Muiderslot-Muiden-IJmeer

Korte beschrijving

Het IJmeer
Het IJmeer is een randmeer in Nederland. Het ligt tussen de polder De Nes (gemeente Waterland), Pampushaven, de Hollandse Brug en de monding van het IJ bij IJburg, verdeeld over de provincies Noord-Holland en Flevoland. Het is een belangrijk rustgebied voor vogels. In noordoostelijke richting gaat het over in het Markermeer, in zuidoostelijke richting in het Gooimeer.

Muiden
De eerste vermelding van Muiden dateert uit 953. Toen heette het plaatsje nog 'Amuda' gelegen aan de monding van de Vecht. Sinds 1122 heeft Muiden stadsrechten. Drie eeuwen later veranderde het in een vestingstad. Er werden aarden wallen en bastions gebouwd om de stad te verdedigen. Muiden maakt deel uit van de Nieuwe Hollandse Waterlinie en sinds 1901 ook van de Stelling van Amsterdam. Nu nog zijn de vestingwerken duidelijk zichtbaar. Ze geven de stad het karakter van een echte vestingstad.

Muiderslot
Het Muiderslot is het bekendste gebouw van Muiden. Het werd rond 1280 gebouwd door graaf Floris V. Hij werd 'steenrijk' genoemd, omdat hij een van de weinigen was die zich een stenen kasteel kon veroorloven. De meeste kastelen in die tijd waren van hout.

Tegenwoordig is er een Rijksmuseum gevestigd in het slot. Meubels, gebruiksvoorwerpen en schilderijen vertellen over de geschiedenis van het kasteel en voor kinderen is het een bezoek zeker waard. Vanaf het slot heeft u een prachtig zicht op de haven van Muiden en de vroegere Zuiderzee.


Kenmerken
Startpunt: Muiderberg: P Ijsselmeerweg
Startlocatie: Noord-Holland , Nederland
Coördinaten N52.323000 E5.130000
Afstanden: 15, 14 km
Type: Cultuur, Dorp, Meer, Rivier, Vergezicht, Water
Begaanbaar: Goede wandelschoenen aantrekken
Rolstoel: Niet toegankelijk
Honden: Niet toegestaan
Horeca: In naburig dorp
Gelopen op: 06-07-2019

Route informatie

Een GPS wandeling van 15 langs het IJmeer naar Muiden en het Muiderslot.
Er is een verkorting van 14 km beschikbaar.
Naast een track is er ook een route beschikbaar.
De wandeling is goed begaanbaar, maar door het soms hoge gras op de route zijn goede wandelschoenen aan te bevelen.
Horeca komt u tegen langs het IJmeer en in Muiden.

Honden zijn niet toegestaan op sommige delen van de wandeling, ook niet aangelijnd.Langere beschrijving

GPSwalking.nlIn het mooie voorjaar (mei 2019) trek ik richting het IJmeer voor een mooie wandeling. Wel eentje waarbij een hond niet welkom is. Dat komt omdat een gedeelte van de wandeling door de wei gaat en daar zijn honden niet welkom. Door de wei, over dijken met veel gras. Als het (hoge) gras nat is dan zijn goede en waterdichte wandelschoenen aan aanbeveling.

Het is in ieder geval geen wandeling die snel verveelt. Schitterende vergezichten over het IJmeer. Het Muiderslot, het leuke stadje Muiden, een mooi uitzicht over de verbreede A1.

De wagen geparkeerd en dan snel op pad. Het is de gebruikelijke avondwandeling na een lange dag zwoegen op kantoor. En dan moet je een beetje doorlopen om voor het donker weer binnen te zijn.

VoGPSwalking.nlorland Hollandse brug
Voor u ligt een natuur- en recreatiegebied van ruim 20 hectare. Dit is een gebied om te recreëren. De natuurliefhebber mag hier de gebaande paden verlaten om te struinen. Geniet u van de vele vogels, konijnen, vossen en alles wat er groeit en bloeit.

Honden mogen hier los lopen en ruiters kunnen hier met hun paard galopperen en door water waden. Voorland is het meest oostelijke deel van de Natuurboulevard en een prima start-plek voor een wandeling of fietstocht. De lange afstandswandeling GR 8, het Zuiderzeepad, loopt door het gebied.

Voorland is een buitendijksgebied dat in 1968 werd aangelegd als werklocatie voor de aanleg van de A6 en de Hollandse brug. Na de inrichting in 1996 groeiden open gedeelten dicht en bermen en paden raakten overwoekerd met Japanse duizendknoop en ruigtekruiden. Het gebied werd steeds moeilijker te beheren.

GPSwalking.nlVoorland is daarom in het voorjaar van 2012 opnieuw ingericht. Door de nieuwe inrichting is het gebied toegankelijker en kan het beter onderhouden worden.

Na een klein vierkantje kom ik aan op de Natuurboulevaard. Hier kun je zomers genieten van de watersporters.

Welkom op de Natuurboulevard
De Natuurboulevard is een doorgaande route tussen Amsterdam en de Hollandse brug bij Muiderberg. Fietsend en wandelend kunt u hier genieten van de natuur dicht bïj de grote stad.

Langs de Natuurboulevard komt u een aantal bijzondere plekken tegen zoals gebouwen van de Stelling van Amsterdam en onderdelen van de voormalige zeedijk. U kunt hier de rust opzoeken, vogels kijken of gezellig picknicken. De route loopt grotendeels langs het water zodat u optimaal kunt genieten van het geweldige uitzicht.

]GPSwalking.nlWandelen en QR-codes
Er zijn verschillende wandelroutes beschikbaar die de Natuurboulevard volgen zoals de Udijkenroute, het Waterkeringpad en het Zuiderzeepad.

Langs de route vindt u verschillende QR-codes. Deze codes kunt u scannen met een mobiele telefoon voor informatie over de natuur en de cultuurhistorie van het gebied.

Rust voor vogels
Tussen de Maxis en Muldan bevindt de Natuurboulevard zich op de grens van een belangrijke overwinteringsplaats voor vogels. Om verstoring van deze rustende vogels te voorkomen is dit deel van de route ieder jaar tussen 1 november en 1 maart afgesloten voor fietsers.

GPSwalking.nlVoor wandelaars is de Natuurboulevard het hele jaar vrij toegankelijk. Hondenbezitters dienen hun hond altijd aangelijnd te houden om verstoring van vogels en de schapen op de dijk zo veel mogelijk te voorkomen.

Natuurboulevard is een initiatief van de provincie 11 Noord-Holland en is in samenwerking met het Rijk, gemeenten Amsterdam, Diemen, Muiden, Naarden en Waternet tot stand gekomen.

Sterke dijken
Bij noordooster storm kan het waterpeil in het IJmeer door 'opstuwing' nog altijd tot onverwachte hoogte stijgen. Tot wél anderhalve meter boven het gemiddelde peil. Een hoge waterstand, harde wind, zware golfslag en waterdruk kunnen samen een dijkdoorbraak forceren.

GPSwalking.nlAls een dijk het begeeft, ontstaat een sterke stroming die een gat veroorzaakt tot wel tien meter diep. Waterschappen kunnen een gat in de dijk pas dichten als de storm is geluwd. Daarvoor gebruiken dijkenbouwers zand, klei en stenen. Vroeger werd om het gat heen een nieuwe dijk aangelegd.

Binnendijks ontstond zo een wiel of kolk; een waterplas: een ronde vorm waarvan er langs dit Waterkering pad enkele zijn te zien. Met moderne machines kunnen waterschappen tegenwoordig de bestaande waterkering herstellen.

Het stukje langs het IJmeer is heerlijk. Zelfs als het warm is staat hier een lekker briesje. Als het stormt kun je hier uit je jas waaien.

GPSwalking.nlHet IJmeer
Het IJmeer is een randmeer in Nederland. Het ligt tussen de polder De Nes (gemeente Waterland), Pampushaven, de Hollandse Brug en de monding van het IJ bij IJburg, verdeeld over de provincies Noord-Holland en Flevoland. Het is een belangrijk rustgebied voor vogels. In noordoostelijke richting gaat het over in het Markermeer, in zuidoostelijke richting in het Gooimeer.

Woningbouw in het IJmeer
Sinds 1998 werden eilanden opgespoten voor de Amsterdamse nieuwbouwwijk IJburg. De eerste woningen kwamen gereed in 2003. Op 24 november 2004 oordeelde de Raad van State dat de aanleg van nog meer nieuwe eilanden voorlopig verboden wordt, omdat de gevolgen voor het milieu onvoldoende onderzocht zijn.

GPSwalking.nlVerdere plannen met het IJmeer
In 2006 hebben de Raad voor Verkeer en Waterstaat en de VROM-raad een gezamenlijk advies uitgebracht, waarin staat dat Amsterdam en Almere moeten uitgroeien tot een dubbelstad met het IJmeer als centraal park.

Mede in het kader hiervan heeft Almere plannen bekendgemaakt om woonwijken in het IJmeer te bouwen, waardoor Amsterdam en Almere 'naar elkaar toe' zouden groeien.

De Europese commissie heeft positief gereageerd op de plannen om buitendijks bouwen te combineren met verbetering van de ecologische verbetering van het Markermeer-IJmeer.

GPSwalking.nlEr worden plannen uitgewerkt voor een IJmeerverbinding tussen Amsterdam en Almere, dwars door het IJmeer via IJburg en het geplande Almere Pampus. Bij de meeste varianten wordt hierbij uitgaan van een brug met een gecombineerde openbaar vervoerverbinding (metro of RER-achtig) en wegverbinding.

Rijk aan afwisseling
In de regio Gooi en Vechtstreek is een grote diversiteit aan natuur, landschappen en cultuur, met in het hart de bruisende mediasector. Historie en moderne architectuur ontmoeten elkaar, zonder dat het een ten koste gaat van het ander. Bossen en heidevelden, plassen en meren, landgoederen en forten, vestingsteden en brinkdorpen zijn dankzij een fijnmazig netwerk goed bereikbaar. Ook voor een exclusief winkelaanbod en gezellige terrasjes kunt u terecht in deze regio. Op bijzondere locaties in de regio zijn panelen geplaatst met meer informatie en tips.

GPSwalking.nlIk buig een klein stukje van de route af om een foto te schieten van de Kerk aan Zee. Ingesloten tussen veel groen valt dat nog niet mee.

Kerk aan Zee
De Kerk aan Zee is een laatgotisch kerkgebouw uit de 15e eeuw in de Noord-Hollandse plaats Muiderberg. De kerk is gebouwd op de Kavelberg aldaar.

Het eenbeukige kerkgebouw werd in de 15e eeuw gebouwd ten behoeve van de rooms-katholieke eredienst op de plaats waar eerder een kapel had gestaan. Deze kapel was gebouwd ter ere van graaf Floris V die in deze omgeving was vermoord.

Bij de beeldenstorm van 1566 werd de kerk verwoest, maar werd daarna herbouwd ten behoeve van de protestanten. Het gebouw heeft twee grote branden moeten verduren. Na de eerste brand in 1630 werd de kerk na ruim vijftig jaar, in 1686, weer hersteld.

In de 18e eeuw is de spits van de toren verdwenen. Bij de tweede brand op 18 februari 1934 ging een groot deel van het interieur verloren, maar de toren bleef gespaard. De ongelede toren heeft na die tijd zijn nieuwe bekroning gekregen naar een ontwerp van de gemeentearchitect Nicolaas Doornberg.

GPSwalking.nlIn 1978 vond de restauratie van de toren plaats. De kerk is erkend als rijksmonument.

Het lange stuk richting Muiden wordt onderbroken door een tweetal "hoogtepunten". Eerst kom ik een tankversperring tegen. Daarna een groot aantal zeer geinteresseerde jonge koeien. Bekijk de foto-serie voor een close-up.

Tankversperring
Deze nog vrijwel complete tankversperring ligt op de dijk tussen Muiderberg en Muiden. het was onderdeel van de Nieuwe Hollandse Waterlinie en ook van de Stelling van Amsterdam en is gebouwd in 1939-1940.

In de verte is het fort eiland Pampus te zien. Pampus in natuurlijk bekend door de uitdrukking: voor Pampus liggen". Ik kon het eiland in de verte zien liggen. En omdat ik eigenlijk niet wist waar ik nu naar keek heb ik de kaart er even bijgepakt.

GPSwalking.nlDaarna Internet om er meer over te lezen en een paar weken na deze wandeling heb ik samen met vrouwlief de boot naar Pampus genomen. Zeker de moeite van een bezoekje waard.

Pampus
Pampus is een op palen gebouwd eiland, onderdeel van gemeente Muiden. Het ligt enkele kilometers voor de kust van Muiden in het IJmeer. Pampus is het laatste grote verdedigingswerk in de Stelling van Amsterdam. De bouw van het forteiland werd in 1895 afgerond, maar Pampus heeft zijn militaire verdedigingsfunctie nooit echt hoeven te vervullen.

Wilt u het eiland zelf ontdekken? Vanuit Muiden kunt u de boot nemen naar Pampus. De fortwachters zullen u warm onthalen.

GPSwalking.nlHet Muiderslot is van verre al te zien. Ga je in de ochtend wandelen dan heb je de zon van de goede kant. In de avonduren is het veel moeilijker om fraaie foto's te schieten.

Muiderslot
Het Muiderslot is het bekendste gebouw van Muiden. Het werd rond 1280 gebouwd door graaf Floris V. Hij werd 'steenrijk' genoemd, omdat hij een van de weinigen was die zich een stenen kasteel kon veroorloven. De meeste kastelen in die tijd waren van hout.

Tegenwoordig is er een Rijksmuseum gevestigd in het slot. Meubels, gebruiksvoorwerpen en schilderijen vertellen over de geschiedenis van het kasteel en voor kinderen is het een bezoek zeker waard. Vanaf het slot heeft u een prachtig zicht op de haven van Muiden en de vroegere Zuiderzee.

GPSwalking.nlHet kasteel is een vierkante waterburcht. Op iedere hoek van het kasteel staat een ronde toren en binnen de muren staat een groot gebouw met trapgevels. Het kasteel heeft een slotgracht met een ophaalbrug. Om het kasteel heen zijn er onder meer een gerestaureerde moestuin en een kruidentuin.

Het kasteel werd gebouwd aan de monding van de Vecht in de Zuiderzee, waar tegenwoordig het IJmeer ligt. Direct bij het kasteel ligt Muiden met zijn haven.

Het Muiderslot werd meestal bewoond door slotvoogden, die het kasteel namens hun heer beheerden; dat was bijvoorbeeld de bisschop of de landgraaf. In het begin van de 16e eeuw werd het kasteel korte tijd eigendom van de Geldersen.

In de Tachtigjarige Oorlog werd het slot in 1577 namens Willem van Oranje ingenomen.

GPSwalking.nlHet Muiderslot en de vesting eromheen zijn tegenwoordig eigendom van de Staat (Rijksgebouwendienst).

Dan komt Muiden in zicht en ook het Muizenfort. Ik maak een selfie bij het grote kanon dat voor het fort staat. Altijd leuk voor Facebook. Je zou daarbij wel willen dat je armen wat langer zijn. Ik weet we dat er van die selfie stokkies zijn, maar om ook zo'n ding meer te moeten slepen.

Muizenfort
Het Muizenfort is een Nederlands fort in vesting Muiden. Het maakt deel uit van de Stelling van Amsterdam. Muizenfort is een caponnière op de ravelijn bij de Naarderpoort, en is gebouwd tussen 1874 en 1877. Het moest de doorgangen via de Zeedijk en de Naardertrekvaart beveiligen.

GPSwalking.nlHet fort telt negen grote ruimtes, waarvan de twee kanonkazematten, met ieder drie schietgaten, de belangrijkste zijn. Van hieruit kon men de bruggen, dijk en trekvaart onder vuur nemen. Verder zijn er manschappenverblijven, een ruimte voor de wacht, keuken, officierskamer en ruimtes voor de opslag van eten en buskruit voor de kanonnen. Het fort is van metselwerk en is aan de oostzijde afgedekt met zand.

Het zand beperkt het effect van een granaatinslag en zuiverde ook het regenwater. Het regenwater viel op het zand en onderweg naar beneden werd het gefilterd. Via druipkokers werd het opgevangen water geleid naar een waterreservoir onder het fort.

Men verwachtte dat de vijand het grachtwater zou vergiftigen en met deze voorziening was de bezetting verzekerd van schoon drinkwater. Tijdens de mobilisatie van 1914-1918 waren ongeveer 100 militairen op het fort gelegerd.

GPSwalking.nlIn 1973 werd het fort door het ministerie van Defensie vrijgegeven. Het werd omgebouwd tot jongerencentrum en werd 10 jaar als zodanig gebruikt, maar stond na 1983 leeg. In november 1987 presenteerde een plaatselijke afdeling van het CDA een plan om in het fort het gemeentehuis van Muiden onder te brengen.

In 1990 werd een vergelijkbaar plan ingediend. Het fort werd in dat jaar gerestaureerd en werd vervolgens opnieuw een jongerencentrum. In april 1997 werd het fort onderkomen van de Historische Kring Stad Muiden (HKSM). Verder is het in gebruik als kantoor voor de Stichting Pampus, de Stichting Herstelling en de Stichting Kabelkrant Muiden Muiderberg.

In april 2018 is een bezoekerscentrum in het fort geopend. Er is een onbemand VVV-informatiepunt met diverse folders met informatie over wandelroutes en bezienswaardigheden in en rond Muiden.

GPSwalking.nlEen permanente expositie laat de historische ontwikkeling van Muiden door de eeuwen heen zien inclusief de rol die de plaats speelde in de Stelling van Amsterdam en de Nieuwe Hollandse Waterlinie.

Van 2007 tot 2015 was er in het fort het Muider Muizenfort Museum (MMM) gevestigd. Het museum had het buitenterrein aan de voorzijde met loopgraven ingericht en de twee bunkers uit de Tweede Wereldoorlog waren via de loopgraven te bereiken.

Muiden
De eerste vermelding van Muiden dateert uit 953. Toen heette het plaatsje nog 'Amuda' gelegen aan de monding van de Vecht. Sinds 1122 heeft Muiden stadsrechten. Drie eeuwen later veranderde het in een vestingstad. Er werden aarden wallen en bastions gebouwd om de stad te verdedigen. Muiden maakt deel uit van de Nieuwe Hollandse Waterlinie en sinds 1901 ook van de Stelling van Amsterdam. Nu nog zijn de vestingwerken duidelijk zichtbaar. Ze geven de stad het karakter van een echte vestingstad.

GPSwalking.nlGroote Zeesluis
In deze Groote Zeesluis midden in Muiden werden vroeger de schepen geschut die van Amsterdam naar de Rijn wilden varen. Dit kon destijds alleen via de Vecht Later in 1952 werd het Amsterdam-Rijnkanaal gegraven. Sindsdien is de historische waarde van de Groote Zeesluis groter geworden dan de functionele waarde.

De historie van de Groote Zeesluis te Muiden gaat terug tot 1674. Het beheer en onderhoud van de sluis was tot in de jaren '70 in handen van de Directie van de Groote Zeesluis. Tot 1929 waren de inkomsten uit de brugtol en de schutgelden voldoende om het complex te kunnen bedienen en onderhouden.

Een restauratie van de Groote Zeesluis die in de jaren '70 nodig bleek te zijn. kon echter niet worden bekostigd door de Directie. In 1976 is de sluis daarom door Rijkswaterstaat geheel gerenoveerd. De Directie van de Groote Zeesluis werd in die periode opgeheven.

EGPSwalking.nlen nieuwe beheerder voor de Groote Zeesluis
In de jaren na de renovatie werd discussie gevoerd over wie de toekomstige beheerder van de Groote Zeesluis moest worden.

Totdat daarover een definitief besluit was genomen, lag het beheer van de sluis tijdelijk bij Rijkswaterstaat Op grond van artikel 2 van de 'Waterstaatswet 1900' is in de negentiger jaren besloten dat de provincie Noord-Holland het beheer van het 'onbeheerde waterstaatwerk' op zich zou nemen.

De Provincie heeft het beheer vervolgens gedelegeerd aan de beheerder van de rivier de Vecht, het Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht.

Helaas te weinig tijd om Muiden helemaal te verkennen. De zon begint langzaam te zakken. Dus moet ik meer tempo gaan maken voor het donker is. 

GPSwalking.nlNet buiten Muiden loop ik over de A1. Wat is dat een brede weg geworden, en nog steeds in de top 10 van files. In de avonduren is er maar weinig verkeer. De wisselstroken (prima idee) zijn nu gesloten.

Ze hadden diezelfde stroken ook op de A2 moeten aanleggen. Daar is het tijdens de spits aan 1 kant veel drukker dan aan de andere kant.

Rijksweg 1
Rijksweg 1 is een Nederlandse autosnelweg (A1), die begint bij Watergraafsmeer aan de oostkant van Amsterdam en eindigt ter hoogte van De Lutte aan de Duitse grens, waar deze snelweg doorgaat als Bundesautobahn 30 richting Osnabrück. De weg is 157 kilometer lang.

GPSwalking.nlWegverbreding Amsterdam-Muiderberg
In oktober 2006 besloot het kabinet om de fileproblematiek tussen Het Gooi/ Amsterdam en Almere/ Schiphol op te lossen door te kiezen voor het stroomlijnalternatief. Dit houdt in dat de Rijksweg A1 rond Muiden/ Weesp op diverse punten in aantal rijbanen zal gaan verdubbelen van 3 naar mogelijk 6 stroken per rijbaan. Dit om de groei van het woon-werkverkeer in dit drukke gebied te kunnen blijven faciliteren.

De A1 kruist bij Muiden de rivier de Vecht. In het najaar van 2016 werd het breedste aquaduct van Europa in gebruik genomen: 65 meter breed. Hiermee wordt de autosnelweg onder de rivier door geleid en is het tracé tussen de knooppunten Diemen en Muiderberg in zuidelijke richting verplaatst.

GPSwalking.nlDe A1 kruist bij Muiderberg een spoorbrug met een lengte van 255 meter die deel uitmaakt van de Spoorlijn Weesp - Lelystad.

Het laatste gedeelte van de wandeling gaat door de wei, over verharde wegen en langs Muiderberg. Het gedeelte door de wei geeft je weer prachtige (lege) vergezichten. En met de ondergaande zon kan ik me zelf eenvoudig op de foto zetten.

Een heerlijke wandeling rijker rijdt ik later richting "huis". Wat een mooie omgeving, helemaal anders dan de landschappen in het vertrouwde Noord Brabant. Maar die afwisseling is wel heel erg leuk. Evenals het bezoekje aan Pampus een paar weken later. Leuk om tijdens een wandeling weer inspiratie voor de volgende activiteit op te doen.

Geraadpleegde websites:

POI's

 • A1 N52.3233 E5.0656
 • Bliekwijk N52.3249 E5.1207
 • De Drost N52.3462 E5.0846
 • De Zeemeeuw N52.3294 E5.1191
 • Dobbertjeskom N52.3233 E5.1226
 • Fort Pampus Batterij N52.3648 E5.0689
 • Grote- of St. Nicolaaskerk N52.3286 E5.0690
 • H. Nicolaaskerk N52.3289 E5.0689
 • Hollandse Brug N52.3254 E5.1376
 • Hooft N52.3451 E5.1057
 • Horeca N52.3297 E5.0694
 • Ijmeer N52.3317 E5.1110
 • Info N52.3344 E5.1011
 • Kerk aan Zee N52.3289 E5.1141
 • Koggerbos N52.3232 E5.1130
 • Landgoed Rodekerke N52.3286 E5.1147
 • Muiderslot N52.3343 E5.0717
 • Muizenfort N52.3296 E5.0722
 • Naardertrekvaart N52.3192 E5.1004
 • Natuurboulevard N52.3279 E5.1245
 • Picnic Place N52.3243 E5.1287
 • Start/finish/parkeerplaats N52.3228 E5.1296
 • Toilet N52.3293 E5.1198
 • Tankversperring Muiden N52.3395 E5.0768
 • Uitzicht op Muiderslot N52.3304 E5.0698
 • Uitzichtpunt N52.3275 E5.1335
 • Vecht N52.3292 E5.0682
 • Vestinggracht N52.3266 E5.0680
 • Voorland N52.3253 E5.1324
 • Warenar N52.3475 E5.0935
 • Waterpunt N52.3385 E5.0914
 • Watersportcentrum Muiderberg N52.3299 E5.1199
 • Zandhazenbrug N52.3168 E5.0990
 • Zeemeeuw N52.3292 E5.1193
Acties
Navigeer naar startlocatie Download (ZIP) Download (GPX) Bekijk kaart/tracks Bekijk de fotoserie Print wandeling tekst
Startlocatie

Reacties


Wij zijn benieuwd naar uw reactie. Wel hebben we een aantal spelregels waar we u even op willen attenderen

 • Alle velden moeten verplicht worden ingevuld.
 • Uw reactie wordt pas na goedkeuring zichtbaar in de lijst ervaringen.
 • Uw e-mail adres niet wordt getoond op de site.
 • De webmaster behoudt zich het recht uw tekst aan te passen.
 • Het is niet toegestaan email-adressen, enige weblinks of schuttingtaal in de tekst op te nemen. Bij veelvuldig misbruik kan u de mogelijkheid van opslaan worden ontzegd.
 • Als u ons een link wilt doorsturen dan a.u.b. per email.
 • English texts will not be accepted. All input needs to be approved by the webmaster on forehand before be visible on this website. So save yourself the trouble.