Huizen-Gooimeer-NaardenVesting

Korte beschrijving

Het Goois Natuurreservaat
Het Goois Natuurreservaat - opgericht in 1932 door de provincie Noord-Holland, de gemeente -Amsterdam en de gooise gemeenten Blaricum, Bussum, Hilversum, Huizen, Laren en Naarden - beheert ruim 2500 hectare natuurterrein in het Gooi.

Doelstelling van het Goois Natuurreservaat is de instandhouding van het natuurschoon in het Gooi door natuurterreinen te verwerven en deze op verantwoorde wijze te beheren. Het Goois Natuurreservaat wil daarbij de bezoeker graag vrije toegang verlenen tot deze natuurgebieden, voor zover de natuur dit verdragen kan.

De Eng
Waarschijnlijk behoorde de Naarder Eng eens tot de akkers van het oude Naarden. Na de verplaatsing zal niet iedereen zijn meegegaan naar het nieuwe Naarden en dit zal wellicht hebben geleid tot de verdere ontwikkeling van het gehucht Huizen, dat in het jaar 1381 voor het eerst als zodanig werd vermeld.

Gooimeer
Het Gooimeer is een 2670 ha groot randmeer dat ontstond bij de inpoldering van zuidelijk Flevoland. De zuidelijke oever wordt gevormd door de oude kust van het Gooi bij Naarden en Huizen, aan de voormalige Zuiderzee.

Naarden goed verdedigd
Langs het Waterkeringpad Amstel, Gooi en Vecht herinneren verschillende verdedigingswerken aan de linie. De Oost- en Westbeer Naarden zijn onderdeel van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Deze versterkte dammen met sluis droegen eraan bij dat Naarden een haast onneembare Vesting was. Naarden is de best bewaard gebleven vestingstad van ons land.


Kenmerken
Startpunt: Naarden: P Huizerstraatweg 26
Startlocatie: Noord-Holland , Nederland
Coördinaten N52.293000 E5.185000
Afstanden: 18, 16, 12 km
Type: Akker, Cultuur, Meer, Open, Vergezicht, Water
Begaanbaar: Goed
Rolstoel: Niet toegankelijk
Honden: Grotendeels los
Horeca: Onderweg
Gelopen op: 22-06-2019

Route informatie

Een GPS wandeling van 18 km tussen Huizen en Naardervesting langs het Gooimeer.
Er zijn verkortingen van 16 en 12 km beschikbaar.
Naast de tracks zijn er ook routes beschikbaar.
Onderweg komt u een paar horeca gelegenheden tegen.Langere beschrijving

GPSwalking.nlHet is een fraaie avond in mei en er staat een even fraaie wandeling tussen Huizen en Naardervesting op het programma. Het is heerlijk zonnig, ideaal voor het maken van zonnige foto's. Ik worstel me door de avondspits naar de parkeerplaats. Wandelschoenen aan, petje op, rugzak op de rug, GPS en camera in de hand. Het feest kan weer beginnen.

Ik moet een stukje langs de weg. Wat een mooie huizen staan hier. Het heet hier natuurlijk niet voor niet het Gooi. Zelf moet ik het doen met een bescheiden 2 kapper. Maar hier staan grote villa's op het grote lappen grond. Gelukkig gaat het even later de natuur in. Hoef ik niet meer "jaloers" te zijn. Veel wandelaars kom ik onderweg niet tegen. Eigenlijk bijna alleen maar hondenuitlaters.

GPSwalking.nlHet Goois Natuurreservaat
Het Goois Natuurreservaat - opgericht in 1932 door de provincie Noord-Holland, de gemeente -Amsterdam en de gooise gemeenten Blaricum, Bussum, Hilversum, Huizen, Laren en Naarden - beheert ruim 2500 hectare natuurterrein in het Gooi.

Doelstelling van het Goois Natuurreservaat is de instandhouding van het natuurschoon in het Gooi door natuurterreinen te verwerven en deze op verantwoorde wijze te beheren. Het Goois Natuurreservaat wil daarbij de bezoeker graag vrije toegang verlenen tot deze natuurgebieden, voor zover de natuur dit verdragen kan.

De toeristische fietspaden in de natuurgebieden zijn aangelegd en worden onderhouden door de Rijwielpadenvereniging Gooi en Eemland. Deze vereniging, opgericht in 1914, beheert meer dan 100 kilometer fietspad in de regio.

GPSwalking.nlLandschap
De Naarder Eng ligt in het meest oostelijke deel van de gemeente Naarden, ingeklemd tussen het Gooimeer en de bebouwde kom van Huizen. Het is één van de weinig overgebleven, nog gave engen (akkergebieden) van het Gooi.

Kenmerkend voor het gebied is de afwisseling tussen akkers, houtwallen en eikenbosjes. Opvallend daarbij zijn de vele glooiingen en de overgang van enkele bijna 10 meter hoge stuwallen in het Gooimeer.

Ontstaan
In de voorlaatste IJstijd, circa 175.000 jaar geleden, is door een soms wel honderden meters dikke laag landijs de Utrechtse Heuvelrug opgestuwd. De Naarder Eng ligt op het meest noordelijke deel ervan.

GPSwalking.nlBij de Aalberg is goed te zien hoe de heuvelrug ten prooi is gevallen aan het water. Al in de Romeinse tijd werden, door steeds groter wordende invloed van het Flevomeer, stukken land en veen afgeslagen. Overigs werd voor "Flevomeer" gesproken van "Almere" en later van "Zuiderzee".  

Oud Naarden
Omstreeks 1355 sloeg de zee weer eens genadeloos toe. Kort nadat de Utrechtse bisschop Jan van Arkel verwoestingen had aangericht in het oude Naarden verdween het plaatsje in de golven. De bewoners kozen voor de huidige ligging voor de wederopbouw. Bij een sterke aflandige wind schijnen er nog weleens resten van Oud Naarden naar boven te komen.

GPSwalking.nlKuststrook
Waar vroeger de branding van de Zuiderzee was en de zeehonden bij eb lagen te luieren is er nu een rietkraag ontstaan. Het is een ideale schuilplaats voor veel vogels zoals bijvoorbeeld de Kleine Karekiet (Kare-kiet, kare-kiet). Niet helemaal veilig want soms scheert de bruiken kieken(kuiken)dief laag over de rietzoom.

Vooral tijdens de voor- en najaarstrek kunt u hier veel vogelsoorten waarnemen. De meest in het oog springende soort is de Kleine Zwaan die in tegenstelling met de knobbelzwaan geen rode maar een gele snavel heeft.

Ze komen na duizenden kilometers vliegen vanuit het noordelijk deel van voormalig Rusland in de randmeren en de aanliggende polders overwinteren. In de zomer kunt u onder andere de slobeend met zijn brede slobbersnavel en de tamelijk forse Bergeenden zien, waarvan ook het wijfje fel gekleurd is. Een schutkleur hoeft niet, want ze broedt in verlaten konijnenholen.

GPSwalking.nlDe Eng
Waarschijnlijk behoorde de Naarder Eng eens tot de akkers van het oude Naarden. Na de verplaatsing zal niet iedereen zijn meegegaan naar het nieuwe Naarden en dit zal wellicht hebben geleid tot de verdere ontwikkeling van het gehucht Huizen, dat in het jaar 1381 voor het eerst als zodanig werd vermeld.

Vele eeuwen hebben vooral Huizers de akkers bewerkt en is door het bemesten met een mengsel van schapemest en heideplaggen een dikke humusrijke bovenlaag op de grindhoudende zandbodem gekomen.

Momenteel wordt er door het Goois Natuurreservaat naar gestreefd om op de engen van het Gooi traditionele gewassen te verbouwen. Dit gebeurt met zo min mogelijk chemische bestrijdingsmiddelen en zonder overbemesting. Karakterestieke akkerkruiden krijgen hierdoor weer een kans om terug te keren.

GPSwalking.nlIn het Naardereng is hierin al veel bereikt. Om dit met eigen ogen te aanschouwen kunt u het beste de wandelroute volgen.

Eukenberg
De Eukenberg is een kunstmatig verhoogd uitzichtpunt van ruim 14 meter. In de 17e eeuw was het opwerpen van dergelijke uitzichtpunten een soort modetrend onder de landgoedbezitters. Eén van de eigenaren van het Hofstede Oud Naarden, waartoe dit gebied behoorde, zal waarschijnlijk de opdracht hebben gegeven.

Helaas is het in het begin van deze eeuw op de "berg" geplaatste theekoepeltje, aan het einde van de tweede wereldoorlog in noodkacheltjes van onbekenden verdwenen. Op de akker ervoor zijn bewoningsresten uit de Middeleeuwen en Bronstijd gevonden.

GPSwalking.nlEikehakhout
Een deel van het Naarder Eng was in het verleden in gebruik als eikehakhout. Dat wil zeggen dat om de 7 jaar de eiken werden afgezaagd. De stammetjes en de takken die elke keer weer uit de stobbe tevoorschijn kwamen werden door boer, bakker en leerlooier gebruikt. De boer had rasterpalen nodig, de bakker takkenbossen voor zijn oven en de leerlooier haalde looizuur uit de schors om er het leer mee te looien.

Later raakte dit allemaal in onbruik en spaarde men slechts één stam (telg) om een opgaand eikenbos te krijgen. Een dergelijk bos, zoals nu op veel plaatsen in het eng is te vinden, wordt een spaartelgenbos genoemd.

Een mooi stukje is langs en over de Pier. Als het hier waait, waait het ook lekker door. Uitwaaien moet hier zonder probleem lukken. U kunt net van te voren even gebruik maken van de horecagelegenheden voor de Pier.

GPSwalking.nlLangs de pier
Langs de pier en op en rond de eilanden bij de pier leeft een rijken bont vogelleven. Leden van Vogelwerkgroep het Gooi en Omstreken helpen bij het onderhoud van de eilanden en zetten zich in voor het onderzoeken en beschermen van de vogels.

De informatie en de foto's op dit bord zijn gemaakt door leden van de vogelwerkgroep. Meer weten over vogels in het Gooi en omstreken, kijk op de website www.vwggooi.nl.

De Pier is ook het punt om weer om te draaien richting Naardervesting en onderweg te genieten van het Gooimeer.

GPSwalking.nlGooimeer
Het Gooimeer is een 2670 ha groot randmeer dat ontstond bij de inpoldering van zuidelijk Flevoland. De zuidelijke oever wordt gevormd door de oude kust van het Gooi bij Naarden en Huizen, aan de voormalige Zuiderzee.

Geografie
Het meer heeft aan de noordzijde Almere en aan de zuidzijde Naarden, Huizen en Blaricum (de Blaricummermeent). Het water wordt aan de ene kant begrensd door de Stichtse Brug, waar de A27 over gaat (richting Utrecht) en aan de andere kant de Hollandse Brug, waar de A6 over gaat (richting A1 en Amsterdam). Voor het Huizer strand, tegenover het Vierde Kwadrant bij de Stichtse Brug ligt eilandje De Huizerhoef. Het onbewoonde en hoefijzervormige eilandje heeft aanlegsteigers en biedt gelegenheid tot overnachten.[1] Ter hoogte van het Naarderbos ligt De Schelp.

GPSwalking.nlHet Gooimeer gaat westelijk over in het IJmeer en oostelijk over in het Eemmeer.

Recreatie
Watersporters vinden hun toevlucht in de havens van Almere Haven, Huizen en Naarden. Bij Almere-Haven, bij de Hollandse Brug, het "zilverstrand", de Stichtse Brug en in Huizen heeft het Gooimeer een strandfunctie. Dit komt mede door het feit dat vanwege de historie als Zuiderzee-strand deze stranden erg ondiep zijn en dus ideaal voor recreanten.

Midden op het water kan het desondanks met zwaar weer behoorlijk 'spoken' door de aanwezigheid van vele 'zuigputten'. Dit zijn zeer diepe putten (tot meer dan 30 meter) in de bodem waar met zuigmachines zand werd gewonnen. Dit zand werd onder andere gebruikt om de landerijen rondom Huizen op te hogen voor woningbouw.

GPSwalking.nlEcologische betekenis
De zuidoever van het Gooimeer is samen met het Eemmeer een Natura 2000-gebied. Bij de Hollandse Brug ligt aan de zuidzijde het Naardermeer en aan de noordzijde het Kromslootpark, een moerasgebied.

Langs de randen van zuidelijk Flevoland komen veel trekvogels langs in lente en herfst; voor vogelaars is het daar goed toeven.

Ook heeft het water een grote functie in de natuur. De aalscholvers uit het Naardermeer en het Markermeer vinden hier veel van hun gading. Het ondiepe water van het Gooimeer is zeer algenrijk. In warme zomers komt de giftige blauwalg tot ontwikkeling.

GPSwalking.nlHet stuk langs het Naardermeer is de moeite meer dan waard. Richting Naarden-Vesting is er meer bebouwing en gaat het een stukje over rustige verharde wegen. Ook hier kun je je verbazen over de grote villa's langs beide kanten van de weg. Zelfs de poorten zijn al behoorlijk indrukwekkend.

Dan gaat het richting Naarden-Vestiging. Daar kan ik nog net omheen lopen voordat het te donker is om nog fatsoenlijke foto's te maken.

Naarden goed verdedigd
Langs het Waterkeringpad Amstel, Gooi en Vecht herinneren verschillende verdedigingswerken aan de linie. De Oost- en Westbeer Naarden zijn onderdeel van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Deze versterkte dammen met sluis droegen eraan bij dat Naarden een haast onneembare Vesting was. Naarden is de best bewaard gebleven vestingstad van ons land.

GPSwalking.nlDe forten zijn in opdracht van stadhouder Willem III tussen 1675 en 1685 aangelegd. Bij Muiden staat de Westbatterij Muiden, een verdedigingswerk van de Oude Hollandse Waterlinie. Aan de Oostzijde van de haven is bij het Muiderslot de "Stenen Beer" zichtbaar. De sluis in deze versterkte dam kon het achterliggende land onder water zetten.

Oude hoofdstad
Naarden is de oude hoofdstad van het Gooi. Door de strategische ligging is de stad vaak het toneel geweest van krijgsgewoel, plundering en moord. Toch vierde de stad in 2000 haar 650-jarig bestaan!

Naarden is een van de best bewaarde vestingsteden van de wereld. Een levend monument waar werken, cultuur, recreatie, schoonheid en historie samenkomen. Een dubbele grachtengordel met zes bastions omringt het centrum. De afgelopen veertig jaar zijn er vele kostbare restauraties verricht, waarbij gezocht is naar een optimaal evenwicht tussen cultuur en natuur.

GPSwalking.nlStadspoorten
Naarden bezat van 1673 tot 1915 twee stadspoorten, namelijk de Utrechtsche Poort en de Amsterdamsche Poort. Uit defensie-overwegingen werd er naast de uit 1680 daterende en in 1877 vernieuwde Utrechtsche poort een weg (Kapitein Meyerweg) door de omwalling aangelegd.

De poort bleef behouden en staat nu bekend als de Utrechtse Poort. De in 1683-1685 gebouwde Amsterdamsche Poort met het waterpoortje werd in 1915 gesloopt.

In 1939 werd er richting Bussum een derde verbindingsweg door de omwalling aangelegd. In de Naardense volksmond staat deze weg bekend als De Doorbraak.

GPSwalking.nlBastions en ravelijnen
De vesting telt 6 bastions en 6 ravelijnen. De bastions zijn:

 • Katten (noord)
 • Oranje (noordoost)
 • Promers, met bomvrije kazerne (zuidoost)
 • Turfpoort met vestingmuseum (zuid)
 • Nieuw-Molen (west)
 • Oud-Molen met Groot en Klein Arsenaal (noordwest)

Bezienswaardigheden
Het Comeniusmuseum geeft een overzicht van het leven en werk van de beroemde 17-eeuwse Tsjechische wetenschapper Jan Amos Comenius en biedt toegang tot de Waalse kapel, waar hij in 1670 is begraven. Comenius was een veelzijdig pedagoog, literator, filosoof, theoloog, uitgever en onderwijshervormer.

GPSwalking.nlHet voormalige Burgerweeshuis heeft een kruidentuin, waar u kunt genieten van de geuren en kleuren. Na de restauratie in 1991 is hier ook het stadsarchief gevestigd.

In het hart van de stad staat het oudste monument: de Grote of St. Vituskerk, met haar prachtige plafondschilderingen,

Het stadhuis dateert uit 1601 en is nog steeds in gebruik als gemeentehuis. Het gebouw is een duidelijk voorbeeld van de Hollandse renaissancestijl. In 2018 staat het gemeentehuis in de steigers vanwege renovaties.

Het Nederlands Vestingmuseum is in Bastion Turfpoort gevestigd. Dit is de enige plek waar u de, ruimten en luistergangen die zich in de vestingswallen bevinden kunt bekijken. Beelden en objecten brengen de geschiedenis van de vesting tot leven.

GPSwalking.nlVoor wie de benen wil strekken: rondom de vesting loopt een prachtig wandelpad. De lengte bedraagt 3,5 km. Vanaf het pad heeft u een prachtig uitzicht over de vesting en haar grachten.

Dan gaat de zon onder. Het is een mooie zonsondergang met in het verte Naardenvestiging. Op het laatste stukje zet ik de pas erin. Niet alleen is het moeilijk fotograferen in het donker. Ook is het aflezen van de GPS dan een hele uitdaging.

Mocht u liever een kortere wandeling langs en door de vesting lopen. Kijk dan eens naar https://gpswalking.nl/wandeling/751/Naarden-Vesting. Een wandeling van 8 km, ook heel mooi.

Veel wandelplezier.

Geraadpleegde websites:

POI's

 • Het Vossenhol (pannenkoeken) N52.3048 E5.1922
 • Aalberg N52.3101 E5.2244
 • Alternatieve parkeerplaats N52.3051 E5.2156
 • Bos en Hei N52.3022 E5.2150
 • Eukenberg N52.3076 E5.2183
 • Gooimeer N52.3126 E5.2184
 • Huizen N52.3046 E5.2405
 • Infobord N52.3054 E5.2158
 • Jachthaven het Huizerhoofd N52.3111 E5.2488
 • Naardenvesting N52.2946 E5.1617
 • Naardereng N52.3091 E5.2242
 • Nautisch Kwartier N52.3100 E5.2437
 • De Pier N52.3146 E5.2470
 • Start/finish/parkeerplaats N52.2933 E5.1845
 • Uitzichtspunt N52.3169 E5.2485
 • Verzetsmonument N52.2931 E5.1568
Acties
Navigeer naar startlocatie Download (ZIP) Download (GPX) Bekijk kaart/tracks Bekijk de fotoserie Print wandeling tekst
Startlocatie

Reacties


Wij zijn benieuwd naar uw reactie. Wel hebben we een aantal spelregels waar we u even op willen attenderen

 • Alle velden moeten verplicht worden ingevuld.
 • Uw reactie wordt pas na goedkeuring zichtbaar in de lijst ervaringen.
 • Uw e-mail adres niet wordt getoond op de site.
 • De webmaster behoudt zich het recht uw tekst aan te passen.
 • Het is niet toegestaan email-adressen, enige weblinks of schuttingtaal in de tekst op te nemen. Bij veelvuldig misbruik kan u de mogelijkheid van opslaan worden ontzegd.
 • Als u ons een link wilt doorsturen dan a.u.b. per email.
 • English texts will not be accepted. All input needs to be approved by the webmaster on forehand before be visible on this website. So save yourself the trouble.