Muiden-Muiderslot

Korte beschrijving

Muiden
De eerste vermelding van Muiden dateert uit 953. Toen heette het plaatsje nog 'Amuda' gelegen aan de monding van de Vecht. Sinds 1122 heeft Muiden stadsrechten. Drie eeuwen later veranderde het in een vestingstad. Er werden aarden wallen en bastions gebouwd om de stad te verdedigen. Muiden maakt deel uit van de Nieuwe Hollandse Waterlinie en sinds 1901 ook van de Stelling van Amsterdam. Nu nog zijn de vestingwerken duidelijk zichtbaar. Ze geven de stad het karakter van een echte vestingstad.

Muiderslot
Het Muiderslot is het bekendste gebouw van Muiden. Het werd rond 1280 gebouwd door graaf Floris V. Hij werd 'steenrijk' genoemd, omdat hij een van de weinigen was die zich een stenen kasteel kon veroorloven. De meeste kastelen in die tijd waren van hout. Tegenwoordig is er een Rijksmuseum gevestigd in het slot. Meubels, gebruiksvoorwerpen en schilderijen vertellen over de geschiedenis van het kasteel en voor kinderen is het een bezoek zeker waard. Vanaf het slot heeft u een prachtig zicht op de haven van Muiden en de vroegere Zuiderzee.

Pampus
Pampus is een op palen gebouwd eiland, onderdeel van gemeente Muiden. Het ligt enkele kilometers voor de kust van Muiden in het IJmeer. Pampus is het laatste grote verdedigingswerk in de Stelling van Amsterdam. De bouw van het forteiland werd in 1895 afgerond, maar Pampus heeft zijn militaire verdedigingsfunctie nooit echt hoeven te vervullen

Oude Hollandse Waterliniepad
Het idee van een waterlinie is ontwikkeld vanuit de gedachte dat je met water je land kon verdedigen in tijden van nood. Stukken land werden onder water gezet om vijandige legers tegen te houden. Kleine bewapende scheepjes (platbodems) werden paraat gehouden om bedreigde plaatsen te hulp te komen. De Oude Hollandse Waterlinie ontstond in de Gouden Eeuw (1600-1700).

Muiden en de Groote Zeesluis
Muiden is het begin- en eindpunt van het Waterliniepad-Noord. In 1672-1673 hield de vesting Muiden stand te midden van de waterlinie. Nu nog kunnen elf van de oorspronkelijke twaalf bastions in de omwalling onderscheiden worden. 'De Groote Zeesluis' in het midden van de Vecht is aangelegd in 1673 en is het grootste kunstwerk aan de noordkant van de Oude Hollandse Waterlinie.


Kenmerken
Startpunt: Muiden: P Maxisweg
Startlocatie: Noord-Holland , Nederland
Coördinaten N52.328000 E5.062000
Afstanden: 10 km
Type: Cultuur, Dorp, Meer, Open, Vergezicht, Water
Begaanbaar: Goed
Rolstoel: Toegankelijk
Honden: Aangelijnd
Horeca: Op korte afstand van start
Gelopen op: 07-03-2020

Route informatie

Een GPS wandeling van 10 km bij Muiden.
Er zijn geen verkortingen van deze wandeling beschikbaar.
Naast de track is er ook een route beschikbaar.
In Muiden komt u voldoende horecagelegenheden tegen.
In Muiden kunt u ook met de boot naar Pampus toe of een bezoekje brengen aan het Muiderslot. Samen met de wandeling is dat een dagvullende bezigheid.Langere beschrijving

GPSwalking.nlDeze wandeling heb ik op een zomerse avond in 2019 gelopen. Een lekkere wandeling waarop veel te zien is. Mocht u deze wandeling overdag lopen, met de mogelijkheid tot een bezoek aan het Muiderslot of zelfs aan fort Pampus dan kunt u een hele dag zoet zijn.

Zelf hebben we in 2019 ook de boot naar Pampus genomen voor een bezoekt aan het fort. Dat was zeer interessant en voor iedereen een aanrader.

Het was heerlijk warm wandelweer in de zomer van 2019. Dat is ook terug te zien op de foto's langs de dijk waarbij de grond helemaal gescheurd was door de droogte. In het natte voorjaar van 2020 is dat bijna niet meer in te denken. Veel nattigheid en te veel droogte zijn beide niet goed.

GPSwalking.nlFermanplantsoen
U staat nu aan de westkant van de Vesting Muiden, die in de 20e eeuw een grote verandering onderging. Zo was het bruggetje over de vestinggracht dat voor u ligt, vroeger een gemetselde dam met een opstaande hindernis (een beer met monnik geheten), die juist bedoeld was om mensen buiten de vesting te houden.

De oorspronkelijke brug en de Weesperpoort, die zuidelijker lagen, zijn er niet meer. Het bruggetje komt uit op een 'eilandje' in de vestinggracht (nu Fermanplantsöen geheten).

Zo'n eiland wordt een ravelijn genoemd. In 1926 werd de Vesting Muiden formeel opgeheven en behielden slechts de wallen aan de oostkant hun militaire functie. Dit deel kreeg de naam 'Wal van Muiden'.

In 1934 werden langs de zuidwestkant van de wal huizen gebouwd. De wallen, dan 4 meter hoog, werden in 1936 afgegraven tot een hoogte van 1 meter. Het plantsoen volgt nog steeds de oude contouren van de vestingwal. Op de foto ziet u de beer met monnik en de molen De Spiering, waarvan een gedeelte is gereconstrueerd.

DGPSwalking.nle huidige grondvorm van de Vesting Muiden dateert van 1577. In 1672 worden de zeesluizen gebouwd en is Muiden van groot belang voor de onderwaterzetting van de Hollandse Waterlinie. Vanaf 1854 maakt de vesting deel uit van de Nieuwe Hollandse Waterlinie.

Vanaf 1892 is de Vesting Muiden onderdeel van de Stelling van Amsterdam. Deze verdedigingslinie rond de Nederlandse hoofdstad was in oorlogstijd het laatste toevluchtsoord voor het leger en de regering.

De stelling is aangelegd tussen 1880 en 1914. Ze bestaat uit 46 forten en batterijen, talloze dijken, dammen en sluizen. De vijand werd op afstand gehouden door het polderland buiten de stelling onder water te zetten. Begaanbare plekken werden door een fort verdedigd.

GPSwalking.nlMuiden zelf is een plaatje. Wat is hier veel te zien.

De Molenpoort en het "kippenbruggetje"
Begin 16e eeuw stond hier de Molenpoort die later Weesperpoort heette en toegang gaf lot de weg naar Weesp. Het ravelijn rechts bereikte je over het "Kippenbruggetje" dat dateert uit 1671.

Rond 1641 werden tussen Amsterdam en Muiden en Muiden en Naarden de trekvaarten aangelegd. Deze waren nodig, omdat Amsterdam nieuwe woonwijken bouwde en daarvoor veel zand nodig had.

Het zand kwam uit het Gooi en ging via Muiden naar de bouwplaatsen. Om het zand niet te hoeven overladen, moest er een directe verbinding tussen de Amsterdamse trekvaart en Naarden komen.

GPSwalking.nlMuiden verzette zich tegen de plannen, maar toch werd er een doorgang aangelegd, die precies de breedte had van een zandschuit In 1739 werd om militaire redenen besloten het ravelijn van een sluisje te voorzien.

In oorlogstijd moest het sluisje het water van Amstelland tegenhouden en opkomend inundatiewater keren. In 1842 werd de sluis gerenoveerd. Het ijzeren draaibruggetje dateert ook uit dit jaar en vormde de verbinding met Muiden.

Rijk aan afwisseling
In de regio Gooi en Vechtstreek is een grote diversiteit aan natuur, landschappen en cultuur, met in het hart de bruisende mediasector. Historie en moderne architectuur ontmoeten elkaar, zonder dat het een ten koste gaat van het ander. Bossen en heidevelden, plassen en meren, landgoederen en forten, vestingsteden en brinkdorpen zijn dankzij een fijnmazig netwerk goed bereikbaar.

GPSwalking.nlOok voor een exclusief winkelaanbod en gezellige terrasjes kunt u terecht in deze regio. Op bijzondere locaties in de regio zijn panelen geplaatst met meer informatie en tips.

Muiden
De eerste vermelding van Muiden dateert uit 953. Toen heette het plaatsje nog 'Amuda' gelegen aan de monding van de Vecht. Sinds 1122 heeft Muiden stadsrechten. Drie eeuwen later veranderde het in een vestingstad. Er werden aarden wallen en bastions gebouwd om de stad te verdedigen.

Muiden maakt deel uit van de Nieuwe Hollandse Waterlinie en sinds 1901 ook van de Stelling van Amsterdam. Nu nog zijn de vestingwerken duidelijk zichtbaar. Ze geven de stad het karakter van een echte vestingstad.

GPSwalking.nlMuiderslot
Het Muiderslot is het bekendste gebouw van Muiden. Het werd rond 1280 gebouwd door graaf Floris V. Hij werd 'steenrijk' genoemd, omdat hij een van de weinigen was die zich een stenen kasteel kon veroorloven.

De meeste kastelen in die tijd waren van hout. Tegenwoordig is er een Rijksmuseum gevestigd in het slot. Meubels, gebruiksvoorwerpen en schilderijen vertellen over de geschiedenis van het kasteel en voor kinderen is het een bezoek zeker waard.

Vanaf het slot heeft u een prachtig zicht op de haven van Muiden en de vroegere Zuiderzee.

GPSwalking.nlPampus kun je op deze wandeling alleen in de verte zien liggen. Om er te komen moet je met de boot mee. Dat is een leuk uitstapje.

Pampus
Pampus is een op palen gebouwd eiland, onderdeel van gemeente Muiden. Het ligt enkele kilometers voor de kust van Muiden in het IJmeer.

Pampus is het laatste grote verdedigingswerk in de Stelling van Amsterdam. De bouw van het forteiland werd in 1895 afgerond, maar Pampus heeft zijn militaire verdedigingsfunctie nooit echt hoeven te vervullen.

Wilt u het eiland zelf ontdekken? Vanuit Muiden kunt u de boot nemen naar Pampus. De fortwachters zullen u warm onthalen.

GPSwalking.nlFort aan het Pampus
Het kunstmatige forteiland werd aangelegd tussen 1887 en 1895 in het Buiten-IJ op een ondiepte die'het Pampus'heet. Fort aan het Pampus moest Amsterdam verdedigen tegen aanvallen vanaf de Zuiderzee. Daarvoor was het fort uitgerust met twee enorme, draaibare pantserkoepels met elk twee kanonnen van 24 cm.

Het fort ligt verzonken in het eiland en wordt omgeven door een diepe droge gracht. Tijdens de Tweede Wereldoorlog werden de twee pantserkoepels door de Duitsers verwijderd.

Sinds 1986 is het fort door de Stichting Forteiland Pampus geconserveerd en gedeeltelijk hersteld. Nu kun je in de Pampus Xperience dankzij de modernste interactieve multimedia en spannende digitale games beleven hoe Holland en Amsterdam met waterlinies verdedigd werden.

GPSwalking.nlFort aan het Pampus is onderdeel van de Stelling van Amsterdam. Deze verdedigingslinie rond de Nederlandse hoofdstad was in oorlogstijd het laatste toevluchtsoord voor het leger en de regering.

De stelling is aangelegd tussen 1880 en 1914 en ze bestaat uit 46 forten en batterijen, talloze dijken, dammen en sluizen. De vijand werd op afstand gehouden door het polderland buiten de stelling onder water te zetten. Begaanbare plekken werden door een fort verdedigd.

Museale attractie, opengesteld voor publiek en als locatie te huur voor feesten en partijen. De boot naar het fort vaart vanaf de Herengracht tegenover nr. 33. Zie: www.pampus.nl.

GPSwalking.nlMuizenfort
Ook het Muizenfort is een van de Muidense verdedigingswerken. De verhalen gaan dat het zijn naam dankt aan de muisgrijze uniformen van de Nederlandse troepen uit de mobilisatietijd (1939-1940). Maar waarschijnlijk is de naam al veel ouder.

Het Muizenfort huisvest tegenwoordig ook een museum. Op het fort zijn oude loopgraven aangelegd. Zo krijgen de bezoekers een indruk hoe in vroeger tijden oorlog werd gevoerd. Het museum geeft een realistisch beeld van de soms barre omstandigheden in tijden van oorlog.

Muiden is ook een prima gelegenheid om een terrasje te pikken of een hapje te eten.

GPSwalking.nlVesting Muiden, Muiderslot
Het Muiderslot was als deel van de vesting Muiden van 1892 tot 1922 opgenomen in de Stelling van Amsterdam. Het Slot ligt op een strategische plek aan de monding van de Vecht.

De vesting Muiden vormde samen met het Fort aan het Pampus de steunpunten van de hoofdverdedigingslijn van het 'vak Muiden' (vanaf 1913 vak Muiderberg).

De vesting Muiden telde als 'vestingwerk van de eerste klasse' in totaal twaalf bastions waarvan vijf tot het Kasteelbastion behoorden. Op bastion I stond bomvrij gebouw A. Het was met een interne dijkdoorgang verbonden met de sluisbeer. De sluisbeer was van groot belang voor het regelen van de onderwaterzetting ten oosten van Muiden. Bomvrij gebouw B stond op bastion II.

GPSwalking.nlDe drie kanonkazematten van gebouw B dienden voor bescherming van de belangrijke sluisbeer en de daarnaast gelegen Oostzeedijk. De gebouwen A en B en de houten geniewoning werden in 1955 afgebroken. Een paar delen zijn bewaard gebleven.

Op de plek van gebouw A is in 2012 het ondergrondse paviljoen het Waterschild geopend. Het biedt een presentatie van zeven eeuwen waterdefensie, met veel aandacht voor het Muiderslot en de waterlinies, waaronder de Stelling van Amsterdam.

De huidige grondvorm van de Vesting Muiden dateert van 1577. in 1672 worden de zeesluizen gebouwd en is Muiden van groot belang voor de onderwaterzetting van de Hollandse Waterlinie. Vanaf 1854 maakt de vesting deel uit van de Nieuwe Hollandse Waterlinie.

GPSwalking.nlVanaf 1892 is de Vesting Muiden onderdeel van de Stelling van Amsterdam. Deze verdedigingslinie rond de Nederlandse hoofdstad was in oorlogstijd het laatste toevluchtsoord voor het leger en de regering.

De stelling is aangelegd tussen 1880 en 1914. Ze bestaat uit 46 forten en batterijen, talloze dijken, dammen en sluizen. De vijand werd op afstand gehouden door het polderland buiten de stelling onder water te zetten. Begaanbare plekken werden door een fort verdedigd.

Oude Hollandse Waterliniepad
Het idee van een waterlinie is ontwikkeld vanuit de gedachte dat je met water je land kon verdedigen in tijden van nood. Stukken land werden onder water gezet om vijandige legers tegen te houden. Kleine bewapende scheepjes (platbodems) werden paraat gehouden om bedreigde plaatsen te hulp te komen. De Oude Hollandse Waterlinie ontstond in de Gouden Eeuw (1600-1700).

GPSwalking.nlDe waterlinie berustte op het principe dat een onder water gezette strook land aan de oostgrens van Holland het land zou beschermen tegen aanvallen van buitenaf. De linie liep van de grote rivieren tot aan de voormalige Zuiderzee en moest van Holland een onneembare vesting maken. Op de doorgangen lagen vestingsteden die de inundatiesluizen moesten beschermen.

De vrijwel aaneengesloten strook laaggelegen land moest bij een dreigende aanval snel onder water worden gezet. En de tussenliggende hogere delen, dijken en kades waaraan de dorpen en stadjes lagen, werden van verdedigingswerken voorzien. Door een laag water van ongeveer 40 a 50 centimeter zou het land voor een leger onbegaanbaar worden en het water voor schepen onbevaarbaar.

GPSwalking.nlMuiden en de Groote Zeesluis
Muiden is het begin- en eindpunt van het Waterliniepad-Noord. In 1672-1673 hield de vesting Muiden stand te midden van de waterlinie. Nu nog kunnen elf van de oorspronkelijke twaalf bastions in de omwalling onderscheiden worden. 'De Groote Zeesluis' in het midden van de Vecht is aangelegd in 1673 en is het grootste kunstwerk aan de noordkant van de Oude Hollandse Waterlinie.

De Weesperpoortsluis dateert in oorsprong uit 1739; deze sluis moest ervoor zorgen dat het water van de Muider Trekvaart niet weg zou stromen naar het inundatiegebied. Even verderop is nog de oude beer te zien, verscholen onder een bruggetje. Deze waterwerken waren van groot strategisch belang, ook in de Nieuwe Hollandse Waterlinie (1815-1963) en de Stelling van Amsterdam (1880-1914).

GPSwalking.nlIn de grachten van Muiden liggen nog enkele beren en een ravelijn met daarop het zogenaamde Muizenfort. Andere militaire relicten betreffen de Westbatterij met torenfort, een kazerne en enkele kanonremises.

Vanuit de westbatterij heb je een mooi uitzicht over de omgeving en ook over het Muiderslot.

Vesting Muiden, Westbatterij
Op de plek waar in 1799 een aarden batterij was aangelegd, werd de havenmond van Muiden in 1852 versterkt met een torenfort, de Westbatterij. De Vesting Muiden was vanaf 1854 onderdeel van de Nieuwe Hollandsewaterlinie. Deze linie werd in de jaren 1840-1860 versterkt met een aantal ronde, gemetselde torenforten.

GPSwalking.nlDeze Westbatterij diende om met het kasteelbastion Muiderslot (versterkt met vijf batterijen) de Vechtmonding met de zeesluizen te verdedigen. Deze sluizen zijn in 1672 gebouwd en waren onder andere nodig om vanuit de Vecht de inundaties in de Hollandse Waterlinie en later de Nieuwe Hollandse Waterlinie te regelen.

In de jaren 1875-1880 werd rond het fort ter bescherming een aarden wal aangelegd, omdat het van oorsprong bomvrije metselwerk te kwetsbaar was geworden voor de werking van de moderne artillerie. In 1895 verloor het fort zijn nut voor de verdediging van Muiden door de komst van het pantserfort aan het Pampus. Dit fort, gelegen in het tegenwoordige IJ-meer, is in de verte zichtbaar vanaf de dijk achter de Westbatterij.

GPSwalking.nlDe huidige grondvorm van de Vesting Muiden dateert van 1577. In 1672 worden de zeesluizen gebouwd en is Muiden van groot belang voor de onderwaterzetting van de Hollandse Waterlinie. Vanaf 1855 maakt de vesting deel uit van de Nieuwe Hollandse Waterlinie,

Vanaf 1892 is de Vesting Muiden onderdeel van de Stelling van Amsterdam. Deze verdediginr slinie rond de Nederlandse hoofdstad was in oorlogstijd het laatste toevluchtsoord voor het leger en de regering. De stelling is aangelegd tussen 1880 en 1914. Ze bestaat uit 46 forten en batterijen, talloze dijken, dammen en sluizen. De vijand werd op afstand gehouden door het polderland buiten de stelling onder water te zetten. Begaanbare plekken werden door een fort verdedigd.

GPSwalking.nlDat gaat het pad langs het IJmeer. Je hebt hier een fantastisch uitzicht. Vanaf de dijk was de droge zomer van 2019 goed te fotograferen.

Welkom op de Natuurboulevard
De Natuurboulevard is een doorgaande route tussen Amsterdam en de Hollandse brug bij Muiderberg. Fietsend en wandelend kunt u hier genieten van de natuur dicht bij de grote stad.

Langs de Natuurboulevard komt u een aantal bijzondere plekken tegen zoals gebouwen van de Stelling van Amsterdam en onderdelen van de voormalige zeedijk. U kunt hier de rust opzoeken, vogels kijken of gezellig picknicken. De route loopt grotendeels langs het water zodat u optimaal kunt genieten van het geweldige uitzicht.

GPSwalking.nlWandelen en QR-codes
Er zijn verschillende wandelroutes beschikbaar die de Natuurboulevard volgen zoals de IJdijkenroute, het Waterkeringpad en het Zuiderzeepad. Op dit informatiepaneel vindt u ook een QR-code. Deze code kunt u scannen met een mobiele telefoon voor informatie over de natuur en de cultuurhistorie van het gebied.

Rust voor vogels
Tussen de Maxis en Muiden bevindt de Natuurboulevard zich op de grens van een belangrijke overwinteringsplaats voor vogels. Om verstoring van deze rustende vogels te voorkomen is dit deel van de route ieder jaar tussen 1 november en 1 maart afgesloten voor fietsers. Voor wandelaars is de Natuurboulevard het hele jaar vrij toegankelijk. Hondenbezitters dienen hun hond altijd aangelijnd te houden om verstoring van vogels en de schapen op de dijk zo veel mogelijk te voorkomen.

GPSwalking.nlNatuurboulevard is een initiatief van de provincie Noord-Holland en is in samenwerking met het Rijk, Waternet, gemeenten Amsterdam, Diemen, Muiden en Naarden tot stand gekomen. Beheer: gemeenten Diemen, Muiden en Naarden.

Houten en stenen dijken
De Diemerzeedijk tussen Maxis en Muiden is in de dertiende eeuw aangelegd om het land te beschermen tegen de voormalige Zuiderzee. De dijk sloot aan op de Amsterdamse waterkering en liep tot de grote zeesluis in Muiden.

Vóór vijftienhonderd was de dijk opgebouwd uit plaatselijk bodemmateriaal zoals zeeklei, puin en (bouw)afval. Vanaf midden vijftiende eeuw kreeg de dijk een beschoeiing van houten palen.

Hout bleek als waterkering minder stabiel dan gedacht. Door paalrot en paalworm was voortdurend onderhoud noodzakelijk.

GPSwalking.nlBestand tegen weer en wind
In 1937 maakte hout plaats voor Noorse keien. Zware stenen konden krachtige golfslag beter opvangen. Nieuwe dijken zijn tegenwoordig opgebouw uit een basisconstructie van zand en een deklaag van klei. Daarop ligt een biezenmat met een steenzetting van Noorse keien en basalt.

Zo'n robuuste stenen waterkering kan buitendijkse waterdruk prima weerstaan en is bestand tegen wassend water en kruiend ijs.

Vogels kijken
Vanaf de oude zeedijk tussen Maxis en Muiden en tussen Muiden en Muiderberg zijn veel vogels te zien. Op de dijk, in de weilanden en op het water verblijven grauwe ganzen, meerkoeten, wilde eenden, knobbelzwanen en futen. Aalscholvers vliegen geregeld over. Tussen het riet hoort u de kleine karekiet (karrre-karrre-karrre-tirre-tirre). Op de grens tussen land en water vinden watervogels genoeg voedsel. Dat maakt deze omgeving geschikt als broedplaats.

GPSwalking.nlOok andere dieren houden zich hier graag op. De ringslang warmt zich in het voorjaar op de stenen in de dijk. Haas, vos, egel, en wezel scharrelen behoedzaam rond.

Natuurlijk beheer
Waterschap Amstel, Gooi en Vecht houdt rekening met planten en dieren. Watergangen worden zo natuurvriendelijk mogelijk onderhouden. Ook houdt het waterschap zich bezig met natuurvriendelijke oevers. Kwetsbare oeverplanten die van natte voeten houden, zoals dotterbloem of zwanenbloem, nemen daardoor weer in aantal toe.

Het Waterschap zorgt voor een goede waterkwaliteit en plaatst waar nodig vispassages bij sluizen en gemalen. Het gras op de dijk wordt kort gehouden door schapen. Die zijn fijner gebouwd dan koeien, die met hun zware lijf en grove hoeven de dijk beschadigen. Schapen zijn bovendien kieskeurige grazers die zorgen voor een gevarieerde begroeiing.

GPSwalking.nlIk loop een stukje parallel met de A1. Wat een brede weg is dit geworden. En nog steeds is het eigenlijk niet breed genoeg voor al het verkeer dat erover heen moet.

De geluidsschermen zorgen er in ieder geval voor dat je weinig tot niets van deze drukke weg hoort.

Rijksweg 1
Rijksweg 1 is een Nederlandse rijksweg en autosnelweg (A1), die begint bij Watergraafsmeer aan de oostkant van Amsterdam en eindigt ter hoogte van De Lutte aan de Duitse grens, waar deze snelweg doorgaat als Bundesautobahn 30 richting Osnabrück. De weg is 157 kilometer lang.

GPSwalking.nlRijksweg 1 begint bij knooppunt Watergraafsmeer op de A10, de ring om Amsterdam en loopt in oostelijke richting tot aan de grensovergang Oldenzaal Autoweg met Duitsland. De weg loopt via het Gooi, Amersfoort, Apeldoorn, Deventer, Hengelo en Oldenzaal.

De A1 heeft aansluitingen met de A9 bij knooppunt Diemen, de A6 bij knooppunt Muiderberg, de A27 bij knooppunt Eemnes, de A28 bij knooppunt Hoevelaken, de A30 bij Barneveld, de A50 bij knooppunt Beekbergen en de A35 bij de knooppunten Azelo en Buren.

Wegnummering
De weg draagt over de gehele lengte een Europees wegnummer. Tussen knooppunt Watergraafsmeer en knooppunt Hoevelaken E231 en vanaf Hoevelaken tot de grens E30.

GPSwalking.nlVerder is de weg tussen knooppunt Azelo en knooppunt Buren dubbel genummerd met de A35. Dit stuk is administratief Rijksweg 35.

Dan zit ook deze wandeling er weer op. Ik wil in 2020 hier weer eens terugkomen voor een bezoekje aan het Muiderslot. Het voordeel van de avondwandelingen is dat je alvast wat kunt rondkijken en dan een keertje kunt terugkomen overdag.

Maar ook zonder bezoekje aan het Muiderslot was dit een leuke wandeling. De mooie vergezichten hielpen hieraan mee. Maar ook Muiden is een leuke plaats om doorheen te lopen.

Wandel ze.

Geraadpleegde websites:

POI's

 • A1/A9 N52.3315 E5.0314
 • Alternatieve parkeerplaats N52.3354 E5.0226
 • Begraafplaats N52.3287 E5.0622
 • Burger King N52.3343 E5.0235
 • Centrale Diemen 34 N52.3383 E5.0221
 • Diemerzeedijk N52.3370 E5.0532
 • Diverse horeca N52.3300 E5.0696
 • Fort Pampus Batterij (Museum) N52.3648 E5.0689
 • IJmeer N52.3339 E5.0337
 • Muiderslot N52.3343 E5.0713
 • Muidertrekvaart N52.3320 E5.0568
 • Muizenfort N52.3296 E5.0722
 • Nicolaas kerk N52.3289 E5.0686
 • Sluis N52.3301 E5.0691
 • Start/finish/parkeerplaats N52.3277 E5.0622
 • Vecht N52.3288 E5.0678
 • Veer Pampus-Muiden N52.3316 E5.0703
 • Vestingsgracht N52.3305 E5.0725
 • Weesperpoortbrug N52.3281 E5.0653
 • Westbatterij Muiden N52.3359 E5.0668
Acties
Navigeer naar startlocatie Download (ZIP) Download (GPX) Bekijk kaart/tracks Bekijk de fotoserie Print wandeling tekst
Startlocatie

Reacties


Wij zijn benieuwd naar uw reactie. Wel hebben we een aantal spelregels waar we u even op willen attenderen

 • Alle velden moeten verplicht worden ingevuld.
 • Uw reactie wordt pas na goedkeuring zichtbaar in de lijst ervaringen.
 • Uw e-mail adres niet wordt getoond op de site.
 • De webmaster behoudt zich het recht uw tekst aan te passen.
 • Het is niet toegestaan email-adressen, enige weblinks of schuttingtaal in de tekst op te nemen. Bij veelvuldig misbruik kan u de mogelijkheid van opslaan worden ontzegd.
 • Als u ons een link wilt doorsturen dan a.u.b. per email.
 • English texts will not be accepted. All input needs to be approved by the webmaster on forehand before be visible on this website. So save yourself the trouble.