Aalsmeer-Westeinderplaasen-Amstelveen-Uithoorn

Korte beschrijving

Vuurlinie
De vuurlinie is onderdeel van de Stelling van Amsterdam die tussen 1880 en 1914 werd aangelegd als verdedigingslinie rond de hoofdstad. De Stelling van Amsterdam was een waterlinie. Water was het belangrijkste middel waarmee de vijand op afstand kon worden gehouden. De laaggelegen polders waren hiervoor geknipt. Het dagelijks beheer van het stelsel van polders. boezems, waterlopen, sluizen en gemalen lag bij de waterschappen. In tijden van oorlog nam defensie het beheer over.

Damsluis De Kwakel
De damsluis is onderdeel van de Stelling van Amsterdam. De sluis is omstreeks 1895 aangelegd in de Vuurlinie, de dijk tussen de Zuider- en NoorderLegmeerpolder. Bij oorlogsdreiging kon de Zuider Legmeerpolder onder water worden gezet door een sluis in de Kudelstaart open te zetten. De damsluis De Kwakel werd dan met schotbalken gesloten zodat de Noorder Legmeerpolder droog bleef.

Westeinderplassen
In de zomer zijn de Westeinderplassen voor velen een aantrekkelijke plek. Met dit unieke watersportgebied binnen de gemeentegrenzen heeft Aalsmeer bezoekers veel te bieden. Behalve op het water kan er aan de oevers worden gerecreëerd, bijvoorbeeld op het strandje bij het Surfeiland of op het terras bij één van de horecagelegenheden. Ook fietsers en wandelaars kunnen genieten van het waterrijke polderlandschap, dat samen met Aalsmeer - dorp van bloemenhandelaren, botenbouwers, kwekers en zeilers - rijk is aan historie.

Boomkwekerskerkhof
Deze openbare begraafplaats, later Boomkwekerskerkhof genoemd, werd in 1875 in gebruik genomen. Na de laatste begrafenis in 1968 werd het kerkhof in 1970 gesloten. In totaal zijn hier 100 graven waar 211 mensen in begraven zijn. Bij de aanleg is gebruik gemaakt van het gevarieerde Boomkwekerijsortiment van Aalsmeerse boomkwekers. Vandaar de naam "Boomkwekerskerkhof".

Voormalig station Aalsmeer
In 1912 als kopstation en centrum van de Haarlemmermeer-spoorlijnen gebouwd, inclusief laad- en loshaven. Al na vijf jaar werd het station vergroot. Na opheffing van het personenvervoer in 1950 deed het jaren dienst als politiebureau. In 1972 stopte ook het goederenvervoer. Ondanks een sloopnominatie in 1977, restaureerde de zoon van de voormalige stationschef het gebouw in 1978.

Glastuinbouw Aalsmeer
Glastuinbouw is een vorm van beschermde teelt waarbij men gebruik maakt van een kas waarbij glas (of sommige kunststoffen) de barrière vormt tussen de buitenlucht – een oncontroleerbare atmosfeer – en de wel controleerbare lucht in het gebouw. Hierdoor kunnen bloemen, en groenten gekweekt worden onder omstandigheden die gunstig zijn voor die planten. Glas wordt gebruikt omdat het zonlicht doorlaat, essentieel voor de groei van de planten.


Kenmerken
Startpunt: Uithoorn: Parkeerplaats Buitenhof
Startlocatie: Noord-Holland , Nederland
Coördinaten N52.247000 E4.809000
Afstanden: 19 km
Type: Cultuur, Dorp, Open, Polder, Vergezicht, Water
Begaanbaar: Goed
Rolstoel: Niet toegankelijk
Honden: Niet overal toegestaan
Horeca: In naburig dorp
Gelopen op: 11-10-2019

Route informatie

Een GPS wandeling van 19 km tussen Uithoorn, De Kwakel, Aalsmeer en Amstelveen.
Er zijn geen verkortingen van deze wandeling beschikbaar.
Wel is er naast de track ook een route beschikbaar.
De wandeling is goed begaanbaar maar gaat gedeeltelijk over een dijk. Daar loopt u tussen de schapen en is een hond niet toegestaan. Een alternatief is de weg erlangs als u met de hond bent.
In natte tijden kunt u beter goede wandelschoenen aantrekken omdat het gras op de dijk aardig nat kan zijn.
Horeca komt u tegen in Aalsmeer.Langere beschrijving

GPSwalking.nlIk parkeer de auto deze keer bij een appartementen complex in Uithoorn. Er is genoeg plaats dus dat moet doorgaans geen probleem zijn. Veel meer geschiktere parkeerplaatsen ben ik eigenlijk niet tegengekomen op deze wandeling. Op de heenweg zat de fazant al te kijken naar zijn/haar eigen spiegelbeeld en op terug hetzelfde beeld.

Ik loop richting Vuurlinie. Hier heb je al 2 mogelijkheden, over de dijk tussen de schapen door, of over de weg. Ik kies voor schapenroute waarbij ik aandachtig wordt gevolgd. Best interessant zo'n mens in de wei. Bij het poortje moet ik opletten dat er niet meteen 20 schapen ontsnappen. Het weitje verderop heeft geen schapen en het gras is daarmee zo hoog dat er bijna niet doorheen te ploeteren is. Dus maar een stukje over de weg. Met een hond mag je trouwens helemaal je niet tussen de schapen begeven en moet de dijk worden overgeslagen.

GPSwalking.nlDe Vuurlinie is een onderdeel van de stelling van Amsterdam. Het is maar goed dat ze hier een info bordje hebben geplaatst. Anders zou je gewoon denken dat er hier en daar wat extra zand was gestort bij de bouw van De Kwakel.

Vuurlinie
De Vuurlinie is onderdeel van de Stelling van Amsterdam die tussen 1880 en 1914 werd aangelegd als verdedigingslinie rond de hoofdstad. De Stelling van Amsterdam was een waterlinie. Water was het belangrijkste middel waarmee de vijand op afstand kon worden gehouden.

De laaggelegen polders waren hiervoor geknipt. Het dagelijks beheer van het stelsel van polders, boezems, waterlopen, sluizen en gemalen lag bij de waterschappen. In tijden van oorlog nam defensie het beheer over.

GPSwalking.nlWaterschap Amsel, Gooi en Vecht is verantwoordelijk voor het waterbeheer in het stroomgebied van de Amstel, de Vecht en in het Gooi. In dit gebied bevinden zich veel gebouwen en landschappen met een grote cultuurhistorische waarde.

Ook de stellingen van Amsterdam vertelt een deel van onze waterrijke historie. Het waterschap beheert deze watergebonden gebouwen en landschapselementen zorgvuldig.

Ook bij het plannen voor onderhoud of herinrichting wordt expliciet rekening gehouden met deze elementen. Zo wil het waterschap met deze waterwerken iets toevoegen aan het cultureel erfgoed en het bijzondere landschap.

GPSwalking.nlStelling van Amsterdam
De Stelling van Amsterdam is een 135 kilometer lange verdedigingslinie rondom Amsterdam. De aanleg vond plaats tussen 1880 en 1914. De linie bestaat uit 46 forten en batterijen verbonden door dijken of kades. De linie was bedoeld om de opmars van vijandelijke troepen tegen te houden.

Bij oorlogsdreiging werd via een stelsel van sluizen het land langs de buitenkant van de linie onder water gezet, te ondiep voor schepen en te diep voor man en paard. Mocht de vijand toch blijven optrekken dan kon hij vanuit de forten en vanaf de kades beschoten worden.

Het lange stuk tussen De Kwakel kun je afleggen over de dijk. Daarmee loop je lekker rustig en heb je een prima uitzicht. Het alternatief is de weg erlangs waarbij je gebruik kunt maken van het fietspad. Ik loop over de dijk. Het gras is hier nog niet al te hoog. Zal wel komen door de vele schapen die telkens verhuisd worden.

GPSwalking.nlDamsluis de Kwakel
De damsluis is onderdeel van de Stelling van Amsterdam. De sluis is rond 1895 aangelegd in de Vuurlinie, de dijk tussen de Zuider- en Noorder Legmeerpolder.

Bij oorlogsdreiging kon de Zuider Legmeerpolder oner water worden gezet door een sluis in Kudelstaart open te zetten. De damsluis De Kwakel werd dan met schotbalken gesloten zodat de Noorder Legmeerpolder droog bleef.

Van de oorspronkelijke Legmeerdijk is nog maar een klein deel zichtbaar. Het is een van de oudste wegen in dit gebied, waarschijnlijk rond het jaar 1100 aangelegd.

De dijk maakte onderdeel uit van de belangrijkste doorgaande weg tussen Amsterdam en Leiden ten oosten van het Haarlemmermeer. In 1787 marcheerden hier (vanuit hun 'Haupquarter Kuttelstedt') duizenden Pruisische militairen richting Amsterdam.

GPSwalking.nlNa de lange vuurlinie buig ik even af richting Fort bij Kudelstaart. Onderweg staat een infobordje. Hier lag ooit een kerkenpad die langs de Legmeerplassen liep. Nu is alles ingepolderd. Ik probeer me voor te stellen hoe het hier ooit uitgezien moet hebben. In ieder geval is het niet aantrekkelijker geworden. 

Kerkenpad / Informatiebord 1
Dit is het begin van een pad dat Kudelstaart met De Kwakel verbond. Even verderop werd aan dit pad in de Middeleeuwen een stenen kerk gebouwd. Die werd in 1832 afgebroken.

Het pad, dat na vervening door de Legmeerplassen liep, werd in 1836 door een zware storm deels weggeslagen. In de huidige Legmeerpolder volgt de Vuurlijn nu het voormalige kerkenpad.

GPSwalking.nlEen grote gesloten poort zorgt ervoor dat ik alleen wat foto's van buiten de hekken kan schieten.

Fort bij Kudelstaart
Het fort bij Kudelstaart kwam in 1906 gereed. In het hoofdgebouw zijn nog betrekkelijk veel interieurelementen bewaard gebleven. Naast de twee opgeblazen hefkoepelgebouwen, bevinden zich in de frontwal twee betonnen opstelplaatsen voor geschut (batterijen).

De houten bankjes van de schuilplaatsen zijn nog aanwezig. Vanuit de inlaatsluis aan de achterzijde van het fort kon de Zuiderlegmeer-polder onder water worden gezet. Fort bij Kudelstaart is met Fort aan de Winkel in gebruik bij de Stichting Vakantiefaciliteiten militairen (Vafamil), respectievelijk als jachthaven en als camping. De in 1994 gerestaureerde genieloods is in gebruik als galerie.

GPSwalking.nlFort bij Kudelstaart is onderdeel van de Stelling van Amsterdam. Deze verdedigingslinie rond de Nederlandse hoofdstad was in oorlogstijd het laatste toevluchtsoord voor het leger en de regering. De stelling is aangelegd tussen 1880 en 1914. Ze bestaat uit 46 forten en batterijen, talloze dijken, dammen en sluizen.

De vijand werd op afstand gehouden door het polderland buiten de stelling onder water te zetten. Begaanbare plekken werden door een fort verdedigd.

Dan gaat het door naar de Westeinderplassen waar de watertoren van Aalsmeer blijkvanger is. Hier heb je ook de enige horeca op de route. Kwam goed uit want ik had dringend een sanitaire stop nodig.

GPSwalking.nlWatertoren van Aalsmeer
De watertoren in Aalsmeer is te vinden aan de rand van de Westeinderplassen. De bouw van de watertoren startte in 1926 en werd afgerond in 1928. De toren is een monumentaal bouwwerk van 50 meter hoog. Met zijn hoogte neemt de toren een dominante positie in aan de Westeinderplassen.

Het ontwerp van de watertoren is van Ir. Hendrik Sangster, die twintig Nederlandse watertorens ontwierp. De toren is gebouwd in Art Deco-stijl, vooral de Art Deco ornamenten zijn fraai. De toren is gebouwd in opdracht van het Provinciaal Waterleidingbedrijf van Noord-Holland en was een onderdeel van de drinkwatervoorziening voor de gemeenten Aalsmeer, Haarlemmermeer, Uithoorn en Bennebroek. In de toren werd tot 1994 gezuiverde water opgeslagen dat afkomstig was uit de Amsterdamse Waterleidingduinen. De toren is sinds 1988 een Rijksmonument.

De toren heeft twee betonnen vlakbodemreservoirs, resp. 520 m3 en 480 m3. In 1987 werd het bovenste reservoir buiten gebruik gesteld. Daarnaast heeft de toren nog een kleiner bodemreservoir van 160 m3. De toren rust op 452 houten palen met elk een lengte van 15 m.

GPSwalking.nlIn 1994 werd de toren helemaal buiten gebruik gesteld en in 1997 verkocht aan de gemeente Aalsmeer die de toren vandaag de dag nog steeds in bezit heeft. In de loop der tijd zijn er verschillende plannen geweest wat te doen met de toren. Zo was de gemeente van plan om de toren te verkopen aan een private partij die er een hotel in wilde vestigen. Dat stuitte op verzet van de bewoners van Aalsmeer die wilden dat de toren toegankelijk bleef voor al het publiek.

De gemeente heeft het beheer van de watertoren uitbesteed aan de Stichting Beheer Watertoren Aalsmeer, die zich tot doel heeft gesteld de toren minimaal vijf keer per jaar open te stellen voor het publiek. Sinds 1 januari 2008 is de toren aangewezen als een van de trouwlocaties van de gemeente Aalsmeer. In 2005 is op de toren een nestkast voor slechtvalken geplaatst. Het eerste broedgeval in 2010 mislukte maar vanaf 2011 zijn jaarlijks jongen grootgebracht.
Evenement bij de watertoren

GPSwalking.nlEén keer per jaar, op de eerste zaterdagavond in september wordt in Aalsmeer de verlichte botenshow gehouden; De Westeinderplassen worden dan door boten verlicht. Vanaf 19.45 uur komen de deelnemende verlichte boten bijeen in het voorste gedeelte van de Kleine Poel. Dat is het meest oostelijk deel van de Kleine Poel, bij onder meer Jachthaven Dragt, de Nieuwe Meer en ’t Drijfhuis, de route gaat uiteindelijk door het Balkengat linksaf de Grote Poel op.

Vanaf dit punt wordt koers gezet naar de verlichte Watertoren. Voor de Watertoren wordt naar links afgebogen om vervolgens voor anker te gaan om naar de vuurwerkshow van Vuur en Licht op het water te kijken.

De Nederlandse Watertoren Stichting heeft de watertoren in Aalsmeer opgenomen op haar lijst met 'toptorens'. Deze lijst omvat de meeste waardevolle watertorens van Nederland.

GPSwalking.nlWesteinderplassen
Tussen 1640 en 1720 is recht voor u zoveel veen afgegraven om turf van te maken, dat de Westeinderplas ontstond. Een plas is altijd ontstaan door mensenhand, een meer door de natuur. Rechts achter u lag het Stommeer dat rond 1650 tot een polder werd drooggemalen. Waar water lag, kwam land en waar land lag, kwam water. Als er maar aan verdiend werd!

In de zomer zijn de Westeinderplassen voor velen een aantrekkelijke plek. Met dit unieke watersportgebied binnen de gemeentegrenzen heeft Aalsmeer bezoekers veel te bieden. Behalve op het water kan er aan de oevers worden gerecreëerd, bijvoorbeeld op het strandje bij het Surfeiland of op het terras bij één van de horecagelegenheden.

Ook fietsers en wandelaars kunnen genieten van het waterrijke polderlandschap, dat samen met Aalsmeer - dorp van bloemenhandelaren, botenbouwers, kwekers en zeilers - rijk is aan historie.

GPSwalking.nlOnderweg is genoeg te zien. Zeker langs de rand van de Westeinderplassen. Alles wordt op de foto gezet evenals alle info borden. Handig om thuis nog even na te lezen wat ik onderweg gezien heb. Ook deze wandeling is een avondwandeling. Dus een beetje doorlopen is gewenst, voor je het weet begint het te schemeren.

Boomkwekerskerkhof
Deze openbare begraafplaats, later Boomkwekerskerkhof genoemd, werd in 1875 in gebruik genomen. Na de laatste begrafenis in 1968 werd het kerkhof in 1970 gesloten. In totaal zijn hier 100 graven waar 211 mensen in begraven zijn. Bij de aanleg is gebruik gemaakt van het gevarieerde Boomkwekerijsortiment van Aalsmeerse boomkwekers. Vandaar de naam "Boomkwekerskerkhof".

Dan komt het voormalig station Aalsmeer in zicht. Er voor staat een trein die nergens meer naar toe gaat, maar wel een stukje geschiedenis laat zien.

GPSwalking.nlVoormalig station Aalsmeer
In 1912 als kopstation en centrum van de Haarlemmermeer-spoorlijnen gebouwd, inclusief laad- en loshaven. Al na vijf jaar werd het station vergroot. Na opheffing van het personenvervoer in 1950 deed het jaren dienst als politiebureau. In 1972 stopte ook het goederenvervoer. Ondanks een sloopnominatie in 1977, restaureerde de zoon van de voormalige stationschef het gebouw in 1978.

Dan loop ik Aalsmeer weer uit. Ik volg de oude treinroute waarbij ik later nog langs Halte Aalsmeer Oost kom. Ik kom nu in het gebied van de kassen. Een mooi rustig pad geeft een prachtig uitzicht over al die kassen.

Elke 2 minuten wordt de stilte even opgeheven door een voorbij komende vliegtuig. In de verte zie je een rij lichtjes. Ze vliegen netje op een rijtje richting Schiphol.

GPSwalking.nlDe strijd tegen het water
De strijd tegen het water dwingt degenen die belang hebben bij droge voeten tot samenwerking. Dit is al eeuwen zo.

Uit die samenwerking is ook het waterschap voortgekomen, de oudste democratische bestuursvorm van Nederland. het waterschap beschermt het gebied tegen overstroming door aanleg, beheer en onderhoud van dijken en kaden.

Daarnaast zorgt het waterschap ervoor dat er in het gebied niet te veel en niet te weinig water is, en dat bovendien het water niet te zout is. Het water in de polderboezems en watergangen moet zoveel mogelijk op het vastgestelde peil gehouden worden.

GPSwalking.nlHet waterschap Groot-Haarlemmermeer
Het waterschap Groot-Haarlemmermeer heeft de zorg voor de waterkeringen en de waterbeheersing in het beheersgebied, globaal gelegen tussen de steden Haarlem, Amsterdam en Leiden. Het gebied is circa 24.000 hectare groot. De hoofdzetel van het waterschap is gevestigd in Hoofddorp (gemeente Haarlemmermeer).

Glastuinbouw Aalsmeer
Glastuinbouw is een vorm van beschermde teelt waarbij men gebruik maakt van een kas waarbij glas (of sommige kunststoffen) de barrière vormt tussen de buitenlucht – een oncontroleerbare atmosfeer – en de wel controleerbare lucht in het gebouw. Hierdoor kunnen bloemen, en groenten gekweekt worden onder omstandigheden die gunstig zijn voor die planten.

GPSwalking.nlGlas wordt gebruikt omdat het zonlicht doorlaat, essentieel voor de groei van de planten. In de zestiende eeuw werd door Rembert Dodoens genoemd dat kelders en schuren als kassen gebruikt werden, maar eerst in de volgende eeuw komen er de oranjerieën met eenzijdig licht.

In de 19e eeuw werden in het Westland de droge geestgronden (strandwallen) afgezand en werd het zand op natte veen- en kleigronden gevaren waardoor er een goede ondergrond voor tuinbouw ontstond.

Ook omdat er steeds bagger en mest aan de grond toegevoegd werd. Door de matigende invloed van het omringende water, dicht bij de kust (meer zonlicht), de nabijheid van grote bevolkingsconcentraties en innovaties als de kassenbouw, ontstond in het Westland de grootste concentratie glastuinbouw ter wereld.

GPSwalking.nlDe eerste kassen werden rond 1850 gebouwd. Hierin werden druiven gekweekt. Het waren simpele glazen kassen, die aan één kant tegen een muur leunden.

Rond 1900 ontstonden de eerste druivenkassen die helemaal van glas waren en werden de kassen voor het eerst verwarmd. Voor die tijd werd voor de teelt van groenten en planten gebruikgemaakt van platglas (eenruiters en Lentse ramen) op platte broeibakken.

De eerste warenhuizen (aaneengeschakelde kassen) werden omstreeks 1940 gebouwd door de eenruiters omhoog te brengen.

Tuinders ontdekten dat ze door teelt in verwarmde kassen met zo veel mogelijk glas meer opbrengst hadden van hun planten. Planten groeien namelijk sneller als ze meer licht krijgen en een constante warme omgeving hebben. Hierdoor konden ook andere producten gekweekt worden. Producten die anders alleen in warme landen groeien.

GPSwalking.nlIn het Westland begonnen de eerste glastuinbouwers met het kweken van komkommers onder platglas en druiven onder staandglas (serres). Het Westland is nog steeds een bekend glastuinbouwgebied. Er worden nu vele verschillende soorten groenten (zoals paprika en tomaat), bloemen en planten gekweekt.

Dicht bij het Westland bevindt zich het glastuinbouwgebied rondom Berkel en Rodenrijs. Een ander bekend glastuinbouwgebied dat ook in de tijd van Westland's ontwikkeling ontstond is Aalsmeer. In Aalsmeer worden voornamelijk potplanten en bloemen gekweekt. Verder zijn er ook belangrijke gebieden rond Venlo en in Zuid-Oost Drenthe.

Recente ontwikkelingen (na 2000) zijn onder meer de gesloten kas, ook wel bekend als 'de kas als energiebron' en drijvende kassen, die in waterbergings/overloopgebieden kunnen worden gebruikt.

GPSwalking.nlIn Nederland zijn zo'n 9000 gespecialiseerde glastuinbouwbedrijven met in totaal 10.000 ha kassen. In deze glastuinbouw- en aanverwante bedrijven werkten in 1999 zo'n 150.000 mensen. Die produceerden samen voor zo'n 10 miljard gulden (ruim 4,5 miljard euro) aan groente, fruit, planten en bloemen. Bijna 80% daarvan werd geëxporteerd naar het buitenland.

Het kweken in kassen heeft een aantal grote voordelen boven het kweken in de buitenlucht. In kassen kan men zelf bepalen welke temperatuur het is en hoeveel water en licht de planten krijgen. Daardoor kan men beter van tevoren inschatten hoeveel, van welk gewas, wanneer klaar is.

Daar komt nog eens bij dat men het hele jaar hetzelfde product kan kweken. En men kan in kassen planten of bloemen kweken waar dat normaal niet kan omdat het te koud is. Van dit alles is het grootste voordeel dat je planten en bloemen in al hun levensfases kunt kweken.

GPSwalking.nlHet kweken in kassen heeft echter ook nadelen. Daarbij moet vooral gedacht worden aan het milieu. Het kost energie om een kas dag en nacht warm en voor sommige gewassen verlicht te houden. Daarnaast worden er mest en bestrijdingsmiddelen gebruikt om de planten te laten groeien.

Per hoeveelheid geproduceerd product ligt het gebruik van meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen / bestrijdingsmiddelen echter lager dan bij de minder beschermde 'onbedekte' buitenteelten.

De glastuinbouw timmert op dit moment hard aan de weg om het gebruik van bestrijdingsmiddelen en fossiele brandstoffen terug te dringen. Bestrijdingsmiddelen, door het inzetten van natuurlijke vijanden, zodat er een biologisch evenwicht ontstaat.

Fossiele brandstoffen (aardgas of stookolie), door het gebruik van de geslotenkas en semi geslotenkas. In een geslotenkas wordt er door het openen van luchtramen niet meer gelucht in de zomer.

GPSwalking.nlDe kas wordt hier, door koud bronwater gekoeld. Het bronwater wordt door de kaslucht opgewarmd en in een warmtebron opgeslagen. In de winter wanneer de kas verwarmd moet worden kan het opgewarmde water uit de warmtebron gebruikt worden.

Na een lang stuk langs de kassen komt Halte Aalsmeer Oost in zicht. Rails zijn er in geen velde of wege te vinden. Zo'n oude halte is wel stuk fraaier dan de huidige kleine stations

Halte Aalsmeer Oost
De treinen van (aanvankelijk) de Hollandsche Elektrische Spoorweg Maatschappij (HESM) passeerden dit stationnetje van Aalsmeer naar Amsterdam vanaf 1915. Het werd veel gebruikt door kooplui, die met hun manden met bloemen van veiling "Bloemenlust" kwamen.

GPSwalking.nlVan 1950 tot 1972 reden nog slechts kolentreinen ten behoeve van de Aalsmeerse kwekerijen op dit traject. De rails werden opgebroken in 1975. Het pand is een rijksmonument.

Ook richting Amstelveen en daarna richting Uithoorn zijn er veel kassen op de route. Sommige zijn foto-geniek, zeker als de zon er mooi op staat. Hier lange rechte stukken waarop je op je gemak alles kunt bekijken. Dat is het voordeel van lopen, het gaat niet al te snel.

De wandeling gaat langs de rand van Amstelveen, met aan de ene kant de kassen en aan de ander kant redelijk grote villa's. Wat zou het kosten om hier een pandje te kopen?

GPSwalking.nlAmstelveen
Tot 1964 heette de gemeente Nieuwer-Amstel. Het Amstelland werd in de 13e eeuw opgedeeld in Ouder-Amstel (ten oosten van de Amstel) en Nieuwer-Amstel (merendeels ten westen van de rivier).

In dit laatste gebied ontstond Amstelveen als een dorp in het turfwinningsgebied ten westen van de rivier. In de 17e en 18e eeuw trokken welgestelde Amsterdammers naar het gebied, op zoek naar rust en ruimte.

De grens tussen Nieuwer-Amstel en Amsterdam liep toen dwars door het huidige Amsterdam-Zuid, ten zuiden van de Singelgracht, onder andere ter hoogte van de huidige Van Baerlestraat en Ceintuurbaan. Aan de Amsteldijk bij de Amsterdamse Tolstraat staat nog het voormalige Raadhuis van Nieuwer-Amstel, gebouwd in 1890. Na annexatie van het noordelijke deel van de gemeente werd hier het Amsterdamse Gemeentearchief gehuisvest. In 1896 werd een nieuw gemeentehuis gebouwd aan de Dorpsstraat in het oude dorp.

GPSwalking.nlIn 1896 en 1921 annexeerde Amsterdam het noordelijke (en dichtstbevolkte) deel van de gemeente; Nieuwer-Amstel werd gereduceerd tot het nog kleine oude dorp van Amstelveen en een groot landelijk gebied met enkele kleine dorpen. De gemeentegrens kwam te liggen bij de Kalfjeslaan.

Haar aantrekkingskracht voor welgestelde Amsterdammers bleef echter bestaan, dit is zichtbaar in de met name vanaf 1930 aangelegde aantrekkelijke woonwijken in het noordwesten van de gemeente. Met name aan deze wijken ontleent Amstelveen nog altijd een reputatie als woonplaats voor welgestelden.

Lange rechte stukken richting Uithoorn. Gelukkig is het niet druk met verkeer. Veel kassen onderweg. Dan steek ik de N201 over. Een rustige fietsbrug geeft een mooi uitzicht over het vlakke polderlandschap. De zon is intussen al een heel eind gezakt en kleurt de wereld geel.

GPSwalking.nlUithoorn
De naam Ute Hoirne (later den Uythoorn) betekent de 'uithoek' en werd aan het eind van de Middeleeuwen gebruikt als geografische aanduiding voor de vestigingsplaats van een van de lagere gerechten van de Proosdij van Sint Jan te Utrecht: een onder de bisschop van Utrecht ressorterend wereldlijk gezag, grenzend aan het gebied van de graven van Holland. Op een kaart uit 1570 is met den Uythoorn een strook land aangeduid ten zuiden van het (toenmalige en huidige) Zijdelmeer.

De gemeente telt 29.424 inwoners (per 1 januari 2019, bron: CBS) en heeft een oppervlakte van 19,49 km² (waarvan 1,20 km² water). De gemeente Uithoorn maakt deel uit van de plusregio Stadsregio Amsterdam. Er liggen rond Uithoorn diverse forten die deel uitmaakten van de Stelling van Amsterdam.

Net voor het donker ben ik weer bij de parkeerplaats. Best een leuke wandeling, wel moet je tegen de wat langere rechte stukken kunnen in de tweede deel van de wandeling.

Wandel ze.

Geraadpleegde websites:

POI's

 • Aalsmeer N52.2620 E4.7581
 • Amstelveen N52.2768 E4.8189
 • Amstelveense Tocht N52.2503 E4.8129
 • Boomkwekers kerkhof N52.2643 E4.7524
 • Damsluis de Kwakel N52.2449 E4.7875
 • De Kwakel N52.2388 E4.7932
 • Fort bij Kudelstaart N52.2483 E4.7569
 • Halte Aalsmeer Oost N52.2777 E4.7901
 • Informatiebord 1/Kerkenpad N52.2498 E4.7585
 • Informatiebord 2 N52.2496 E4.7688
 • Kassen 1 N52.2752 E4.7788
 • Kassen 2 N52.2780 E4.7862
 • Kassen 3 N52.2627 E4.8193
 • Legmeerdijk N52.2505 E4.7709
 • N201 N52.2577 E4.8110
 • Olv Berg Carmel N52.2640 E4.7525
 • Picnic Place N52.2563 E4.7574
 • Start/finish/parkeerplaats N52.2468 E4.8088
 • Station Aalsmeer N52.2645 E4.7514
 • Uithoorn N52.2471 E4.8142
 • Uitzichtspunt N52.2535 E4.7559
 • Vuurlijn N52.2421 E4.7933
 • Watertoren Aalsmeer N52.2549 E4.7574
 • Westeinder Paviljoen N52.2521 E4.7567
 • Westeinder Plassen N52.2574 E4.7547
 • Zeilschool Aalsmeer N52.2506 E4.7579
Acties
Navigeer naar startlocatie Download (ZIP) Download (GPX) Bekijk kaart/tracks Bekijk de fotoserie Print wandeling tekst
Startlocatie

Reacties


Wij zijn benieuwd naar uw reactie. Wel hebben we een aantal spelregels waar we u even op willen attenderen

 • Alle velden moeten verplicht worden ingevuld.
 • Uw reactie wordt pas na goedkeuring zichtbaar in de lijst ervaringen.
 • Uw e-mail adres niet wordt getoond op de site.
 • De webmaster behoudt zich het recht uw tekst aan te passen.
 • Het is niet toegestaan email-adressen, enige weblinks of schuttingtaal in de tekst op te nemen. Bij veelvuldig misbruik kan u de mogelijkheid van opslaan worden ontzegd.
 • Als u ons een link wilt doorsturen dan a.u.b. per email.
 • English texts will not be accepted. All input needs to be approved by the webmaster on forehand before be visible on this website. So save yourself the trouble.