Diemen - Diemerpark

Korte beschrijving

De Diemer Vijfhoek
De Diemer Vijfhoek is een onderdeel yan de Diemerscheg; het gebied tussen Amsterdam en de Gooi- en Vechtstreek. De Diemerscheg is een bijzonder gebied; naast de oernatuur van de Diememer Vijfhoek vindt u er bijvoorbeeld het Diemerbos en de Bloemendaalderpolder. De Diemerscheg is doorsneden met wegen en spoorlijnen waardoor de samenhang van deze gebieden onder druk komt te staan. Met het project Natuurboulevard worden alle bestaande en bijzondere natuurgebieden langs de IJmeerkust met wandel- en fietsroutes verbonden en krijgt de natuur meer ruimte. De herinrichting van de Diemer Vijfhoek is een hiervan een goed voorbeeld.

Kustbatterij bij Diemerdam
Welkom bij Kustbatterij bij Diemerdam, in de volksmond ook wel Fort bij Diemerdam genoemd. U staat hier op een historische plek. In de zestiende eeuw was er namelijk op deze plaats al sprake van een verdedigbaar aardwerk bij de Diemerdam. Inmiddels is deze verdedigbare plaats een UNESCO Werelderfgoedmonument en onderdeel van 'De Stelling van Amsterdam'.

De Diemerdammersluis
In het gebied van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht liggen verschillende sluizen. Naast scheepvaartsluizen (schutsluizen) en keersluizen zijn ook spuisluizen. Deze sluizen zorgen ervoor dat polderbewoners droge voeten houden. Ook bewaken ze in droge periodes het juiste waterpeil en de waterkwaliteit. Zo blijven vissenfwJeven en vee kan blijven eten van groen, mals gras.

Diemerzeedijk
De Diemerdammersluis ligt in de Diemerzeedijk en lag vroeger aan de Zuiderzee. In de 13e eeuw wordt een systeem van dijken, waaronder de Diemerzeedijk. langs de Zuiderzee aangelegd. Vroeger bestond de dijk uit houten palen, waarachter een pakket van zeewier was aangebracht. Uiteindelijk blijkt deze constructie niet veilig. Een tropische paalworm, die door de VOC is meegevoerd, tast de palen aan. Hierna wordt de dijk versterkt met stenen.

Diemerpark
De Diemerzeedijk maakt onderdeel uit van een 12-eeuwse dijk die bescherming bood tegen de Zuiderzee. Tussen 1960 en 1980 raakt het gebied als stortplaats voor onder andere huisvuil en chemisch afval ernstig verontreinigd en werd het gesloten. De aanleg van IJburg bood het gebied echter een nieuwe kans als park. Tussen 1998 en 2001 vond sanering plaats en kreeg het de naam Diemerpark. In 2004 is het park geopend.

Het Amsterdam-Rijnkanaal
Het Amsterdam-Rijnkanaal is een kanaal in Nederland, tussen Amsterdam en Tiel (van het IJ naar de Waal). Het verbindt de Amsterdamse haven met het Ruhrgebied (Duitsland). Er varen ongeveer 100.000 schepen per jaar over het kanaal. Het kanaal is 72 kilometer lang, 100 tot 120 meter breed en 6 tot 9 meter diep.


Kenmerken
Startpunt: Diemen: P Pampusweg
Startlocatie: Noord-Holland , Nederland
Coördinaten N52.336000 E5.022000
Afstanden: 16 km
Type: Cultuur, Meer, Open, Stad, Vergezicht, Water
Begaanbaar: Doorgaans goed begaanbaar
Rolstoel: Niet toegankelijk
Honden: Aangelijnd
Horeca: Niet aanwezig
Gelopen op: 06-04-2020

Route informatie

Een GPS wandeling van 16 km bij Diemen.
Er is geen verkorting van deze wandeling beschikbaar.
Wel is er naast de track ook een route beschikbaar.
Onderweg komt u geen horecagelegenheid tegen.Langere beschrijving

GPSwalking.nlApril 2020 heeft als motto #BlijfThuis. Daar hadden we in de lente van 2019 nog geen weet van. Toen mochten we overal naar toe, iedereen onmoeten, handen schudden, omhelsen en zoenen.

Hoe anders is het voorjaar van 2020 waar ik alle tijd heb om een wandeling van vorig jaar verder uit te werken. Een avond wandeling van 16 km langs een interessante route.

Er is veel te zien onderweg. En daarom moest ik aan het einde stevig doorlopen om voor het donker weer terug bij de auto te zijn.

GPSwalking.nlDe Diemer Vijfhoek
De Diemer Vijfhoek is een onderdeel yan de Diemerscheg; het gebied tussen Amsterdam en de Gooi- en Vechtstreek. De Diemerscheg is een bijzonder gebied; naast de oernatuur van de Diememer Vijfhoek vindt u er bijvoorbeeld het Diemerbos en de Bloemendaalderpolder.

De Diemerscheg is doorsneden met wegen en spoorlijnen waardoor de samenhang van deze gebieden onder druk komt te staan. Met het project Natuurboulevard worden alle bestaande en bijzondere natuurgebieden langs de IJmeerkust met wandel- en fietsroutes verbonden en krijgt de natuur meer ruimte. De herinrichting van de Diemer Vijfhoek is een hiervan een goed voorbeeld.

GPSwalking.nlVlakbij de Diemer Vijfhoek ligt aan de Diemer zeedijk Fort Diemerdam. Dit multifunctionele fort maakte deel uit van de Stelling van Amsterdam.

Deze deed dienst als verdedigingslinie voor Amsterdam tegen aanvallen vanaf het land, vanaf het water en zelfs vanuit de lucht.

Samen met het Vuurtoreneiland bij Durgerdam en Pampus vormden ze de totale verdediging van de Zuiderzeekust.

GPSwalking.nlOernatuur onder de rook van Amsterdam
De Diemer Vijfhoek is een uniek natuurgebied met moerasbos, rietvelden, moeraspoelen en een rijkdom aan flora en fauna. Zo vindt de ongevaarlijke ringslang hier een uitstekende leefomgeving.

Ontstaan van een bijzonder natuurgebied
Tijdens de aanleg van de elektriciteitscentrale in 1960, vlak achter de Diemer Vijfhoek, werd veel grond weggebaggerd en aan de andere kant van de dijk opgespoten. Zo ontstond de buitendijkse verlanding, die nu de Diemer Vijfhoek vormt. Om te voorkomen dat de grond zou wegspoelen, werd rondom een dijk aangelegd en kreeg het gebied de kans zich te ontwikkelen.

GPSwalking.nlStaatsbosbeheer houdt rekening met de  bijzondere flora en fauna in het gebied. Het oostelijk deel is daarom minder toegankelijk voor de recreant om ringslangen en vogels rust te bieden. Langs het wandelpad, dat door het wilgenmoerasbos en rietvelden voert, komen vogelsoorten als blauwborst, fuut, aalscholver en rietgors voor.

Bij het vogelscherm is uitzicht op de ondiepe vooroever waar deze vogels voedsel zoeken. Vanaf het eiland ervaart u de openheid van het IJmeer en de ongereptheid van de natuur.

GPSwalking.nlMooie vergezichten. Vanaf de dijk heb je dan een prachtig uitzicht over de omgeving. En terwijl ik nog volop aan het rondkijken was kwam daar opeens de kustbatterij bij Diemerdam langs. Heerlijk om even rond te snuffelen in het verder verlaten fort. 

Kustbatterij bij Diemerdam
Plattegrond van de Kustbatterij bij Diemerdam (1897). Op de plaats waar eens de tweede woning stond is nu het glooiende horecapaviljoen gebouwd, naar ontwerp van architectenbureau Emma, en op de plek waar het schotbalkloodsje stond is nu de veldkeuken gerealiseerd.

GPSwalking.nlHet fort is eigendom van Stadsherstel Amsterdam en gerestaureerd en herbestemd in 2012. Aannemersbedrijf J.C. Nieuwenhuizen heeft in opdracht van Stadsherstel de nieuwbouw gerealiseerd, alszijnde een leerlingbouwplaats.

Jocob Olie
Jacob Olie (1834 -1905) heeft diverse foto's gemaakt nabij de Stelling van Amsterdam. Van de forten zelf heeft hij geen foto's gemaakt omdat het fotograferen van forten verboden was.

GPSwalking.nlMaar als er oefeningen op de openbare straat plaatsvonden dan fotografeerde hij die. Dankzij verbeterd negatiefmateriaal en een handzamere camera kon Olie vanaf 1890 verder van huis gaan om zijn hobby uit te leven.

In die periode maakte, de in Amsterdam woonachtige Olie, ook zijn Diemense foto's. Jacob Olie was vooral bekend om het beeld van negentiende-eeuws Amsterdam die hij vastgelegde.

Jacob Olie volgde een opleiding tot timmerman, was tekenleraar en werd directeur van de eerste Amsterdamse Ambachtschool.

In zijn vrije tijd begon hij te experimenteren met de fotografie die toen nog in de kinderschoenen stond. Hij maakte vele portret foto's maar is vooral bekend om zijn foto's van Amsterdamse straattaferelen.

GPSwalking.nlDat hij foto's van de militaire oefeningen maakten had misschien ook wel te maken met het feit dat zijn zoon Jacob Olie jr. vrijwilliger bij de Vestingartillerie was. (bron www.stelling-amsterdam.nl).

Smalspoor
Het gebruik van het smalspoor voor het verplaatsen van veldgeschut.

Kanons
Het fort bij Diemerdam moest samen met Kustbatterij bij Durgerdam en Pampus Amsterdam verdedigen tegen aanvallen vanuit de Zuiderzee.

Kustbatterij bij Diemerdam
Welkom bij Kustbatterij bij Diemerdam, in de volksmond ook wel Fort bij Diemerdam genoemd.

GPSwalking.nlU staat hier op een historische plek. In de zestiende eeuw was er namelijk op deze plaats al sprake van een verdedigbaar aardwerk bij de Diemerdam. Inmiddels is deze verdedigbare plaats een UNESCO Werelderfgoedmonument en onderdeel van 'De Stelling van Amsterdam'.

Stadsherstel Amsterdam is eigenaar en verhuurder van dit fort. Het fort is in 2012 gerestaureerd en herbestemd door Stadsherstel.

GPSwalking.nlEen herberg vanaf 1305
Door de eeuwen heen heeft deze plaats verschillende functies gehad. Maar in ieder geval werd er al vanaf 1305 vergaderd en verteerd en Herberg Diemerdam was hiermee waarschijnlijk de oudste herberg van Diemen.

Diemenaren en Diemenezen maar ook mensen van elders die, te voet, te paard of per schip door Diemen kwamen kwamen hier graag om aan te leggen en hun dorst te lessen. Reizigers van en naar Amsterdam, maar ook Amsterdamse dagjesmensen, die op hun zondagse wandeling graag richting Diemen liepen kwamen hier langs. Onderweg kon de wandelaar genieten van een fenomenaal uitzicht over de toenmalige Zuiderzee.

GPSwalking.nlDe ontmoetingsplek zoals het van oorsprong al was, was het uitgangspunt dat Stadsherstel voor ogen had bij de voorbereidingen om te komen tot restauratie en herbestemming van dit fort.

Singelweg altijd toegankelijk
Als het fort gesloten is kunt u wel een wandeling maken langs de Singelweg. Dit was de route die de fortwachter dagelijks maakte om het fort te inspecteren. Alleen de Singelweg is dan te bewandelen en via de dijk kunt u ook de Kringenwetboerderij Zeehoeve bekijken. Kom gerust nog eens terug om het fort volledig te ontdekken als het wel open is, kijk op het bord voor de openingstijden.

GPSwalking.nlAls het fort vrij toegankelijk is dan kunt u een rondwandeling over het fort maken en de historische foto's en hiermee de geschiedenis in de gebouwen bekijken.

Ik laat het fort weer achter me, en bijna direct komt het volgden interessante object al weer langs. De sluis was moeilijk op de foto te zetten. Vanaf het water zou dat een stuk handiger zijn.

De Diemerdammersluis
In het gebied van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht liggen verschillende sluizen. Naast scheepvaartsluizen (schutsluizen) en keersluizen zijn ook spuisluizen.

GPSwalking.nlDeze sluizen zorgen ervoor dat polderbewoners droge voeten houden. Ook bewaken ze in droge periodes het juiste waterpeil en de waterkwaliteit. Zo blijven vissen leven en vee kan blijven eten van groen, mals gras.

De Diemerdammersluis, gebouwd rond 1400, is een van de oudste spuisluizen in deze omgeving. Eind negentiende, begin twintigste eeuw werd de sluis bij oorlogsdreiging beschermd door het nabijgelegen fort Diemerdam. Fort en sluis waren toen onderdeel van de Stelling van Amsterdam, een ring van verdedigingswerken rond de hoofdstad.

GPSwalking.nlOvertollig water spuien
De Diemerdammersluis regelt het waterpeil in het Amsterdam-Rijnkanaal. Dat kan alleen als het water in het IJmeer lager staat dan in het kanaal. Normaal gesproken is het waterpeil in het Amsterdam-Rijnkanaal gelijk aan, of lager dan in het IJmeer.

Alleen na een extreem natte periode staat het water in het kanaal soms hoger dan in het IJmeer. Dan wordt de Diemerdammersluis geopend om overtollig water in het IJmeer te spuien.

GPSwalking.nlIn de Diemerzeedijk zijn rond 1400 twee spuisluizen gebouwd, de Ipenslotersluis en de Diemerdammersluis. Zij hebben van oudsher een waterkerende functie. Later zijn de sluizen aangepast zodat deze gebruikt konden worden voor de Stelling van Amsterdam, een verdedigingslinie rondom het centrum van Amsterdam, aangelegd tussen 1880 en 1920.

Alleen de Diemerdammersluis is bewaard gebleven en wordt in 2012 gerenoveerd opgeleverd. De spuisluis beschermt het land tegen hoogwater in het IJmeer en regelt het waterpeil in het Amsterdam-Rijnkanaal.

GPSwalking.nlNormaal gesproken is het waterpeil in het Amsterdam-Rijnkanaal (-0,40 m t.o.v. NAP) gelijk aan of lager dan dat van het IJmeer (-0,207-0,40 m t.o.v. NAP, zomer- en winterpeil).

Maar na een extreem natte periode kan het water in het kanaal hoger staan dan in het IJmeer. Dan wordt de sluis geopend om het overtollige water in het IJmeer te spuien.

Tegenwoordig wordt het waterpeil van het Amsterdam-Rijnkanaal voornamelijk door het gemaal bij IJmuiden beheerd. Tijdens hoogwater kan de Diemerdammersluis nog een belangrijke functie vervullen.

GPSwalking.nlWaterschap Amstel, Gooi en Vecht
In het gebied van het waterschap wonen, werken en recreëren ongeveer 1,3 miljoen mensen. Door te zorgen voor veilige dijken beschermen we de inwoners van ons waterschap tegen het water.

We zorgen dat het water schoon is en blijft. En dat er precies genoeg water is voor wonen, werken en recreatie. Ook zorgen we goed voor ons watererfgoed. We werken aan mooie wandel-, fiets- en vaarroutes in ons gebied.

GPSwalking.nlVoordeel van een dijk is dat hij hoger ligt dan het omliggende land. Een prima plek om te genieten van een mooie uitzicht.

Diemerzeedijk
De Diemerdammersluis ligt in de Diemerzeedijk en lag vroeger aan de Zuiderzee. In de 13e eeuw wordt een systeem van dijken, waaronder de Diemerzeedijk. langs de Zuiderzee aangelegd. Vroeger bestond de dijk uit houten palen, waarachter een pakket van zeewier was aangebracht. Uiteindelijk blijkt deze constructie niet veilig. Een tropische paalworm, die door de VOC is meegevoerd, tast de palen aan. Hierna wordt de dijk versterkt met stenen.

GPSwalking.nlDe huidige Diemerdammersluis is gebouwd in de 17e eeuw en verving een eerdere sluis. Samen met de Ipenslotersluis die verderop ligt, zorgde deze sluis ervoor dat water werd afgevoerd naar het IJ, voorheen de Zuiderzee.

De Ipenslotersluis is in 2017 vervangen en verdubbeld in capaciteit. De Diemerdammersluis heeft daardoor geen functie meer. Voor de Diemerdammersluis is nu een damwand geplaatst. Deze wand beschermt het land tegen hoogwater.

GPSwalking.nlAan de Diemerdammersluis zijn in het verleden verschillende herstelwerkzaamheden en aanpassingen gedaan. Deze werkzaamheden werden vastgelegd op gedenkstenen. In de sluis zijn een aantal stenen ingemetseld met ingebeitelde teksten. Deze stenen zijn door de damwand helaas niet meer zichtbaar.

Over deze dijk loopt het Waterkeringpad, een wandelroute van 36 km lang. De route loopt vanaf het Centraal Station in Amsterdam naar Huizen en is verdeeld in verschillende trajecten. Onderweg komt u langs molens, gemalen en sluizen. U ziet de werking van de dijk en wandelt langs IJburg, Muiden met de Groote Zeesluis, het Muiderslot en Naarden. De volledige route is te vinden op www.agv.nl/recreatie.

GPSwalking.nlDan komt het Diemerpark in zicht. Een park dat een prachtige uitvalsbasis voor de nabije stad is. Het is hier goed vertoeven.

Diemerpark
De Diemerzeedijk maakt onderdeel uit van een 12-eeuwse dijk die bescherming bood tegen de Zuiderzee. Tussen 1960 en 1980 raakt het gebied als stortplaats voor onder andere huisvuil en chemisch afval ernstig verontreinigd en werd het gesloten. De aanleg van IJburg bood het gebied echter een nieuwe kans als park. Tussen 1998 en 2001 vond sanering plaats en kreeg het de naam Diemerpark. In 2004 is het park geopend.

GPSwalking.nlHet Diemerpark is zowel een Amsterdams stadspark als een natuurgebied. Beide "functies" zijn verdeeld over drie zones: een recreatiezone, een heuvelzone en het vijvergebied.

Aan de zijde van het Amsterdam-Rijnkanaal ligt een moerasgebied dat beperkt toegankelijk is voor het publiek. Deze ARK-zone maakt deel uit van de Ecologische Hoofdstructuur, een samenhangend netwerk om de natuurwaarden te behouden en te stimuleren.

GPSwalking.nlHet park wordt ecologisch beheerd en vormt een schakel tussen de natuurgebieden aan de Zuid- en Noordkant van het IJmeer. In inrichting is zo dat planten en dieren die in deze regio vaak voorkomen zich hier thuisvoelen zoals ringslangen, kikkers, padden, vossen, zwanen, ijsvogels, buidelmezen en oeverzwaluwen.  

Om het Diemerpark geschikt te maken voor natuur en recreatie, vond tussen 1998 en 2001 een grondig bodemsanering plaats. Over het vuil is een omgekeerde "doos" gebouwd, met wanden die op 26 meter diepte in een dikke kleilaag steken.

GPSwalking.nlDe bovenkant bestaat uit een 2 meter dikke afdeklaag met bovenop een laag vruchtbare grond voor de beplanting. In de doos wordt het grondwaterpeil met pompen laag gehouden en worden gassen die ontstaan verzameld en verbrand.

Hierdoor kan de vervuiling zich niet naar de omgeving verspreiden. Bovendien wordt de sanering continue gecontroleerd en onderhouden. Het Diemerpark is dan ook een veilig en volledig schoon gebied.

GPSwalking.nlSpelregels
Om te voorkomen dat de afdeklaag van de sanering wordt beschadigd, gelden er enkele regels ten aanzien van gebruik. Zo mag er niet worden gegraven (ook niet door honden), mag er niet worden gecrost met fietsen of brommers, en is het verboden de waterpartijen binnen het park in te gaan.

Er zijn in totaal drie uitrengebieden voor honden waar ze los mogen lopen, twee in het park en één in de Oeverzeggestraat. Op het strandje, rond de grote vijver en in de ARK-zone is een verbodsgebied voor honden. Omdat er in het park veel bijzondere en beschermde dieren voorkomen moeten de honden aangelijnd zijn in het rest van het park.

GPSwalking.nlEn dan gaat het verder over het Amsterdams-Rijnkanaal. Ook hier zorgt een hoge brug dat je een mooi uitzicht over de omgeving hebt. En dan kun je weer leuke foto's schieten.

Steiger bij historische plek
De gemeente Diemen heeft aan de buitenzijde van de dijk een steigertje aangelegd waar u kunt genieten van het uitzicht op De Diemen. Zoals u op de kaart uit 1866 die hiernaast is afgebeeld kunt zien, is hier altijd al een soort knooppunt geweest.

GPSwalking.nlEr liep een naamloos pad door de weilanden van Diemen (vanaf boerderij Landlust) naar deze plek. Dit pad is verdwenen met de bouw van Diemen Noord. Iets ten westen van waar nu het steigertje is aangelegd, stapte men op een bootje om naar de overkant te varen.

Aan de zuidkant van De Diemen liep en loopt nog steeds de Hooiweg. Aanvankelijk liepen mensen uit het zuiden via de Hooiweg naar De Diemen, voeren naar de overkant en gingen in Oud Diemen naar de kerk.

GPSwalking.nlTijdens de reformatie werd die kerk hervormd en is in de oeverlanden van De Diemen een schuur verbouwd tot katholieke schuilkerk. De sporen daarvan zijn nog zichtbaar op die plek als oneffenheid in de bodem. Katholieken voeren toen vanuit Diemen naar de overkant om daar stiekem de mis bij te wonen.

In 1866 was De Diemen nog één geheel: een brede watergang die door de polders slingerde en in de Zuiderzee uitmondde. Nu is De Diemen door het Amsterdam-Rijnkanaal, de snelweg en de spoorbaan in drieën verdeeld. Let u ook op de namen van de boerderijen.

GPSwalking.nlRingslang en veenmos
De Diemerpolder ten noorden van De Diemen en de Overdiemerpolder ten zuiden van De Diemen vormen samen de Diemerpolders. Ongeveer een kwart van deze polder bestaat uit natuur-en recreatiegebied. Het gebied is ontgonnen rond het jaar 1000. Nu is dit veengebied sterk

doorsneden door snel- en waterwegen en een spoorlijn. De Diemerpolder is hierdoor in kleine onderdelen gesplitst waardoor het oorspronkelijke veenweidelandschap slechts plaatselijk herkenbaar is. De natuur vindt hierin een eigen weg. Aan De Diemen liggen buiten de dijkjes natuurlijke oeverlanden, waar dotterbloemen, rietorchissen en de moeraslathyrus voorkomen.

GPSwalking.nlPlaatselijk is veenmos, de basis van de veen-bodems in West-Nederland, te vinden. De Diemerpolders vormen een van de laatste vindplaatsen van de ringslang. Zij eten kikkers en padden die hier ruimschoots voor handen zijn.

Groene omgeving
Diemen ligt vlak bij de stad, maar toch is er in en rondom het dorp veel natuur. Vanaf hier vindt u in alle richtingen groene recreatiegebieden: het Amsterdamse Diemerpark in het noorden, de Diemer Vijfhoek in het oosten, de Overdiemerpolder en het Diemerbos in het zuiden, het PEN-bos in het zuidwesten en de Diemerpolder in het westen.

GPSwalking.nlAan het begin van Diemen Noord ligt nog een oude veenpolder: Park de Omloop. Diemen is dus een zeer groene gemeente.

Kanaaldijk
Pont: Net als aan het eind van de Ouddiermerlaan, was ook vanaf het ponthuis aan het eind van de Overdiemerweg tot ver in de 20e eeuw een veerdienst actief, die beide zijde van het drukbevaren kanaal met elkaar verbond

Transformatorzuil: Bij de kruising van de Overdiemerweg en de Kanaaldijk staat één van de laatste bewaard gebleven originele "peperbussen". Dankzij lager en wieltje kan de mantel van de transformatorzuil vrij rondgedraaid worden, wat de onderhoudswerkzaamheden aan de installatie vergemakkelijkt.

GPSwalking.nlDiemerpoldermolen
Eeuwenlang werd de Diemerpolder door windmolens bemaken. De laatste poldermolen, een achtkantige bovenkruier, stond ten westen van de Diem aan de kanaaldijk. In 1927 werd de functie van deze molen overgenomen door een dieselgemaal dat werd ondergebracht in een vrijstaand stenen gebouwtje.

De Diemerpoldermolen werd in 1950 afgebroken. Een jaar later werd op de fundering van de oude molen een nieuwe dienstwoning gebouwd. Na zestig jaar trouwe dienst werd het dieselgemaal vervangen door een moderne variant, die de strijd tegen het water nu geheel automatisch uitvoert.

GPSwalking.nlJacht en Vislust
Even verderop aan de Overdiemerweg 13 staat een fraai monument: de dwarshuisboerderij Jacht- en Vislust. Ook op een kaart van het Hoogheemraadschap uit de 18e eeuw komen termen als vissery en fuykery voor.

Wellicht verwijzingen naar belangrijke bronnen van inkomsten van de bewoners in Overdoemen in vroegere tijden: scheepsvaart en visserij.  

Een stuk gaat langs het Amsterdam-Rijnkanaal. Grote boten komen langsgevaren.

GPSwalking.nlHet Amsterdam-Rijnkanaal
Het Amsterdam-Rijnkanaal is een kanaal in Nederland, tussen Amsterdam en Tiel (van het IJ naar de Waal). Het verbindt de Amsterdamse haven met het Ruhrgebied (Duitsland).

Er varen ongeveer 100.000 schepen per jaar over het kanaal. Het kanaal is 72 kilometer lang, 100 tot 120 meter breed en 6 tot 9 meter diep.

Omdat het in 1892 in gebruik genomen Merwedekanaal na enkele decennia niet meer aan de eisen van de tijd voldeed, werd besloten dat de scheepvaartverbinding van Amsterdam met de Rijn moest worden verbeterd.

GPSwalking.nlHet Merwedekanaal was zelf al een vervanging van de Keulse Vaart, die via de rivier de Vecht liep. Verschillende varianten werden overwogen, maar het bleek moeilijk voor de gemeenten Amsterdam en Utrecht om overeenstemming te bereiken.

In 1930 verscheen bij de stukken van de Tweede Kamer een kaart met verschillende varianten voor het tracé, het tracé Vreeswijk, een tracé Gelderse vallei en een tracé ontworpen door Cornelis Lely.

GPSwalking.nlUiteindelijk werd het zogeheten plan-Mussert gekozen, dat naar voren was gebracht door hoofdingenieur van de Utrechtse waterstaat Anton Mussert.

Door tussen Amsterdam en de rivier de Lek het waterpeil op één niveau te brengen en daarmee de sluizen weg te laten, en door een kortere route, kon een belangrijke vaartijdwinst worden bereikt.

In 1931 werd bij wet vastgelegd dat het kanaal er moest komen. De crisis en de Tweede Wereldoorlog vertraagden de aanleg echter. Het gedeelte tussen Utrecht en het Lekkanaal werd op 5 augustus 1938 in gebruik genomen.

GPSwalking.nlPas op 21 mei 1952 werd het gehele kanaal geopend, door Koningin Juliana, over de hele lengte van 72 kilometer.

Daarbij was alleen de zuidelijke helft nieuw gegraven; het noordelijke deel van het Amsterdam-Rijnkanaal wordt gevormd door het oudere Merwedekanaal (tussen Amsterdam en Utrecht).

De zuidelijke helft van het Merwedekanaal werd vervangen door een nieuw kanaal tussen Utrecht, Wijk bij Duurstede en Tiel, waarbij het Merwedekanaal zelf grotendeels in de oude staat en onder de oude naam behouden bleef. Bovendien werd een zijtak gegraven tussen Jutphaas en Vreeswijk, het Lekkanaal.

GPSwalking.nlHet kanaal werd tussen 1965 en 1981 verbreed tot 100 à 120 meter. In dat jaar is het opengesteld voor vierbaksduwvaart met een diepgang tot 3,30 meter.

De zon gaat al bijna onder als ik weer bij de auto ben. Wat een heerlijke wandeling. Schitterende vergezichten, veel cultuur en informatie en toch heerlijk rustig. De 16 km vliegen voorbij. Wat zal het heerlijk zijn als we er in 2020 ook weer volop erop kunnen uittrekken. Maar eerst nog even wat geduld.....

Wandel ze.

Geraadpleegde websites:

POI's

 • A1 N52.3424 E4.9824
 • Amsterdam-Rijnkanaal N52.3417 E4.9996
 • Centrale Diemen 33 N52.3385 E5.0208
 • Derde Diem N52.3425 E5.0068
 • Diemer Vijfhoek (Nature Reserve) N52.3433 E5.0251
 • Diemerdammersluis N52.3437 E5.0122
 • Diemerpark N52.3527 E4.9862
 • Diemerpolder N52.3439 E4.9885
 • Diemervijfhoek N52.3414 E5.0227
 • Fietsbrug N52.3564 E4.9694
 • IJmeer N52.3378 E5.0267
 • Info N52.3435 E4.9880
 • Keersluis De Diem N52.3415 E4.9979
 • Kustbatterij bij Diemerdam N52.3430 E5.0132
 • Nieuwe Diep N52.3587 E4.9709
 • Pampus N52.3646 E5.0692
 • Start/finish/parkeerplaats N52.3355 E5.0224
 • Strand Diemerpark N52.3543 E4.9865
 • Tweede Diem N52.3410 E4.9926
 • Uitzicht N52.3371 E5.0254
 • Winkelcentrum N52.3346 E5.0211
Acties
Navigeer naar startlocatie Download (ZIP) Download (GPX) Bekijk kaart/tracks Bekijk de fotoserie Print wandeling tekst
Startlocatie

Reacties


Wij zijn benieuwd naar uw reactie. Wel hebben we een aantal spelregels waar we u even op willen attenderen

 • Alle velden moeten verplicht worden ingevuld.
 • Uw reactie wordt pas na goedkeuring zichtbaar in de lijst ervaringen.
 • Uw e-mail adres niet wordt getoond op de site.
 • De webmaster behoudt zich het recht uw tekst aan te passen.
 • Het is niet toegestaan email-adressen, enige weblinks of schuttingtaal in de tekst op te nemen. Bij veelvuldig misbruik kan u de mogelijkheid van opslaan worden ontzegd.
 • Als u ons een link wilt doorsturen dan a.u.b. per email.
 • English texts will not be accepted. All input needs to be approved by the webmaster on forehand before be visible on this website. So save yourself the trouble.