Kudelstaart - Den Kwakel - Westeinderplassen

Korte beschrijving

Vuurlinie
De vuurlinie is onderdeel van de Stelling van Amsterdam die tussen 1880 en 1914 werd aangelegd als verdedigingslinie rond de hoofdstad. De Stelling van Amsterdam was een waterlinie. Water was het belangrijkste middel waarmee de vijand op afstand kon worden gehouden. De laaggelegen polders waren hiervoor geknipt. Het dagelijks beheer van het stelsel van polders. boezems, waterlopen, sluizen en gemalen lag bij de waterschappen. In tijden van oorlog nam defensie het beheer over.

Damsluis De Kwakel
De damsluis is onderdeel van de Stelling van Amsterdam. De sluis is omstreeks 1895 aangelegd in de Vuurlinie, de dijk tussen de Zuider- en NoorderLegmeerpolder. Bij oorlogsdreiging kon de Zuider Legmeerpolder onder water worden gezet door een sluis in de Kudelstaart open te zetten. De damsluis De Kwakel werd dan met schotbalken gesloten zodat de Noorder Legmeerpolder droog bleef.

Glastuinbouw Aalsmeer
Glastuinbouw is een vorm van beschermde teelt waarbij men gebruik maakt van een kas waarbij glas (of sommige kunststoffen) de barrière vormt tussen de buitenlucht – een oncontroleerbare atmosfeer – en de wel controleerbare lucht in het gebouw. Hierdoor kunnen bloemen, en groenten gekweekt worden onder omstandigheden die gunstig zijn voor die planten. Glas wordt gebruikt omdat het zonlicht doorlaat, essentieel voor de groei van de planten.

Westeinderplassen
In de zomer zijn de Westeinderplassen voor velen een aantrekkelijke plek. Met dit unieke watersportgebied binnen de gemeentegrenzen heeft Aalsmeer bezoekers veel te bieden. Behalve op het water kan er aan de oevers worden gerecreëerd, bijvoorbeeld op het strandje bij het Surfeiland of op het terras bij één van de horecagelegenheden. Ook fietsers en wandelaars kunnen genieten van het waterrijke polderlandschap, dat samen met Aalsmeer - dorp van bloemenhandelaren, botenbouwers, kwekers en zeilers - rijk is aan historie.

Landscheidingspad
De eeuwenoude land- en waterscheiding tussen Amstelland en Rijnland is zonder meer de mooiste grasdijk rond Aalsmeer en Uithoorn, met weidse vergezichten over plassen en polders. Deze is aangelegd in 1165 als onder-deel van een lange waterscheiding tussen enerzijds Kennemerland (Holland) en anderzijds de Vechtstreek (Sticht Utrecht).

Jaagpad
De Kalslagerpolder en een deel van de Uithoornsche Polder waren oorspronkelijk veen weidegebieden, die rond de 10e eeuw zijn ontgonnen. Zij behoren tot de oudste polders van Nederland. Veel boeren uit de polders zijn lid van de vereniging voor agrarisch natuurbeheer De Amstel. Deze vereniging zet zich in voor het behoud en de verdere ontwikkeling van natuur en landschap.


Kenmerken
Startpunt: Uithoorn: P Buitenhof
Startlocatie: Noord-Holland , Nederland
Coördinaten N52.248000 E4.806000
Afstanden: 24 km
Type: Cultuur, Meer, Open, Polder, Rivier, Vergezicht
Begaanbaar: Goed
Rolstoel: Niet toegankelijk
Honden: Niet toegestaan
Horeca: Onderweg
Gelopen op: 10-08-2019

Route informatie

Een GPS wandeling van 24 km door het kassengebied onder Aalsmeer en langs de Westeinderplassen.
Er zijn geen verkortingen van deze wandeling beschikbaar.
Wel is er naast de track een route beschikbaar.
Onderweg komt u een paar horecagelegenheden langs de Westeinderplassen tegen.
De graspaden op deze wandeling kunnen nat zijn. Goede wandelschoenen zijn aan te bevelen.

Op deze wandeling zijn honden niet toegestaan.Langere beschrijving

GPSwalking.nlIk parkeer de auto aan de Buitenhof in Uithoorn. Gewoon in een woonwijk, maar er is doorgaans plaats genoeg. Vandaag staat een grote lus op het programma. Van Uithoorn naar De Kwakel, daarna door het kassengebied door naar Kudelstraat waar ik de Westeinderplassen opzoek.

Dat eerste gedeelte is geheel anders dan het tweede gedeelte dat start met het Landscheidingspad. Veel meer natuur en veel meer rust. En die rust stop vanzelf weer wanneer we in Uithoorn terug zijn. Alles bij elkaar een heerlijk afwisselende wandeling.

Aan het begin van de wandeling kun je over de dijken lopen. Maar het gras was zo lang dat het meer struinen was, vandaar dat ik het maar een klein stukje heb gedaan want er ligt een netje weg net langs de dijk. Verderop is dat geen goede optie want het is druk op de weg. Dus toch maar een stukje gestruind. Hier grazen schapen, en zijn honden niet toegestaan. Hetzelfde op het Landscheidingspad. Maar hier heb je geen weg als alternatief. Conlusie: geen hond meenemen op deze wandeling.

GPSwalking.nlJe moet goed kijken om de kleine bulten in het landschap te herkennen als onderdeel van de vuurlinie. Maar gelukkig staat er een bordje met informatie.

Vuurlinie
De vuurlinie is onderdeel van de Stelling van Amsterdam die tussen 1880 en 1914 werd aangelegd als verdedigingslinie rond de hoofdstad. De Stelling van Amsterdam was een waterlinie. Water was het belangrijkste middel waarmee de vijand op afstand kon worden gehouden.

De laaggelegen polders waren hiervoor geknipt. Het dagelijks beheer van het stelsel van polders. boezems, waterlopen, sluizen en gemalen lag bij de waterschappen. In tijden van oorlog nam defensie het beheer over.

GPSwalking.nlWaterschap Amstel, Gooi en Vecht is verantwoordelijk voor het waterbeheer in het stroomgebied van de Amstel, de Vecht en in het Gooi. In dit gebied bevinden zich veel gebouwen en landschappen met een grote cultuurhistorische waarde.

Ook de Stelling van Amsterdam vertelt een deel van onze waterrijke historie. Het waterschap beheert deze watergebonden gebouwen en landschapselementen zorgvuldig. Ook bij het plannen voor onderhoud of herinrichting wordt expliciet rekening gehouden met deze elementen. Zo wil het waterschap met deze waterwerken iets toevoegen aan de het cultureel erfgoed en het bijzondere landschap.

De damsluis De Kwakel is al van verre te zien. Die kun je niet over het hoofd zien. Maar ook hier is een infobordje met meer info.

GPSwalking.nlDamsluis De Kwakel
De damsluis is onderdeel van de Stelling van Amsterdam. De sluis is omstreks 1895 aangelegd in de Vuurlinie, de dijk tussen de Zuider- en NoorderLegmeerpolder.

Bij oorlogsdreiging kon de Zuider Legmeerpolder onder water worden gezet door een sluis in de Kudelstaart open te zetten. De damsluis De Kwakel werd dan met schotbalken gesloten zodat de Noorder Legmeerpolder droog bleef.

Stelling van Amsterdam
De Stelling van Amsterdam is een 135 kilometer lange verdedigingslinie rondom Amsterdam. De aanleg vond plaats tussen 1880 en 1914. De linie bestaat uit 46 forten en batterijen verbonden door dijken of kades. De linie was bedoeld om de opmars van vijandelijke troepen tegen te houden. Bij oorlogsdreiging werd via een stelsel van sluizen het land langs de buitenkant van de linie onder water gezet, te ondiep voor schepen en te diep voor man en paard. Mocht de vijand toch blijven optrekken dan kon hij vanuit de forten en vanaf de kades beschoten worden.

GPSwalking.nlDan loop is het kassengebied in. Het enige wat uit de toon valt is een tankstation. Maar die verkopen gelukkig lekkere ijsjes.

Glastuinbouw Aalsmeer
Glastuinbouw is een vorm van beschermde teelt waarbij men gebruik maakt van een kas waarbij glas (of sommige kunststoffen) de barrière vormt tussen de buitenlucht – een oncontroleerbare atmosfeer – en de wel controleerbare lucht in het gebouw. Hierdoor kunnen bloemen, en groenten gekweekt worden onder omstandigheden die gunstig zijn voor die planten.

Glas wordt gebruikt omdat het zonlicht doorlaat, essentieel voor de groei van de planten. In de zestiende eeuw werd door Rembert Dodoens genoemd dat kelders en schuren als kassen gebruikt werden, maar eerst in de volgende eeuw komen er de oranjerieën met eenzijdig licht.

GPSwalking.nlIn de 19e eeuw werden in het Westland de droge geestgronden (strandwallen) afgezand en werd het zand op natte veen- en kleigronden gevaren waardoor er een goede ondergrond voor tuinbouw ontstond.

Ook omdat er steeds bagger en mest aan de grond toegevoegd werd. Door de matigende invloed van het omringende water, dicht bij de kust (meer zonlicht), de nabijheid van grote bevolkingsconcentraties en innovaties als de kassenbouw, ontstond in het Westland de grootste concentratie glastuinbouw ter wereld.

De eerste kassen werden rond 1850 gebouwd. Hierin werden druiven gekweekt. Het waren simpele glazen kassen, die aan één kant tegen een muur leunden.

Rond 1900 ontstonden de eerste druivenkassen die helemaal van glas waren en werden de kassen voor het eerst verwarmd. Voor die tijd werd voor de teelt van groenten en planten gebruikgemaakt van platglas (eenruiters en Lentse ramen) op platte broeibakken.

GPSwalking.nlDe eerste warenhuizen (aaneengeschakelde kassen) werden omstreeks 1940 gebouwd door de eenruiters omhoog te brengen.

Tuinders ontdekten dat ze door teelt in verwarmde kassen met zo veel mogelijk glas meer opbrengst hadden van hun planten. Planten groeien namelijk sneller als ze meer licht krijgen en een constante warme omgeving hebben. Hierdoor konden ook andere producten gekweekt worden. Producten die anders alleen in warme landen groeien.

In het Westland begonnen de eerste glastuinbouwers met het kweken van komkommers onder platglas en druiven onder staandglas (serres). Het Westland is nog steeds een bekend glastuinbouwgebied. Er worden nu vele verschillende soorten groenten (zoals paprika en tomaat), bloemen en planten gekweekt.

GPSwalking.nlDicht bij het Westland bevindt zich het glastuinbouwgebied rondom Berkel en Rodenrijs. Een ander bekend glastuinbouwgebied dat ook in de tijd van Westland's ontwikkeling ontstond is Aalsmeer. In Aalsmeer worden voornamelijk potplanten en bloemen gekweekt. Verder zijn er ook belangrijke gebieden rond Venlo en in Zuid-Oost Drenthe.

Recente ontwikkelingen (na 2000) zijn onder meer de gesloten kas, ook wel bekend als 'de kas als energiebron' en drijvende kassen, die in waterbergings/overloopgebieden kunnen worden gebruikt.

In Nederland zijn zo'n 9000 gespecialiseerde glastuinbouwbedrijven met in totaal 10.000 ha kassen. In deze glastuinbouw- en aanverwante bedrijven werkten in 1999 zo'n 150.000 mensen. Die produceerden samen voor zo'n 10 miljard gulden (ruim 4,5 miljard euro) aan groente, fruit, planten en bloemen. Bijna 80% daarvan werd geëxporteerd naar het buitenland.

GPSwalking.nlHet kweken in kassen heeft een aantal grote voordelen boven het kweken in de buitenlucht. In kassen kan men zelf bepalen welke temperatuur het is en hoeveel water en licht de planten krijgen. Daardoor kan men beter van tevoren inschatten hoeveel, van welk gewas, wanneer klaar is.

Daar komt nog eens bij dat men het hele jaar hetzelfde product kan kweken. En men kan in kassen planten of bloemen kweken waar dat normaal niet kan omdat het te koud is. Van dit alles is het grootste voordeel dat je planten en bloemen in al hun levensfases kunt kweken.

Het kweken in kassen heeft echter ook nadelen. Daarbij moet vooral gedacht worden aan het milieu. Het kost energie om een kas dag en nacht warm en voor sommige gewassen verlicht te houden. Daarnaast worden er mest en bestrijdingsmiddelen gebruikt om de planten te laten groeien.

GPSwalking.nlPer hoeveelheid geproduceerd product ligt het gebruik van meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen / bestrijdingsmiddelen echter lager dan bij de minder beschermde 'onbedekte' buitenteelten.

De glastuinbouw timmert op dit moment hard aan de weg om het gebruik van bestrijdingsmiddelen en fossiele brandstoffen terug te dringen. Bestrijdingsmiddelen, door het inzetten van natuurlijke vijanden, zodat er een biologisch evenwicht ontstaat.

Fossiele brandstoffen (aardgas of stookolie), door het gebruik van de geslotenkas en semi geslotenkas. In een geslotenkas wordt er door het openen van luchtramen niet meer gelucht in de zomer.

De kas wordt hier, door koud bronwater gekoeld. Het bronwater wordt door de kaslucht opgewarmd en in een warmtebron opgeslagen. In de winter wanneer de kas verwarmd moet worden kan het opgewarmde water uit de warmtebron gebruikt worden.

GPSwalking.nlVanaf de kassen gaat het richting Kudelstaart om later bij de Westeinderplassen uit te komen.

De 'statie' Kudelstaart
De 'statie' Kudelstaart werd op 28 augustus 1858 verheven tot de parochie St. Jan de Doper.
De schuilkerk aan het Robend werd in 1870 vervangen door deze kerk, een ontwerp van architect Theo Asseler uit Amsterdam. De kerk werd op 28 april 1870 ingewijd. Het centrum van Kudelstaart verplaatste zich daardoor van het huidige Vrouwentroost naar deze plaats.

Bij de Westeinderplassen kom je al snel uit bij Jachthaven Kudelstaart. En dat is best een fotogenieke plek met mooie vergezichten.

Westeinderplassen
In de zomer zijn de Westeinderplassen voor velen een aantrekkelijke plek. Met dit unieke watersportgebied binnen de gemeentegrenzen heeft Aalsmeer bezoekers veel te bieden. Behalve op het water kan er aan de oevers worden gerecreëerd, bijvoorbeeld op het strandje bij het Surfeiland of op het terras bij één van de horecagelegenheden.

GPSwalking.nlOok fietsers en wandelaars kunnen genieten van het waterrijke polderlandschap, dat samen met Aalsmeer - dorp van bloemenhandelaren, botenbouwers, kwekers en zeilers - rijk is aan historie.

Amstelland
U bent in Amstelland, het veenlandschap waarin zich merkwaardigerwijs - want het is kletsnat en laaggelegen - grote hoeveelheden mensen hebben gevestigd. De reden daarvoor is dat vroeger transport, dus ook handel, over water ging en dat was hier overal voorhanden.

Bovendien was er veen, dat, gedroogd als turf, brandstof voor warmte en bedrijvigheid leverde. Tot slot is er veel wind, die met hulp van molens ook voor energievoorziening kan zorgen. Zo is in dit landschap langs de Amstel Amsterdam ontstaan.

GPSwalking.nlNationaal Landschap Het Groene Hart
Amstelland maakt deel uit van het Nationale Landschap Het Groene Hart. Kenmerkend is de openheid van het gebied waardoor je eindeloos ver kunt kijken, een prettig contrast met de stad.

Karakteristiek voor Amstelland zijn de veen-riviertjes waarlangs bijna alle boerderijen en bomen liggen, de zogenaamde verdichte linten. Die vormen een contrast met het weidse open polderland dat erachter ligt. Dat polderland met de daarin gegraven sloten is al duizend jaar oud, ouder dan de oudste historische gebouwen in Amsterdam.

TOP's in Amstelland
Bij elk Toeristisch Overstappunt (TOP) kunt u de auto gratis parkeren om te gaan fietsen, wandelen of varen.

GPSwalking.nlVanaf elke TOP vindt u bewegwijzerde of beschreven routes, die langs fhooie plekjes in Amstelland leiden. Onderweg is eten of drinken verkrijgbaar, maar er zijn ook mooie (picknick)plekken. Ook vindt u hier informatie over leuke bezienswaardigheden in de omgeving en de prachtige flora en fauna.

Westeinderplassen - waterrijke historie
Aalsmeer is een dorp van bloemenhandelaren en botenbouwers, van kwekers en zeilers. In de zomer zijn de Westeinderplassen voor velen een aantrekkelijke plek voor waterrecreatie of ontspanning. Op het gebied van bloemen is er natuurlijk Bloemenveiling Royal FloraHolland, maar ook de Historische Tuin, een rondvaart of de oude bloemenveilingen zijn de moeite waard.

GPSwalking.nlEr zijn kassen met oude rozensoorten, velden met vormbomen en nog veel meer, maar u krijgt ook een indruk van de ontwikkeling en werkwijze van de vaderlandse tuinbouw.

De veilingzaal is een fraai uitgevoerde replica van een bloemenveiling van weleer. Er vinden regelmatig veilingen plaats waarbij bezoekers 'bij afslag' een bos bloemen of een plant kunnen kopen.

Monumenten en erfgoed
Het pronkstuk van Aalsmeer is de 50 meter hoge watertoren in Art Deco-stijl. Het is een ontwerp van architect Hendrik Sangster en stamt uit 1928.

De toren is regelmatig open voor publiek - het uitzicht vanaf de top is spectaculair! Een bezoek waard zijn ook de drie fraai gerestaureerde molens. Midden in het centrum staat de ruim 150 jaar oude Korenmolen de Leeuw.

GPSwalking.nlDe molen is opengesteld en er zijn zelfgemaakte meelproducten te koop. Fietsers en wandelaars genieten van de pittoresk gelegen Stommeermolen en van molen De Zwarte Ruiter.

De Stelling van Amsterdam was een verdedigingslinie rond het centrum van Amsterdam. In de omgeving staan twee forten van de Stelling. In het Fort bij Aalsmeer, gelegen in de Haarlemmermeer, is het Crash Luchtoorlog- en Verzetsmuseum gevestigd.

Historische Tuin
In het tuinbouwmuseum de Historische Tuin vindt u de levende historie van Aalsmeer: van 1940 terug tot het jaar 1700, toen hier fruitbomen werden geteeld.

GPSwalking.nlDan buig ik af van de Westeinderplassen. De drukte laat ik achter me en de rust ligt voor me. Wat een speciaal pad.

Landscheidingspad
De eeuwenoude land- en waterscheiding tussen Amstelland en Rijnland is zonder meer de mooiste grasdijk rond Aalsmeer en Uithoorn, met weidse vergezichten over plassen en polders. Deze is aangelegd in 1165 als onder-deel van een lange waterscheiding tussen enerzijds Kennemerland (Holland) en anderzijds de Vechtstreek (Sticht Utrecht).

Aan het noordeinde van de grensdijk ontvouwen zich de Westeinderplassen, aan het zuideinde het sfeervolle buurtschap Bilderdam. Op het Jaagpad langs de Amstel-Drecht wandelt u in het groene decor van een klassiek Hollands rivierlandschap. Verderop biedt de Tolhuissluis u een bonte mengeling van schuttende boten en schutterende schippers.

GPSwalking.nlVanaf de hoge, venige 'bovenlanden' langs de Amstel-Drecht kijkt u neer op de kassen van de Zuider Legmeerpolder, gelegen op de bodem van de uitgeveende, 'verplaste' en pas in de 19e eeuw drooggelegde Calslager- en Kudelstaarter Poelen Bij een grensdijk hoort een grensdorp. En dat was Kudelstaart vroeger.

Je had een Hollands en een Stichts Kudelstaart - een historische staartdeling dus. Pas in de Franse tijd werden ze geheeld en verenigd met Aalsmeer, dat andere meer noorde-lijk gelegen vissers-, verveners- en tuindersdorp aan de Westeinder.

Ja koeien op je pad. Ze kijken je lang aan maar als je dichterbij komt gaan ze op een gegeven moment toch netjes aan de kant. In ieder geval weer een fotogeniek momentje.

GPSwalking.nlZe onderhouden ons landschap
Holland is een afwisselende provincie met waterrijke veengebieden en aangelegde droogmakerijen. Die afwisseling maakt het platteland spannend, met grazende koeien, maar ook percelen met bloeiende tulpen.

Wie om zich heenkijkt, ontdekt overal dijken, molens en gemalen. Daarmee hebben de voorouders van de huidige boeren hun grond bewerkbaar gemaakt. De strijd tegen het water is in het landschap overal terug te zien.

Boeren en tuinders zijn trots op hun bedrijf. Zij houden van het platteland en verzorgen het landschap. Zij produceren steeds duurzamer. Hun producten worden verkocht in het hele wereld. De agrarische sector is en blijf een belangrijke pijler van de Nederlandse economie. Kijk op www.nederlandbloeit.nl voor meer informatie over de land- en tuinbouw.

GPSwalking.nlDan gaat een lang, maar fraai stuk, langs het Amstel Drechtkanaal. Vooral het Jaagpad is de moeite waard. Ook hier kun je prachtige foto's schieten.

De Tolhuissluis
De Tolhuissluis is rond 1823 gebouwd in opdracht van koning Willem I. Hij liet de Tolhuissluis bouwen om het netwerk van waterverbindingen in Nederland te verbeteren. De Willem I sluis in Amsterdam maakt ook deel uit van dit netwerk.

Tot de twintigste eeuw vormde de Tolhuissluis de verbindingsschakel voor het beroepsgoederenvervoer over het water tussen Rotterdam en Amsterdam. In die periode werd de Tolhuissluis gezien als één van de belangrijkste en meest gebruikte sluizen.

GPSwalking.nlJaagpad
De Kalslagerpolder en een deel van de Uithoornsche Polder waren oorspronkelijk veen weidegebieden, die rond de 10e eeuw zijn ontgonnen. Zij behoren tot de oudste polders van Nederland. Veel boeren uit de polders zijn lid van de vereniging voor agrarisch natuurbeheer De Amstel. Deze vereniging zet zich in voor het behoud en de verdere ontwikkeling van natuur en landschap.

Zeldzame soorten Dit veenweidegebied is rijk aan sloot- en oeverplanten. Naast zeldzame soorten als groot nimfkruid en zwarte zegge kan ook waterkruiskruid, pijlkruid en watermunt worden aangetroffen. In de weilanden nestelen in het voorjaar grutto's en tureluurs.

In de winter komen hier wintergasten als smienten, ganzen en zwanen op krachten. Langs de Drecht laten meervleermuizen en Noordse woelmuizen zich regelmatig zien. Kikkers, salamanders, dagvlinders en libellen voelen zich erg thuis in de polder.

GPSwalking.nlTrekschuiten
Het jaagpad langs het Amstel-Drechtkanaal werd vroeger platgelopen door paarden die trekschuiten voorttrokken. Naast de Kalslagerpolder ligt de Uithoornsche bolder. Langs de kassen loopt een middeleeuws kerkepad, dat tegenwoordig niet meer door kerkgangers wordt gebruikt. Vroeger werd het land in deze streek niet gemeten in vierkante meters, maar in morgens. Een morgen was 8.128 vierkante meter, een roede 14 vierkante meter en een voet 28 centimeter. Sommige oudere boeren gebruiken deze maten nog steeds.

Sterke agrarische bedrijven
De agrarische sector in het zuiden van Noord Holland heeft een sterke economische positie. Tuinders in en rond Aalsmeer telen veel bloemen en planten onder glas. Met een jaaromzet tot meer dan 4 miljard euro is FloraHolland de grootste bloemenveiling ter wereld. Karakteristiek voor Aalsmeer is de seringenteelt op eilandjes in de Westeinderplassen.

GPSwalking.nlIn de polder Haarlemmermeer is de akkerbouw van oudsher belangrijk. In het oosten van de polder staan nu ook veel kassen. Op de zandachtige grond in het westen van de Haarlemmermeer worden bloembollen en vaste planten geteeld. De landbouw in de Haarlemmermeer moet de laatste jaren terrein prijsgeven aan woningbouw, bedrijventerreinen, natuur en Schiphol.

Langs het jaarpad gaat het door naar Uithoorn. Daar doe ik het laatste stukje natuur aan. Intussen wordt het langzaam donker. Tijd om de auto weer te bereiken. Fotograferen valt niet meer mee.

Welkom in Natuurgebied Uithoorn-Zijdelmeer
Omstreeks het jaar 1100 begon in deze streek de 'Grote Ontginning van de Wildernisse', oftewel het droogleggen van de uitgestrekte veenmoerassen. Voor de ontwatering van het gebied werden sloten gegraven, waardoor er rechthoekige landbouwpercelen ontstonden.

GPSwalking.nlDe drooglegging had een zodanige bodemdaling tot gevolg, dat sommige delen door opdringend zeewater werden overstroomd. Door afkalvende veen-oevers breidden die plassen zich steeds verder uit, waardoor Q.a. het Zijdelmeer ontstond. De woonwijk Thamerdal herinnert in naam aan het verdronken dorp Thamen (of Thamel).

Vanaf de 17e eeuw werd het Verdronken veen' opgebaggerd en verspreid over zogenaamde legakkers. Na droging werd de baggerturf als brandstof afgevoerd naar steden als Amsterdam. De meeste plassen zijn in de 19e eeuw drooggelegd, alleen een deel van het Zijdelmeer bleef gespaard. Waar het meer uitmondde in de Amstel lag 'Uyt Hoorn', de bakermat van het huidige Uithoorn.

Flora en fauna
De oeverlanden van het Zijdelmeer bestaan uit gras-en hooiland, rietland en moerasbos. Oude turfgaten zijn dichtgegroeid met een drijvend plantendek, ook wel kragge of zudde genoemd.

GPSwalking.nlEr bloeien soorten ais rietorchis, grote ratelaar, echte koekoeksbloem, kale jonker, ronde zonnedauw, poelruit en blauw glidkruid. Ook groeit er de grote veenbes (cranberry), die in de jaren '60 door een rietsnijder is meegenomen uit Terschelling.

Voor watervogels als meerkoet, waterhoen, kuifeend, slobeend, tafeleend en aalscholver fungeert het meer als rustgebied. Rond het meer nestelen o.a. bosrietzangër, blauwe reiger en ransuil.

In het Veenweidegebied broeden veel weidevogels, waaronder grutto en kievit. Rond het Fort aan de Drecht broeden kleine karekiet en grote bonte specht. Hermelijn, bunzing en buizerd zijn hier de 'jagers'.

Natuurgebied Uithoorn wordt op initiatief van de gemeente Uithoorn sinds 1994 beheerd door Landschap Noord-Holland. Landschap Noord-Holland werkt hier samen met Knotgroep Uithoorn en het IVN en heeft zelf ook een aantal vrijwilligersgroepen georganiseerd.

GPSwalking.nlHet ca. 60 ha grote gebied omvat het Zijdelmeer en omgeving, het veenweidegebied (deel van de Uithoornse Polder), het Fort aan de Drecht en de Verbindingszone tussen deze gebieden.

Veenweidegebied
Het Veenweidegebied draagt nog duidelijk het stempel van de middeleeuwse turfontginning: rechthoekige percelen omringd door afwaterings-sloten. Het afgegraven land werd opgehoogd en bemest met "toemaeck" huishoudelijk afval, dat door de turfschepen als retourlading uit de stad werd meegenomen.

Verbindingsstrook De Verbindingsstrook, die Meerwijk van noord naar zuid doorsnijdt, vormt de schakel tussen het Zijdelmeer en het Veenweidegebied. Het is een groene buffer te midden van de bebouwing.

De eend? bleef netjes zitten op de brugleuning maar zat geen seconde stil. In het halfdonker viel het niet meer om een onbewogen foto te schieten. Maar bij poging 10 was het raak.

Weer een leuke wandeling achter de rug. Wat een leuke afwisselende gebieden heb je in Nederland.

Geraadpleegde websites:

POI's

 • Alternatieve parkeerplaats 1 N52.2139 E4.7239
 • Alternatieve parkeerplaats 2 N52.2275 E4.8114
 • Amstel-Drechtkanaal N52.2147 E4.7460
 • Bilderdam N52.2127 E4.7234
 • Damsluis de Kwakel N52.2450 E4.7871
 • Door wei niet met hond N52.2442 E4.8036
 • Drecht N52.2087 E4.7302
 • Drinkwater N52.2123 E4.7242
 • Family Kudelstaart (Fast-Food Restaurant/Takeaway) N52.2344 E4.7499
 • Fladderdijk N52.2394 E4.7831
 • Fort aan de Drecht N52.2289 E4.8144
 • Jaagpad N52.2155 E4.7494
 • Jachthaven Kudelstaart N52.2369 E4.7475
 • Landscheidingspad N52.2222 E4.7229
 • Natuurgebied Uithoorn-Zijdelmeer N52.2341 E4.8240
 • Restaurant N52.2363 E4.7485
 • Ringvaart N52.2449 E4.8044
 • Start/finish/parkeerplaats N52.2476 E4.8059
 • Theetuin Heerlijk! N52.2070 E4.7346
 • Tolhuissluis N52.2071 E4.7351
 • Verboden voor honden N52.2308 E4.7241
 • Vuurlijn N52.2426 E4.8102
 • Westeinder Plassen N52.2383 E4.7365
 • Zijdelmeer N52.2359 E4.8208
Acties
Navigeer naar startlocatie Download (ZIP) Download (GPX) Bekijk kaart/tracks Bekijk de fotoserie Print wandeling tekst
Startlocatie

Reacties


Wij zijn benieuwd naar uw reactie. Wel hebben we een aantal spelregels waar we u even op willen attenderen

 • Alle velden moeten verplicht worden ingevuld.
 • Uw reactie wordt pas na goedkeuring zichtbaar in de lijst ervaringen.
 • Uw e-mail adres niet wordt getoond op de site.
 • De webmaster behoudt zich het recht uw tekst aan te passen.
 • Het is niet toegestaan email-adressen, enige weblinks of schuttingtaal in de tekst op te nemen. Bij veelvuldig misbruik kan u de mogelijkheid van opslaan worden ontzegd.
 • Als u ons een link wilt doorsturen dan a.u.b. per email.
 • English texts will not be accepted. All input needs to be approved by the webmaster on forehand before be visible on this website. So save yourself the trouble.