Stadwandeling Ieper

Korte beschrijving

Ieper en de Groote Oorlog! Niet alleen de stad, maar ook de omgeving is onmiskenbaar verbonden met deze oorlog. Zoals Waterloo en Normandië verbonden zijn met het krijgsgewoel, zo is dat in Ieper en omgeving ook. Loopgraven, musea en vooral de vele oorlogskerkhoven laten diepe indrukken na. Het meest indrukwekkend is wel de dagelijkse ‘Last Post’ eerbetuiging aan de gevallenen met kranslegging door oud-militairen en schooljeugd, veelal uit Engeland onder de Menenpoort.

Maar niet alleen dat. Ieper is een mooie plaats met een zeer lange geschiedenis. In de middeleeuwen is Ieper samen met Gent en Brugge de meest welvarende streek in Europa. Dat zie je, dat ervaar je. Een prachtige markt met de enorme lakenhallen. Opnieuw opgebouwd na de oorlog. De kathedraal en de vele kerken, de oude stadswallen en verdedigingswerken – opgebouwd door de Vlamingen, uitgebreid onder Frans bewind, aangepast onder de Hollanders.

Om Ieper te beleven hebben we er drie dagen doorgebracht om de stad en de omgeving te verkennen. In een mooi hotel op de markt (Hotel New Regina) met prachtig uitzicht op de lakenhallen, overheerlijk culinair dineren, stevige bieren en volle pralines. De oorlog hebben we vooral beleefd in de musea.

In een tweede verhaal gaan we in op de loopgravenoorlog in het buitengebied van Ieper: Battlefield Ieper.

Heel veel plezier toegewenst. Fijne wandeling.


Kenmerken
Startpunt: Ieper: P Haiglaan 31 (achter Q8)
Startlocatie: West-Vlaanderen , Belgie
Coördinaten N50.853000 E2.874000
Afstanden: 10 km
Type: Cultuur, Stad
Begaanbaar: Goed
Rolstoel: Toegankelijk
Honden: Aangelijnd
Horeca: Onderweg
Gelopen op: 26-02-2020

Route informatie

Een GPS stadswandeling van 10 km bij het Belgische Ieper.
Er zijn geen verkortingen van deze wandeling beschikbaar.
De paden op deze wandeling zijn goed begaanbaar.
Van deze wandeling is zowel een Track als een WPT-Route beschikbaar.
Horeca komt u onderweg op verschillende plaatsen tegen.Langere beschrijving

“…... we shall remember”
is het thema van deze wandeling, naar een gezamenlijke oproep bij de Last Post.

GPSwalking.nlSTART/FINISH/PARKEREN N50 51.156 E2 52.466
We starten de wandeling op de Markt. Een groot terrein met beperkte parkeermogelijkheden. Ga daarom parkeren – als je niet in de stad zelf verblijft - even buiten het centrum (Maarschalk) Haiglaan 31 achter Q8 tankstation. Op 1km /15 minuten naar de Markt.

Maar eerst een stukje geschiedenis. Gaandeweg bespreken we in kleine hoofdstukken de historie. Nu eerst de Grote Markt: de markt is al van oorsprong de kern van Ieper en kenmerkt zich vooral door de immens grote Lakenhallen. In die tijd de grootste gebouwen in Europa en nog steeds zeer indrukwekkend. Aan de andere zijde van het plein staat het Gerechtsgebouw.

GPSwalking.nlDaar tussenin staan nog enkele overheidsgebouwen, zoals het Stadhuis, nu museum, en de Kanselarij. En alle andere mooie gevels zijn bestemd tot hotel, restaurant of winkel. De lekkerste winkels verleiden ons met de heerlijke Belgische Chocolade. Na een rondje plein gaan we achter de halle, onder de belfortpoort terug naar het vleeshuis.

Ieper (Start wandeling) N50 51.056 E2 53.143
Ieper (Frans: Ypres) is een stad in de Westhoek, in het zuidwesten van de Belgische provincie West-Vlaanderen. De stad telt ongeveer 35.000 inwoners. Ieper is tevens het centrum van het gelijknamige arrondissement en de grootste stad in de Westhoek. De bijnaam van Ieper luidt 'de Kattenstad' of sinds het bezoek van paus Johannes Paulus II in mei 1985, 'Vredesstad'.

GPSwalking.nlRond 800 vormde de Vlaamse laagvlakte een ruig landschap doorsneden met getijdenriviertjes. Achter de woeste kustgebieden wisselden moerassen en wouden elkaar af.

Op 20 km vanaf de kust lag een grote Karolingische herenhoeve aan een bevaarbaar riviertje de Ipere. Nabij de Villa Yprensis ontstond een kruispunt van wegen.

De Graaf van Vlaanderen bouwde wellicht een mottekasteel om de woonkern te beschermen tegen de Noormannen. Iets verder naar het zuiden werd een tweede woonkern gebouwd met een burcht voor de graaf. Dat werd de Sint-Pietersparochie.

GPSwalking.nlIeper Gerechtsgebouw N50 51.097 E2 53.293
Het gerechtsgebouw is een van de blikvangers op de Grote Markt van Ieper. De volgende diensten zijn gehuisvest in het gerechtsgebouw van Ieper: de rechtbank van eerste aanleg, de jeugdrechtbank en de procureur des Konings.

Het Onze-Lieve-Vrouwehospitaal in de Korte Torhoutstraat, dat opgericht is in 1187, wordt in WW-I volledig vernietigd. De poort in de Korte Torhoutstraat, met het opschrift Hôpital Notre-Dame, is tot vandaag de enige getuige van het vroegere hospitaal. In de plaats ervan wordt in de jaren twintig een gerechtsgebouw opgetrokken in neogotiek en Vlaamse-renaissancestijl.

Archeologisch onderzoek toont aan dat het terrein van het gerechtsgebouw voor 1687 bebouwd was met woningbouw. Overblijfselen op een diepte van drie meter duiden op sporen die teruggaan tot de dertiende eeuw. Uit de mesthopen die worden gevonden, kunnen woonpatronen worden afgeleid.

GPSwalking.nlDe omheiningsmuur van het voormalige hospitaal wordt heropgebouwd in een eclectische stijl, met repetitieve neorenaissance-penanten en -ornamenten. De centrale poort verwijst naar de rococostijl.

Oude vermeldingen van Ieper gaan terug tot de 11de eeuw als "Iprensis" en "Ipera". De naam zou afkomstig zijn van het riviertje de Ieperlee of Ieperleet. Reeds vroeger zou zich hier een domein en bedehuis bevonden hebben.

De ontwikkeling van de stad wordt daarna toegeschreven aan Boudewijn V van Vlaanderen (1035) en het beleid van de stadsstichting.

De rechtlijnige straten en het dambordpatroon, vooral in het zuidelijk deel, wijzen op deze stichting. Het oude uitbatingscentrum ontwikkelde zich verder in de loop van de eeuw met de inrichting van een grafelijk castrum. Ten oosten bevond zich het forum of markt, ten noorden de Sint-Maartenskerk.

GPSwalking.nlKasselrijhof N50 51.111 E2 53.244
Het Kasselrijhof van Ieper is een gereconstrueerd renaissancegebouw uit 1551 op de Grote Markt. Rond 1500 is het een zetel van de Kasselrij Ieper en nog altijd vervult het gebouw een gerechtelijke functie.

Oorspronkelijk zetelen de baljuw, schepenbank en raad van de Kasselrij Ieper in het grafelijke Zaalhof. Ondervragingen, folteringen, opsluitingen en terechtstellingen vonden nog steeds plaats in het Zaalhof.

In de 15e eeuw treedt daar verval op en verhuist men de administratie naar de Grote Markt. Ze wordt ondergebracht in het bestaande steen De Wulf uit 1502. In de gevel zijn zeven borstbeelden ingemetseld. Ze stellen de zeven planeten voor, die hun naam hebben gegeven aan de zeven stadspoorten. Verderop vertelt men dat anders.

IGPSwalking.nln 1562, in volle aanloop naar de Beeldenstorm, bekomt de kasselrij toelating van de stadsmagistraten om een galg op te richten voor haar hof op de Grote Markt. Dit moet de bestraffing van protestanten voorbeeldiger maken.

Aan het einde van het ancien régime worden de kasselrijen opgeheven. Nieuw opgerichte rechtbanken vinden onderdak in het gebouw (1811-44).

De Eerste Wereldoorlog laat het hof verwoest achter. Heropbouwarchitect Jules Coomans laat het op historisch verantwoorde wijze reconstrueren. Op basis van oude afbeeldingen hertekent hij de gevel en voegt hij opnieuw de drie rijen dakkapellen toe. Nog tot 1967 dient het kasselrijhof als voorlopig stadhuis. Nadien nemen de rechtbank van koophandel, de jeugdrechtbank en het vredegerecht er hun intrek.

GPSwalking.nlIn de voorgevel zijn zeven medaillons – een werk van de Gentse beeldhouwer Aloïs De Beule - aangebracht die de hoofdzonden voorstellen (v.l.n.r.): IJdelheid, Hebzucht, Lust, Afgunst, Gulzigheid, Luiheid, Gramschap.

In noord-zuidrichting liep de weg Brugge, Torhout, Ieper, Mesen, Rijsel. De handel nam toe en de stad ontwikkelde zich verder.

Zo kwamen er in de 12de eeuw met de Sint-Pieterskerk, Sint-Jacobskerk en de Onze-Lieve-Vrouw ten Brielenkerk nieuwe parochiekerken bij. De Sint-Maartenskerk was uitgegroeid tot een zetel van een kapittel van kanunniken.

GPSwalking.nlStadhuis en Nieuwerck N50 51.088 E2 53.171
Het Nieuwerck wordt in 1619 opgetrokken tegen de oostmuur van de hallen en het stadhuis. Rustend op een spitse bogenrij met grote kruisramen en een klassiek kerkraam, doet dit bouwwerk nog tamelijk gotisch aan, maar de versieringen in de boogvelden neigen naar renaissance. De eerste plannen dateren van 1570.

In 1862 wordt het gerestaureerd om op 22 november 1914 op de zuilen na volledig verwoest te worden. Midden van de gevel zit het kerkraam van de vroegere schepenkapel met daarboven een medaillon met het wapen van Filips IV, de Spaanse vorst in 1622, omkranst door de ketting van het Gulden Vlies. In de nissen links en rechts van het raam staan beeldjes die de Rechtvaardigheid en de Voorzichtigheid voorstellen. In de nis op de eerste verdieping staat het beeld van Onze Lieve Vrouw van Thuyne, patrones van Ieper.

In de raadzaal is de grote blikvanger een prachtig gebrandschilderd glasraam van de Brugse kunstenaar Arno Brys. In een 50-tal taferelen beeldt het de Middeleeuwse bloeiperiode van Ieper als lakenstad uit.

GPSwalking.nlIn het 'voormalige' stadhuis is nu het Yper Museum gevestigd, hét museum bij uitstek als je tien eeuwen Ieper en Westhoek wil herbeleven. Zie https://www.ypermuseum.be.

In de loop van de eeuw bouwde de Graaf van Vlaanderen een nieuwe burcht ten zuidwesten van de stad, het Zaalhof. Ieper herbergde de zetel van de Kasselrij Ieper, maar viel in 1116 wel buiten de jurisdictie met landbouwkarakter.

De stad werd nu van het omliggende land afgescheiden door stadsversterkingen en rond 1170 werden door Filips van de Elzas stadsrechten toegekend. Op het einde van de 12de eeuw werd het Onze-Lieve-Vrouwgasthuis opgericht en buiten de stadsmuren ontstond het Leprozenhuis of Godshuis der Hoge Zieken.

GPSwalking.nlLaken N50 51.084 E2 53.152
De lakenhandel maakt van het middeleeuwse Ieper een Europese grootstad en internationale handelsstad. De Lakenhallen, Europa’s grootste gotische burgerlijke gebouw, getuigen daar nog van.

Laken maakt Ieper rijk: een warme kledingstof geweven van de fijnste schapenwol. Het Ieperse laken, de dickedinne, staat bekend om zijn kwaliteit. Het is 1,75 meter breed, 29 meter lang en weegt circa 30 kilogram.

De wol komt eerst van Vlaamse schapen en vanaf de 12de eeuw uit Engeland. Vaklui verwerken die: wolwassers, spinners, wevers, vollers en ververs. Ze volgen strikte regels. De afgewerkte stoffen worden gekeurd, opgestapeld in de Lakenhallen en door handelaars verkocht. De wevers en drapeniers of lakenreders vormen in de stad de machtigste groep.

Rond 1200 is het Ieperse laken in heel Europa bekend. Kooplieden verspreiden het van op de jaarmarkten in de Champagnestreek over Zuid-Europa en Zuidwest-Azië. Hanzekooplieden verkopen de Ieperse dickedinnen in Noord-Europa.

GPSwalking.nlIeper kende nu een bloeiperiode en speelde als derde stad van Vlaanderen (na Gent en Brugge) een belangrijke rol in het graafschap Vlaanderen. Lakens uit Ieper waren in de vroege 12e eeuw terug te vinden op de jaarmarkt van het Russische Novgorod (ten zuiden van Sint-Petersburg).

In 1241 vond in Ieper een grote stadsbrand plaats. De lakenindustrie kende rond 1250 een belangrijke opbloei in de stad. De stad breidde zich verder uit en er ontstonden nieuwe parochiekerken, ook buiten de 12de-eeuwse vesting. De stadskern werd verruimd en de nieuwe buitenwijken werden met nieuwe omheiningen en wallen opgenomen in de stadsversterking.

In de 13de eeuw telde de versterking zo negen poorten. Van de Torhoutpoort, over de markt, naar de Rijselpoort liep de verkeersas Brugge-Ieper-Mesen. In de loop van de 13de eeuw werd de Sint-Maartenskerk uitgebreid en werd de Lakenhalle van Ieper met zijn belfort gebouwd, net als het Vleeshuis en verschillende patriciërshuizen.

GPSwalking.nlLakenhallen – Belfort N50 51.071 E2 53.124
In de 13de eeuw bouwt de stad Ieper, als blijk van haar macht en rijkdom, haar openbare gebouwen in steen. En ze doet dat met ambitie: de Ieperse lakenhallen en het belfort zijn, in die periode, één van de meest indrukwekkende burgerlijke gebouwen van Europa! De Lakenhallen doen dienst als overdekte verkoop- en opslagplaats van laken aan de (nu overwelfde) waterweg, de Ieperlee. De bouw van de hallen is afgerond in 1304.

Het Ieperse belfort van 70 meter hoog beklemtoont het enorme belang van de lakenhandel. Dit leidt tot de rijkdom en de macht van het middeleeuwse Ieper. Het belfort is tijdens de middeleeuwen de veiligste en best beschermde plek in de stad. Het is ook de opbergplaats voor de ‘vrijbrieven’ en voor de schatkist. De toren dient bovendien ook als opslagplaats voor wapens en als uitkijktoren.

De onderbouw van het Ieperse belfort, de “Donkerpoort”, trotseert de eeuwen én de Eerste Wereldoorlog. Het is de doorgang onder het belfort. De robuuste gewelven dateren van rond 1200 (!) en behoren tot de uiterst zeldzame relicten van het middeleeuwse Ieper die de oorlogsvernietiging overleefden.

De Donkerpoort is bovendien een authentieke getuige van de Ieperse vroeg-gotische bouwkunst. Boven de “Donkerpoort”, onder het wapenschild, prijkt het beeld van O.-L.-Vrouw van Thuyne, patrones van de stad. Links van deze poort zien we de beelden van Koning Albert I en Koningin Elizabeth. In de belfort hangt de beroemde beiaard.

IGPSwalking.nln de loop van de 13de eeuw kende Vlaanderen wel enkele handelsconflicten met Engeland, en door het gebrek aan wol kende men economische moeilijkheden. In die tijd ontstonden verschillende liefdadigheidsinstellingen ten behoeve van de armen en werklozen, zoals het Sint-Catharinagodshuis, het Sint-Jansgodshuis en het Bellegodshuis.

De stedelingen waren betrokken bij alle belangrijke verdragen en veldslagen zoals de Guldensporenslag, de Slag bij Pevelenberg, de Vrede van Melun en de Slag bij Kassel. In de loop van de 14de eeuw bleef de economische toestand moeilijk. De stad telde toen zo'n 28.000 inwoners. In de jaren 1320 werden Ieper ook getroffen door de volksopstand van Nicolaas Zannekin.

GPSwalking.nlOnze-Lieve-Vrouw van Tuine N50 51.062 E2 53.136
De oorsprong van de verering van Onze-Lieve-Vrouw van Tuine in Ieper ligt bij de belegering van de stad in 1383 door de Engelsen en de Gentenaars. Tijdens deze belegering smeken vele inwoners bij beelden van Maria om haar bescherming. Er wordt zelfs een processie gehouden met een Mariabeeld.

Op 8 augustus, negen weken na de start van de belegering (9 juni 1383), blazen de belegeraars plots de aftocht. Dit gebeurt net op het moment dat er een hongersnood op het punt staat uit te barsten. Hoewel het oprukkende Franse leger hiervoor waarschijnlijk de grootste oorzaak is, zien veel mensen in de plotse terugtocht van de Engelse legers een teken van de bescherming van de Heilige Maagd.

GPSwalking.nlKort na het einde van het beleg wordt er een nieuwe gilde opgericht, de 'Gilde van den blinden, creupelen ende arme lieden' (later het 'Broederschap van Onze-Lieve-Vrouw van Thuine') en wordt er een nieuw Mariabeeld gemaakt. Speciaal aan dit beeld is, dat er een gevlochten paaltjesafsluiting met deur (thune, thuine) rond de sokkel van het beeld is geplaatst.

Dit element verwijst naar de grachten, aarden wallen en hoge hagen rond Ieper die het beleg bemoeilijkten voor de aanvallers. Sindsdien is Onze-Lieve-Vrouw van Tuine de patrones van de stad en wordt ze jaarlijks gevierd. Aanvankelijk gebeurt dit op 8 augustus, de datum van overgave, later in het eerste weekend van augustus.

Tijdens deze vieringen wordt er ieder jaar een processie gehouden waarbij het beeld van Onze-Lieve-Vrouw van Tuine wordt rondgedragen. Tot 1962 gebeurt dit in het centrum van Ieper, met als start- en aankomstplaats de Sint-Maartenskathedraal waar het beeld staat. Zie https://www.lecavzw.be.

GPSwalking.nlNieuwe Tijd
Ieper en omgeving, 17de eeuw

Het economisch verval zette zich verder in de 15de en 16de eeuw door en de bevolking daalde tot zo'n 11.000 inwoners begin 15e eeuw. In 1559 werd de stad zetel van het nieuwe bisdom Ieper. De Sint-Maartenskerk werd kathedraal.

In die periode kende het calvinisme in en om Ieper een grote en groeiende aanhang. Bisschop Martinus Riethovius reageerde langs de lijnen van de contrareformatie en richtte in 1565 het eerste seminarie van de Nederlanden op, maar kon niet beletten dat in 1566 de Beeldenstorm uitbrak, met de Ieperse hagenpreker Sebastiaan Matte als een van de voornaamste aanstokers.

Ondanks het verbannen en ombrengen van duizenden protestanten grepen de calvinisten in 1578 de macht vanuit Gent. Hun 'Ieperse republiek' duurde tot de stad in april 1584 werd ingenomen door Alexander Farnese, die de protestanten een vrije aftocht liet. Veel Ieperlingen trokken naar het noorden. Na de overwinning van het katholieke centrale gezag opende in de Montstraat een jezuïetencollege (1585).

GPSwalking.nlFLANDERS FIELDS MUSEUM N50 51.073 E2 53.152
In een land waar oorlog heeft gewoed, gaat die niet gauw meer voorbij, ook niet als die oorlog inmiddels een eeuw achter ons ligt.

Voor elk van de meer dan 600.000 slachtoffers die vielen in dit land, voor elk van de ruim 425.000 graven en namen op monumenten en voor de honderden andere sporen en relicten in de frontstreek, voor elk van de miljoenen getroffenen (fysisch of psychisch gewonden, vluchtelingen en gedeporteerden) bestaat er een verhaal van verdriet, pijn en beproeving ergens in de wereld.

De Vredesstad Ieper en het In Flanders Fields Museum bewaren de band met dit oorlogsverleden. Omdat het belangrijk is voor wie vandaag over oorlog en vrede wil spreken.

GPSwalking.nlHet In Flanders Fields Museum brengt het historische verhaal van de Eerste Wereldoorlog in de West-Vlaamse frontstreek. Het is gevestigd in de heropgebouwde Lakenhallen van Ieper, een belangrijk symbool van oorlogsleed en van wederopstanding daarna.

De volledig nieuwe permanente tentoonstelling (opening 11 juni 2012) vertelt over de inval in België en de eerste maanden van de bewegingsoorlog, over de vier jaar stellingenoorlog in de Westhoek - van het strand van Nieuwpoort tot de Leie in Armentières -, over het einde van de oorlog én over de voortdurende herdenking sindsdien. De focus van de scenografie ligt op de menselijke ervaring en schenkt grote aandacht aan het hedendaagse landschap als een van de laatste tastbare getuigen van de oorlogsgeschiedenis.

GPSwalking.nlBeklimmen Belfort N50 51.079 E2 53.108
In dat kader is in het museumparcours ook een bezoek aan het belfort mogelijk, van waar je uitziet over de stad en de omliggende slagvelden. Honderden authentieke objecten en beelden worden in een vernieuwende ervaringsgerichte vormgeving gepresenteerd. Levensechte personages en interactieve opstellingen confronteren de hedendaagse bezoeker met zijn evenmens in de oorlog een eeuw geleden.

Het museum werkt vanuit veel mogelijke gezichtspunten. Het algemene en militair-historische is belangrijk, maar evengoed de relatie met het heden, onze omgang, als mens en als samenleving, met ons verleden en dat van alle andere betrokken landen.

Mensen uit vijf continenten en van meer dan vijftig verschillende landen en culturen nemen deel aan de oorlog in Vlaanderen. Ons publiek is dan ook divers en uiterst internationaal. Het In Flanders Fields Museum is nog veel meer dan een permanente tentoonstelling. Er is een actuele educatieve werking voor scholieren uit binnen- en buitenland, naast ook een cultureel en artistiek programma.

GPSwalking.nlIn het kenniscentrum van het museum kan elke bezoeker nog dieper ingaan op deze dramatische periode uit de wereldgeschiedenis. Individueel kan men er op zoek naar het grote, mondiale achtergrondverhaal, zowel als naar de zeer persoonlijke of lokale geschiedenis.

Omdat het wezen van oorlog doorheen de tijd niet verandert, beschouwt het museum het brengen van dit oorlogsverhaal als een universele en eigentijdse vredesboodschap, en dus als een belangrijke maatschappelijke opdracht.

Het museum werkt nauw samen met partners die zijn missie delen en werkt binnen het kader van Ieper Vredesstad.

GPSwalking.nlEen bezoek kost al snel 2 uur, inclusief de beklimming van het belfort.

Begin 17de eeuw kende Ieper een rustperiode. De bevolking groeide weer aan en er werd veel gebouwd. In de 17de en 18de eeuw fungeerde Ieper meestal als grensstad.

Ieper was in handen van de Spanjaarden tot het op 25 maart 1678 door de Franse troepen van Lodewijk XIV werd veroverd.

Bij de Vrede van Nijmegen kwam het in Frans bezit. Lodewijks architect Vauban voorzag Ieper van nieuwe verdedigingswerken.

GPSwalking.nlBeiaard N50 51.081 E2 53.127
Vanaf de 13de en 14de eeuw werd aan centra met stadsrecht het privilege van stadsklokken toegekend, ook aan Ieper. De klokken in de belforttoren gaven het uurslag aan, voorafgegaan door een melodie.

Het aantal klokken steeg gestaag gedurende de eeuwen maar de kwaliteit liet te wensen over.

Na de Eerste Wereldoorlog werd de beiaard een volwaardig klokkenspel met 49 klokken, in 2012 nog volledig gerestaureerd.

Naast de live klanken van de Ieperse beiaard, kun je nog opnames horen van vijf andere vredesbeiaarden van over de hele wereld.

 • Loughborough Carillon & War Memorial (Queen’s Park, Loughborough, Leicestershire, UK)
 • The War Memorial Carillon Cape Town (City Hall, Cape Town, Kaapstad, South-Africa, Suid Afrika)
 • The Peace Tower Carillon (Parliament, Ottawa, Canada)
 • The University of Sydney War Memorial Carillon (Sydney, Australië),
 • Beiaard van de centrale bibliotheek Katholieke Universiteit Leuven (Mgr.Ladeuzeplein, Leuven)
 • The Wellington War Memorial and Carillon (Wellington, Nieuw-Zeeland)
 • Bathurst’s War Memorial Carillon (Bathurst, New South Wales, Australië). Bijna elke zaterdagnamiddag kan je genieten van een live beiaardconcert van de stadsbeiaardier, Ludo Geloen.

GPSwalking.nlIn 1697 kwam Ieper bij de Vrede van Rijswijk weer in Spaanse handen. Na de Spaanse Successieoorlog ging de stad in 1713 over Oostenrijkse handen, net als de rest van de Zuidelijke Nederlanden. De stad werd daarbij een van de barrièresteden, waarin de Nederlandse Republiek troepen mocht legeren.

Dit duurde tot de Oostenrijkse Successieoorlog 1740-1748, toen de barrière tegen de Fransen niet erg effectief bleek en daarop het Barrièreverdrag in 1748 werd opgezegd.

De Oostenrijkse keizer Jozef II besloot in 1782 de vestingen af te breken, zodat de Fransen tijdens de Eerste Coalitieoorlog in 1794 Ieper gemakkelijk konden innemen.

GPSwalking.nlVleeshuis, Ieper N50 51.035 E2 53.081
Het Vleeshuis ligt aan de Neermarkt in Ieper. De in natuursteen opgetrokken gelijkvloerse verdieping is van de 13de eeuw. De eerste verdieping wordt tussen 1525 en 1530 in laatgotische stijl in baksteen gebouwd.

Tot begin 20ste eeuw wordt op de benedenverdieping vlees verkocht. Op de eerste verdieping is tot 1796 de St.-Michielsgilde gevestigd. Van 1857 tot 1973 is er het Stedelijk Museum ondergebracht. Het huidige pand is een reconstructie van na de Eerste Wereldoorlog.

Het gebouw is sinds 1939 beschermd als monument. Na een restauratie krijgt het gebouw in 2017 een nieuwe bestemming als congres- en tentoonstellingsruimte.

MGPSwalking.nloderne tijd
Ieper werd de hoofdplaats van een arrondissement in het Leiedepartement. Het bisdom Ieper werd in 1801 afgeschaft. In de periode van het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden 1815-1830 werden de vestingen weer wat uitgebouwd, als verdediging aan de grens met Frankrijk.

Na de Belgische onafhankelijkheid verloor de vesting halverwege de 19e eeuw zijn belang. In het noorden werden de vestingen afgebroken en kon de stad zich uitbreiden. De Sint-Niklaaskerk werd herbouwd en de Ieperlee werd in het zuiden van het stadscentrum nu helemaal overwelfd.

De westelijke stadsmuur werd begin 20e eeuw ook doorbroken. Dat was voor de uitbouw van de stationswijk rond het station van Ieper, dat er al in 1854 was gebouwd. Buiten de muren ontwikkelden zich ook andere nieuwe wijken.

GPSwalking.nlSint-Maartenskathedraal N50 51.105 E2 53.107
De kathedraal is een oude bisschopskerk in gotische stijl heropgebouwd na de Eerste Wereldoorlog met graven van bisschop Jansenius en van Graaf Robrecht van Bethune, de ‘Leeuw van Vlaanderen'. Er is een mooi zijaltaar met retabel en het mirakelbeeld van Onze-Lieve-Vrouw-van-Thuyne.

De toren is 100 m hoog maar niet toegankelijk. Het Lapidarium naast de kathedraal bevat oude resten van de Sint-Maartensproosdij. De restanten van dit Kloosterpand kunnen bezichtigd worden aan de noordzijde van de kathedraal. De kathedraal kan vrij bezocht worden tussen 9u en 17u, echter niet tijdens de erediensten.

Het bisdom Ieper wordt op 12 mei 1559 opgericht met de verheffing van de kerk van het Sint-Maartensklooster van de regulier kanunniken van Sint-Augustinus. De eerste bisschop is Martinus Rythovius. (Maarten Bouwens, uit Walik bij Riethoven is de naamgever van ‘mijn’ RK-HBS in Eersel, nu Rythovius College. AvG). Zijn graftombe staat hier in de kathedraal.

Daar zien we meerdere kunstschatten. Zo ook het retabel van Onze-Lieve-Vrouw van Tuine en de graftegel van Graaf Robrecht van Bethune.

GPSwalking.nlEerste Wereldoorlog - Verwoesting van Ieper
Tijdens de volledige duur van de Eerste Wereldoorlog was de stad aan drie zijden omringd door Duitse troepen, door de Britse verdedigers werd deze boog in het front de Ypres Salient genoemd. Eenzelfde situatie deed zich eveneens voor, verder naar het zuidoosten, bij de Franse stad Verdun.

De Duitsers slaagden er niet in de stad te veroveren. De Duitse cavalerie had - nog voor de gevechten begonnen rond Ieper - de stad kunnen binnendringen en doortrekken; deze veldtocht duurde maar enkele dagen.

Ondanks een aantal groots opgezette veldslagen die aan 500.000 soldaten het leven kostten bleef Ieper uit handen van de Duitsers.

GPSwalking.nlGraftegel van Graaf Robrecht van Bethune N50 51.115 E2 53.116
We zien ook de graftegel van Graaf Robrecht van Bethune. Hij leefde van 1249 tot hij stierf in Ieper, 17 september 1322. Als De Leeuw van Vlaanderen was 1272-1280 graaf van Nevers door zijn huwelijk en 1305-1322 (als Robrecht III) graaf van Vlaanderen als opvolger van zijn vader.

Robrecht was de oudste zoon van Gwijde van Dampierre en diens eerste vrouw, Mathilde van Béthune. Hij huwde in 1265 met Blanca van Anjou (1250-1269), dochter van Karel van Anjou (zoon van koning Lodewijk VIII van Frankrijk, die later koning van Napels en van Sicilië zou worden). Zij overleed reeds in 1269. Hun zoontje Karel stierf op elfjarige leeftijd.

In 1272 hertrouwde hij met Yolande (1247-1280), gravin van Nevers, kleindochter van hertog Hugo IV van Bourgondië (1212-1272) en weduwe van Jan Tristan van Frankrijk (1250-1270) (zoon van koning Lodewijk IX van Frankrijk), die hem vijf kinderen schonk. Zie https://www.dekroniekenvandewesthoek.be.

GPSwalking.nlEerste Slag om Ieper
Op 21 oktober 1914 begon de Eerste Slag om Ieper. Het 26e Duitse reservekorps stond tegenover Franse en Britse troepen. Om zes uur vielen de Duitsers aan, maar ze verloren al gauw de strijd.

De Duitse soldaten probeerden het later nog twee maal, maar zonder succes. Op 22 november 1914 besloot het Duitse Oppercommando het offensief te staken.

Stadsschouwburg het Perron N50 51.128 E2 53.035
De stadsschouwburg werd vroeger gebruikt als drankgelegenheid voor de proosdij. In 1803 kwam er een andere eigenaar en werd de functie van het gebouw veranderd. Er werden vanaf toen concerten georganiseerd.

GPSwalking.nlDe stadsschouwburg werd tijdens de Eerste Wereldoorlog vernield en in de jaren dertig heropgebouwd.

Tweede Slag om Ieper
De Tweede Slag om Ieper begon op 14 april 1915 rond Hill 60. Het waren opnieuw de Duitsers die het opnamen tegen de Fransen en Britten.

Deze slag staat vooral bekend omdat er voor het eerst chloorgas werd gebruikt nabij Ieper.

De Duitsers maakten gebruik van gifgas op 22 april 1915. Later is door de Duitsers ook mosterdgas gebruikt. Het kreeg zo de benaming yperiet omdat het hier voor het eerst op grote schaal werd ingezet.

GPSwalking.nlKloosterpoort N50 51.134 E2 53.032
De oorspronkelijke Kloosterpoort dateert van ca. 1500. Ze bood toegang tot het domein van de Sint-Maartensproosdij die in 1560 wordt afgeschaft, na de oprichting van het bisdom Ieper. Ze wordt in 1780 in classicistische stijl herbouwd en in 1938 gerestaureerd. Onder het plein ligt de vroeger heel belangrijke waterweg, de Ieperlee, die voor verschillende doeleinden werd gebruikt.

Derde Slag om Ieper
Op 31 juli 1917 begon de Derde Slag om Ieper. De Britse veldmaarschalk Douglas Haig wilde uitbreken en de Duitsers de genadestoot toebrengen. De slag zelf werd gestreden tot 10 november 1917. Men noemt deze slag ook wel de Slag om Passendale, naar het dorp nabij Zonnebeke. Dit dorp werd geheel verwoest.

GPSwalking.nlSaint George's Memorial Church N50 51.131 E2 52.981
Deze Anglicaanse kerk is gebouwd in 1928-29 naar de plannen van de Londense architect Sir Reginald Blomfield. Deze ‘Herinneringskerk' herbergt tal van herinneringen aan de Eerste Wereldoorlog.

Tot zelfs het meubilair wordt alles door Britse verenigingen, regimenten of individuelen geschonken. Een zeer indrukwekkende herinneringskerk.

Deze kerk is alle dagen vrij toegankelijk van 9u tot 18u. Vanaf 15/11 tot 16u30. Er zijn ook wekelijks erediensten. Zie www.stgeorgesmemorialchurchypres.com.

Vierde Slag om Ieper
Op 18 maart 1918 werd de Vierde en laatste Slag om Ieper gestreden. Na deze laatste slag was de stad Ieper geheel verwoest. Op 28 september 1918 verlieten de Duitsers Langemark. Ruim zes weken later, op 11 november 1918 om elf uur in de ochtend was de oorlog officieel afgelopen.

GPSwalking.nlMunster War Memorial N50 51.133 E2 53.124
Dit gedenkteken met keltisch kruis herinnert aan de Ierse slachtoffers van de Eerste Wereldoorlog. Hun loyaliteit aan de Britse bevelhebber was zeker niet vanzelfsprekend gezien de toen moeilijke verhoudingen tussen het eiland en Engeland.

Links zien we het puin van de Sint-Maartenskerk. Deze werd gedurende de Eerste Wereldoorlog volledig verwoest maar enkele jaren later terug in haar oorspronkelijke staat opgebouwd.

Gedurende de strijd om Ieper zijn soldaten uit alle Engelse commonwealth-landen ingezet.

Ieper in 1919 - Na de oorlog
De stad Ieper werd echter geheel verwoest. Na de oorlog gingen, vooral bij de Britten, stemmen op om de stad niet weer op te bouwen maar zo te laten liggen, als macaber gedenkteken.

GPSwalking.nlChurchill zei hierover: Ik zou alle ruïnes van Ieper willen behouden: er bestaat in de hele wereld geen heiliger plaats voor het Britse volk.

Toch werd de stad weer teruggebracht in de vooroorlogse staat, grotendeels met geld van de Duitse herstelbetalingen. De wederopbouw, onder leiding van architect Jules Coomans duurde meer dan veertig jaar.

Ieper speelt een belangrijke rol bij herdenkingen van de Eerste Wereldoorlog en wordt - met name door Britten - ook wel gezien als middelpunt van herdenkingen van deze oorlog. De velden rond de stad zijn bezaaid met meer dan 170, goed onderhouden, begraafplaatsen. Vanwege de herbouw zijn in de binnenstad geen moderne gebouwen te ontdekken.

GPSwalking.nlAstridpark N50 51.191 E2 53.085
Na de dood van Koningin Astrid op 29 augustus 1935 wordt in december 1935 in de gemeenteraad beslist om samen met de Grote Markt, die verandert in de Grote Markt Albert I, de Openbare Tuin de naam "Astridpark" te geven.

Astrid van Zweden werd door haar huwelijk in 1926 met de Belgische kroonprins Leopold na de dood van koning Albert I in 1934 de vierde Koningin der Belgen. (1905-1935). In februari 1938 komt het ontwerp van van Asten uit Elsene als beste uit de bus. Op 11 september 1938 wordt het beeld plechtig ingewijd.

Tweede Wereldoorlog
Op 6 september 1944 werd Ieper bevrijd door het 10e regiment Jagers te paard, tankregiment uit de 1e Pantserdivisie (Polen) van generaal Maczek die vanuit Poperinge de stad binnenvielen.

Ieperlee N50 51.230 E2 52.981
De Ieperlee wordt ook wel Ieperleet of de Leet genoemd. We begrijpen nu waarom de staminee Leetvermaak zo heet.

GPSwalking.nlDe Ieperlee blijft tot rond 1600 bevaarbaar tot in de binnenstad. Al vanaf de 17de eeuw wordt ze gedeeltelijk overwelfd, een proces dat doorgaat tot eind de 19de eeuw. Achter het muurtje langs de Weverijstraat komt de rivier weer bovengronds. Van daar loopt de bedding naar het kanaal Ieper-IJzer.

Kattenstoet N50 51.281 E2 53.183
De Kattenstoet is een driejaarlijkse stoet in Ieper waar, zoals de naam dat laat vermoeden, de kat centraal staat. Ieper wordt, naast Vredesstad, ook Kattenstad genoemd. Er komen telkens enkele tienduizenden mensen kijken.

GPSwalking.nlAansluitend op de stoet is er steeds heksenverbranding en kattenwerping, waar de stadsnar vanop het belfort pluchen katten naar de menigte beneden werpt, die op de Grote Markt reikhalzend staat te wachten om ze te vangen. De 46ste editie zal plaatsvinden op zondag 9 mei 2021.

Een 18e-eeuwse legende laat de traditie teruggaan tot 3842 v.Chr, terwijl een andere overlevering wil dat het kattenwerpen voor het eerst in 962 zou hebben plaatsgevonden vanaf het Ieperse kasteel van graaf Boudewijn II van Vlaanderen (toen een lage motte in dunbevolkt drasland).

Een valabeler spoor zijn de stadsrekeningen van 1410-20, waarin de aankoop van katten is opgetekend, doch zonder vermelding waartoe. Een niet ongeloofwaardige hypothese is dat katten werden ingezet om de muizen en ratten te vangen die zich tegoed deden aan de wol en het laken opgeslagen in de hallen. Dit sluit aan bij de veelgehoorde theorie dat het kattenwerpen bedoeld was om de zich voortkwekende muizenvangers onder controle te houden.

In het Ieper-museum refereert men aan de zeven levens die een kat zou hebben. Alles komt op zijn pootjes terecht.

GPSwalking.nlSlachthuis en Wieltjesgrachten N50 51.322 E2 53.277
Tussen 1853 en 1860 worden de muren en wallen langs de noordkant volledig gesloopt. In 1860-’62 wordt een stedelijk slachthuis opgetrokken op de site van de gesloopte Boezingepoort, aan de noordzijde van de Veemarkt.

Na de Eerste Wereldoorlog wordt het slachthuis heropgebouwd. In 1986- 1988 wordt het gesloten en gesloopt, op de directeurswoning na. De site wordt omgevormd tot een hotel-restaurant.

De brede vestinggracht wordt gedeeltelijk gedempt en herleid tot een smalle gracht, zodat het vestingwater tot aan de Ieperlee kan doorvloeien. Zo ontstaan de beide Wieltjesgrachten. De bermen worden naar aloude traditie beplant met notelaars, de Ieperlingen ‘slaan’ hier de walnoten uit de bomen.

GPSwalking.nlNikolaas de Kanonnier N50 51.317 E2 53.452
Een oude Ieperse kroniek leert ons dat op 13 maart 1678 de stad Ieper belegerd wordt door de Fransen onder de leiding van Lodewijk XIV.

Hij neemt zijn kwartier in de herberg 'Het Wieltje' ten noorden van Ieper. Een burger uit Ieper, een zekere Nicolaas Hoedt, constabel in dienst van de Spaanse troepen die de stad verdedigen, schiet een kanonkogel af in de richting van 'Het Wieltje' waar de Franse koning logeert.

De kogel treft niet alleen de voute waar de koning slaapt, maar ook 18 man van de lijfwacht. Als enkele dagen later de Fransen de stad binnentrekken, wordt Nikolaas door Lodewijk XIV verzocht dienst te nemen bij het Franse leger. Nikolaas Hoedt antwoordde hierop dat hij maar één god en één koning dient...

De mensen van de Torrepoortwijk willen deze gebeurtenis uit 1678 doen herleven in een historisch-folkloristische stoet, waarin o.a. Nikolaas de Kanonnier opstapt. Na de stoet beschiet de kanonnier, vanop de Torrepoort, de menigte met kanonballen.

GPSwalking.nlMenenpoort N50 51.123 E2 53.466
De Menenpoort is één van de bekendste monumenten voor Commonwealthmilitairen van de eerste Wereldoorlog. De poort wordt door Sir Reginald Blomfield ontworpen als een klassieke triomfboog op de plaats van de vroegere doorgang doorheen de stadsomwalling richting Menen. De poort draagt de namen van bijna 55000 vermisten en niet-geïdentificeerde militairen van de Commonwealth.

Het monument werd berekend op 80 000 vermisten/niet-geïdentificeerden. Het blijken er echter meer dan 100 000 er zijn. Daarom worden deze namen verdeeld over Tyne Cot en drie andere kleinere memorials. Op 24 juli 1927 wordt het monument door maarschalk Lord Plumer officieel onthuld in aanwezigheid van koning Albert I. Elke avond wordt onder de Menenpoort de Last Post geblazen.

GPSwalking.nlOmdat de doorgang van de poort, 20 meter lang en slechts 3 meter breed, een voortdurend gevaar vormt voor het verkeer, wordt ze uiteindelijk in 1862 gesloopt en vervangen door een weg van 13 meter breed. Intussen zijn ook de vestingen tot prachtige parken omgetoverd.

Tijdens de Eerste Wereldoorlog is de beruchte Menin Gate niet meer dan een doorgang in de vestingen, geflankeerd door de beelden van twee leeuwen die het stadswapen vasthouden. Deze, toen zwaar beschadigde, maar intussen gerestaureerde leeuwen worden overigens in 1936 aan Australië geschonken. Daar sieren ze nu het graf van de Onbekende Soldaat in het Australian War Memorial in Canberra. Uit dankbaarheid voor de gift krijgt de stad Ieper een jaar later het bronzen beeldje “Digger” door C. Web Gilbert dat nu te zien is in het In Flanders Fields Museum.

OGPSwalking.nlnder meer omdat langs de Menenpoort duizenden Britten naar het front optrokken, wordt het de uitverkoren plek om het meest prestigieuze Britse monument te bouwen. Sir Reginald Blomfieldis de architect van het monument. Reeds in de herfst van 1919 stelt hij voor een “triomfboog” te bouwen ter hoogte van de Menenpoort. Tegelijk is ook de Imperial War Graves Commission IWGC naar buiten getreden met een totaalconcept voor de herdenking van de duizenden doden van het Britse Rijk. Wie geen geïdentificeerd graf had, zal vermeld worden op een monument voor de vermisten.

Voor het algemeen uitzicht van de poort baseert Blomfield zich op de (verdwenen) 17de-eeuwse Porte de la Citadelle in Nancy. De klassieke vormentaal waartoe de architect zich al een hele tijd bekeerd heeft, domineert het geheel.

GPSwalking.nlOmwille van zijn ontstaansgeschiedenis - monument ter herinnering aan wapenfeiten (Battle Exploits) maar ook monument ter nagedachtenis van de vermisten- heeft de Menenpoort een ietwat dubbel karakter: zowel triomfantelijk (bv. uitzicht als triomfboog, leeuw op oostzijde) als piëteitsvol (de namenlijsten, de sarcofaag op de westzijde). Daardoor kan iedereen er de interpretatie aan geven die hij wil. Feit is echter dat de Menenpoort binnen de kortste keren uitgroeide tot een bedevaartsoord voor wie een familielid in de Salient verloren heeft.

Ondanks talrijke moeilijkheden tijdens de bouw, wordt het grootse monument ingehuldigd op 24 juli 1927 in aanwezigheid van koning Albert I en veldmaarschalk Plumer. Tijdens de openingsceremonie speelden klaroenblazers van de Somerset Light Infantry voor het eerst de Last Post.

GPSwalking.nlBron : Dominiek Dendooven – Kenniscentrum In Flanders Fields Museum

Last Post N50 51.123 E2 53.466
Tijdens de openingsceremonie speelden klaroenblazers van de Somerset Light Infantry voor het eerst de Last Post. Dat maakt sterke indruk op de Ieperse politiecommissaris Pierre Vandenbraambussche en hij vat het plan op om een ceremonie met een meer permanent karakter op te zetten.

De Last Post wordt nog twee maanden lang na de inhuldiging gespeeld en dan nogmaals op 8 augustus 1928. Vanaf Wapenstilstandsdag 1929 wordt het een dagelijkse gewoonte. Iedere avond sinds die 11 november 1929 heeft de Last Post weerklonken, of er nu weinig of geen volk is, ondanks hittegolf, sneeuwstorm of zwaar onweer.

GPSwalking.nlDe enige onderbreking in deze lijst is de periode in de Tweede Wereldoorlog van 20 mei 1940 tot 6 september 1944, maar op de dag zelf van de Bevrijding reeds wordt de traditie hernomen.

In 1930 wordt het Last Post Committee opgericht. Het comité is nog steeds een onafhankelijke vereniging die tot belangrijkste doel heeft de dagelijkse Last Post-ceremonie in ere te houden. Ze houdt zich onder meer bezig met het verzamelen van fondsen en het goede verloop van de ceremonie.

Sinds haar instelling hebben talrijke binnen- en buitenlandse prominenten de Last Post bijgewoond. Onder hen zijn onder meer alle Belgische koningen sinds de Eerste Wereldoorlog, verschillende leden van de Britse koninklijke familie, oud-president Bush van de Verenigde Staten, Paus Johannes-Paulus II en Moeder Theresa.

GPSwalking.nlIndian Forces Memorial N50 51.090 E2 53.480
Dit monument wordt onthuld tijdens een ceremonie in maart 2011. Het is opgedragen aan de 130.000 troepen van de Indiërs die tijdens de Grote Oorlog van 1914-1918 in Vlaanderen dienden.

9.000 leden van de Indian Expeditionary Force stierven als slachtoffers in Frankrijk en Vlaanderen, niet alleen vanwege de aard van hun verwondingen in de strijd, maar ook vanwege de strenge winterse weersomstandigheden waaraan ze werden blootgesteld.

Verftuin N50 51.040 E2 53.488
In de verftuin worden planten gekweekt die eeuwenlang gebruikt werden voor het verven van het Ieperse laken. In de - plantenkuipen vind je achtereenvolgens (vanaf de Menen poort): verfkamille (geel tot oranje uit de bloemen), verfbrem (geel tot oranje, uit de bloeiende takken), ossetong (rood tot roze, uit de wortels), kaardenbol (geen verfplant, wordt gebruikt voor het opruwen of borstelen van het geweven laken), meekrap (felrood, uit de wortelstok), wede (blauw, uit de bladeren), wouw (felgeel, uit de gehele plant). Pas tegen het einde van de 19de eeuw werden verfplanten vervangen door chemische kleurstoffen.

GPSwalking.nlKazematten N50 51.030 E2 53.469
In de drie ondergrondse souterrains van het Houten Paard (met elkaar verbonden gangen van 30 meter lang en 6 meter breed) komen de Ieperlingen schuilen tijdens de beide wereldoorlogen.

Tijdens de Eerste Wereldoorlog worden ze door de Britse troepen ingericht als commandopost, hospitaal, drukkerij, schuil- en slaapplaats. Deze souterrains of kazematten zijn genoemd naar het ‘houten paard’, een eeuwenoud foltertuig voor militairen die zich hebben misdragen.

Bastion, tenaille, poterne 1 - Vauban bouwt de Ieperse vestingmuren om tot een gebastioneerde vesting. Bastions zijn vooruitspringende vijfhoekige versterkingen. Vóór de courtine of middenwal tussen twee bastions ligt de tenaille.

GPSwalking.nlOp dit vooreiland lag oorspronkelijk een hoge aarden berm om kanonkogels op te vangen. Via trappoternes (tunnelgangen) binnen in de uitspringende - ronde rand van het bastion (het ‘oreillon’) kan men de bootjes bereiken om naar de overzijde te varen of ervan weg te vluchten.

Sint-Jacobskerk N50 51.012 E2 53.396
Oorspronkelijk is het 12de eeuwse gebouw romaans. In de 14de eeuw wordt de kerk gotisch herbouwd. In 1636 wordt de laatgotische toren gebouwd maar niet afgewerkt.

Tijdens de Eerste Wereldoorlog wordt de kerk vernield. Enkel het 14de eeuwse westportaal blijft bewaard. Bij de wederopbouw krijgt de kerk een stenen spits.

De kerk is te vinden op het gezellige Gezelleplein, gewijd aan dichter-priester Guido Gezelle. Deze kerk is enkel open tijdens erediensten.

Er is elke zaterdag om 15u45 een eucharistieviering.

GPSwalking.nlMerghelynck Museum N50 50.932 E2 53.252
Het Merghelynck Museum is terug te bezoeken na een jarenlange grondige restauratie. Dit herenhuis is een perfecte reconstructie van het gebouw uit 1774.

In prachtig aangeklede salons en boudoirs zie je originele Franse stijlmeubelen, schilderijen en zilverwerk, gered uit de branden van de Eerste Wereldoorlog. Er is een unieke collectie Chinees en Japans porselein.

De gids vertelt hier op een ludieke manier over het wel en wee van de familie Merghelynck. Het buitenbeentje onder onze musea! Vooraf even kijken of het museum geopend is.

GPSwalking.nlTempelierssteen N50 50.907 E2 53.231
Het Tempelierssteen in de Ieperse Rijselstraat, ook wel Hooghuis of Oude Post genoemd, is een reconstructie van een gotisch steen uit de veertiende eeuw. De middeleeuwse kern ervan is bewaard. De Orde van de Tempeliers of Tempelorde - Orde van de Arme Ridders van Christus en de Tempel van Salomo - was een christelijke kruisridderorde die ten tijde van de kruistochten als klein onderdeel van de kruisvaarderslegers een Heilige Oorlog tegen de moslims voerde in het Heilige Land.

Hoewel de Tempeliers een grote aanwezigheid hadden in Ieper (een commanderij vanaf 1131, 70 ha eigendom, een weekmarkt en een jaarlijks Ascencioenfeest), is er geen grondslag om dit gebouw met hen in verband te brengen. Het is gebouwd als lijnwaadhal, wat meteen een verklaring biedt voor de grote gelijkenissen met de lakenhal op de Grote Markt. Lijnwaad is ‘linnen’, een textiel gemaakt uit vlas en voor het eerst aangetroffen in 1285.

GPSwalking.nlSint-Pieterskerk N50 50.821 E2 53.386
De gotisch-romaanse Sint-Pieterskerk ligt in de Rijselstraat. Op de plaats waar de Vlaamse graaf Robrecht de Fries in 1073 een bedehuis gesticht heeft, wordt in de 12e-13e eeuw deze romaanse kerk gebouwd, toegewijd aan Sint Pieter.

p het einde van de 15de en de eerste helft van de 16de eeuw wordt ze verbouwd tot een gotische hallenkerk. De eerste toren brandt af in 1638. Het duurt tot 1868 vooraleer de kerk een nieuwe toren heeft.

Tijdens de Eerste Wereldoorlog wordt de kerk bijna volledig vernietigd. Enkel de gewelven van de kerk blijven hierbij gespaard.

De bekende wederopbouwarchitect Jules Coomans heeft bij de wederopbouw de restanten van de muren geïntegreerd in de nieuwe kerk en de gotische bovenbouw van de toren vervangen door een romaanse toren.

GPSwalking.nlDe Sint-Pieterskerk ligt in de levendige Sint-Pieterswijk die een eigen reus heeft, Robrecht de Fries genaamd. De wijkbewoners dragen hun reus met trots tijdens de driejaarlijkse Kattenstoet door de straten van Ieper.

Mariakapel op de Vestingen N50 50.964 E2 53.495
Dit kapelletje gelegen op de vestingen, staat op het einde van een hellende weg die voor de Eerste Wereldoorlog wordt gebruikt om de kanonnen op de vestingen te trekken, ter hoogte van Aalmoezeniersstraat 2.

In de volksmond is het gekend als het Mariakapelletje. Het wordt gebouwd als dank aan de bevrijding op 6 september 1944, door de 1e Poolse Pantserdivisie. Achteraan op het kapelletje staat 3-9-1944 vermeld in een vierkant.

In het kapelletje staat Moeder Maria met Jezus in haar armen met het onderschrift Dank aan O.L. Vrouw. Onder het raampje, staat Moeder zegen ons.

Vestingen N50 50.964 E2 53.495
Door het Verdrag van Nijmegen tussen Spanje en Frankrijk in 1678 komt Ieper onder Franse heerschappij te staan, en dit tot 1713. Lodewijk XIV gelast zijn vermaarde deskundige Maarschalk Sebastien Leprestre de Vauban met de vernieuwing van de vestingen.

GPSwalking.nlZe worden zo uitgestrekt dat ze meer oppervlakte in beslag nemen dan de stad die ze moeten beschermen. De ironie van het lot wil, dat deze machtige vestingen hun vuurdoop krijgen van... Franse kanonnen. Dit is in 1744, Ieper staat dan onder Hollands gezag.

De 14de-eeuwse stadsomheining wordt bewaard. Eerst en vooral wordt de hoofdomwalling voorzien van zeer hoge, uitgestrekte bastions. Hierbij blijft, in het zuidwesten en het noordwesten van de stad, een deel van de Bourgondische vesting bestaan. Onder de bastions worden souterrains ingericht, bomvrije ondergrondse ruimten, die indertijd onder meer als opslagplaats voor geschut en ander materieel worden gebruikt.

Vervolgens worden de vestinggrachten uitgediept en verbreed. Vauban bouwt midden in die grachten afzonderlijke verdedigingswerken zoals demi-lunes en contregardes (halvemaanvormige of driehoekige, versterkte eilanden).

GPSwalking.nlIeperse vestingen N50 50.904 E2 53.569
Ieperse vestingen zijn de vestingen waarmee de Belgische stad Ieper sinds de vroege middeleeuwen zijn omringd. De huidige structuur van de vestingen is gebaseerd op het werk van de Franse vestingbouwkundige Vauban, in opdracht van de Franse Zonnekoning Lodewijk XIV, in 1678.

De huidige vorm is het resultaat van de ingrepen van de Nederlandse vestingbouwkundige Willem Lobrij (1773-1835) tussen 1815 en 1830. Vanaf 1852 wordt de stad gedemilitariseerd en verdwijnen de voorversterkingen. Ook ongeveer één derde van de hoofdomwalling verdwijnt in deze tijd en wordt vervangen door een afwateringsgracht met een rondweg aan de binnen- en de buitenkant van de stad, de huidige Wieltjesgracht.

Voor 1100 zijn er al versterkingen rond de handelsnederzetting (portus) in het zuiden van de stad, rond de huidige Sint-Pieterskerk en rond het grafelijk domein in de buurt van de huidige Sint-Maartenskerk. Die bestaan uit een gracht, aarden wallen met palissaden en hier en daar houten torens of gevechtsplatforms.

GPSwalking.nlPas vanaf 1100 bereikt de stad ongeveer zijn huidige omvang. De vestingen worden tijdens de groei van de stad telkens uitgebreid. Ook de poortgebouwen worden verder versterkt en uit steen opgetrokken. Op het hoogtepunt van de Ieperse macht (13de-14de eeuw) komt er een tweede omwalling bij van hetzelfde type: de Uyterste Veste die een lengte heeft van meer dan 7 km.

Deze omwalling is bedoeld om ook de buitenparochies, vier in getal, te beschermen. Net voor de grote belegering door de Gentenaars en de Engelsen onder de bisschop van Norfolk, Hugh Despenser, in 1383, wordt deze versterking opgegeven.

De buitenparochies worden platgebrand, zodat de vijand geen gebruik kan maken van de huizen en bouwmaterialen tijdens het beleg.

GPSwalking.nlDe belegering mislukt en de buitenparochies worden nooit heropgebouwd, want het verval van de lakenindustrie laat dit niet toe. Onder de Bourgondiërs komt de eerste stenen omwalling tot stand: een bakstenen muur met vele hoge torens beschermt nu de stad.

Bij het begin van de 16de eeuw worden de torens afgetopt en worden de stenen wallen aangedamd, zodat er geschut op geplaatst kan worden. Tegen het einde van de 16de eeuw leggen de Spanjaarden de eerste bastions in Italiaanse stijl aan. De versterkingen worden in de loop van de 17de eeuw voortdurend gemoderniseerd. Zo ontstaat er onder andere een militaire Neerstad bij het kanaal met opslagplaatsen en barakken voor de bezetting.

Na herhaaldelijke Franse aanvallen in 1648 en 1668 wordt er in 1669 een citadel gebouwd aan de oostkant van de stad. In 1678 wordt Ieper weer aangevallen en komt de stad in Franse handen. Lodewijk XIV gaf Vauban de opdracht om een ontwerp te maken voor de stad. Kenmerkend voor de Ieperse bastions is hun breedte aan de oostelijke kant, zodat er aan dit betrekkelijk zwakke front een groot volume aan vuur kan worden afgegeven.

GPSwalking.nlVerder worden de grachten verbreed en de voorversterkingen uitgebouwd. Die bestaan uit hoornwerken, een militaire neerstad bij de haven en een aantal redoutes of blokhuizen op kwetsbare plaatsen. Ook de hydrografie van de hele streek wordt onder controle gebracht door het graven van bijkomende kanalen vanaf de twee vijvers bij de stad en het aanbrengen van sluizen en dammen of beren in de stadsgrachten.

In 1715 wordt Ieper Oostenrijks, maar met een Nederlandse bezettingsmacht. Het wordt een van de Barrièresteden tegen Frankrijk. Het onderhoud van de vesting valt ten laste van de Oostenrijkers en wordt verwaarloosd. Van 1744 tot 1749 wordt Ieper weer een voor tijdje Frans. In 1782 beveelt keizer Jozef II de vestingen te slechten en de militaire gronden te verkopen. Alleen de hoofdomwalling blijft staan. Vanaf 1789 breken turbulente tijden aan.

De stad wordt met provisorische middelen weer in staat van verdediging gebracht. Ieper wordt door de Franse revolutionairen ingenomen en weer ingenomen door de Oostenrijkers. In juni 1794 wordt de stad ten slotte veroverd door de Fransen onder Pichegru. Van 1795 tot 1814 maken de Lage Landen deel uit van het Franse rijk en is Ieper een stad zonder militaire functie geworden, waardoor de versterkingen verder vervallen. In 1814-1815 wordt Ieper door de Engelsen weer in staat van verdediging gebracht.

GPSwalking.nlPas na 1815 besluit men de vesting Ieper te herbouwen als onderdeel van de Wellingtonbarrière tegen Frankrijk. Men behoudt het tracé van Vauban, maar lost een aantal problemen anders op. In 1830, bij de Belgische onafhankelijkheid is het werk zo goed als af. Er is een grote bomvrije kazerne bijgekomen en een aantal kruitmagazijnen. Het aantal hoornwerken wordt verminderd en een aantal lunetten moeten de verdwenen hoornwerken vervangen.

Vanaf 1852 verandert het verdedigingsconcept van België en wordt het nationaal reduit van Antwerpen opgericht, waardoor de grensversterkingen overbodig worden. Dus wordt in 1853 het vestingcomplex gedeeltelijk gesloopt. Op de vestingwallen komt er een wandelpark naar het ontwerp van ingenieur Fuchs. De militaire gronden van de voorversterkingen worden verkaveld en dienen als stadsuitbreidingsgebied. In de stad blijft er een bataljon van het Derde Linieregiment aanwezig en is de Internationale Ruiterijschool gevestigd waar cavalerieofficieren uit heel Europa en zelfs uit Zuid-Amerika een opleiding komen volgen.

GPSwalking.nlTijdens de Eerste Wereldoorlog weerstaan de bomvrije kazematten wonderwel aan de zwaarste beschietingen. In de zalen, gangen, kazematten zijn toen slaapruimten, een hoofdkwartier en hulpposten ingericht, maar ook de redactie van The Times (The Wipers Times).

Veel van deze ruimten zijn echter door de Britse genie uitgegraven in het aarden lichaam van de vestingen. Op de Vestingen worden loopgraven uitgegraven. Een deel van deze souterrains is toegankelijk onder gidsbegeleiding.

In de vestingen liggen de oude Rijselpoort en de Menenpoort. Nabij de Rijselpoort ligt op de vestingen het Ramparts Cemetery, een Brits militair kerkhof. De Menenpoort is een enorm Brits oorlogsmonument.

GPSwalking.nlHoornwerkpark N50 50.860 E2 53.730
Het is een uniek gebied omdat zich in de ondergrond de kazematten van het zeventiende-eeuwse Hoornwerk van Antwerpen bevinden. Het behoud van zo'n hoornwerk is uniek in Vlaanderen. Het Hoornwerkpark 28 - langs de oostzijde van de Poternebrug en de Leopold III-laan ligt het verrassende Hoornwerkpark.

Dit gevarieerde parklandschap (8 ha) wordt ingericht op een helling langs de stadsrand. Onder het Spaanse bewind (halfweg 17de eeuw) wordt hier een citadel (‘Spaans Kasteel’) gebouwd. De Franse vestingingenieur Vauban sloopt de citadel en laat er een groot hoornwerk als - voorversterking bouwen. Een deel van het hoornwerk reliëf met ondergrondse kazematten blijven er behouden.

Het park, opengesteld in 1999, wordt een boeiend, natuurrijk landschap met heggen en bosjes, graasweiden en bloemrijke hooilanden, een boomgaard en poelen waar kikkers en salamanders thuis zijn. Hier kan je de koekoek horen, met uitzicht op de belforttoren! Het Hoornwerkpark is niet toegankelijk voor rolstoelen. Zie https://www.toerismeieper.be/vestingroute-nl.

GPSwalking.nlRijselpoort N50 50.662 E2 53.424
De Rijselpoort maakt deel uit van de vestingsgordel rond Ieper. Ze is de oudste en enige nog bewaarde stadspoort uit de 14de eeuw en verbindt twee delen van de Ieperse vestingen.

De Rijselpoort is afgewerkt met Bourgondische torens. Ze scheidt de Majoorgracht van de Kasteelgracht, en is een combinatie van een water- en landpoort. Aan de linkerkant van de Rijselpoort bevindt zich de ingang van het poortwachtershuis. Rechts van de poort vinden we de sluiskamer met sluisdeuren voor de beken en vestigingswateren. Via deze poort komt de ongeveer 2,5 meter diepe Ieperlee de stad binnen.

OGPSwalking.nlp de binnenmuur van de poort zijn nog oude wegwijzers naar Britse begraafplaatsen terug te vinden. Het was tijdens de oorlog één van de belangrijkste ‘doorgangen’ naar het front en wordt meer gebruikt dan de Menenpoort, omdat deze weg beter beschermd kan worden tegen vijandelijke artillerie. De Rijselpoort ligt ook op het parcours van de vestingroute, een wandelroute in het groen rondom het Ieperse centrum.

Dit is de enige stadspoort waarvan originele 14de-eeuwse ruimtes bewaard bleven: het poortwachtershuis (oostkant) en de saskamers (westkant). Vanuit de saskamers wordt, nog tot eind de vorige eeuw, de waterhuishouding van zowel de Majoorgracht als de Ieperlee geregeld via schotbalken.

GPSwalking.nlMajoorgracht N50 50.654 E2 53.311
Majoorgracht ‘Majoorgracht’ is de wat misplaatste vertaling van de Franse naam ‘Fossé Majeur’, de ‘Grote Gracht’. Het is de enige vestinggracht die haar oorspronkelijke structuur behield zoals Vauban ze rond 1680 ontworpen had.

In de brede hoeken laat Vauban twee eilanden aanleggen als voorversterking. Beide worden nu met rust gelaten als natuurgebied. Het derde eiland, met brasserie-restaurant Pacific Eiland, dateert uit de Spaanse periode (rond 1640).

Op het water en langs de oevers kan je hier mooie vogels waarnemen: blauwe reiger, fuut, aalscholver, meerkoet, waterhoen en wilde eend.

GPSwalking.nlHouten Huis Ieper N50 50.685 E2 53.407
Dit huis aan de Rijselstraat in Ieper is een reconstructie van een typische houten woning uit ca. 1575, die tijdens de Eerste Wereldoorlog wordt vernield.

Het gebouw vertoont kenmerken van de laatgotiek en van de renaissance. Het woonhuis wordt in 1983 beschermd als monument.

Ramparts Cemetery N50 50.676 E2 53.357
Op de hellende oevers nabij de Rijselpoort ligt een kleine Britse militaire begraafplaats uit de Eerste Wereldoorlog, Ramparts War Cemetery.

Er rusten 197 militairen: 158 Britten, 10 Canadezen, 11 Australiërs, 14 Nieuw-Zeelanders, onder wie tien Maori. De meeste stierven tijdens hun overbrenging van het front naar de hospitalen in de stad en werden hier begraven.

Behalve de Engelse, Ierse, Schotse en Welsh soldaten, liggen hier Canadezen, Nieuw-Zeelanders, en Australiërs. Op 31 december 1917, werden soldaten van de Maori Pioneer Battalion die vlakbij Ieper aan het werk waren, beschoten. Deze Maori’s liggen nu hier op de mooie begraafplaats begraven.

GPSwalking.nlLeeuwentoren N50 50.657 E2 53.245
De Leeuwentoren die je nog steeds kan bezoeken op de Ieperse vestingen. De ronde hoektoren wordt gebouwd op het einde van de 14e eeuw.

Het bouwwerk bestaat uit drie lagen. In de periode van Lodewijk XIV wordt de toren onder bouwmeester Vauban verlaagd en wordt ook de contregarde gebouwd. Dit is een eiland dat voor de toren ligt.

Enerzijds bood het bescherming tegen artillerie-geschut en anderzijds had het ook een offensieve functie. De naam van de Leeuwentoren verwijst naar de kracht en de stevigheid van de constructie. De toren heeft een buitendiameter van 13 m en de muren zijn 2,40 m dik.

GPSwalking.nlZaalhof vm burcht 1300 N50 50.770 E2 53.177
Het Zaalhof (Saelhove) is een grafelijk kasteel in Ieper. Traditioneel wordt de bouw ervan gesitueerd in 1187 onder Filips van den Elzas, maar de oude motte aan de Sint-Maartenskerk wordt in elk geval vele decennia eerder verlaten.

Het hof wordt aan de rand van de stadskern gebouwd nabij de Sint-Pieterskerk. Zijn brede wallen sluiten aan op de Ieperlee. Het hof is een feodaal eiland binnen de vrije stad. Na de 13e eeuw verliest het zijn functie als grafelijke residentie. De burggraaf wordt vervangen door een baljuw, en het kasteel wordt alleen nog de zetel van de Zaal en Kasselrij van Ieper (de gronden onder grafelijke rechtspraak, het leenhof en de kasselrij).

GPSwalking.nlMen gaat spreken van de sala castellaniae. Hier zetelen de grafelijke bestuursorganen: een voor het leven benoemde baljuw, bijgestaan door een negenkoppige schepenbank; het leenhof; en de kasselrijraad (generale vergaderinghe). Ze hebben administratief-fiscale en gerechtelijke bevoegdheden.

Robrecht van Béthune – gekend als de Leeuw van Vlaanderen - resideert hier in deze burcht. Hij overlijdt in september 1322 in zijn residentie. Hij ligt begraven in de Sint Maartenskerk.

In de 15e eeuw treed verval in en wordt een nieuw Kasselrijhof betrokken aan de Grote Markt. Nochtans blijft het Zaalhof nog tot ver in de 17e eeuw in gebruik voor ondervragingen, folteringen, opsluitingen en terechtstellingen. Op het laatst is het waarschijnlijk enkel nog een gevangenis. Hierna worden de grachten gedempt en wordt er een plein aangelegd.

GPSwalking.nlPredikherentoren N50 50.691 E2 53.040
De Predikherentoren maakt deel uit van de 14e Bourgondische vestingmuur. In de Franse tijd worden de torens verlaagd en omgebouwd tot geschutplatform. Vóór de torens ligt, in de brede Majoorgracht, driehoekige eilanden als voorversterking (Vauban, 1680).

De Leeuwentoren heeft zijn naam te danken aan zijn stevigheid: de muren zijn 2,4 meter dik. Een gemetselde tunnelgang of poterne door de aarden wal verbindt de toren met de binnenstad.

Pacific Eiland N50 50.783 E2 52.901
Zoals het een eiland betaamt, ligt restaurant “Pacific Eiland” in het water. Dit uitnodigende domein, langs de toeristische, historische vestingsroute, is enkel te bereiken via een idyllisch brugje.

GPSwalking.nlOmstreeks 1640 werd dit eiland door de Spaanse bezetters aangelegd om de vijand af te schrikken en als munitiedepot. Nu is het omgetoverd tot een oord van rust en ontspanning waar jong en oud welkom zijn.

Kruitmagazijn N50 50.841 E2 52.764
Op de Esplanade staat nog steeds een kruitmagazijn dat in 1817, onder Willem I, wordt gebouwd op de grondvesten van het oorspronkelijke kruitmagazijn. Deze wordt in 1684 opgericht door Vauban, maar in 1720 gesloopt.

Station Ieper N50 50.869 E2 52.588
Station Ieper is een spoorwegstation langs spoorlijn 69 (Kortrijk-Poperinge) ten westen van het centrum van de stad Ieper. Van 1868 tot 1983 ligt het station aan een knooppunt tussen spoorlijn 69 en de spoorlijnen 63 (Torhout-Ieper) en 64 (Roeselare-Ieper).

GPSwalking.nlDe verbinding met spoorlijn 64 wordt opgebroken in 1970, die met spoorlijn 63 in 1983. Het huidige station bestaat uit een wachtzaal met loket en telt twee perrons, maar bestaat tot de aanleg van de tunnel uit vijf sporen en drie perrons. De perrons zijn met elkaar verbonden door een tunnel. Door het aanleg van die tunnel verdwijnt het vijfde spoor.

Later wordt ook het vierde spoor en daardoor ook het derde perron verwijderd waardoor er nu nog slechts drie sporen aanwezig zijn. Het derde spoor heeft enkel nog een verbinding richting Poperinge.

Op de gevel van het station vindt men een afbeelding van de stadsreus Goliath.

GPSwalking.nlIeperse Reus Goliath N50 50.869 E2 52.588
De Ieperse reus Goliath dateert uit 1683. Ter gelegenheid van een jubileumeditie van de jaarlijkse Tuindagprocessie wordt dan een reus gebouwd die de naam Goliath krijgt.

Hij krijgt een Turks uitzicht en mag van dan af jaarlijks optrekken op de Tuindagprocessie. Goliath - ook bijgenaamd 'Reusje' - heeft in tegenstelling tot andere reuzen, niks te maken met enige legende.

Het is een eigen creatie die symbool staat voor de macht van Ieper en de trouw aan het eigen Ieperse volk. Tot op vandaag is Goliath nog steeds te bewonderen in de 3-jaarlijkse Kattenstoet. Men vindt er ook een afbeelding van tegen de gevel van het station.

Een gulden beeld van Goliath waakt over Ieper vanop de Lakenhalle. De reus is 7,5 m hoog, weegt 225 kg en wordt door 4 man gedragen.

GPSwalking.nlSint-Niklaaskerk N50 51.017 E2 52.867
Kerk in Ieper, België. De Sint-Niklaaskerk is een kerkgebouw in de Belgische stad Ieper. Het doet tegenwoordig dienst als Stedelijk Onderwijsmuseum.

De oorspronkelijke Sint-Niklaaskerk wordt gebouwd in de 12e eeuw. Vanaf 1598 delen de parochianen hun kerk met de benedictijnen van Sint-Jan-ten-Berg, overgekomen uit Belle.

Vismarkt N50 50.976 E2 53.044
Op de Vismarkt wordt er, zoals de naam het wellicht verraadt, vis verkocht. In het oude tolhuisje (1899), ook Minckhuisje genoemd, moeten de visverkopers tol betalen.

Verderop staan er twee mooie overdekte verkoopsstanden. De Vismarkt kun je bereiken via de Vispoort met een grote beeltenis van de zeegod Neptunus.

GPSwalking.nlMuseum Godshuis Belle N50 50.984 E2 53.178
Museum Godshuis Belle is gevestigd in een godshuis uit 1276 dat eerst een hospitaal was en later een instelling voor bejaarde vrouwen werd. In de kapel wordt de OCMW-collectie getoond, bestaande uit onder meer schilderijen, beelden en meubelen.

Topstuk in het museum is een paneel uit 1420 met de Maagd Maria en de schenkers van het werk, Yolente Belle en Joos Bryde.

Museum Godshuis Belle Rijselstraat 38.

Via de Rijselsestraat keren we terug naar de Markt waar we gaan genieten van een Ypra, een lokaal gebrouwen bier.

Om acht uur naar de Last Post.

GPSwalking.nlOmdat we meerdere dagen verblijven in Ieper kunnen we morgen naar de beide musea gaan op de markt.

We sluiten de derde dag af bij Museum Passendale met de bezoek aan de loopgraven, tunnels, de klim naar de kerktoren en een eerbiedig en nederig bezoek aan Tyne Cot, de grootste begraafplaats van WW-I.

Daarna zullen we nog naar ’t Hooghe bij Bellewaerde, Hill-62 en Hill60 met The Bluff gaan om een korte wandeling te maken over het loopgraven-oorlogsgebied. Zeer indrukwekkend.

Het bezoek aan Ieper is zeer bijzonder geworden vanwege de nutteloze strijd die vier jaar duurde en over en weer rond Ieper 600 000 slachtoffers eiste. Vier jaar lang, dagelijks 400 doden. We zien, dat vooral de Engelsen hier naartoe komen om hun vader, grootvader of overgrootvader te herdenken. Een krans of een kruisje te leggen bij een monument of naamgenoot op een van de 170 war cemetaries rond Ieper. Niet alleen Engelsen, ook Schotten, Ieren, Indiërs, Zuid-Afrikanen Australiërs en Canadezen….. We voelen zo de verbondenheid met de Commonwealth en krijgen begrip voor Brexit. Die stomme Duitsers….

We shall remember!

Startpunt

 • Start/finish/parkeerplaats Haiglaan 31 (achter Q8) N50 51.156 E2 52.466

Geraadpleegde websites:

POI’s

 • (start wandeling) N50 51.056 E2 53.143
 • Ieper Gerechtsgebouw N50 51.097 E2 53.293
 • Kasselrijhof N50 51.111 E2 53.244
 • Stadhuis en Nieuwerck N50 51.088 E2 53.171
 • Laken N50 51.084 E2 53.152
 • Lakenhallen – Belfort N50 51.071 E2 53.124
 • Onze-Lieve-Vrouw van Tuine N50 51.062 E2 53.136
 • FLANDERS FIELDS MUSEUM N50 51.073 E2 53.152
 • Beklimmen Belfort N50 51.079 E2 53.108
 • Beiaard N50 51.081 E2 53.127
 • Vleeshuis, Ieper N50 51.035 E2 53.081
 • Sint-Maartenskathedraal N50 51.105 E2 53.107
 • Graftegel van Graaf Robrecht van Bethune N50 51.115 E2 53.116
 • Stadsschouwburg het Perron N50 51.128 E2 53.035
 • Kloosterpoort N50 51.134 E2 53.032
 • Saint George's Memorial Church N50 51.131 E2 52.981
 • Munster War Memorial N50 51.133 E2 53.124
 • Astridpark N50 51.191 E2 53.085
 • Ieperlee N50 51.230 E2 52.981
 • Kattenstoet N50 51.281 E2 53.183
 • Slachthuis en Wieltjesgrachten N50 51.322 E2 53.277
 • Nikolaas de Kanonnier N50 51.317 E2 53.452
 • Menenpoort N50 51.123 E2 53.466
 • Last Post N50 51.123 E2 53.466
 • Indian Forces Memorial N50 51.090 E2 53.480
 • Verftuin N50 51.040 E2 53.488
 • Kazematten N50 51.030 E2 53.469
 • Sint-Jacobskerk N50 51.012 E2 53.396
 • Merghelynck Museum N50 50.932 E2 53.252
 • Tempelierssteen N50 50.907 E2 53.231
 • Sint-Pieterskerk N50 50.821 E2 53.386
 • Mariakapel op de Vestingen N50 50.964 E2 53.495
 • Vestingen N50 50.964 E2 53.495
 • Ieperse vestingen N50 50.904 E2 53.569
 • Hoornwerkpark N50 50.860 E2 53.730
 • Rijselpoort N50 50.662 E2 53.424
 • Majoorgracht N50 50.654 E2 53.311
 • Houten Huis Ieper N50 50.685 E2 53.407
 • Ramparts Cemetery N50 50.676 E2 53.357
 • Leeuwentoren N50 50.657 E2 53.245
 • Zaalhof vm burcht 1300 N50 50.770 E2 53.177
 • Predikherentoren N50 50.691 E2 53.040
 • Pacific Eiland N50 50.783 E2 52.901
 • Kruitmagazijn N50 50.841 E2 52.764
 • Station Ieper N50 50.869 E2 52.588
 • Ieperse Reus Goliath N50 50.869 E2 52.588
 • Sint-Niklaaskerk N50 51.017 E2 52.867
 • Vismarkt N50 50.976 E2 53.044
 • Museum Godshuis Belle N50 50.984 E2 53.178
Acties
Navigeer naar startlocatie Download (ZIP) Download (GPX) Bekijk kaart/tracks Bekijk de fotoserie Print wandeling tekst
Startlocatie

Reacties


Wij zijn benieuwd naar uw reactie. Wel hebben we een aantal spelregels waar we u even op willen attenderen

 • Alle velden moeten verplicht worden ingevuld.
 • Uw reactie wordt pas na goedkeuring zichtbaar in de lijst ervaringen.
 • Uw e-mail adres niet wordt getoond op de site.
 • De webmaster behoudt zich het recht uw tekst aan te passen.
 • Het is niet toegestaan email-adressen, enige weblinks of schuttingtaal in de tekst op te nemen. Bij veelvuldig misbruik kan u de mogelijkheid van opslaan worden ontzegd.
 • Als u ons een link wilt doorsturen dan a.u.b. per email.
 • English texts will not be accepted. All input needs to be approved by the webmaster on forehand before be visible on this website. So save yourself the trouble.