Lith

Korte beschrijving

Recreatieplas Lithse Ham
De recreatieplas Lithse Ham is ontstaan in de jaren '70 door grootschalige ontzandingen in de toenmalige uiterwaarden. Tijdens het baggerwerk zijn grote aantallen archeologische vondsten letterlijk opgezogen door de zandzuigers. Wapens, Keltische munten en skeletresten met duidelijke sporen van geweld wijzen op een cultusplaats uit de late ijzertijd (250-12 voor Christus). Op een dergelijke plaats werden voorwerpen en mensen geofferd in de rivier.

Lith in vogelvlucht
De gemeente Lith omvat naaide hoofdkern Lith de dorpen Oijen, Teeffelen, Lithoijen, Maren-Kessel en Wet Wild. Lith heeft landelijke bekendheid gekregen door het boek van Antoon Coolen "Dorp aan de rivier" (eerste druk 1934) en de verfilming van dit boek dóór Fons Rademakers (1958).

Het Lithse monster van Loch Ness
Overal langs de Maasdijk zijn de restanten van oude dijkdoorbraken te vinden. Door het kolkende water wat door een gat in de dijk sloeg vormden zich grote gaten die voor altijd gevuld bleven met water. Wielen worden deze gaten genoemd. Vlak bij de Lithse Ham ligt bijvoorbeeld het Soldaten wiel.

In dit wiel leefde ooit een achthonderdjarige snoek die zo groot was dat het water in de wiel een meter zakte wanneer deze snoek eens over de dijk sprong de Maas in om na een paar dagen weer terug te keren, Wanneer dat gebeurde steeg het water in deze wiel weer met een meter. In het boek Dorp aan de rivier wordt regelmatig over deze snoek geschreven evenals over het genootschap van de snoek wat in cafe Moira bijeenkwam om over de belangrijke dorpse aangelegenheden te vergaderen.

Kerkpaden
Kerkpaden werden vooral 's zondags gebruikt om naar de kerk te gaan, als er geen gewone weg tussen de woonplek en de kerk aanwezig was. Veel kerkpaden zijn in onbruik geraakt. In sommige plekken zijn ze nog aanwezig, omdat ze vaak ook nog op een andere manier worden gebruikt.

Maximasluis- en stuwcomplex
Om de Maas bevaarbaar te houden: De stuw bij Lith is een van de zeven stuwen die de Maas in Nederland bevaarbaar maken. Van nature varieert de hoeveelheid water die door de Maas naar zee stroomt namelijk sterk. In perioden met weinig neerslag in het stroomgebied is er zo weinig waterafvoer, dat er zonder stuwen geen schepen zouden kunnen varen.

De stuwen houden het water tegen. De zeven stuwen op een rij zijn als de treden in een langgerekte trap. Om schepen te kunnen doorlaten zijn naast de stuwen in de Maas schutsluizen gebouwd. De bouw van dit complex begon in 1934 en was in 1936 gereed.


Kenmerken
Startpunt: Lith: P Maasstraat
Startlocatie: Noord-Brabant , Nederland
Coördinaten N51.813000 E5.417000
Afstanden: 17, 13 km
Type: Cultuur, Open, Rivier, Vergezicht
Begaanbaar: Goede wandelschoenen aantrekken
Rolstoel: Niet toegankelijk
Honden: Grotendeels los
Horeca: Onderweg
Gelopen op: 31-12-2019

Route informatie

Een GPS wandeling van 17 km langs de Maas bij Lith.
Er is een verkorting van 13 km van deze wandeling beschikbaar.
Er zijn tracks en routes beschikbaar.
De uiterwaarden kunnen nat zijn, trek goede wandelschoenen aan.
Onderweg komt u een aantal horecagelegenheden tegen.
Honden mogen gedeeltelijk los.Langere beschrijving

GPSwalking.nlWe parkeren de auto in de buurt van de recreatieplas Lithse Ham. In de ochtend is het nog rustig in dit gebied. Tegen de middag waren veel mensen aan het barbequen.

We starten met een klein rondje richting Maas. Voor de honden leuk, die kunnen lekker even het water in springen.

Recreatieplas Lithse Ham
De recreatieplas Lithse Ham is ontstaan in de jaren '70 door grootschalige ontzandingen in de toenmalige uiterwaarden. Tijdens het baggerwerk zijn grote aantallen archeologische vondsten letterlijk opgezogen door de zandzuigers. Wapens, Keltische munten en skeletresten met duidelijke sporen van geweld wijzen op een cultusplaats uit de late ijzertijd (250-12 voor Christus). Op een dergelijke plaats werden voorwerpen en mensen geofferd in de rivier.

OGPSwalking.nlp min of meer dezelfde locatie is een of twee eeuwen later een Romeinse tempel opgericht. In 1976 zijn de resten van dit gebouw gevonden. Fraai bewerkte, zes meter hoge kalkstenen zuilen sierden de voorhal. Het is de grootste, meest monumentale Romeinse tempel die ooit in Nederland is gevonden. Vermoedelijk gaat het om een belangrijk heiligdom van de Bataven, gewijd aan hun hoofdgod: Hercules-Magusanus.

De tempel stond niet op zichzelf. Dit was een belangrijk logistiek knooppunt in de Romeinse tijd waar de rivieren Maas en Waal samenkwamen. Hier lag waarschijnlijk een belangrijke nederzetting met regionale functie, bekend onder de Latijnse naam Vada. De hoeveelheid (rijke) vondsten die verspreid over de Lithse Ham is opgebaggerd wijst daar op. Helmen, bijlen, schilden, gordelhaken, kledingspelden, armbanden, bronzen emmers etc. komen niet in een 'gewone' nederzetting voor.

GPSwalking.nlTen slotte is hier aan het eind van de Romeinse tijd, ergens in de 4e eeuw na Christus, nog een legerplaats ingericht, Hiervoor zijn delen van de tempel hergebruikt. Wanneer deze plek definitief is verlaten is niet bekend maar een nieuw centrum is hier niet meer ontstaan.

Lith in vogelvlucht
De gemeente Lith omvat naas de hoofdkern Lith de dorpen Oijen, Teeffelen, Lithoijen, Maren-Kessel en Wet Wild. Lith heeft landelijke bekendheid gekregen door het boek van Antoon Coolen "Dorp aan de rivier" (eerste druk 1934) en de verfilming van dit boek dóór Fons Rademakers (1958).

Lith heeft veel te bieden, mede dank zij het groot aantal recreatieve voorzieningen en het schitterende natuurschoon. Maar bovenal aan de ouderwetse gastvrijheid, gezelligheid en gemoedelijkheid. Eigenschappen die voor u een bezoek aan Lith en omgeving zeker de moeite waard maken. In 2011 zal Lith als zelfstandige gemeente ophouden te bestaan en wordt ze samengevoegd met de gemeente Oss.

GPSwalking.nlDe oudste sporen van bewoning in deze regio dateren van 700 v.Chr. tot 500 v.Chr., overeenkomend met de Late Bronstijd en de Vroege IJzertijd. De voorwerpen zijn gevonden bij het uitgraven van de grindgaten van de Lithse Ham. Ook Romeinse voorwerpen zijn daar gevonden.

Julius Caesar komt tijdens de Gallische Oorlog in zijn strijd tegen de Belgae van 57 tot 51 v.Chr. in het huidige Noord-Brabant terecht, waar hij de Germaanse Usipeti en Tencteren, in de zone tussen Maren-Kessel en Lith vrijwel uitroeit. Hij schrijft daarover in zijn Commentarii Rerum in Gallia Gestarum. Het gebied wordt dan deel van Gallia Belgica, een Romeinse provincie.

Lith wordt voor het eerst in de geschiedenis genoemd in het jaar 991, wanneer de Franse koning Hugo Capet de eigendomsrechten van de Sint-Remigiusabdij te Reims op goederen in onder meer Lithoijen bevestigt. Hier wordt gesproken van Litta of Klein-Lith, in tegenstelling tot Groot-Lith, het huidige Lith.

GPSwalking.nlVanaf 1024 kwam de heerlijkheid Heerewaarden, waar Lith deel van uitmaakte, in handen van het domkapittel van Sint-Lambertus te Luik. Als parochiekerk diende vanouds de Sint-Remigiuskerk in Het Groenewoud te Lithoijen.

Het waterschap Polder het Hoog Hemaal werd in 1325 opgericht en dit had heemraden uit Lith, Lithoijen, Geffen en Oss. Lith had ook een schepenbank of dijkstoel, daar de schepenen ook heemraad waren. In 1359 ontwierp het Luikse kapittel een bestuursreglement en verkreeg Lith het marktrecht. Ook werd toen de gemeynt verdeeld.

De Lithse Ham
Tussen Lith en het oude Gelderse dorpje Heerewaarden is een groot natuur- en recreatiegebied ontstaan door zandwinning, de Lithse Ham. Tijdens de ontzandingwerkzaamheden is men gestoten op de restanten van een oude Romeinse tempel die pas recentelijk via

GPSwalking.nlwetenschappelijk onderzoek is geïdentificeerd als de grootste tempel in zijn soort in Noord Europa. Deze tempel werd ca? 100 na Christus gebouwd op de restanten van oude Keltische offerplaatsen en heeft tot ca. 400 na Christus bestaan waarna deze in verval is,geraakt. Er wordt nu gezocht naar kansen en mogelijkheden om de resten van deze tempel, die door dé ontzandingwerkzaamheden naar ca. 30 meter diepte zijn gezonken boven water te halen.

In de Lithse bevinden zich een jachthaven, een camping met zwembad en dagrecreatie, een strandbad met sanitaire voorzieningen, een ligweide en volop parkeergelegenheid. Snelvaren met bijvoorbeeld speedboten en jetski's is niet toegestaan in de Lithse Ham. Diverse verenigingen - een duikvereniging, zeilschool, zeeverkenners en een watersportvereniging - hebben hun  "thuishaven" in de Lithse Ham.

GPSwalking.nlIn de Lithse Ham en omgeving zijn veel voorzieningen voor de dagrecreatie aangelegd, zoals wandelpaden, ruiterpaden, een aanlegplaats voor visbootjes, een uitkijkplateau en diverse rustplaatsen. Het westelijk deel is bestemd als rustgebied met natuurontwikkeling. Door dit gebied zijn wandelpaden aangelegd of kunt u vrij door het gebied struinen.

Het Lithse monster van Loch Ness
Overal langs de Maasdijk zijn de restanten van oude dijkdoorbraken te vinden. Door het kolkende water wat door een gat in de dijk sloeg vormden zich grote gaten die voor altijd gevuld bleven met water. Wielen worden deze gaten genoemd. Vlak bij de Lithse Ham ligt bijvoorbeeld het Soldaten wiel.

In dit wiel leefde ooit een achthonderdjarige snoek die zo groot was dat het water in de wiel een meter zakte wanneer deze snoek eens over de dijk sprong de Maas in om na een paar dagen weer terug te keren, Wanneer dat gebeurde steeg het water in deze wiel weer met een meter.

GPSwalking.nlIn het boek Dorp aan de rivier wordt regelmatig over deze snoek geschreven evenals over het genootschap van de snoek wat in cafe Moira bijeenkwam om over de belangrijke dorpse aangelegenheden te vergaderen.

De Lithse polder
In de periode dat de Maas nog onbedijkt was en vrij spel had,was het stroomgebied erg breed. De Maas is een regenrivier en de dynamiek werd daarom bepaald door droge en natte seizoenen in het bovenstroomse gebied vanuit Frankrijk en België. Tussen de Maas en de hogere zandgronden in het zuiden lag een komgebied waarin zich vruchtbare klei afzette.

Deze zogenaamde komgronden zijn eeuwenlang ontoegankelijk en onontgonnen gebleven. De laatste anderhalve eeuw is met behulp van landbouwmechanisatie en door het wegvallen van de Beerse Maas het gebied ontgonnen. Het is nog altijd een uitgebreid open gebied waarin zich een aantal relatief jonge agrarische bedrijven bevinden. Er zijn ook enkele eendenkooien, zoals de Marense Kooi uit 1729, die nog altijd dienst doen als vlucht- en broedplaats voor de vele soorten weide- en watervogels.

GPSwalking.nlU kunt er het hele jaar door, maar vooral in de wintermaanden, grote groepen ganzen, zwanen en kluten zien. Midden door dit komgebied loopt een oude nevengeul van de Maas die in het kader van de waterbeheersmaatregelen als belangrijk afwateringskanaal onder de naam Hertogswetering een functie heeft gekregen.

Deze wetering stroomt tot aan Gewande waar een gemaal het water de Maas in pompt. De laatste jaren wordt het gebied rond de Hertogswetering beschouwd als beschermd natuurgebied en u kunt Kier ook een grote diversiteit aan watervogels zien.

Het gebied is een open en weids gebied in de verstedelijkte zone tussen Oss en Den Bosch. Het Maasgebied is vooral in trek bij natuurliefhebbers die hier kunnen genieten van de rust en ruimte en van de vele soorten dieren die er leven.

GPSwalking.nlIn deze omgeving is het gelukt om met de agrariërs een goed werkend weidevogelconvenant af te spreken. Dankzij dit convenant komen hier nog veel soorten weidevogels voor, zodat dit gebied erg in trek is bij vogelspotters en vogelliefhebbers.

Een doorzichtig bord trekt onze aandacht. Omdat het bord achter een hek staat is het nog een hele kunst om de tekst aan de onderkant te lezen. De camera met voldoende zoom brengt uitkomst.

Reconstructie Tempel van Kessel
Reconstructie Tempel van Kessel (© Bert BTOUwenstijn ACVU Amsterdam) De nummers 1-5 verwijzen naar de fragmenten die gevonden zijn bij Kessel Archeologen hebben het Romeinse heiligdom gereconstrueerd aan de hand van de strikte Romeinse bouwregels die zijn vastgelegd door de Romeinse architect Vitruvius. Ook zijn de restanten vergeleken met bouwwerken elders in het Romeinse rijk.

GPSwalking.nlDit paneel is geplaatst in 2011 als project in het kadeT van de Reconstructie Buitengebied, in opdracht van de gemeente Oss.

Het lopen door de uiterwaarden van de Maas gaat prima in droge tijden. In meer natte tijden en zeker wat verder in het seizoen zijn goede wandelschoenen aan te bevelen. Het gras kan hier hoog en erg nat zijn.

We lopen door Maren-Kessel over een kerkpad. Een dergelijk pad treffen we later ook aan in lith.

In Maren-Kessel hebben ze een Sint-Lambertuskerk en in lith ook eentje met dezelfde naam. Grappig.

Net aangekomen in Lith komen we langs een voormalige Stoomzuivel fabriek.

GPSwalking.nlCoöperatieve Stoomzuivel-fabriek De Maaskant
Deze fabriek is opgericht in 1913. De fabriek is ontstaan uit de met handkracht aangedreven boterfabriekjes uit Lith, Kessel, Maren, Lithoijen en Teeffelen, in 1915 ook Alem en in 1927 ook Alphen.

Vanaf 1913 werd de melk voortaan in melkbussen bij de boeren opgehaald. De naastgelegen directeurswoning werd in 1927 gebouwd en wel zo hoog, dat deze watervrij stond bij de hoogst bekende waterstand van de Beerse Maas.

In 1972 ging men een fusie aan met "de Maasvallei" uit Oss, die op haar beurt in 1978 weer opging in de grote D.M.V. Campina.

GPSwalking.nlEn ook in Lith een fraai kerkenpad. Rust en ruimte en vooral geen verkeer.

Kerkpaden
Kerkpaden werden vooral 's zondags gebruikt om naar de kerk te gaan, als er geen gewone weg tussen de woonplek en de kerk aanwezig was. Veel kerkpaden zijn in onbruik geraakt. In sommige plekken zijn ze nog aanwezig, omdat ze vaak ook nog op een andere manier worden gebruikt.

Het Engwijkpad is zo'n oud kerkpad. Het pad zorgt ervoor dat je een stukje kunt lopen zonder veel verkeer tegen te komen.

We komen voor de tweede keer een Sint-Lambertuskerk tegen.

GPSwalking.nlSint-Lambertuskerk
De Sint-Lambertuskerk is een rooms-katholieke kerk in de Nederlandse plaats Lith. De kerk is gewijd aan de heilige Lambertus van Maastricht.

Heerlijkheid Lith viel tot 1671 onder het bisdom Luik, maar werd dat jaar overgedragen aan de Republiek der zeven verenigde Nederlanden. Door de overdracht kwam de bestaande kerk, gelegen tussen Lith en Lithoijen, in handen van de protestanten. De katholieken waren de eerste tijd gewezen op een schuurkerk.

Pas na de Franse tijd kwam de bestaande kerk weer in handen van de katholieken, maar het restant was niet veel meer waard en te klein. Als oplossing kwam er dat de protestanten de kerk weer terug huurden van de katholieken.

GPSwalking.nlOm de schuurkerk te vervangen werd een waterstaatskerk gebouwd die in 1843 gereed kwam. Deze kerk werd dusdanig beschadigd door overstromingen van de Maas, dat in waterstaatskerk werd vervangen door een neogotische kerk ontworpen door Caspar Franssen.

Deze kerk kwam in 1900 gereed, vlak voor de nieuwbouw van de Sint-Remigiuskerk in het naburige Lithoijen, eveneens naar ontwerp van Franssen.

Franssen had de kerk als driebeukige kruiskerk ontworpen met lage zijbeuken. De entree, voorzien van een frontaal, is in de kerktoren verwerkt. De toren heeft een groot gedeelte met galmgaten en wordt bekroond met een achtkantige spits tussen vier topgevels.

Waar het schip het transept kruist, is het dak voorzien van een dakruiter. In de zijgevels zijn spitsboogvensters aangebracht met glas-in-loodramen. In het priesterkoor zijn gebrandschilderde ramen aangebracht, afkomstig van atelier F. Nicolas en Zonen. Diverse beelden in de kerk zijn afkomstig van Hendrik van der Geld.

De kerk is in 2000 aangewezen als rijksmonument.

GPSwalking.nlEn ook een molen ontbreekt vandaag niet.

Molen Zeldenrust
De huidige korenmolen is omstreeks 1800 gebouwd op oude fundamenten van een voorganger die waarschijnlijk in 1677 is opgericht. Aan te nemen is, dat dat een standerdmolen was.

In de 19e eeuw was molenaar R. "Rien" Verhagen eigenaar van deze ronde stenen beltmolen. Zijn toenmalige knecht JJ. "Sjef" van Eerd nam in 1907 de molen over. Diens zoon Godefridus "Frits" van Eerd heeft van jongsaf aan op de molen van zijn vader gewerkt. In 1955 nam Frits de molen van zijn vader over.

GPSwalking.nlDe molen heeft lang dienst gedaan voor de boeren en bakkers uit de omgeving. Met name gedurende de oorlogsjaren was dit maalwerktuig onmisbaar voor de gemeenschap. Uiteindelijk raakte de molen toch buiten bedrijf. Bij gebrek aan een opvolger en bij het vorderen der jaren stopte Van Eerd zijn bedrijf in 1972.

In 1973 kwam dit monument in bezit van de gemeente Lith. Van Eerd werd prompt benoemd als beheerder, een taak die hij met behulp van een wisselend aantal vrijwilligers tot medio 1996 heeft vervuld. Vanaf dat moment is die taak overgenomen door René Vogels.

Met de molen wordt regelmatig graan voor veevoer gemalen.

We lopen Lith weer uit richting het Maxima sluis- en stuwcomplex. Je ziet het complex al van verre liggen. En zoals de informatieborden ook weergegeven. De sluizen zijn dagelijks in gebruik. Zo konden we het schutten van enkele schepen bekijken.

GPSwalking.nlMaxima sluis- en stuwcomplex
Om de Maas bevaarbaar te houden: De stuw bij Lith is een van de zeven stuwen die de Maas in Nederland bevaarbaar maken. Van nature varieert de hoeveelheid water die door de Maas naar zee stroomt namelijk sterk. In perioden met weinig neerslag in het stroomgebied is er zo weinig waterafvoer, dat er zonder stuwen geen schepen zouden kunnen varen.

De stuwen houden het water tegen. De zeven stuwen op een rij zijn als de treden in een langgerekte trap. Om schepen te kunnen doorlaten zijn naast de stuwen in de Maas schutsluizen gebouwd. De bouw van dit complex begon in 1934 en was in 1936 gereed.

DGPSwalking.nle Maas van ooit
Ooit was de Maas een bochtige rivier. In perioden met veel neerslag trad ze op verschillende plaatsen al snel buiten haar oevers. Schepen moesten door al die bochten wel twee tot driemaal zo ver varen als de afstand hemelsbreed was. Daarom heeft Rijkswaterstaat in de afgelopen eeuwen de loop van de Maas ingrijpend veranderd. Veel bochten werden afgesneden en er kwamen stuwen. Nu kan het Maaswater in natte perioden sneller worden afgevoerd. De stuwen staan dan verder open.
Belangrijke scheepvaartroute

De Maas vormt samen met het Julianakanaal in Limburg een belangrijke scheepvaartroute. Ongeveer 14.000 beroepsschepen per jaar en ongeveer evenveel recreatievaartuigen maken er gebruik van. En omdat het vervoer over water met de economie is meegegroeid, moest de Maasroute in de afgelopen jaren worden aangepast aan grotere schepen. Dit sluis- en stuwcomplex is in 2002 uitgebreid met een nieuwe, grotere sluiskolk.

GPSwalking.nlNatuur en milieu
Al bij de aanleg van dit complex, begin vorige eeuw, werd rekening gehouden met de natuur. Naast de stuw kwam een vistrap. Vissen kunnen hierlangs tegen de stroom in de stuw passeren. Eind vorige eeuw is de vistrap vervangen door een beter werkende vispassage. Sinds 1989 is aan de noordkant van de stuw een elektrische centrale in bedrijf die waterkracht omzet in groene stroom.

Altijd vol in bedrijf
Zeven dagen per week is dit complex volcontinu in bedrijf. Alleen op zaterdag- en zondagavond is de schutsluis gesloten. De stuw doet zijn werk altijd. Hij houdt het water bovenstrooms bijna 4 meter hoger dan aan de benedenstroomse kant. Stroomt er veel water door de Maas, dan staan de kleppen van de stuw verder open, is het een droge tijd, dan staan de kleppen bijna of zelfs helemaal dicht. Een soort regelkraan dus.

GPSwalking.nlBij de schutsluizen heerst de meeste bedrijvigheid
Een schutsluis werkt als een lift. Hoe dat precies gaat), is altijd weer een bezienswaardigheid. Rijkswaterstaat zorgt daarom ook bij dit sluis- en stuwcomplex voor een goede en veilige uitkijkplaats. De medewerkers van Rijkswaterstaat bedienen vanuit deze plaats op afstand ook een sluis bij Rossum en een hefbrug bij Oss.

De Maas
Bij het zien van de Maas, de reflectie van de oevers, de jagende wolken in het water en de polders met de eendenkooien, is het moeilijk voor te stellen dat diezelfde plaats ooit zo anders was. Op zoek naar cultuur, verblijven op het oude Romeinse en Bataafse grondgebied, in de heerlijkheid van Ravenstein, het Land van Cuijk, het graafschap Megen of actief zijn in de prachtige natuur............ u ontdekt het op een tocht langs de oever van de Maas!

GPSwalking.nlDe Maasdijk is sinds vroeger tijden niet alleen maar een waterkering. Zeker in de winter was het ook de meest betrouwbare verbindingsweg tussen de maasdorpen in dit deel van Brabant. Ze vormt in deze route een robuuste ketting, waaraan kralen van bijzondere waarde zijn geregen.

De eeuwenoude vestingstadjes Megen, Ravenstein en Grave en de oorspronkelijk Romeinse nederzetting Cuijk kunnen gerust parels genoemd worden. De vele landelijke maasdorpen met hun rijke historie hebben elk hun eigen bekoring en hun eigen waarde. De (groei-) briljanten aan de ketting zijn de natuurwaarden.

GPSwalking.nlRestanten van oude dijkdoorbraken, in de vorm van wielen, afgesneden riviermeanders en talrijke poelen hebben zich al ontwikkeld tot natuurgebieden van belang. Nieuwe ontwikkelingen in het gehele uiterwaardengebied geven met récht aan dat de term "groei" van toepassing is.

Grote stukken uiterwaarden zijn of worden aan de landbouw onttrokken en krijgen, na herinrichting door Natuurmonumenten en Brabants Landschap, een natuurbestemming.

Het loopt lekker langs de Maas. Maar dan moeten we over een hek heen. En daar staat een waarschuwingsbord bij. We kijken alle koeien eens goed aan. Geen enkele kijkt erg vals. Dus wagen we het erop. Gelukkig komen we zonder veel problemen aan de andere kant.

GPSwalking.nlStruin- of laarzenpaden
Vanaf de hoofdroute, die eigenlijk hét gehele jaar optimaal toegankelijk is, vormen parallel lopende aftakkingen door de uiterwaarden een uitdaging voor de natuurliefhebber en avontuurlijk ingestelde wandelaar.

Onverharde struin- of laarzenpaden voeren op diverse plaatsen door de uiterwaarden en langs de maasoever. Deze routes zijn aangeduid ais zómerroutes omdat 's winters, bij hoog water, deze paden vaak niet begaanbaar zijn.

Langs de Maas Boulevard zijn er verschillende horeca gelegenheden. Eentje verkoopt ook lekker ijs. En daar houden wij wel van.

GPSwalking.nlProtestantse kerk (Lith)
De Protestantse kerk is een protestantse kerk in de Nederlandse plaats Lith.

In het overwegend katholieke gebied kregen de protestanten na de reformatie voet aan wal. De bestaande Sint-Lambertuskerk in Lith werd aan de protestanten toegewezen en de katholieken waren aangewezen op een schuurkerk.

Door de beperkte omvang van het aantal protestanten, was het lastig de kerk te onderhouden, waardoor deze steeds verder verviel. Na de Franse tijd in Nederland moesten de protestanten de kerk teruggeven aan de katholieken, maar er werd besproken dat zij de kerk nog wel konden huren. De kerk werd uiteindelijk in 1944 verwoest tijdens gevechten in de Tweede Wereldoorlog.

GPSwalking.nlNa de oorlog werd een nieuwe kerk gebouwd, naar ontwerp van J.H.Epen. Hij ontwierp een zaalkerk in de stijl van de Bossche School. In de voorgevel is een rond venster aangebracht en de toren met kleine spits is aan deze zijde aanwezig. In de zijgevels zijn spitsboogvensters aangebracht en aan de achterzijde een halfronde apsis.

In de kerk is een orgel aanwezig van de firma Van Vulpen, in 1991 overgenomen van de Hervormde kerk in Rotterdam-Katendrecht.

Ook dit was weer een heerlijke wandeling. Het is goed struinen langs onze grote rivieren. Zo kun je prima genieten van alle mooie vergezichten.

Wandel ze.

Geraadpleegde websites:

POI's

 • Alphen-Lith N51.8099 E5.4396
 • Alternatieve Parkeerplaats N51.8082 E5.4530
 • Buitenkil N51.7999 E5.3907
 • De Lithse Ham N51.8171 E5.4108
 • Engwijkpad N51.8045 E5.4353
 • Fietsveer Lith - Heerewaarden N51.8139 E5.4042
 • Kerkenpad N51.7966 E5.3928
 • Lith N51.8046 E5.4433
 • Liths Bakkertje (lunchroom) N51.8080 E5.4415
 • Maas N51.8108 E5.4310
 • Maren-Kessel N51.7965 E5.3949
 • Molen Zeldenrust N51.8061 E5.4477
 • Prinses Maxima sluizen N51.8085 E5.4538
 • Protestantse Gemeente Lith en Oijen N51.8078 E5.4429
 • Recreatieplas Lithse Ham N51.8158 E5.4153
 • Sint-Lambertuskerk 1 N51.7962 E5.3936
 • Sint-Lambertuskerk 2 N51.8066 E5.4389
 • Soldatenwiel N51.8071 E5.4136
 • Start/finish/parkeerplaats N51.8132 E5.4171
 • Stoomzuivelfabriek de Maaskant N51.8044 E5.4336
 • Tempel van Kessel N51.8110 E5.4108
 • Terras N51.8067 E5.4402
 • Uitzichtspunt N51.8088 E5.4618
Acties
Navigeer naar startlocatie Download (ZIP) Download (GPX) Bekijk kaart/tracks Bekijk de fotoserie Print wandeling tekst
Startlocatie

Reacties


Wij zijn benieuwd naar uw reactie. Wel hebben we een aantal spelregels waar we u even op willen attenderen

 • Alle velden moeten verplicht worden ingevuld.
 • Uw reactie wordt pas na goedkeuring zichtbaar in de lijst ervaringen.
 • Uw e-mail adres niet wordt getoond op de site.
 • De webmaster behoudt zich het recht uw tekst aan te passen.
 • Het is niet toegestaan email-adressen, enige weblinks of schuttingtaal in de tekst op te nemen. Bij veelvuldig misbruik kan u de mogelijkheid van opslaan worden ontzegd.
 • Als u ons een link wilt doorsturen dan a.u.b. per email.
 • English texts will not be accepted. All input needs to be approved by the webmaster on forehand before be visible on this website. So save yourself the trouble.