Ouderkerk aan de Amstel - Ouderkerkerplas

Korte beschrijving

Ouderkerk aan de Amstel
Ouderkerk aan de Amstel, meestal kortweg Ouderkerk genoemd, is een dorp in de Nederlandse provincie Noord-Holland en ligt aan de Amstel. Het ligt niet ver van Amsterdam, maar is eerder gebouwd dan Amsterdam. De Amstel komt in Ouderkerk van de kant van Nes aan de Amstel, en stroomt door naar Amsterdam.

Ouderkerk ligt in een open gebied. Ten zuiden van Ouderkerk bevindt zich de polder de Rondehoep. Het rondje over de polderdijk via de Waver is populair bij fietsende en wandelende mensen uit Amsterdam. Andere recreatiemogelijkheden zijn roeien op de Botshol en watervertier op de Ouderkerkerplas, die in de jaren 60 is ontstaan na zandafgravingen die zijn gedaan voor de aanleg van de A9.

De Amstel
De Amstel (naar Aeme-stelle, een Oudnederlands woord voor "waterachtig gebied") is een gekanaliseerde rivier in het zuiden van Noord-Holland, voor een deel op de grens van Noord-Holland met Zuid-Holland en Utrecht. Het gebied langs de rivier wordt aangeduid als Amstelland. Amsterdam heeft zijn naam te danken aan de Amstel.

Ouderkerkerplas
De Ouderkerkerplas is een voormalige zandwinput ten zuiden van Ouderkerk aan de Amstel, gegraven voor de aanleg van de A9. In een later stadium is er een grote hoeveelheid betonafval gestort.

In 1969 was er zand nodig voor de aanleg van de A9. De nieuwe A9 ging dwars door de Holendrechter- en Bullewijkerpolder. Het was daarom erg handig om op de bouwlocatie een zandwinning te starten. De Gemeente Ouder- Amstel sloot met Rijkswaterstaat een overeenstemming. In de zomer van 1969 kon met het graven begonnen worden. Aanvankelijk zou de winning tot 35 meter diep gaan. Vervolgens zou 33 meter puin worden gestort waardoor er een ondiepe plas zou overblijven.

Deze ondiepe plas van 2 meter zou dan onderdeel worden van een groot watersportgebied. Later werd besloten de plas toch dieper te maken. Tot 1972 werd er zand gewonnen.

Daarna werd er op de zuidelijke oevers puin gestort. Nu is afgesproken dat de plas diep zal blijven aan de zuidkant. In het noorden ligt een ondieper gedeelte dat gebruikt wordt voor recreatie. In 1990 kon de Ouderkerkerplas geopend worden voor publiek. De grootste diepte is ongeveer 43 m, de oppervlakte 0,73 km2 en het volume ruim 12 miljoen m3.

Het is een belangrijk vogelgebied waar verschillende vogelkijkhutten om heen staan. Vanwege de diepte stroomt er brak water vanuit de Noordzee de Ouderkerkerplas in. Hierdoor, en door de diepte van de plas bevriest deze bijna nooit.


Kenmerken
Startpunt: Ouderkerk aan de Amstel: P Korendragerstraat
Startlocatie: Noord-Holland , Nederland
Coördinaten N52.296000 E4.904000
Afstanden: 17, 16, 14, 12 km
Type: Cultuur, Open, Polder, Rivier, Vergezicht, Water
Begaanbaar: Doorgaans goed begaanbaar
Rolstoel: Niet toegankelijk
Honden: Niet overal toegestaan
Horeca: Op korte afstand van start
Gelopen op: 09-06-2019

Route informatie

Een GPS wandeling van 14 bij Ouderkerk aan de Amstel.
Er is een verkorting van 12 km en 2 verlengingen van 16 en 17 km beschikbaar.
Naast de tracks zijn er ook routes beschikbaar.
Een gedeelte van de tracks zijn afgesloten tijdens het vogelbroedseizoen tussen 15 maart en 15 juni. En voor de rust van de vogels zijn de Ouderkerkerplas en de paden aan de zuid- en oostzijde van 15 oktober tot 15 april afgesloten voor bezoekers. Tussen 15 april en 15 oktober mag je wel rond de plas maar dan zonder hond. Het is dus even puzzelen welk gedeelte je wanneer mag lopen.

Alleen in Ouderkerk aan de Amstel kom je horeca tegen. In de zomermaanden is er een kleine kiosk bij de Ouderkerkerplas. Ook zijn daar dan de toiletten open.Langere beschrijving

GPSwalking.nlEen wat trieste avond gebruikt voor een wandeling van Ouderkerk aan de Amstel, via de Amstel naar de Ouderkerkerplas. Wandelen in dit gebied is een beetje plannen. In het noordelijke deel zit je met het broedseizoen waardoor sommige paden afgesloten zijn. In de winter mag je niet over de paden ten oosten/zuiden van de Ouderkerkerplas. En mag je er wel komen, dan zonder hond.

De auto parkeer ik midden in Ouderkerk aan de Amstel. Het is ook de enige plek waar wat horeca is. Dus ideaal voor het einde van de wandeling. Langs de parkeerplaats staat een heuse Poffertjes salon. Hier kom je niets tekort durf ik te beweren. Maar de avond is kort dus lekker op pad.

GPSwalking.nlOuderkerk aan de Amstel
Ouderkerk aan de Amstel, meestal kortweg Ouderkerk genoemd, is een dorp in de Nederlandse provincie Noord-Holland en ligt aan de Amstel. Het ligt niet ver van Amsterdam, maar is eerder gebouwd dan Amsterdam. De Amstel komt in Ouderkerk van de kant van Nes aan de Amstel, en stroomt door naar Amsterdam.

Het oude gedeelte van Ouderkerk ligt aan de rechteroever van de Amstel. Dat deel van het dorp is een oude kern met een rijk cultuurgoed, met een 18e-eeuwse hervormde kerk, tegenwoordig Amstelkerk geheten, en een 19e-eeuwse neogotische katholieke kerk, de Urbanuskerk, naar ontwerp van Pierre Cuypers. In het oude gedeelte van Ouderkerk staat het gemeentehuis van Ouder-Amstel en er zijn er restaurants en winkels te vinden. Het nieuwe gedeelte bestaat uit een woonwijk en een haventje.

GPSwalking.nlOuderkerk ligt ten zuiden van Amsterdam, ten oosten van Amstelveen, ten westen van Amsterdam Zuidoost en Duivendrecht en iets ten noorden van de grens met de provincie Utrecht. Het is verdeeld over twee gemeenten, de dorpskern ligt in de gemeente Ouder-Amstel, de overkant is deel van Amstelveen. Er zijn 269 bedrijven gevestigd, waarvan 60 boerenbedrijven.

Ouderkerk ligt in een open gebied. Ten zuiden van Ouderkerk bevindt zich de polder de Rondehoep. Het rondje over de polderdijk via de Waver is populair bij fietsende en wandelende mensen uit Amsterdam. Andere recreatiemogelijkheden zijn roeien op de Botshol en watervertier op de Ouderkerkerplas, die in de jaren 60 is ontstaan na zandafgravingen die zijn gedaan voor de aanleg van de A9.

Ten noorden van Ouderkerk bevindt zich langs de Ouderkerkerdijk de poldermolen De Zwaan.

GPSwalking.nlMeteen aan het begin van de wandeling kom ik de begraafplaats Beth Haim tegen. Foto's zijn er niet van te maken. De informatieborden geven wel een mooi overzicht.

Welkom op de Portugees-lsraëlietische begraafplaats Beth Haim (1614)
Op grond van traditie ligt de Portugees-Joodse begraafplaats Beth Haim al 400jaar zo goed als onaangetast in Ouderkerk aan de Amstel. Door de ongerepte natuur en prachtige marmeren zerken is een indrukwekkend monument ontstaan. Het is de oudste nog in gebruik zijnde Joodse begraafplaats in de Westerse wereld.

Op zaterdag en sommige Joodse feestdagen is de begraafplaats gesloten. De sluitingsdagen vindt u op onze website. Bezoekers wordt verzocht een kleine bijdrage ten leveren aan het onderhoud en restauratie van de begraafplaats. Daarvoor is er een donatiebus aan de muur van de bewaarderwoning. U kunt natuurlijk ook via onze website geven.

GPSwalking.nlVoor groepen groter dan 10 personen dient u zich altijd vooraf aan te melden op: info@bethhaim.nl Tegen een vergoeding zijn deskundige gidsen beschikbaar. Via de gidsen, de website en in de bewaarderwoning zijn meer informatiemateriaal en boeken over de begraafplaats verkrijgbaar.

Op de begraafplaats is hoofdbedekking voor de heren verplicht. Bezoek voor meer informatie onze website: www.bethhaim.nl

Hervormde kerk en pastorie
Nederlands Hervormde kerk in 1774 gebouwd door J.E. de Witte op het grondplan van een Grieks Kruis. Al in de 11e eeuw stond hier de eerste kapel van Amstelland. Fraaie met lood bedekte toren. De kerk bezit een mooie eikenhouten preekstoel (2e kwart 17e eeuw) en een fraai orgel.

GPSwalking.nlOmdat oorspronkelijk het verkeer over het water even belangrijk was als het verkeer over de weg, kregen de kerk en de pastorie aan de Amstelkant ook een monumentale ingang. In de tuin van de pastorie bevindt zich een eenvoudige theekoepel.

In het centrum is genoeg te zien, en dat blijft zo richting noorden. Onderweg neem ik de informatie borden op de foto. Handig om deze tekst thuis nog eens te kunnen nalezen. Nu loop ik langs een langgerekte bebouwing. Vroeger waren dit kleine buitenplaatsen. Je kunt het je bijna niet voorstellen.

Hogereinde Zuid
De woningen aan het Hogereinde Zuid vanaf nr. 5 zijn stuk voor stuk restanten van kleine buitenplaatsen uit de 17e eeuw.

GPSwalking.nlEnkele zijn vernieuwd, de namen zijn behouden gebleven: Hoger-Amstel. Hoger-Lust. Stroom en Lommer (eertijds Toornvliet), Vredelust en Schoonzicht. Verloren gegaan zijn Amsteldaal en Karssenhof. De meeste 'plaisiertuinen' bezaten een tuinkoepel. Het zicht vanaf de Amstel was schilderachtig en idyllisch.

Buiten het dorp gaat het verder langs de Amstel. Mooie huizen onderweg en soms een boot of een kano die passeert.

De Amstel
De Amstel (naar Aeme-stelle, een Oudnederlands woord voor "waterachtig gebied") is een gekanaliseerde rivier in het zuiden van Noord-Holland, voor een deel op de grens van Noord-Holland met Zuid-Holland en Utrecht. Het gebied langs de rivier wordt aangeduid als Amstelland. Amsterdam heeft zijn naam te danken aan de Amstel.

GPSwalking.nlDe Amstel begon oorspronkelijk bij de samenvloeiing van de Drecht en de Kromme Mijdrecht, iets ten zuidwesten van Uithoorn. Door kanalisatie en aanleg van het Amstel-Drechtkanaal in 1825 is het gedeelte tussen Uithoorn en Ouderkerk aan de Amstel onderdeel van dit kanaal geworden.

Dit kanaal begint bij de Tolhuissluis bij de samenkomst van de Drecht en het Aarkanaal, iets ten noordwesten van Nieuwveen, en loopt via Uithoorn naar Ouderkerk waar de Bullewijk erin uitmondt.

Vanaf daar tot in Amsterdam heet het water officieel nog steeds Amstel. Het deel van het Aarkanaal tot de Bullewijk is 18,5 km lang, vanaf daar tot de monding meet het water 12,5 km.

GPSwalking.nlBehalve de Kromme Mijdrecht en de Bullewijk stroomt het riviertje de Waver in de Amstel, bij het westelijkste punt van de polder de Ronde Hoep.

Archeologisch onderzoek heeft aangetoond dat de huidige Amstel mogelijk al een voorloper had in de vorm van een kreek die aftakte van het Oer-IJ, dat aanvankelijk bij Castricum in verbinding stond met de Noordzee. Voorts is de Amstel via de Angstel en de Vecht een restant van een noordelijke arm van de Rijndelta.

In de Middeleeuwen, vanaf ongeveer het jaar 1000, begon de bevolking vanaf de rivier het veen te ontginnen: het veenland werd in gebruik genomen voor agrarische doeleinden. De Bisschop van Utrecht was hierin een drijvende kracht. De oudste nederzetting aan de Amstel is waarschijnlijk Ouderkerk, dat zo'n twee eeuwen ouder is dan Amsterdam.

GPSwalking.nlLater werd ook turf gewonnen; de afgestoken veengrond werd tot turf verwerkt en als brandstof gebruikt. Zo ontstond waarschijnlijk rond het begin van de dertiende eeuw in het veengebied ten westen van Ouderkerk het veenwerkersgehucht Amstelveen.

Het gebied ten oosten van de Amstel werd Ouder-Amstel, het gebied ten westen werd Nieuwer-Amstel.

Er is een theorie dat de benedenloop van de Amstel voor de twaalfde eeuw anders liep. Door het inklinken van het veen daalde de bodem van het Amstelland en draaide de stroomrichting van de Amstel naar het oosten, om via het Diemermeer een uitweg naar de Zuiderzee te zoeken. Daar was de uitwatering niet optimaal.

GPSwalking.nlDe veronderstelling dat het deel tussen de Omval nabij het Amstelstation – de plek waar de rivier afboog naar het Diemermeer – en de Blauwbrug gegraven zou zijn wordt door archeologisch onderzoek weerlegd. In diepere grondlagen ligt sediment dat wijst op oude rivierafzettingen

Na enkele stormvloeden in de 12e eeuw, waarvan vooral de Allerheiligenvloed in 1170 en de Sint-Nicolaasvloed in 1196 een grote impact hadden, kwam de Amstel via het IJ en de Zuiderzee in open verbinding te staan met de Noordzee, waardoor de wateroverlast langs de oevers toenam.

Langs de oevers van het IJ en de Zuiderzee werden vervolgens dijken gebouwd en ook dammen in de riviertjes die daarin uitmondden. In het derde kwart van de 13e eeuw werd ook een dam gelegd (onder de huidige Dam) nabij de samenvloeiing van de Amstel en het IJ.

GPSwalking.nlDoor de nieuw ontstane waterverbindingen ontwikkelde zich langs de oevers van de Amstel een gunstige locatie voor het ontstaan van een handelsnederzetting, die in de loop der eeuwen sterk zou groeien. De oudste vermelding van "Amstelredam" dateert van 27 oktober 1275; kort na 1300 verwierf deze plaats stadsrechten van de graaf van Holland.

Het dorp groeide uit tot het stadje Amsterdam, dat door zijn ligging aan de Zuiderzee met verbinding over zee naar Duitsland en Scandinavië enerzijds en de zuidelijke rivierverbinding met Dordrecht en Antwerpen anderzijds, vanaf de 14e eeuw steeds belangrijker werd.

In de 17e en 18e eeuw stonden er vele buitenverblijven van rijke Amsterdammers langs deze rivier. De meeste hiervan zijn inmiddels verdwenen. Drie oude landhuizen langs de Amsteldijk bestaan nog: Amstelrust, Wester-Amstel en Oostermeer. In de Rivierenbuurt zijn naar voormalige buitenhuizen in deze omgeving twee pleinen (en straten) vernoemd: Borssenburgplein en Meerhuizenplein.

GPSwalking.nlTijdens de uitgesproken warme en droge zomer van 2003 dreigde watergebrek omdat in het Groene Hart grote hoeveelheden boezemwater werden ingelaten in de polders.

Voor het eerst in de geschiedenis werd toen besloten de stroomrichting van de Amstel om te draaien om daarmee water uit het IJmeer naar Zuid-Holland te voeren. Het gemaal Zeeburg pompte het water nu naar de Amstel, waarvoor de sluizen in de binnenstad moesten worden gesloten. De rivier stroomde toen dus tijdelijk zuidwaarts.

Stepping stones
Via de oevers van de Amstel dringt de natuur ver de stad in. Dieren kunnen zich langs de oevers verplaatsen. Maar hoe verder de stad in, hoe smaller, hoger en kaler de oevers worden.

GPSwalking.nlOevers moeten goed beschermd zijn tegen de sterke golfslag die de scheepvaart veroorzaakt en er moet voldoende ruimte zijn voor de ontwikkeling van oevervegetatie.Voor de dieren wordt het steeds moeilijker om ver de stad in te dringen. Daarom zijn water- en oeverplanten aangebracht als kleine rustplekken voor de dieren, zogenaamde 'stepping stones'.

Hogereinde Noord 54
In 1940 gebouwd door de gemeente en gebruikt als ambtswoning voor de burgermeester, vandaar het gemeentewapen in het smeedwerk van de voordeur. Architect J.F. Berghoef.

Aan de overzijde van de Amstel bevindt zich buitenplaats Oostermeer, zo genoemd omdat de hofstede met heerschapshuijsinge ten oosten van het Bankrasmeer lag.

Adriaan Dorstman is de mogelijke bouwmeester. Door Nicolaas Freher is in de 18e eeuw tot een fraai buiten uitgebouwd. Hij gaf opdracht tot bouw van de tuinkoepel. De parkaanleg dateert uit 1902.

GPSwalking.nlMolen de Zwaan
Een achtkantige molen gebouwd in 1638. De molen bemaalde met een draaiend scheprad de Klein Duivendrechtse Polder. De lengte van de wieken is 25,6 meter. De molen heeft tot 1909 gefunctioneerd, daarna nam een efficiënter werkend stoomgemaal de taak over.

Oorspronkelijk een een binnenkruier, later omgebouwd tot bovenkruier waarbij de kap met de wieken op grondnivo in de richting van de wind wordt gedraaid. Het houten achtkant is opgetrokken uit eikenhout. In 1888 is de onderbouw aan de (natte) scheprand zijde door steen vervangen.

Gerestaureerd in 1950 en 1974. In 2009 is de kap en de helft van de romp voorzien van nieuw riet.

GPSwalking.nlDe buitenplaats Strandvliet
Vanuit Ouderkerk gezien was Strandvliet het laatste buiten tot aan de ringdijk van de Watergraafsmeer. De weg naar Amsterdam hield hier op; dat verklaart de grote aanlegsteiger. Standvliet gaat terug tot de Gouden Eeuw. Het was eigenlijk meer een verbouwde boerderij dan een echte buitenplaats.

In 1809 werd het omschreven als "Capitale, hegte sterke en weldoortimmerde herhuizing met tuinmanswoning, koetshuis, paardenstal, coepel, schuitenhuis, stijger, loods, getimmerde, bpoting en beplanting". Achter het woonhuis lag waarschijnlijk de oude boerderij. Links erval stond een wagenschuur en rechts een theekoepel. In 1720 kreeg eigenaar Hobbe Strantwijk toestemming om de laan en kade te beplanten met iepen.

GPSwalking.nlDe Middelpolder
De Middelpolder is een recreatiegebied dat op beweging is gericht. Het is een zeer afwisselend landschap. Tegen de stadsrand aan liggen veel sportvelden. Verderop nodigt het gebied uit om te wandelen, hard te lopen, te fietsen of paard te rijden. U staat hier tussen de sportvelden en de Liberaal Joodse begraafplaats Gan Hasjalom. Ten zuiden van de begraafplaats is het uitgestrekte recreatie- en natuurgebied te vinden, dat veel afwisseling biedt tussen bosjes en wei- of hooilanden.

U bent in Amstelland, het veenlandschap waarin zich merkwaardigerwijs - want het is kletsnat en laaggelegen - grote hoeveelheden mensen hebben gevestigd. De reden daarvoor is dat vroeger transport, dus ook handel, over water ging en dat was hier overal voorhanden. Bovendien was er veen, dat, gedroogd als turf, brandstof voor warmte en bedrijvigheid leverde. Tot slot is er veel wind, die met hulp van molens ook voor energievoorziening kan zorgen. Zo is in dit landschap langs de Amstel Amsterdam ontstaan.

GPSwalking.nlNationaal Landschap Het Groene Hart
Amstelland maakt deel uit van het Nationale Landschap Het Groene Hart. Kenmerkend is de openheid van het gebied waardoor je eindeloos ver kunt kijken, een prettig contrast met de stad, Karakteristiek voor Amstelland zijn de veen-riviertjes waarlangs bijna alle boerderijen en bomerf liggen, de zogenaamde verdichte linten. Die vormen een contrast met het weidse open polderland dat erachter ligt. Dat polderland met de daarin gegraven sloten is al duizend jaar oud, ouder dan de oudste historische gebouwen in Amsterdam.

Middelpolder - vogelrijk recreatiegebied
Het gebied biedt veel afwisseling tussen bosjes en wei- of hooilanden. Buiten het broedseizoen kunt u door de weilanden lopen. Er is veel water, in de vorm van sloten en vaarten en een bosvijver. Opvallend is het hoogteverschil van zo'n vier meter tussen het bovenland en de lager gelegen droogmakerij. U kunt uitrusten op een van de openbare erfjes waar u ook fruit of noten mag plukken.

GPSwalking.nlOntstaan en inrichting
Langs de Amstel en andere veenrivieren in dit deel van Nederland is er vaak een , hoogteverschil te zien binnen de aangrenzende polders: bovenland en beneden-land. Door vervening (het winnen van turf) is in de 18e en 19e eeuw een plas ontstaan, die in 1879 is drooggemalen. De strook grond langs de Amstel werd uit veiligheidsoverwegingen niet verveend. Daardoor ligt het land hier hoger: bovenland. De recreatie- en natuurgebieden in de Middelpolder zijn vanaf eind 20e eeuw gerealiseerd.

Bijzonderheden
Langs de Amstel staan buitenplaatsen van rijke stadsbewoners. In de 18e eeuw waren er tussen de Hogesluis en Ouderkerk 60 buitenplaatsen; daarvan zijn er nu nog drie over. Het park van buitenplaats Wester-Amstel, het kantoor van Groengebied Amstelland, is openbaar toegankelijk.

GPSwalking.nlMidden in de polder, ten zuiden van de rioolwaterzuivering van Amstelveen, ligt een strook niet verveend bovenland. In het voorjaar kunt u hier vanaf het fietspad heel mooi de weidevogels observeren. Buiten het broedseizoen kunt u met een trekpontje oversteken en aan de andere kant wandelen.

Vogelrijk
De polder is rijk aan weidevogels zoals kievit, grutto en tureluur, en foerageren-de vogels zoals zilverreigers, lepelaars en ooievaars. Ook kunt u ijsvogels en visdiefjes aantreffen. Bij de erven en langs de ruige begroeiing van de ringdijk vindt u allerlei zangvogeltjes. Hier kunt u in de herfst groepen sijsjes of puttertjes tegenkomen.

Nationaal Landschap Het Groene Hart
Amstelland maakt deel uit van het Nationale Landschap Het Groene Hart. Kenmerkend is de openheid van het gebied waardoor je eindeloos ver kunt kijken, een prettig contrast met de stad, Karakteristiek voor Amstelland zijn de veen-riviertjes waarlangs bijna alle boerderijen en bomerf liggen, de zogenaamde verdichte linten.

GPSwalking.nlDie vormen een contrast met het weidse open polderland dat erachter ligt. Dat polderland met de daarin gegraven sloten is al duizend jaar oud, ouder dan de oudste historische gebouwen in Amsterdam.

Ook vandaag moest ik het laarzenpad nog links laten liggen. Het is tot 15 juni gesloten. Maar wel een aanrader in andere tijden. Wel goede wandelschoenen/laarzen aantrekken voor dit gedeelte.

Laarzenpaden: Pionieren op het veen
Het slotenpatroon in de Groot-Duivendrechtsche Polder is ongeveer duizend jaar geleden ontstaan. Pioniers namen de grond in gebruik voor de teelt van rogge en boekweit en het houden van vee. - _ Slootjes waren nodig om het grondwater af te voerqp naar het veen-riviertje de Amstel. De slappe Veenbodem daalde in rap tempo, akkerbouw werd al gauw onmogelijk en alleen de melkveehouderij was nog rendabel.

GPSwalking.nlToegangsregels
Toegankelijk voor wandelaars van 16 juni tot 15 maart. Gebruik van de laarzenpaden is voor eigen risico. De route is gemarkeerd door witte palen. Honden zijn hier niet toegestaan, ook niet aangelijnd.

De Amsterdam ArenA
De Amsterdam ArenA is een multifunctioneel stadion aan de noordwest-kant van de ArenA Boulevard op nog geen 200 meter ten westen van Station Amsterdam Bijlmer ArenA.

Het is met 53.052 zitplaatsen het grootste stadion van Nederland. Het valt vergeleken met andere voetbalstadions niet op door de lengte en breedte maar vooral door de hoogte.

GPSwalking.nlSinds 14 augustus 1996 is het de thuisbasis van de voetbalclub AFC Ajax. Ook de american footballers van Amsterdam Admirals speelden er hun thuiswedstrijden. Met een helling van 37 graden zijn de tribunes van de Arena de op drie na steilste van Europa.

De ArenA heeft een dak dat kan worden dichtgeschoven bij slecht weer. Dit dak bestaat uit twee delen van elk 37 bij 190 meter en weegt 520 ton. Het dak kan in 18 minuten geopend of gesloten worden. De ArenA en GelreDome zijn de enige stadions in Nederland waarbij dit mogelijk is.

Het pad door de Duivendrechtse polder is ook afgesloten vanwege het broedseizoen. Alleen de koeien hebben hier nu vrij spel.

GPSwalking.nlDuivendrechtsche polder
Van ontginnen tot miljoen liter melk. De Duivendrechtsche polder is ontgonnen rond het jaar 1000 en beslaat ongeveer 300 ha. Daarvoor was dit een nat en zompig hoogveengebied. Tot 1940 is in dit gebied turf gewonnen voor brandstof voor huizen, ovens en brouwerijen in de regio. De plassen die na de turfwinning achterbleven, zijn droog gemaakt en nu herkenbaar als lager gelegen delen van het landschap: polder de Toekomst.

Het land wordt gebruikt voor veehouderij. De zeven agrarische bedrijven in deze polder produceren circa één miljoen liter melk per jaar. Ook worden er koeien en schapen gehouden voor de productie van vlees.

GPSwalking.nlBescherming weidevogels
De boeren houden zoveel mogelijk rekening met de weidevogels. Ze plaatsen bijvoorbeeld nestbeschermers en maaien het gras op hun land later, zodat weidevogels als grutto, kievit en scholekster hun nesten kunnen uitbroeden en hun jongen kunnen grootbrengen. In 2010 hebben er ongeveer 35 paar grutto's gebroed. Ooievaar, lepelaar en boerenzwaluw worden hier ook regelmatig gesignaleerd.

Dan gaat het richting Ouderkerkerplas. Lekker rustig, het dreigt en dan blijven de wandelaars natuurlijk thuis.

Recreatiegebied Ouderkerkerplas
Welkom in recreatiegebied Ouderkerkerplas. Niet ver van de drukte van dë randstad kunt u zich hier ontspannen in en rondom het water, zonnebaden, paardrijden of tijdens een wandel- of fietstocht heerlijk genieten van de natuur.

Van april tot en met september van zonsopgang tot zonsondergang is ook dagkamperen in dit gebied mogelijk. De Ouderkerkerpias is een goede plaats voor allerlei vormen van watersport en ligt in Groengebied Amstelland.

GPSwalking.nlNatuur
Elke winter is de ouderkerkerplas een rustgebied voor duizenden watervogels die het water gebruiken om te overwinteren.

Doordat het water een beetje zout is en de plas in het midden erg diep, is de kans dat de plas dicht vriest zeer klein. De vogels hebben rust nodig om in de winter voldoende energie op te doen voor de terugreis. Daarom is de Ouderkerkerplas vanaf 15 oktober tot 15 april gesloten.

Een planken pad over het water laat een mooi uitzicht naar alle kanten zien. Hier kun je prima zien hoe dichtbij de stad is. Eerst komt er een eend, dan een ligwei met een stelletje zonaanbidders en dan de stad.

GPSwalking.nlOuderkerkerplas
De Ouderkerkerplas is een voormalige zandwinput ten zuiden van Ouderkerk aan de Amstel, gegraven voor de aanleg van de A9. In een later stadium is er een grote hoeveelheid betonafval gestort.

In 1969 was er zand nodig voor de aanleg van de A9. De nieuwe A9 ging dwars door de Holendrechter- en Bullewijkerpolder. Het was daarom erg handig om op de bouwlocatie een zandwinning te starten. De Gemeente Ouder- Amstel sloot met Rijkswaterstaat een overeenstemming. In de zomer van 1969 kon met het graven begonnen worden. Aanvankelijk zou de winning tot 35 meter diep gaan. Vervolgens zou 33 meter puin worden gestort waardoor er een ondiepe plas zou overblijven.

GPSwalking.nlDeze ondiepe plas van 2 meter zou dan onderdeel worden van een groot watersportgebied. Later werd besloten de plas toch dieper te maken. Tot 1972 werd er zand gewonnen.

Daarna werd er op de zuidelijke oevers puin gestort. Nu is afgesproken dat de plas diep zal blijven aan de zuidkant. In het noorden ligt een ondieper gedeelte dat gebruikt wordt voor recreatie.

In 1990 kon de Ouderkerkerplas geopend worden voor publiek. De grootste diepte is ongeveer 43 m, de oppervlakte 0,73 km2 en het volume ruim 12 miljoen m3.

Het is een belangrijk vogelgebied waar verschillende vogelkijkhutten om heen staan. Vanwege de diepte stroomt er brak water vanuit de Noordzee de Ouderkerkerplas in. Hierdoor, en door de diepte van de plas bevriest deze bijna nooit.

GPSwalking.nlIn de winter is de Ouderkerkerplas in trek bij watervogels zo als de smient, kuifeend en diverse ganzen. In de zomer kom je hier de oeverzwaluwen tegen. Veel vogels maken hier een nestje waardoor je enige tijd later veel jonge vogels kunt bewonderen.

De Ouderkerkerplas maakt deel uit van Groengebied Amstelland. Het ligt ingeklemd tussen de A9 en de A2. Het recreatiegebied is 127 hectare groot en bestaat uit een plas met rondom ruimte voor recreatie en natuur. Men kan er onder andere zwemmen, duiken, wandelen, fietsen, dagkamperen en paardrijden.

Windsurfen en zeilen kan men in het zuidelijke deel van de plas waar ook de watersportvereniging 'Watersportvereniging Ouderkerkerplas' (WVOP) gesitueerd is. Aan de rand van de plas staat de markante windmolen 'de Amstelvogel'. Deze 85 meter hoge molen met een vermogen van 2 MWatt is het bezit van coöperatieve vereniging 'de Windvogel'.

GPSwalking.nlGroengebied Amstelland, een samenwerkingsverband tussen de gemeenten Amsterdam, Amstelveen, Diemen, Ouder-Amstel en de provincie Noord-Holland, is de organisatie die het landelijk gebied tussen Amstelveen en het Amsterdam-Rijnkanaal beheert. Tot deze gebieden behoren naast natuurgebieden ook recreatieplassen en weilanden.

Tot de recreatiegebieden die de organisatie beheert behoren onder meer de Ouderkerkerplas en de Holendrechter en Bullewijkerpolder in Ouder-Amstel, en de Hoge dijk, Gaasperzoom en Gaasperplas in Amsterdam Zuidoost.

Naast een groot aantal fiets- en wandelpaden zijn er in het groengebied ook veel faciliteiten voor beoefening van de paardensport.

GPSwalking.nlAl van verre te zien is het Fletcher Hotel. Waar je ook loopt trekt de vorm en de kleur van dit hotel de aandacht.

Fletcher Hotel
Fletcher Hotel Amsterdam is een gloednieuw futuristisch designhotel. Het kan omschreven worden als een unieke bestemming in Amsterdam. Het hotel is rond en ontworpen door de wereldwijd bekende architect Benthem Crouwel.

De jonge designer Robert Kolenik tekende voor het warme interieur dat een contrast vormt met het exterieur. Het hotel beschikt over 120 kamers welke voorzien zijn van gratis WiFi, flatscreen televisie, airconditioning, extra grote bedden en een opvallende designdouche in transparante, glazen cilinder douchecel midden in de kamer. De kamers beschikken over grote ronde ramen met prachtig uitzicht.

GPSwalking.nlGelukkig klaart het weer wat op als ik om de plas aan het lopen ben. De regenbuien vallen meer naar het noorden. Nog even een selfie maken op de brug.

Al snel loop ik Ouderkerk aan de Amstel weer in. Ook hier langs het water kun je mooie foto's maken. Het is wordt langzaam donker. Tijd om weer richting de auto te gaan. Het nadeel van wandelen in de avonduren is dat het op een gegeven moment donker wordt. En er is weinig meer open.

Helaas moet er overdag gewerkt worden, en gebruik ik de avonden voor het wandelen. Heb je wel zo nu en dan een mooie zonsondergang.

Geraadpleegde websites:

POI's

 • A2 N52.3038 E4.9321
 • A9 N52.2868 E4.9262
 • Afgesloten 15 okt - 15 april N52.2914 E4.9378
 • Alternatieve Parkeerplaats N52.2968 E4.9325
 • Amstel N52.3013 E4.8997
 • Amsterdam Arena N52.3148 E4.9416
 • Beth Haim N52.2953 E4.9052
 • Buitenplaats Strandvliet N52.3169 E4.9079
 • Bullewijk N52.2947 E4.9097
 • Bultje van John N52.2870 E4.9393
 • De Zwaan N52.3033 E4.9047
 • Duivendrechtse Polder N52.3094 E4.9142
 • Fletcher Hotel Amsterdam N52.2924 E4.9444
 • Hervormde Kerk en Pastorie N52.2973 E4.9015
 • Hogereinde Noord 54 N52.3019 E4.9021
 • Hogereinde-Zuid N52.2981 E4.9008
 • Honden niet toegestaan N52.3224 E4.9019
 • Kraampje/toilet (zomer) N52.2942 E4.9308
 • Laarzepad (afgesloten tussen 15 maart - 15 juni N52.3254 E4.9018
 • Molen De Zwaan N52.3033 E4.9043
 • Oeverzwaluwwand N52.2874 E4.9380
 • Ouderkerk aan de Amstel N52.2981 E4.9036
 • Ouderkerkerplas N52.2899 E4.9320
 • Over Amstel N52.3286 E4.9016
 • Start/finish/parkeerplaats N52.2960 E4.9037
 • Toilet (zomer) N52.2951 E4.9276
 • Uitzichtspunt N52.2972 E4.9013
 • Vogelkijkhut N52.2869 E4.9350
 • Weg afgesloten tussen 15 maart - 15 juni N52.3090 E4.9154
 • Windmolen N52.2882 E4.9418
Acties
Navigeer naar startlocatie Download (ZIP) Download (GPX) Bekijk kaart/tracks Bekijk de fotoserie Print wandeling tekst
Startlocatie

Reacties


Wij zijn benieuwd naar uw reactie. Wel hebben we een aantal spelregels waar we u even op willen attenderen

 • Alle velden moeten verplicht worden ingevuld.
 • Uw reactie wordt pas na goedkeuring zichtbaar in de lijst ervaringen.
 • Uw e-mail adres niet wordt getoond op de site.
 • De webmaster behoudt zich het recht uw tekst aan te passen.
 • Het is niet toegestaan email-adressen, enige weblinks of schuttingtaal in de tekst op te nemen. Bij veelvuldig misbruik kan u de mogelijkheid van opslaan worden ontzegd.
 • Als u ons een link wilt doorsturen dan a.u.b. per email.
 • English texts will not be accepted. All input needs to be approved by the webmaster on forehand before be visible on this website. So save yourself the trouble.