Kamerik - De Boerinn

Korte beschrijving

Park de Grutto
Het recreatieterrein Park de Grutto is een klein terrein van 2,6 ha. met een waterplas voor oeverrecreatie en vissen. Er is een parkeerplaats voor 25 auto’s.

Kamerik
Kamerik is een dorp in de gemeente Woerden in de Nederlandse provincie Utrecht. Het dorp heeft, inclusief het dorpje Kanis, 3.870 inwoners (4 oktober 2019).

Van 1811 tot 1989 was Kamerik een zelfstandige gemeente. Het ontstond uit de Heerlijkheid Kamerik en de Houtdijken en ging op in de gemeente Woerden. Het dorp ligt ongeveer 1,5 km ten noorden van Woerden aan de Kamerikse Wetering. Het had oorspronkelijk lintbebouwing aan weerszijden van de Wetering. Deze oorspronkelijke bebouwing is inmiddels beschermd dorpsgezicht. Een groot aantal panden valt onder monumentenzorg.

De Boerinn
Boeren, burgers en… vermaak: Agro-toerisme avant la lettre. De kiem van De Boerinn wordt gelegd door de vader en de moeder van de huidige boer Hendrik Jan Hoogendoorn. Veertig jaar geleden zetten zij het hek van het erf al open voor ‘pottenkijkers’ op de boerderij. Wat hun betreft was iedereen, ook burgers en buitenlui, hartelijk welkom op het platteland.

Grecht
De Grecht, in de volksmond Greft genoemd, is een wetering tussen de Oude Rijn even ten westen van de stad Woerden tot de Kromme Mijdrecht.

Veeneik
Dit zijn de restanten van een eik die hier circa 3500 jaar geleden heeft gesfcan. Na het afsterven is de boom bedekt geraakt met een dikke laag veen. Door de zure en zuurstofarme omstandigheden, is het hout van de eik goed bewaard gebleven Tijdens graafwerkzaamheden bij het verderop gelegen gemaal Oud-Kamerik (2012) is deze 'veeneik' weer aan de oppervlakte gekomen.


Kenmerken
Startpunt: Kamerik: P De Grutto N401
Startlocatie: Utrecht , Nederland
Coördinaten N52.147000 E4.922000
Afstanden: 18 km
Type: Akker, Cultuur, Open, Rivier, Vergezicht
Begaanbaar: Goede wandelschoenen aantrekken
Rolstoel: Niet toegankelijk
Honden: Niet toegestaan
Horeca: Onderweg
Gelopen op: 01-01-2020

Route informatie

Een GPS wandeling van 18 km bij Kamerik.
Naast de track is er ook een route beschikbaar.
Er zijn geen verkortingen van deze wandeling beschikbaar.
Trek goede wandelschoenen aan, het gras onderweg kan erg nat zijn.
Eén van de paden is gedurende het vogelbroedseizoen van 1-5 tot 1-7 afgesloten. We hebben voor u een alternatief beschikbaar.
Honden zijn niet toegestaan op deze wandeling.Langere beschrijving

GPSwalking.nlIk parkeer de auto op het bijna verlaten Park de Grutto. Dat is het voordeel van een avondwandeling. Het is rustig, je komt weinig mensen onderweg tegen. Aan de andere kant is er weinig op en en moet je je soms haasten omdat de zon dreigt onder te gaan. En wandelen in het donker ik niet mijn grootste hobby. Je moet tenslotte een beetje licht hebben om mooie foto's te schieten.

Wat een rust en ruimte hier. Dat veranderd eigenlijk de hele wandeling niet. Prachtige vergezichten, een bijna geheel open gebied. Weinig tot geen lawaai van verkeer. Dan ben je bij de juiste wandeling.

Even een paar puntjes om mee te beginnen. Eén van de paden is afgesloten tijdens het vogelbroedseizoen van 1 april tot 1 juli. We hebben voor u een alternatief beschikbaar. Honden zijn niet welkom tijdens deze wandeling, ook niet aangelijnd.

GPSwalking.nlPark de Grutto
Het recreatieterrein Park de Grutto is een klein terrein van 2,6 ha. met een waterplas voor oeverrecreatie en vissen. Er is een parkeerplaats voor 25 auto’s.

Hollandse Kade
De Hollandse Kade is een dijkje in het polderland. Een pad in niemandsland, soms een fietser, verder alleen rust en ruimte. Links en rechts van dit dijkje is er in de middeleeuwen geturfd en geveend, gespit en ontgonnen.

Kaarsrechte sloten zijn er door de boeren gegraven. Hiermee zijn er langgerekte percelen land gecreëerd.

GPSwalking.nlDit is het land van de 'copes' of 'kopen'. Van de kavels die horige armoedzaaiers uit andere delen van Holland en Friesland kochten om te ontginnen. Je komt het nog veelvuldig tegen in de naamgeving (Gerverskop, Teckop, Putkop, Nieuwkoop, Hei- en Boeikop).

Het was het beloofde land voor deze arme boeren. De kanunniken noemden de grond Demmerik (Denemarken), Spengen (Spanje), Portengen (Bretagne), Kortrijk, Kamerik of Kockengen (Cocagne, Luilekkkerland). De rust komt je hier tegemoet.

Een haas probeerde zich te verschuilen achter een graspolletje en bleef mooi zitten voor de foto.

GPSwalking.nlHaas
De haas (Lepus europaeus), ook wel Europese haas genoemd om onderscheid te maken met andere hazensoorten, is een zoogdier, dat net als onder andere het konijn tot de orde der haasachtigen (Lagomorpha) behoort. De haas komt algemeen voor op de open gras- en landbouwgebieden van Europa en aangrenzende delen van Azië.

De haas is een grote haasachtige met een langwerpig lichaam, zeer lange oren en lange poten. De achterpoten zijn langer en krachtiger dan de voorpoten. Iedere poot heeft vijf tenen en behaarde zoolkussens.

De Europese haas heeft een grijzig geel- tot roestbruine vacht, die dient als camouflage. De onderzijde is grijzig wit van kleur. Er zijn echter vele kleurvarianten bekend, waaronder zandkleurig, albino of geheel zwart. Jonge dieren hebben vaak een witte vlek op de kop.

GPSwalking.nlDe bovenzijde van het korte staartje ("pluim") is zwart van kleur, de onderzijde wit. De lange oren ("lepels") zijn grijs met een zwarte punt. De haas ruit twee keer per jaar, in de lente en in de herfst. De zomervacht is lichter van kleur dan de meer rossige wintervacht. Dieren uit warmere en meer open streken hebben een lichtere vachtkleur dan dieren uit koudere en meer beboste streken.

Afmetingen
De haas heeft een kop-romplengte van 48 tot 73 centimeter, een schouderhoogte van 30 centimeter en een lichaamsgewicht van 2500 tot 7000 gram. Het mannetje ("rammelaar" of "ram") is ongeveer vijf procent zwaarder dan het vrouwtje ("moer" of "moerhaas"). De staart is ongeveer 7 tot 13 centimeter lang, de oren 7,9 tot 14 centimeter en de achtervoetlengte bedraagt 11,5 tot 17 centimeter.

GPSwalking.nlDe afmetingen verschillen per leefgebied: in het mediterrane gebied worden hazen zelden zwaarder dan drie kilogram, terwijl ze in Hongarije regelmatig een gewicht van zo'n zes kilogram bereiken.

Oppervlakkig lijkt een haas veel op het konijn, maar hij is groter, met in verhouding grotere oren met zwarte uiteinden en langere ledematen. Ook beweegt een haas zich meer met sprongen voort. Van de sneeuwhaas onderscheidt hij zich door de meer gele vacht, de meer donkere bovenzijde van de staart en de langere oren.

Via lange paden met vaak prachtig uitzicht over de omgeving gaat het naar Kamerik.

GPSwalking.nlKamerik
Kamerik is een dorp in de gemeente Woerden in de Nederlandse provincie Utrecht. Het dorp heeft, inclusief het dorpje Kanis, 3.870 inwoners (4 oktober 2019).

Van 1811 tot 1989 was Kamerik een zelfstandige gemeente. Het ontstond uit de Heerlijkheid Kamerik en de Houtdijken en ging op in de gemeente Woerden. Het dorp ligt ongeveer 1,5 km ten noorden van Woerden aan de Kamerikse Wetering.

Het had oorspronkelijk lintbebouwing aan weerszijden van de Wetering. Deze oorspronkelijke bebouwing is inmiddels beschermd dorpsgezicht. Een groot aantal panden valt onder monumentenzorg.

GPSwalking.nlHet meest opvallende bouwwerk in het dorp is de Nederlands-Hervormde kerk. Deze werd rond 1855 gebouwd, in plaats van de oorspronkelijke vijftiende-eeuwse kerk, die bouwvallig was geworden. Alleen de toren van deze aan Sint-Hippolytus gewijde kerk bleef bestaan.

De eerste bekende bewoning van het hooggelegen gedeelte van het veengebied waarin Kamerik zich bevindt, dateert uit de tiende eeuw. In die tijd liet de bisschop van Utrecht de veengronden ontginnen. Sommige geografische namen dateren uit deze tijd.

De naam Kamerik komt wellicht van het Franse bisdom Kamerijk, het tegenwoordige Cambrai. De bisschoppen van Utrecht vernoemden in die tijd sommige van de nieuwe nederzettingen naar bestaande gebieden. Een andere verklaring wijst op een relatie tussen de naam Kamerik en het Friese Hemrik, dat "versterkt huis" zou hebben betekend.

GPSwalking.nlHet gebied van Kamerik wordt doorsneden door de acht kilometer lange Kamerikse Wetering, die vrijwel exact in noord-zuidelijke richting is gegraven. Op de plaats van de huidige hervormde kerk heeft waarschijnlijk in de 10e eeuw al een kerk gestaan.

De vondst van een aantal tufstenen doodkisten wijst daarop. In de 15e eeuw werd hier een aan Sint-Hippolytus gewijde kerk gebouwd. Deze is na de reformatie bij de protestanten in gebruik gekomen.

In 1855 werd een nieuwe Sint-Hippolytuskerk gebouwd verderop langs de Wetering. Rond deze kerk ontstond geleidelijk een nieuwe woonkern: Kanis.

Het dorp Kamerik kende een behoorlijke bevolkingstoename vanaf de jaren vijftig van de twintigste eeuw. De eerste nieuwe huizen werden vooral ten oosten van de Wetering gebouwd. Hier ontstonden de naar burgemeesters en bomen genoemde straten.

GPSwalking.nlIn 1955 werd in deze dorpsuitbreiding ook een nieuw gemeentehuis van Kamerik gebouwd. Vanaf het einde van de jaren zestig werd uitbreiding ten westen van de oude dorpskern gerealiseerd. De namen van deze nieuwe straten passen in het thema platteland en boerderij. Enkele voorbeelden zijn: de Hild, de Deel, Overstek en Voorhuis.

In de jaren tachtig wilde het toenmalige gemeentebestuur haast maken met verdere groei. In verband met de naderende samenvoeging van de gemeente met Woerden werd verwacht dat er minder gebouwd zou worden. Zo ontstond de nieuwe wijk Mijzijde, waarvan de straatnamen aan de waterschapswereld zijn ontleend, zoals Keur, Boezem, Verlaat en Molentocht.

GPSwalking.nlDe gemeente Kamerik ontstond in 1811, in de Franse tijd, uit de voormalige ambachtsheerlijkheden Kamerik en de Houtdijken, Kamerik-Mijzijde en 's-Gravesloot. Deze gemeente bleef bestaan na het herstel van de Nederlandse onafhankelijkheid in 1813.

In 1817 werd deze echter weer gesplitst in Kamerik-Houtdijken, Kamerik-Mijzijde en 's-Gravesloot. De drie gemeenten deelden vaak een burgemeester en secretaris. Ook verzorgden zij gezamenlijk het onderwijs betaalden zij gedrieën het salaris van de koster.

In 1857 werden de drie gemeenten Kamerik-Houtdijken, Kamerik-Mijzijde, 's-Gravesloot, samen met Teckop tot de nieuwe gemeente Kamerik samengevoegd.

Het wapen van de gemeente Kamerik was eerder het wapen van de heerlijkheid Kamerik en de Houtdijken.  De gemeente is in opgeheven 1989 en opgegaan in Woerden.

GPSwalking.nlBurgemeester Breenplantsoen en omgeving
Het Burgemeester Breenplantsoen werd, samen met de bouw van het gemeentehuis, in 1953 aangelegd. Dit was de tijd van de wederopbouw na de Tweede Wereldoorlog. Het ontwerp van dit sfeerpark is gemaakt door dhr. G.A. van Drie uit Woerden. HeJ plantsoen dankt zijn naam aan de oud-burgemeester van Kamerik: Herman Lodewijk Breen.

Op de hoek van het park siaat de Koningsboom, die geplaatst is ter gelegenheid van de inhuldiging van koning Willem-Alexander. Het kunstwerk Man en Paard (1976) is een creatie van de Kameriker Taeke Friso de Jong.

Grenzend aan het plantsoen staat het voormalige gemeentehuis van Kamerik. De glas-in-loodramen aan de voorzijde van het pand zijn geschonken door het Kamerikse 'Comité Voedselvoorziening in Oorlogstijd' en geven een beeld van de Hongerwinter van 1944-1945.

GPSwalking.nlHet gemeentehuis is sinds 1989 niet meer als zodanig in gebruik vanwege de herindeling met de gemeente Woerden. De oude raadzaal is nog intact en wordt regelmatig gebruikt als trouwlocatie.

Aan de andere zijde van het plantsoen liggen het oude kerkhof en de hervormde kerk. De kerk werd in 1853 gebouwd op de plaats van de oorspronkelijke kerk uit ca. 1455. De toren van deze 15e-eeuwse kerk bleef bestaan en is ca. 40 meter hoog.

Tijdens de dorpsbrand van 1910 is de toren ernstig beschadigd. Het raam in de toren is na de brand aangebracht en toont de volgende wapens: in midden het wapen van Kamerik, links van ambachtsheer Melvill Carnbee en rechts van burgemeester De Koek. In 2001 is het kerkgebouw grondig gerestaureerd waarbij onder andere het dak, de fundering en het interieur zijn vernieuwd.

GPSwalking.nlNadat we Kamerik gepasseerd zijn lopen we richting De Boerinn. Een mooie stop voor een kop koffie. Ook staat hier een uitkijktoren met "Blik op Woerden'. Op de parkeerplaats staan 3 oude kevers. Die kunt u ook huren voor een tochtje door de omgeving.

De Boerinn
Boeren, burgers en… vermaak: Agro-toerisme avant la lettre. De kiem van De Boerinn wordt gelegd door de vader en de moeder van de huidige boer Hendrik Jan Hoogendoorn. Veertig jaar geleden zetten zij het hek van het erf al open voor ‘pottenkijkers’ op de boerderij. Wat hun betreft was iedereen, ook burgers en buitenlui, hartelijk welkom op het platteland.

Op het bedrijf van de familie Hoogendoorn konden de mensen het vee aanraken en ruiken en zien hoe de echte boerenkaas wordt gemaakt én proeft. Zo werd kaasboerderij de Wilhelminahoeve steeds meer een boerenbuitenbelevenis.

AGPSwalking.nlrie Hoogendoorn, een boer met visie
Arie Hoogendoorn beseft zich in de laatste decennia van de vorige eeuw heel goed dat de boterham van de melkveehouder in het natte veenweidegebied van West-Utrecht in de toekomst kariger zou worden.

De Wilhelminahoeve is een prachtig bedrijf op een prachtige locatie, maar de uitoefening van een traditioneel boerenbedrijf biedt voor zijn zonen geen aanlokkelijk toekomstperspectief.

Als vindingrijk mens gaat hij natuurlijk niet bij de pakken neer zitten. Boer Arie verbreedt zijn missie. Naast een producerend zuivelbedrijf moet deze boerderij een trekpleister worden voor mensen die iets leuks willen doen in de buitenlucht. Hier is  immers alle ruimte om te spelen.

GPSwalking.nlZo wordt de Wilhelminahoeve naast boerderij ook een onderneming in de recreatiebranche. Talloze attracties voor sport- en spelactiviteiten in en om het weiland worden georganiseerd in de vorm van poldersportcompetities. Met deze buitenspelen wordt de Wilhelminahoeve een begrip in de regio en een prachtig voorbeeld van een ondernemende boer in nieuwe tijden.

Ondernemen op het platteland ploeteren met plezier
Veel mensen weten de gastvrije poldersportboerderij te vinden. Een bezoekje aan De Boerinn blijkt een favoriet onderdeel te zijn in het programma van vrijgezellenfeestjes en ook voor kinderpartijtjes, scholen en familiefeesten is de boerderij een geliefde plek. Het bedrijfsleven komt ook naar De Boerinn, want een bedrijfsuitje bij De Boerinn staat immers garant voor ontspannen vermaak en door de informele setting valt de hiërarchie binnen elke organisatie weg.

GPSwalking.nlNaast de buitenactiviteiten worden er steeds meer binnenactiviteiten georganiseerd in de schuren en stallen. Met slecht weer kunnen de gasten zo nog steeds een hoop plezier beleven. De diversiteit van het aanbod breidt zich steeds verder uit, trouwe bezoekers keren terug en zijn de beste ambassadeurs voor het aantrekken van nieuwe gasten.

Bij de Boerinn weet ik een lekker ijsje te krijgen. Die kan ik rustig opeten op de uitkijktoren. Wat een fraai uitzicht over de omgeving heb je hier. De zon schijnt er vrolijk op los en er hangt geen wolk in de lucht. Schitterend wandelweer in een schitterende omgeving. De Grecht komt in zicht.

Een vrij lang stuk gaat het langs deze Grecht. Hoog gras. In natte tijden zijn goede wandelschoenen erg handig of eigenlijk onmisbaar.

GPSwalking.nlGrecht
De Grecht, in de volksmond Greft genoemd, is een wetering tussen de Oude Rijn even ten westen van de stad Woerden tot de Kromme Mijdrecht.

De Grecht werd aan het einde van de veertiende eeuw gegraven en diende voor de ontwatering van het omringende polderland, maar werd ook voor de scheepvaart gebruikt.

Op dat moment was de Grecht een kanaal dat vrijwel exact in noord-zuidrichting liep en dwars door de polder Kamerik-Mijzijde ging. Voor de boeren, wier land door de nieuwe watergang werd doorsneden, betekende dat veel overlast.

GPSwalking.nlDoor golfslag moesten zij de oevers van hun landerijen verstevigen en omdat zij geen bruggen over de Grecht mochten bouwen, werd het bewerken van hun, westelijk van het water gelegen landen moeilijker.

Na lang protest mocht in 1494 een 'nieuwe Grecht' worden gegraven. De boeren moesten dit op eigen kosten doen. Gekozen werd voor een tracé aan de uiterste westrand van Kamerik-Mijzijde.

Hier liep een veenstroompje, de Oude Meije. Voor de aanleg van de nieuwe Grecht werd hoofdzakelijk de loop van die Oude Meije gevolgd tussen de Lignekade en de Houtkade. Dit geeft de wetering hier het karakter van een rivier.

Een klein deel van de polder Kamerik-Mijzijde bleef ook na het graven van de nieuwe Grecht aan de westelijke kant van het water liggen. Een van de grootste stukken de Nes werd deel van de aangrenzende polder Zegveld, maar is door de afwijkende verkaveling en het bij de polder Mijzijde aansluitende slotenpatroon nog herkenbaar.

GPSwalking.nlDe kleine hooiboezemlanden die tussen de nieuwe Grecht en de overgebleven stukken van de Oude Meije lagen, bleven als eilandjes deel uitmaken van Kamerik. Omdat zij, anders dan de buitendijkse landen, niet te lijden hadden van inklinking bleven zij op het oorspronkelijke vijftiende-eeuwse peil. Deze Kamerikse Nessen hebben thans de status van natuurgebied.

Aan de Grecht staan twee gemalen, dat van de polders Zegveld, Zegvelderbroek en Achttienhoven en dat van Kamerik-Mijzijde.

De Grecht is een belangrijke route voor de pleziervaart. In de winter kan er vaak op de Grecht van Woerden naar de Nieuwkoopse plassen geschaatst worden.

IGPSwalking.nlets ten noorden van de aansluiting met de Oude Rijn is er een klein pontje over de Grecht, voor fietsers en voetgangers. De pont, die met de hand bediend moet worden door degene die oversteek maakt, verbindt de weg die langs polder 's-Gravesloot loopt met de Zegveldse Uitweg, in het noordwesten van Woerden.

In mei 2013 is er een tweede pontje in gebruik genomen tussen de Toegang, iets ten zuidoosten van Achttienhoven en de Houtkade in Kamerik-Mijzijde. Dit pontje verbindt dus de Gemeente Nieuwkoop met de gemeente Woerden en de provincies Zuid-Holland en Utrecht.

De Grecht valt onder het hoogheemraadschap Stichtse Rijnlanden. Omdat de Grecht een boezem is, wordt water uit de omliggende polders in de hoger gelegen Grecht gepompt om het naar zee af te voeren.

Naast hoog gras kom ik ook regelmatig wat schapen tegen. Deze zijn supernieuwsgierig maar wel van een afstandje.

GPSwalking.nlGrechtkade
De Grechtkade loopt langs de rivier de Grecht. Deze rivier is in 1494 gegraven. Uit het hoogte verschil tussen het water in de Grecht en de weilanden blijkt hoezeer de veengrond hier is ingeklonken.

Verderop komt u Boerderij de Boerinn tegen. Hier kunt u terecht voor een drankje, een snack of sanitaire stop.

De Boerinn is een activiteiten boerderij waar u actief kunt ontspannen en gastvrij kunt ontmoeten. Er loopt nog vee, neem gerust een kijkje in de stal. Verder kunt u er terecht voor een vergadering of feestje. Voor meer informatie kijk op www.deboerinn.nl.

GPSwalking.nlRust en ruimte, vergezichten en geen mens te zien. Dat is een korte samenvatting van de Grechtkade.

Veeneik
Dit zijn de restanten van een eik die hier circa 3500 jaar geleden heeft gesfcan. Na het afsterven is de boom bedekt geraakt met een dikke laag veen. Door de zure en zuurstofarme omstandigheden, is het hout van de eik goed bewaard gebleven.

Tijdens graafwerkzaamheden bij het verderop gelegen gemaal Oud-Kamerik (2012) is deze 'veeneik' weer aan de oppervlakte gekomen.

Via het Rosskamp-pad gaan we weer terug richting auto.

GPSwalking.nlHet Rosskamp-pad
Gerief hout/pestbosjes: In het land staan geriefhoutbosjes. Dit zijn typische bosjes voor deze omgeving. De bosjes zijn aangelegd voor houtproductie. Het hout werd gebruikt als bouwmateriaal, hekpalen, gereedschapsstelen, maar ook gewoon als brandhout.

De bosjes worden ook wel pestbosjes genoemd. Het verhaal gaat dat er vroeger pest onder de koeien zat. Deze koeien werden begraven in het weiland en daar werd toen een.sloot omheen gegraven om besmetting te voorkomen. Later zijn er vanzelf bomen op gegroeid.

Weiland: U loopt over het boerenland dat gebruikt wordt om het vee in te weiden en gras te winnen voor de wintervoorraad. Laat alle hekken en stroomdraden op hun plaats en gebruik de overstapjes.

GPSwalking.nlHet wordt intussen al nacht als we de laatste kilometers afwerken. Ook hier ligt Schiphol niet ver weg.

Vliegtuigen komen met een interval van bijna 2 minuten langs. Een meeuw kijkt het vanuit een lantaarnpaal rustig aan.

Wat een heerlijke wandeling. Bijna 18 kilometer rust en ruimte met schitterende vergezichten. Voldaan stap ik in de auto. Nederland heeft veel variatie. En dit stukje bij Kamerik is fraai, tenminste als je van dit soort landschappen houdt.

Wandel ze.

Geraadpleegde websites:

POI's

 • Blik op Woerden N52.1051 E4.8843
 • Burgemeester Breenplantsoen N52.1119 E4.8964
 • De Boerinn N52.1050 E4.8851
 • De Rosskamp-pad N52.1393 E4.8965
 • Grecht N52.1094 E4.8641
 • Horeca N52.1117 E4.8942
 • Kamerik N52.1108 E4.8964
 • Minibieb N52.1086 E4.8939
 • Park de Grutto N52.1463 E4.9228
 • Picknicktafel N52.1177 E4.9177
 • Start/finish/parkeerplaats N52.1468 E4.9223
 • Teckoppad N52.1441 E4.9213
 • Teckopsche Molenvliet N52.1168 E4.9141
 • Uitzichtspunt N52.1410 E4.8717
 • Veeneik N52.1387 E4.8733
 • Vogelbroedseizoen 1-4/1-7 N52.1317 E4.9235
Acties
Navigeer naar startlocatie Download (ZIP) Download (GPX) Bekijk kaart/tracks Bekijk de fotoserie Print wandeling tekst
Startlocatie

Reacties


Wij zijn benieuwd naar uw reactie. Wel hebben we een aantal spelregels waar we u even op willen attenderen

 • Alle velden moeten verplicht worden ingevuld.
 • Uw reactie wordt pas na goedkeuring zichtbaar in de lijst ervaringen.
 • Uw e-mail adres niet wordt getoond op de site.
 • De webmaster behoudt zich het recht uw tekst aan te passen.
 • Het is niet toegestaan email-adressen, enige weblinks of schuttingtaal in de tekst op te nemen. Bij veelvuldig misbruik kan u de mogelijkheid van opslaan worden ontzegd.
 • Als u ons een link wilt doorsturen dan a.u.b. per email.
 • English texts will not be accepted. All input needs to be approved by the webmaster on forehand before be visible on this website. So save yourself the trouble.