichters uit de muziekgeschiedenis.

GPSwalking.nlZijn muziek, een persoonlijke fusie van West-Europese klassieke elementen en traditionele Poolse, benut de expressieve en technische eigenschappen van de piano vollediger dan de muziek van welke andere componist dan ook.

Chopin werd geboren in het dorp Zelazowa Wola in het Hertogdom Warschau, als zoon van een Poolse moeder en een uitgeweken Franse vader. Hij stond bekend als wonderkind op de piano. In november 1830 vertrok hij naar het buitenland. In Parijs leefde Chopin als componist en pianoleraar. Aanvankelijk manifesteerde hij zich als concertpianist, maar al vroeg hield hij daarmee op en concentreerde zich op het lesgeven.

Om te voorkomen dat hij afhankelijk zou zijn van documenten van het Russisch Keizerrijk werd hij Frans staatsburger. Tussen 1837 en 1847 onderhield hij een stormachtige relatie met de Franse schrijfster George Sand (Aurore Dudevant). Chopins toch al slechte gezondheid ging verder achteruit en in 1849 stierf hij in Parijs aan tuberculose.

Zijn oeuvre bestaat bijna geheel uit composities voor solopiano. Hoewel vele daarvan technisch zeer veeleisend zijn, karakteriseert zijn stijl zich door het benadrukken van subtiele nuance, expressieve diepte en klankpoëzie.

GPSwalking.nlChopin bouwde diverse muzikale vormen verder uit zoals de ballade en het scherzo en was verantwoordelijk voor diverse innovaties in vormen zoals de pianosonate, wals, nocturne, etude, impromptu en prelude. Zijn werk vormt het hoogtepunt van de pianomuziek uit de romantiek.

Warschau Chopin museum N52 14.187 E21 01.361
Chopin de wereldberoemde pianist en componist heeft een speciale band met Warschau. Het geboortehuis van Chopin staat in de omgeving van Warschau en het museum in de stad zelf. Het Chopin museum is gevestigd in het Gninski-Ostrogskipaleis. Een indrukwekkend gebouw uit 1681.

Collecties van het Chopin museum

Verdeeld over vijf verdiepingen heeft het Chopin museum een groot aantal persoonlijke spullen van de grootmeester in haar collectie. Zaken als: portretten, brieven, relieken en zelfs zijn laatste piano zijn allemaal te bewonderen.

GPSwalking.nlHet Chopin gezelschap geeft ook concerten in het museum. Genieten van de muziek van Chopin, kan in Warschau op veel manieren. Naast concerten in het Chopin museum zijn er ook concerten in het Lanzienki park en het geboortehuis van Chopin. In Warschau is Chopin dus nooit ver weg!

We zullen in wandeling 3 een tip geven voor een concert in de Oude Stad.

Steile walkanten N52 14.197 E21 01.354
Als we terug gaan naar de Nowy Swiat zien we dat de weg richting de rivier de Wisla, de Weichsel, erg daalt. Dat komt omdat de stad op een hooggelegen plateau ligt en de rivier steile walkanten heeft uitgesleten. We zullen dat ook verderop bij het Koningspaleis nog zien.

 • Copernicus Science Centrum N52 14.479 E21 01.690
 • Copernicus Planetarium N52 14.291 E21 01.080
 • Bibliotheek met de SUPERdaktuin N52 14.549 E21 01.510

Zouden we van hieruit naar de rivier gaan, 800 meter, dan ligt links het Copernicus Science Centrum en het Copernicus Planetarium. Eigenlijk een "must" als je in Warschau bent. Helaas hebben wij het gemist. Evenals de Bibliotheek met de SUPERdaktuin iets verder.

Als er voldoende tijd voor is, dan kunnen we het bezoek aan alle drie de items zeer aanbevelen, kost een halve dag. Zie https://buw.uw.edu.pl

GPSwalking.nlHemel van Copernicus Planetarium N52 14.504 E21 01.765
De Hemel van Copernicus Planetarium (Planetarium Niebo Kopernika) ligt in het centrum van Warschau, vlak naast het Copernicus Science Centre. Van de buitenkant lijkt het een enorme grillig blok. U kunt via de zuidelijke ingang nabij de rivier de Wisla naar binnen.

De Hemel van Copernicus is één van de meest moderne en originele planetaria in Europa. Het bolvormig scherm rondom het publiek is zestien meter in diameter. De astronomie shows en populairwetenschappelijke films dompelen het publiek onder in spectaculaire beelden.

Op vrijdagavond adviseren we de liefhebbers van muziek deel te nemen aan klassieke concerten, live jazz improvisatie en laser shows onder de sterren. Kinderen, jongeren of volwassenen, voor iedereen zit iets herkenbaars in het repertoire.

Elk van de films op de Hemel van Copernicus kan worden bekeken in een Engelse audio versie via beschikbaar gestelde multimedia sets. De "Mars 3D" en het spektakel "Planetarium van de muur" zijn niet vertaald in het Engels. Zie http://www.warsawpass.com/attractions/csw

GPSwalking.nlCopernicus Science Centre N52 14.479 E21 01.690
In het centrum van de stad, vlakbij de Wisla rivier en de nieuwe Universiteitsbibliotheek van Warschau, vinden we een Koninkrijk van experimenten – het Copernicus Science Centre. Het is een van de grootste en modernste science centra in Europa. 450 interactieve tentoonstellingen wachten op de bezoeker in zes

Zo nu gaan we naar de Nowy Swiat die overgaat in de Ulica Krakowskie Przedmiescie.

De Nowy Swiat gaat over in de Ulica Krakowskie Przedmiescie. Vrij vertaald betekenen de namen de laan van de Nieuwe Wereld en de Laan van de Voorstad van Krakau. Deze laan eindigt op het Plein voor het Koninklijk Paleis.

GPSwalking.nlStandbeeld Nicolaas Copernicus N52 14.290 E21 01.076
Het standbeeld van Nicolaas Copernicus de beroemde sterrenkundige, staat in Warschau. Nicolaas Copernicus kwam uit Polen en is de grondlegger van moderne sterrenkunde. Copernicus kwam met de heliocentrisch theorie waarbij de zon het middelpunt vormt in het zonnestelsel. Zijn theorie wordt vandaag de dag nog gebruikt door sterrenkundigen wereldwijd.

Het standbeeld staat voor het Staszicpaleis. Hier zijn ook de academie van wetenschap en het wetenschappelijk genootschap van Warschau gevestigd. Het standbeeld werd in de tweede wereld oorlog door de Duitsers omgesmolten. In 1945 werd het standbeeld van Nicolaas Copernicus met oorspronkelijke mallen uit 1822 hersteld.

GPSwalking.nlStaszicpaleis N52 14.268 E21 01.084
Staszicpaleis in pseudo-Russische stijl, rond 1900.

Staszicpaleis (Pools: Palac Staszica) is een paleis gelegen aan de Ulica Nowy Swiat in de Poolse hoofdstad Warschau. Tegenwoordig is het de zetel van de Poolse Academie van Wetenschappen.

De geschiedenis van het Staszicpaleis gaat terug tot 1620 toen de Poolse koning Sigismund III van Polen beval om een kleine orthodoxe kapel te bouwen om de voormalige tsaar Vasili IV van Rusland en zijn broer Dmitri Shuisky een begraafplaats te geven. Beiden stierven in Poolse gevangenschap, nadat ze krijgsgevangen waren genomen tijdens de Pools–Moskovitische Oorlog (1605-1618).

Omdat de bevolking het meest het katholieke, protestantse of joodse geloof aanhingen was er weinig behoefte aan een orthodoxe kapel en in 1668 gaf koning Jan II Casimir van Polen de kapel aan de Dominicaanse Orde, die het gebouw tot 1818 behielden. In 1818 werd het gebouw overgenomen door Stanislaw Staszic, de leider van de Poolse verlichting, die met de renovatie van het gebouw begon. Architect Antonio Corazzi ontwierp een neoclassicistisch paleis.

GPSwalking.nlNa de renovatie (1820-1823) gaf Staszic het gebouw aan de Sociëteit van Vrienden van de Wetenschap, de eerste Poolse wetenschappelijke organisatie. Op 11 mei 1830 werd er een monument ter ere van Nicolaas Copernicus, ontworpen door Bertel Thorvaldsen, voor het paleis geplaatst en onthuld door Julian Ursyn Niemcewicz.

Copernicus' Commentariolus samengevat in zijn heliocentrische theorie. De "uitgangspunten" waarop de theorie was gebaseerd, is volgt:

1. Er is niet één centrum van alle hemelse cirkels of bollen.

2. Het centrum van de aarde is niet het middelpunt van het heelal, maar alleen het midden waarnaar zware voorwerpen vallen en het centrum van de baan van de maan.

3. de zon is als het ware in het midden van alle ronddraaiende bollen, en daarom ligt het centrum van het universum in de buurt van de zon.

4. De verhouding van de afstand van de aarde tot de zon tot de hoogte van het firmament (buitenste hemelbol met de sterren) is zo klein dat deze verwaarloosbaar is in verhouding tot de hoogte van het firmament.

5. Elke beweging die waargenomen wordt in het uitspansel ontstaat niet uit de beweging van het uitspansel, maar uit de aardse beweging. De aarde samen met haar omwentelende elementen voert een volledige rotatie om haar vaste polen in een dagelijkse beweging, terwijl het uitspansel en de hoogte van de hemel ongewijzigd blijven.

6. wat ons lijkt; als bewegingen van de zon blijken die niet te ontstaan uit haar draaiing, maar uit de beweging van de aarde en onze maan, waarmee we rond de zon zoals elke andere planeet draaien. De aarde heeft dan meer dan één beweging.

7. de schijnbare verplaatsing en directe beweging van de planeten ontstaat niet door hun beweging maar van het aardoppervlak. De beweging van de aarde alleen al volstaat dan ook om de vele schijnbare verplaatsingen aan de hemelen te verklaren.

GPSwalking.nlHeilig-Kruiskerk Kosciol SW. Krzyza N52 14.316 E21 01.041
De Heilig-Kruiskerk, aan de Krakowskie Przedmiescie, staat op de plaats waar een andere kerk in 1626 volledig weggevaagd werd door de Zweedse inval. De barokke missionarissenkerk is gebouwd tussen 1679 en 1696. De façade werd pas in 1760 voltooid.

In de loop der eeuwen hebben zich in deze kerk veel belangrijke ceremonies afgespeeld, zoals begrafenissen van een paar bekende Poolse schilders en componisten. Tijdens de Tweede Wereldoorlog geraakte de kerk zwaar beschadigd, het interieur werd volledig verwoest. In de kerk worden de urnen bewaard met de harten van de wereldberoemde componist Frédéric Chopin en de schrijver Wladyslaw Reymont, winnaar van de Nobelprijs voor literatuur.

GPSwalking.nlUniversiteit van Warschau N52 14.406 E21 01.084
De Universiteit van Warschau (Pools: Uniwersytet Warszawski) is de grootste universiteit van Polen en samen met de Jagiellonische Universiteit in Krakau een van de twee beroemdste universiteiten van het land.

De universiteit heeft meerdere namen gehad. De Keizerlijke Universiteit van Warschau (Cesarski Uniwersytet Warszawski) werd in 1816 opgericht. Tussen 1915 en 1935 heette ze Universiteit van Warschau (Uniwersytet Warszawski), in de vier jaar daarna Józef Pilsudski-Universiteit Warschau (Uniwersytet Józefa Pilsudskiego w Warszawie) en tijdens de Tweede Wereldoorlog de Geheime Universiteit Warschau (Tajny Uniwersytet Warszawski), want de Duitse bezetter sloot in 1939 alle hoger onderwijsinstellingen in Polen.

GPSwalking.nlStudenten kregen in het geheim les van professoren vaak bij de professoren thuis. Tijdens de Opstand van Warschau vonden er zware gevechten plaats rond het universiteitsterrein dat in Duitse handen zou blijven gedurende de hele opstand. Sinds 1945 heeft de universiteit weer dezelfde naam als aan het begin van de 20e eeuw: Universiteit van Warschau (Uniwersytet Warszawski).

De universiteit is opgedeeld in 19 faculteiten en één instituut.

Stefan Wyszynski N52 14.458 E21 00.982
Stefan Wyszynski (Zuzela, 3 augustus 1901 – Warschau, 28 mei 1981) was een Pools geestelijke en kardinaal van de Katholieke Kerk.

Stefan Wyszynski bezocht het grootseminarie van Wloclawek en werd op 3 augustus 1924 tot priester gewijd. Hierna studeerde hij aan de Katholieke Universiteit van Lublin canoniek recht en promoveerde in 1929 op een dissertatie over de verhouding tussen Kerk, Staat en ouders met betrekking tot het onderwijs.

GPSwalking.nlVanaf 1931 doceerde hij aan het seminarie Wloclawek. Tijdens de Tweede Wereldoorlog was hij betrokken bij verzetsactiviteiten. In 1945 werd hij rector van het seminarie.

In 1948 volgde zijn benoeming tot aartsbisschop van Warschau en Gniezno. Hiermee volgde hij Hlond op als primaat van Polen. Tijdens het consistorie van 12 januari 1953 werd hij kardinaal gecreëerd.

Hij was evenwel niet in staat om zelf zijn rode hoed in ontvangst te nemen, omdat hij door het communistisch bewind was geïnterneerd. Hij werd in 1956 - ongeveer tegelijk met de bevrijding van József Mindszenty, tijdens de Hongaarse Opstand - uit zijn internering bevrijd. Pius XII uitte zijn vreugde hierover in de encycliek Laetamur Admodum.

GPSwalking.nlHij nam deel aan het Tweede Vaticaans Concilie. Tijdens het conclaaf van oktober 1978 was hij een van de drijvende krachten achter de verkiezing van zijn landgenoot Karol Józef Wojtyla tot paus Johannes Paulus II.

Interieur St Jozefkerk N52 14.469 E21 01.037
De St. Joseph Church werd gebouwd van 1728 tot 1733 door Karol Bay en van 1754 tot 1763 door Efraim Schröger. Schröger is ook de auteur van de sculpturen, het stucwerk, de preekstoel in bootvorm en het hoofdaltaar, gemaakt door Jan Jerzy Plersch. Het vroege barokke tabernakel, honderd jaar ouder, verdient speciale aandacht. Er zijn talloze relikwieën in de zijaltaren.

Van 1847 tot 1848 werkte Henryk Marconi aan het gebouw. De kerk dateert terug tot de oprichting van de Poolse koningin Luisa Maria Gonzaga. Als één van de weinig historische kerken in Warschau, werd deze niet vernietigd tijdens de Tweede Wereldoorlog. Het barokke klooster van Visitantinnen is ermee verbonden. Het monument van Cardinal Stefan Wyszynski van Andrzej Renes werd in 1985 voor de kerk geplaatst.

GPSwalking.nlDom bez Kantów N52 14.489 E21 00.937
Het Huis zonder Randen, ook het gebouw van de militaire fonds genaamd, werd gebouwd tussen 1932 en 1934 door Czeslaw Przybylski en Stefan Bryla. Het draagt de tekst van een gezegde van Józef Pilsudski "Alleen geen oplichting!" (Kanty, Polish slang voor fraude, fraude).

Hotel Bristol N52 14.528 E21 00.944
Hotel Bristol is van 1899 tot 1901 door Wladyslaw Marconi en Stanislaw Grochowicz in de art nouveau-stijl gebouwd. Vele architecten hebben samengewerkt bij het ontwerpen van het meubilair in Art Nouveau stijl en de beroemde Crystal lift.

In dit exclusieve hotel verbleven veel beroemde politici en kunstenaars in het interbellum. Na de opstand in Warschau in 1944, gedeeltelijk verwoest door de Wehrmacht, werd het eerst gereconstrueerd in de socratische stijl van Antoni Jawornicki. Van 1981 tot 1992 kreeg het zijn oorspronkelijke vorm terug.

GPSwalking.nlHotel Europejski N52 14.507 E21 00.920
Hotel Europejski hotel werd verschillende periodes van 1855 tot 1859 en van 1876 tot 1877 door Henryk Marconi, Marceli Berendt en Leandro Marconi gebouwd op de plaats van het Palais Oginski in renaissancestijl. Het was een van de beste hotels in Centraal-Europa en als de meest luxueuze in het Russische Rijk in de negentiende eeuw.

In 1907 werd het fundamenteel gewijzigd en getransformeerd. In 1944 werd het door de Wehrmacht vernietigd en vervolgens herbouwd als een militaire academie door Bohdan Pniewski. Sinds 1962 is het hotel weer overgedragen aan de eigenaar van voor de oorlog.

GPSwalking.nlMonument Józef Antoni Poniatowski N52 14.562 E21 00.920
Monument van Józef Antoni Poniatowski was gemaakt van 1815 tot 1832 door Bertel Thorvaldsen ter ere van de Poolse algemene prins Józef Poniatowski in het Napoleontische leger, waar de oude ruiterstandbeeld Mark Aurelius Thorvaldsen diende als een rolmodel.

Tsaar Nicholas verbood in 1834 de oprichting van het monument en bracht het naar het fort van Modlin nabij Warschau.

Later gaf hij het aan generaal Ivan Paskiewicz, die het naar zijn woonplaats in Gomel (nu Wit-Rusland) had gebracht. Na de Pools-Sovjetoorlog in 1922 keerde het monument terug naar Polen en werd het geplaatst op het Pilsudski-plein voor het Saksische paleis.

GPSwalking.nlTijdens de bezetting van Warschau werd het door de Duitse Wehrmacht opgeblazen. Daarvoor in de plaats kwam een witte "V" van Victoria, die door de Poolse partizanen werd platgebrand.

Het monument is opnieuw gegoten en gedoneerd door de stad Kopenhagen, de geboorteplaats van Thorvaldsen. In 1952 stond het bij de oude Orangerie in Lazienki Park en sinds 1965 op de binnenplaats van het presidentieel paleis.

Achter dit ruiterstandbeeld staat het Paleis van de President van Polen Andrzej Duda (2018). Vandaar ook de patrouillerende bewakers.

GPSwalking.nlPresidentieel Paleis N52 14.588 E21 00.974
Achter dit ruiterstandbeeld staat het Paleis van de President van Polen Andrzej Duda (2018). Vandaar ook de patrouillerende bewakers.

Karmelietenkerk N52 14.466 E21 01.015
De Kerk van Maria-Hemelvaart en Sint-Jozef (Pools: Kosciól Wniebowziecia NMP i sw. Józefa Oblubienca), beter bekend onder de naam Karmelietenkerk (Kosciól Karmelitów), is een 17e-eeuws rooms-katholiek kerkgebouw in de Poolse hoofdstad Warschau. De opmerkelijke neoclassistische gevel met klokkentorentjes in de vorm van wierookvaten werd later in de jaren 1761-1783 toegevoegd.

GPSwalking.nlDe huidige Karmelietenkerk werd gebouwd op de plaats van een eerste, toen nog houten kerkgebouw dat in 1643 oorspronkelijk werd opgericht voor de orde van Ongeschoeide Karmelieten en in de jaren 1650 in brand werd gestoken door Zweedse en Brandenburgse troepen.

De daadwerkelijke bouw vond plaats in de periode 1692-1701. Aan het ontwerp werkten architecten Józef Szymon Bellotti, Konstantin Tencalla en Tielman van Gameren mee.

Het interieur is weelderig vormgegeven en bezit een prachtig rococo hoofdaltaar en decoratief stucwerk.

In deze kerk gaf de componist Frédéric Chopin op uitnodiging van de kerk voor het eerst een recital op het kerkorgel.

GPSwalking.nlNa het neerslaan van de Januariopstand door de Russen in 1864 werd het klooster op last van het tsaristisch regime opgeheven, omdat het een bolwerk van Pools patriottisme was.

De kloostergebouwen werden vervolgens geschikt gemaakt voor het aartsbisschoppelijk seminarie; de voormalige Karmelietenkerk werd de kerk van het seminarie.

Gedurende de Tweede Wereldoorlog werd het kerkgebouw gespaard bij de geplande vernietiging van Warschau in 1944 door de terugtrekkende Duitse troepen.

Het gebouw liep slechts lichte beschadigingen op. De kerk deed in de periode 1944-1956 tijdelijk dienst als kathedraal, totdat de herbouw van de Johanneskathedraal gereed kwam.

GPSwalking.nlAdam Mickiewicz monument N52 14.651 E21 00.867
Adam Mickiewicz monument werd volgens het ontwerp van de Cyprian Godebski op 24 December 1898, op de 100e verjaardag van de grootste Poolse dichter en prins van romantiek - Adam Mickiewicz, op de Krakowskie Przedmiescie in Warschau heplaatst.

Józef Pius Dziekonski en Wladyslaw Marconi hebben het park rond het monument ontworpen, dat nu naar de Amerikaanse President Herbert C. Hoover - Hoover-Platz wordt genoemd.

GPSwalking.nlWessel Palace N52 14.627 E21 00.817
Het Wessel Palace, ook OSTROWSKI Palace of oude post genaamd, werd gebouwd rond 1750 in de late barok stijl. Het werd verkocht aan de penningmeester van de kroon Teodor Wessel in 1761. Hierna overgenomen door Antoni Ostrowski in 1764.

In 1780 werd hier een postkantoor opgericht. Aleksander Jan Woyde en Wladyslaw Marconi in 1882 hebben het paleis in 1882 herbouwd. Het werd verbrand door het Duitse leger in 1944 en vervolgens herbouwd door Jan Bienkowski.

GPSwalking.nlKazanowski-paleis N52 14.717 E21 00.865
Het Kazanowski-paleis (ook Radziejowski Palace, Pools: Palac Kazanowskich of Radziejowskich) was een prachtige kasteel van de stad Warschau in de 17e eeuw.

Hij in 1656 werd verbrand tijdens de Zweedse inval (tweede Noordse Oorlog) maar werd daarna niet opnieuw opgebouwd in de oorspronkelijke vorm.

Burger Resource N52 14.736 E21 00.849
De Burger Resource (Resursa Obywatelska) werd gebouwd in plaats van het Palais Zamoyjski 1860-61 door Edward Cichocki en Piotr Leon Karasinski. Het gebouw diende als zetel van de Warschau Association, die eerder werd gehuisvest in het Palais Tarnowski. In het gebouw zijn er verschillende grote bal- en receptiezalen.

GPSwalking.nlIn 1944 werd de Burger Resource verbrand door de Duitse Wehrmacht. Na de reconstructie door Michal Ptic-Borkowski diende ze als een vakantiehuis. The Citizen Resource is momenteel de zetel van de Polonia Foundation Wspólnota Polska, die zich inzet voor samenwerking met buitenlandse Polen.

Sint-Anna N52 14.764 E21 00.842
In 1454 werd onder toezicht van de St Bernardkerk de kerk van Sint-Anna en Sint-Anna klooster in gotische stijl gebouwd. Na de conversie van 1515-1533 werd zij omgedoopt tot prinses Anna van Mazovië.

Van 1578 tot 1584 werd de toren ten noorden van de gevel toegevoegd. De hedendaagse neo-klassieke gevel werd gemodelleerd naar de kerk van St. George in Venetië met de sculpturen door Jakub Monaldi en Franz Pinck, de koning van Stanislaus II.

GPSwalking.nlDe Colonnade voor de kerk werd gebouwd door Chrystian Piotr Aigner van 1819 tot 1821. In 1837 is de kapel van onze lieve vrouw van de Loretan van Henryk Marconi toegevoegd. Het gotische interieur is herbouwd en draagt de sporen van de Rococo. Naast de kerk, is het klooster van Sint-Anna met een gotische gewelven en de gotische kamer met een palmkolom bewaard gebleven.

De Bernardinerorde werd opgeheven na de opstand van januari 1864 en viel de kerk onder de administratie van de St.-Janskathedraal. De kerk was 1939 zwaar beschadigd door de Duitse Luftwaffe bombardementen van Warschau en geplunderd tijdens de opstand van Warschau in 1944 door het Duitse leger.

In 1949 dreigde de kerk als gevolg van de bouw van de metro van de Oost-West lijn weg te glijden van de helling van de rivier. Daarom wordt de kerk ondersteund door ondergrondse ijzeren liggers en betonnen kolommen.

GPSwalking.nlSinds 1928 dient de St. Annakerk als een Gemeenschap van de studenten van Universiteit van Warschau.

St.Bernhard Klokkentoren N52 14.779 E21 00.825
De Bell Tower van de St. Bernard werd herbouwd voor de bewakers in 1820-21 op bevel van de gouverneur-generaal Józef Zajaczek door Jan Chrystian Aigner voor de militaire garde. Kenmerkend zijn de galerijen op Toscaanse en Ionische kolommen langs Romeinse lijnen.

De toren is toegankelijk voor publiek en biedt een prachtig zicht op het Slotplein en Koninklijk Paleis en de oude stad. Zeker beklimmen.

Sygmunt-zuil N52 14.845 E21 00.802
Sygmunt-zuil of Sigismundzuil (Pools: Kolumna Zygmunta), opgericht in 1644 is een van de bekendste bouwwerken van de Poolse hoofdstad Warschau. De zuil en standbeeld herdenkt koning Sigismund III van Polen, die in 1596 de hoofdstad van Krakau naar Warschau verplaatste.

GPSwalking.nlDe zuil werd gebouwd tussen 1643 en 1644 op bevel van de zoon van Sigismund en opvolger, koning Wladislaus Wasa. De Zygmunt-zuil was ontworpen naar Italiaans model. In 1681 werd de zuil omgeven door een ijzeren hek. In 1863 werd de zuil gerenoveerd en tussen 1885 en 1887 vervangen door een zuil van graniet. Tussen 1927 en 1930 werd het monument opnieuw gerenoveerd naar zijn oorspronkelijk uiterlijk en de fontein en het hek werden verwijderd.

Op 1 september 1944 tijdens de Opstand van Warschau werd de zuil door de Duitsers vernietigd. Na de oorlog werd het standbeeld gerestaureerd en in 1949 op de nieuwe zuil gezet, de zuil was gemaakt uit graniet uit de Strzegonmijn, een paar meter van de oorspronkelijke plek. De oorspronkelijke brokstukken van de zuil kan men bewonderen in het Koninklijk Paleis.

Het 22 meter hoge monument bestaat uit een 8.5 meter hoge Korinthische zuil van graniet, die op een sokkel rust en bekroond wordt door een 2,75 meter hoog bronzen beeld van de koning met een kruis in de linker- en een zwaard in de rechterhand.

GPSwalking.nlPaleis onder het blikken dak N52 14.844 E21 00.939
Het Paleis onder het blikken dak (Pools: Palac pod Blacha) is een 18de-eeuws paleis in Warschau. Het paleis grenst aan het Koninklijk Paleis.

Het paleis werd in 1720 gebouwd in opdracht van prins Jerzy Lubomirski. De geleding van de gevel was geïnspireerd op het strenge Franse classicisme, hieraan dankt het paleis zijn naam.

In 1776 werd het door Stanislaw August Poniatowski gekocht en werd later geschonken aan prins Józef Poniatowski, hij was de oom van de prins. De jonge Poniatowski was een succesvol commandant tijdens de Opstand van Kosciuszko in 1794 en was later één van Napoleons maarschalken.

Tijdens de Opstand van Warschau van 1944 werd het door de Duitsers in brand gestoken en tussen 1948 en 1949 herbouwd.

Het paleis huisvest tegenwoordig een collectie oosterse tapijten.

GPSwalking.nlKoninklijk Paleis in Warschau N52 14.855 E21 00.876
Het Koninklijk Paleis in Warschau (Pools: Zamek Królewski w Warszawie) was het paleis van de koningen van Polen. Het paleis ligt in de Oude Stad van Warschau aan het Slotplein.

Eind 13e eeuw werd op de locatie van het huidige Koninklijk Paleis een houten fortificatie gebouwd. Jan I van Warschau bouwde tussen 1407 en 1410 een gotisch kasteel dat na 1526 diende als koninklijke residentie. Het gebouw werd meermalen verbouwd totdat het begin 17e eeuw het huidige barokke aanzien kreeg.

Het gebouw heeft onder verscheidene oorlogen geleden. Tijdens de Grote Noordse Oorlog richtten Zweedse soldaten vernielingen aan en werd het paleis geplunderd. Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd het paleis verwoest. Het brandde geheel uit door de Duitse bombardementen in september 1939. De ruïnes werden na de Opstand van Warschau in 1944 opgeblazen.

Tussen 1971 en 1984 werd het paleis herbouwd, waarna het werd opengesteld voor het publiek. Op een andere dag zullen we het Paleis, samen met de Oude Stad bezoeken.

GPSwalking.nlStare Miasto Oude Stad N52 14.866 E21 00.829
We zijn nu in de Oude Stad uitgekomen met het Koninklijk Paleis, het plein ervoor en darachter de steegjes enstraten van de oude stad. Het geheel is ommuurt en in het midden ligt een vierkant marktplein.

In de separate wandeling nummer 3 bespreek ik dit gebied.

Op de terugweg zullen we veel minder paleizen zien, maar toch ook enkele zeer markante plekken in deze stad. Het betreft det Paleis van de Primaat van Polen (bisschoppelijk paleis), de Nationale Opera (het grote theater), het Pilsudski-plein, met het Graf van de Onbekende Soldaat en het Saksische Park.

Over de Ulica Marszalkowska hoppen en shoppen we naar het centrum terug. Mag ook met de Metro.

GPSwalking.nlWe wensen je veel wandelplezier. Zie http://www.warschau-reizen.nl,

Primaat van Polen (Palac Prymasowski) N52 14.831 E21 00.692
Dit in klassisistische stijl gebouwde paleis was de zetel van de toenmalige Primaat van Polen en behoort tot de meest imposante residenties van de stad. De Primaat was een soort hoogbisschoppelijke eretitel die meerdere bisdommen leidde.

Dit paleis geldt als het eerste klassisistisch paleis van Polen. Tegenwoordig is het in privéhanden en wordt het gebruikt als luxe hotel.

GPSwalking.nlMonument Helden van Warschau N52 14.755 E21 00.545
Het monument Pomnik Bohaterow Warszawy herdenkt al diegenen die stierven in de stad in 1939 tot 1945, inclusief deelnemers aan de verdediging van Warschau in september 1939, de deelnemers aan de opstand in het getto van Warschau en de opstand in Warschau, en de slachtoffers van de Duitse terreur in de bezette hoofdstad.

Het besluit om het monument op te richten werd op 30 juli 1956 door de Nationale Raad van de Metropolitan (Nationale Raad van de stad Warschau) genomen. Het beeld toont een opstaande vrouw met een boven haar hoofd opgeheven zwaard in haar rechterhand en haar linkerhand gestrekt in de hoogte. Het 10-ton zware beeld is zeven meter hoog en zes meter lang. Op het granieten voetstuk staat het opschrift: Helden van Warschau van 1939 tot 1945.

GPSwalking.nlWielki Theater N52 14.702 E21 00.724
Polen heeft een rijke traditie in klassieke theater en opera. Zelfs als u geen Pools spreken, zul je altijd wel iets intrigerende en bezienswaardig op het podium van theaters hoofdstad. Dit operagebouw is ook een museum.

Het Wielki Theater is gebouwd in 1825-33 door Antonio Corazzi. Het werd veelvuldig verbouwd. In 1939 is het meteen al gebombardeerd bij de slag om Warschau en werd nagenoeg geheel vernield. In de periode van 1945 tot 1965 is het opnieuw gebouwd, groter en moderner en werd als oparehuis geopend op 19 november 1965.

GPSwalking.nlPilsudski-plein N52 14.451 E21 00.754
Het plein met het Graf van de onbekende soldaat.

Het Pilsudski-plein (Pools: Plac marsz. Józefa Pilsudskiego) is een plein in het centrum van de Poolse hoofdstad Warschau. Het plein is vernoemd naar Józef Pilsudski, een militair en staatsman in de 20e eeuw.

Het plein heeft in de historie diverse namen gekend. Eeuwenlang heeft het plein het Saksenplein (Plac Saski) geheten, naar de Saksische koningen en het Saksisch Paleis dat aan het plein gelegen was. Tijdens de Tweede Poolse Republiek werd het plein reeds vernoemd naar Józef Pilsudski. Na de inname van Polen door Duitse troepen, werd het plein de Adolf Hitler Platz genoemd, hetgeen in 1946 weer werd veranderd naar Overwinningsplein (Plac Zwyciestwa), ter ere van de overwinning van de geallieerden. Vanaf 1990 is het plein weer vernoemd naar Józef Pilsudski.

GPSwalking.nlOp het plein staat het Graf van de onbekende soldaat, hetgeen gebouwd is op de funderingen van het Saksisch Paleis dat in de Tweede Wereldoorlog werd vernietigd. Bij het plein zijn nog wel de Saksische tuinen aanwezig.

Graf van de onbekende soldaat (Warschau) N52 14.461 E21 00.698
Het Graf van de onbekende soldaat (Pools: Grób Nieznanego Zolnierza) is een monument in Warschau waar het stoffelijk overschot begraven werd van een onbekende soldaat.

Op initiatief van generaal Wladyslaw Sikorski en enkele kranten plaatsten inwoners van Warschau in 1923 een gedenksteen voor het Saksische Paleis ter herinnering aan alle onbekende gesneuvelde Poolse soldaten van de Eerste Wereldoorlog en de Pools-Russische Oorlog.

GPSwalking.nlHet Poolse Ministerie van Oorlog, dat zetelde in het Saksische Paleis, besloot in 1925 om onder de arcade van het paleis een onbekende soldaat te begraven. Jadwiga Zarugiewiczowa, die tijdens de Pools-Russische Oorlog een zoon verloren had, maakte een keus uit drie lichamen van ongeïdentificeerde soldaten.

Op 2 november 1925 werd de kist na een mis in de Johanneskathedraal door acht dragers van de Virtuti Militari naar het Saksische Paleis gebracht. Sindsdien heeft er, behalve tijdens de Duitse bezetting in de Tweede Wereldoorlog, altijd een erewacht bij het graf gestaan. Ook nu nog.

Het Saksische Paleis raakte licht beschadigd door de Duitse bombardementen in september 1939. Tijdens de Opstand van Warschau in 1944 werd het echter geheel verwoest. Alleen het deel van de arcade met het graf van de onbekende soldaat bleef behouden.

GPSwalking.nlNa de oorlog werd het paleis in tegenstelling tot veel andere verwoeste gebouwen in Warschau niet herbouwd. De arcade werd wel gerestaureerd en vanaf 8 mei 1946 was het monument op het Pilsudski-plein weer toegankelijk.

Saksische Park N52 14.443 E21 00.622
Het Saksische park heeft een lange geschiedenis en was verbonden met het Saksische paleis. Dit mooie paleis in Warschau, werd helaas in de oorlog verwoest.

In het Saksische park treft u meer dan 130 zeldzame boom en plantsoorten aan. De mooie vijver in het park is ideaal op een warme zomerdag in Warschau en biedt dan verkoeling.

GPSwalking.nlEr staan mooie zandstenen beelden in het Saksische park. De beelden zijn rond 1730 gemaakt door beeldhouwers als Jan Jerzy Plersch.

Tijdens de Russische bezetting van Warschau zijn een aantal beelden overgebracht naar St. Petersburg.

Het graf van de onbekende soldaat van Warschau is bewaard gebleven en vindt u in het Saksische park.

En zo keren we terug naar het grote plein bij het PKiN. Over de Ulica Marszalkowska hoppen en shoppen we naar het centrum. Mag ook met de Metro.

 

Startpunt

 • Start/finish/parkeerplaats N52 13.864 E21 00.935
 • Rondo Charlesa de Gaulle'a N52 13.908 E21 01.249

Geraadpleegde websites:

POI’s

 • Warschau N52 13.863 E21 00.927
 • Geschiedenis van Warschau N52 13.905 E21 01.137
 • Ulica Nowy Swiat N52 13.939 E21 01.211
 • Rondo Charlesa de Gaulle'a N52 13.908 E21 01.249
 • Frederic Chopin N52 14.190 E21 01.376
 • Warschau Chopin museum N52 14.187 E21 01.361
 • Steile walkanten N52 14.197 E21 01.354
 • Copernicus Science Centrum N52 14.479 E21 01.690
 • Copernicus Planetarium N52 14.291 E21 01.080
 • Bibliotheek met de SUPERdaktuin N52 14.549 E21 01.510
 • Nicolaas Copernicus N52 14.291 E21 01.080
 • Hemel van Copernicus Planetarium N52 14.504 E21 01.765
 • Copernicus Science Centre N52 14.479 E21 01.690
 • De Pool N52 14.303 E21 01.066
 • Standbeeld Nicolaas Copernicus N52 14.290 E21 01.076
 • Staszicpaleis N52 14.268 E21 01.084
 • Heilig-Kruiskerk Kosciol SW. Krzyza N52 14.316 E21 01.041
 • Universiteit van Warschau N52 14.406 E21 01.084
 • Stefan Wyszynski N52 14.458 E21 00.982
 • Interieur St Jozefkerk N52 14.469 E21 01.037
 • Dom bez Kantów N52 14.489 E21 00.937
 • Hotel Bristol N52 14.528 E21 00.944
 • Hotel Europejski N52 14.507 E21 00.920
 • Monument Józef Antoni Poniatowski N52 14.562 E21 00.920
 • Presidentieel Paleis N52 14.588 E21 00.974
 • Karmelietenkerk N52 14.466 E21 01.015
 • Adam Mickiewicz monument N52 14.651 E21 00.867
 • Wessel Palace N52 14.627 E21 00.817
 • Kazanowski-paleis N52 14.717 E21 00.865
 • Burger Resource N52 14.736 E21 00.849
 • Sint-Anna N52 14.764 E21 00.842
 • St.Bernhard Klokkentoren N52 14.779 E21 00.825
 • Sygmunt-zuil N52 14.845 E21 00.802
 • Paleis onder het blikken dak N52 14.844 E21 00.939
 • Koninklijk Paleis in Warschau N52 14.855 E21 00.876
 • Stare Miasto Oude Stad N52 14.866 E21 00.829
 • Paleis Primaat van Polen (Palac Prymasowski) N52 14.831 E21 00.692
 • Monument Helden van Warschau N52 14.755 E21 00.545
 • Wielki Theater N52 14.702 E21 00.724
 • Pilsudski-plein N52 14.451 E21 00.754
 • van de onbekende soldaat (Warschau) N52 14.461 E21 00.698
 • Saksische Park N52 14.443 E21 00.622
Acties
Navigeer naar startlocatie Download (ZIP) Download (GPX) Bekijk kaart/tracks Bekijk de fotoserie Print wandeling tekst
Startlocatie

Reacties


Wij zijn benieuwd naar uw reactie. Wel hebben we een aantal spelregels waar we u even op willen attenderen

 • Alle velden moeten verplicht worden ingevuld.
 • Uw reactie wordt pas na goedkeuring zichtbaar in de lijst ervaringen.
 • Uw e-mail adres niet wordt getoond op de site.
 • De webmaster behoudt zich het recht uw tekst aan te passen.
 • Het is niet toegestaan email-adressen, enige weblinks of schuttingtaal in de tekst op te nemen. Bij veelvuldig misbruik kan u de mogelijkheid van opslaan worden ontzegd.
 • Als u ons een link wilt doorsturen dan a.u.b. per email.
 • English texts will not be accepted. All input needs to be approved by the webmaster on forehand before be visible on this website. So save yourself the trouble.