Grashoek

Korte beschrijving

Grashoek
Grashoek (in het eigen dialect De Grashook - klemtoon op tweede lettergreep met onuitgesproken h) is een dorp in de Nederlands-Limburgse gemeente Peel en Maas. Het dorp had op 1 januari 2019 1.675 inwoners.

Grashoek is gelegen in het noordwesten van de Limburgse Gemeente Peel en Maas, aan de rand van de Peel. De meeste inwoners zijn werkzaam in de veehouderij en tuinbouw al wordt het aandeel forensen steeds groter. Per 1 januari 2010 maakt Grashoek, als kern uit de oud-gemeente Helden, deel uit van de gemeente Peel en Maas. Hoewel er van oudsher een Limburgs dialect wordt gesproken is de Brabantse invloed onmiskenbaar aanwezig.

Grashoek is gelegen op hoge zandgronden, op een hoogte van ongeveer 34 meter. In Grashoek ontspringt de Groote Molenbeek, welke in oostelijke richting via Sevenum, Horst en Wanssum naar de Maas stroomt. Het Grashoekse deel is voor een groot deel gekanaliseerd, maar er zijn plannen om delen ervan in oorspronkelijke, meanderende, staat te herstellen.

Wijngaard Kapelkeshof
1 hectare groot met 4 moderne duurzaame druivenrassen verdeeld over 4000 planten. De druiven worden middels de "enkelvoudige guyot" methode gesnoeid: éénjarig hout waarop de vruchtbare scheuten uitlopen, leder jaar worden er 5000 flessen witte, rode en rose wijn gemaakt.

Asperges
Het aspergeseizoen is betrekkelijk kort; in Nederland ongeveer twee maanden. De eerste asperges steken in de lente de kop op (naargelang de temperaturen in februari of begin maart). Traditioneel wordt er geoogst vanaf de tweede donderdag van april tot 24 juni (Hoogfeest van de geboorte van de Heilige Johannes de Doper). Hierna wordt de plant met rust gelaten om deze de tijd te geven om te groeien, zodat er nieuwe energie wordt opgedaan voor het volgende jaar. De (zonne-)energie wordt opgenomen door het bovengrondse groene aspergeloof en opgeslagen in de wortels.


Kenmerken
Startpunt: Grashoek: P bij Kerk
Startlocatie: Noord-Brabant , Nederland
Coördinaten N51.361000 E5.940000
Afstanden: 15 km
Type: Akker, Cultuur, Open, Vergezicht
Begaanbaar: Doorgaans goed begaanbaar
Rolstoel: Niet toegankelijk
Honden: Aangelijnd
Horeca: Bij start
Gelopen op: 20-06-2020

Route informatie

GPS wandeling van 15 km bij Grashoek.
Er zijn geen verkortingen van deze wandeling beschikbaar.
Wel is er naast de track ook een route beschikbaar.
De wandeling is goed begaanbaar.
Horecagelegenheden komt u alleen in Grashoek tegen.Langere beschrijving

GPSwalking.nlHet is eind maart 2020. Nederland zit in een intelligent lockdown. Thuisblijven is het motto. Kun je dan nog gaan wandelen. We hadden nog een wandeling bij Grashoek klaarliggen. In een stil gebied, waarbij je waarschijnlijk maar een enkele andere wandelaar tegenkomt. Na wat twijfelen ga ik toch op pad. Samen met onze Pecas.

Een goede gok. Onderweg komen we nauwelijks iemand tegen, en anders kunnen we meer dan voldoende afstand bewaren. Ruimte genoeg op deze heerlijk rustige wandeling. Het mooie weer werkte natuurlijk ook mee.

Grashoek
Grashoek (in het eigen dialect De Grashook - klemtoon op tweede lettergreep met onuitgesproken h) is een dorp in de Nederlands-Limburgse gemeente Peel en Maas. Het dorp had op 1 januari 2019 1.675 inwoners.

Grashoek is gelegen in het noordwesten van de Limburgse Gemeente Peel en Maas, aan de rand van de Peel. De meeste inwoners zijn werkzaam in de veehouderij en tuinbouw al wordt het aandeel forensen steeds groter. Per 1 januari 2010 maakt Grashoek, als kern uit de oud-gemeente Helden, deel uit van de gemeente Peel en Maas. Hoewel er van oudsher een Limburgs dialect wordt gesproken is de Brabantse invloed onmiskenbaar aanwezig.

IGPSwalking.nln 2010 is onder de naam ‘Waar de Groote Molenbeek ontspringt’ een boek uitgebracht over de geschiedenis van Grashoek.

Het dorp heeft zijn naam te danken aan de weilanden gelegen in het noorden van het huidige Grashoek, tegen de grens met de Peel. Een verhaal gaat dat de naam te danken is aan het graasland voor de trekpaarden van de Maatschappij Helenaveen die door de peelpioniers, vergeleken met de overige ruwe Peelgebieden, "de grashoek" of "de graashoek" werd genoemd.

Dit graasland was gelegen op Limburgs grondgebied aan de zuidzijde van de Helenavaart. Maar de naam Grashoek werd voor dit gebied al gebruikt vóórdat in 1853 Helenaveen werd gesticht. Op de kadastrale kaart van 1820 (J.L. Reijnders) wordt al een gebied, globaal op dezelfde plaats gelegen,"den Gras hoek" genoemd. Ook op de Tranchotkaart uit 1814 (kaartnummer 31) werd Grashoek al genoemd.

GPSwalking.nlBijzondere vondsten uit Romeinse tijd: Keltische Sierschijf en Gouden Helm
De 'Sierschijf van Helden', of 'Keltische Sierschijf', werd in 1844 gevonden bij het turfsteken in het gebied dat later Grashoek werd genoemd. Het is een verguld zilveren sierplaat die aan een schild, halster of borstkuras werd bevestigd.

De schijf is gemaakt in Thracië, op de Balkan, en dateert uit de 1ste eeuw v.Chr. De schijf is in reliëf versierd met een gevecht tussen een man en een leeuw, omlijst door andere wilde dieren. De schijf kan in Nederland terecht zijn gekomen via handel tussen de Kelten en Thracië.

Het kan ook buit betreffen die de Kelten mee terugnamen na hun invallen in de Balkan uit die tijd. Mogelijk is de schijf meegekomen met Romeinse hulptroepen uit Thracië die wat later in Nederland werden gelegerd.

GPSwalking.nlEen van de theorieën van herkomst is dat de sierschijf als uitrustingsstuk is gebruikt door een Romeinse Centurio en door hem is verloren bij een achtervolging over een hoger gelegen gebied (oa de Marisberg in Grashoek) richting de Peel. Namelijk, in 1910 is ruim een kilometer verderop, in Helenaveen, de beroemde Gouden Romeinse Helm gevonden, tezamen met enkele uitrustingsstukken.

Ontstaan van het dorp
De geschiedenis van het huidige dorp Grashoek gaat terug tot het jaar 1402. In dat jaar kreeg de leenman van het hof te Groot Mares, een burger uit Roermond, van hertog Reinoud IV van Gelre 8,5 morgen grond ter beschikking. Dat is ongeveer 7,5 hectare in Gelderse maten. Rond die plaats is nu nog een Marisstraat, Marisveldweg en Marisbaan te vinden. Op de plaats van de eerste ontginningen aan de Marisstraat staat een infobordje.

GPSwalking.nlIn het midden van de 19e eeuw waren er vlak bij de Maris meerdere gehuchten: Scherliet, Houwenberg, Vliegert, De Spiesberg (of Spitsbergen), De Hei, Het Kwakvors, De Belgenhoek (Belzenhoek) en De Hoeve. Op de hei woonden mensen in plaggenhutten, maar al in 1843 stonden er enkele huizen in wat later de dorpskern Grashoek werd.

Ook halverwege de Lorbaan tussen Beringe en Sevenum stond een zestal huizen. Overigens is de Lorbaan een van de oudste nog gebruikte doorgaande wegen in dit gebied, onderdeel van een belangrijke handelsroute. Mogelijk is de naam ook daarvan afkomstig (afgeleid van "leuren").

In de middeleeuwen was de hooggelegen landrug van de Maris ook onderdeel van de doorgaande weg van Meijel naar Sevenum. De afstand tussen deze dorpen was hemelsbreed slechts 14 kilometer. Het doel was al snel zichtbaar maar, vanwege het moeilijk begaanbare moerassige Peelgebied, duurde de reis veel langer dan gedacht.

GPSwalking.nlOntwikkeling
Tot aan de periode rond 1900 bestond het huidige Grashoek grotendeels uit onontgonnen heide- bos- en veengebieden. De inwoners waren veelal arm. Pas nadat de school (1912) en de parochie (1918) waren gesticht (zie onder) kwam de ontwikkeling in een stroomversnelling.

De bloei van Grashoek als dorp is voor een belangrijk deel te danken aan Pastoor Kengen. Hij pachtte 60 ha grond en gaf deze weer uit aan ontginningsboeren. Pionier Hein Gielen liet boerderijtjes, een winkel en een café bouwen en maakte in Holland reclame voor de goedkope grond die o.a. geschikt zou zijn voor de bloembollenteelt.

GPSwalking.nlHierdoor vestigde zich diverse mensen uit de Haarlemmermeer en de Bollenstreek in Grashoek, waaronder Johannes (Jan) Spruijt, waar de latere Johan Spruijtstraat naar vernoemd is. De bollenteelt bleek géén succes op deze grond.

Later werd de ontginning overgenomen door mensen van eigen streek die een beter resultaat konden bereiken. Grashoek heeft na de oorlog jaren een periode bekendgestaan om zijn pluimveesector.

Op het ogenblik liggen er veel kassen en varkenshouderijen en richten steeds meer bedrijven zich op de recreatieve markt, zoals minicampings en een golfbaan. Een steeds groter deel van haar inwoners is forens.

GPSwalking.nlNatuur en landschap
Grashoek is gelegen op hoge zandgronden, op een hoogte van ongeveer 34 meter. In Grashoek ontspringt de Groote Molenbeek, welke in oostelijke richting via Sevenum, Horst en Wanssum naar de Maas stroomt. Het Grashoekse deel is voor een groot deel gekanaliseerd, maar er zijn plannen om delen ervan in oorspronkelijke, meanderende, staat te herstellen.

Het na de ontginningen inmiddels bosrijke westelijk deel van Grashoek wordt begrensd door de Helenavaart. Doordat deze niet meer voor de scheepvaart wordt gebruikt is het gebied daarlangs veranderd in een rustig wandel- en fietsgebied. Hier liggen ook twee kleine natuurgebieden, de Scherliet en Het Kwakvors. Verder bestaat de westzijde van Grashoek uit de Marisberg, het hoogste gedeelte van de Peel (36,3 meter).

GPSwalking.nlHet ten oosten van de Helenaveenseweg gelegen deel van Grashoek bestaat grotendeels uit lager gelegen weidegebied.

Mathieu Smedts over Grashoek:
"Het was me het dorpje wel! Zeven boerderijtjes langs een zandweg, waarlangs vele karretjes hadden gereden, aan drie kanten uitgestrekte bossen, aan de vierde kant naar het zuiden het veld, en daarachter weer het bos."

Verder schrijft hij: "Tot 1914 was er geen school in de buurt geweest en de kinderen gingen naar Helden-Panningen, één tot anderhalf uur ver. Van schoolbezoek kwam dan ook niet veel terecht. Kinderen werden vroeg aan het werk gezet, zelfs aan het turfgraven. Rond 1925, vele jaren later dus, had ik schoolkameraden die op hun tiende jaar al letterlijk krom waren gewerkt.

TGPSwalking.nloen in 1913 de plannen voor de nieuwe school werden besproken, was er weinig belangstelling voor onder de bevolking. Een kerk wilden de mensen wel hebben, daar moesten ze naartoe vanwege het hellevuur, maar zolang er geen school was op een afstand van minder dan vijf kilometer, kon je je kinderen thuis houden en turf later graven op een afstand van tien. Het wijze gezag zette echter door.

De school werd zo ongeveer midden tussen de hierboven genoemde gehuchten gebouwd, min of meer op gelijke afstand. Er was een lege plek in de bossen, waar nog geen enkel huis stond. Daar kwam de school. Zo ontstond Grashoek." Mathieu Smedts was een goede vriend van eerder genoemde pastoor Henri Vullinghs en werkte met hem samen in de Tweede Wereldoorlog.

GPSwalking.nlKolen onder Grashoek: Boortoren Maris, september 1914
In het begin van de vorige eeuw zijn er in Grashoek en de directe omgeving proefboringen geweest om vast te stellen of er ontginbare steenkool in de grond zat. Nadat eerst in 1906 in Helenaveen met succes steenkool is gevonden is op de Maris in Grashoek in augustus 1913 met het boorwerk begonnen. Einddiepte 1418,10 m.

Op 6 februari 1914 raakte op een diepte van 673 meter het boortuig vastgeklemd en moesten er gedurende lange tijd, tot eind maart 1914, herstelwerkzaamheden verricht worden. Pas toen was het achtergebleven materieel, waaronder een diamantboor, weer geheel uit het boorgat verwijderd. Hierna kon de boring worden voortgezet.

GPSwalking.nlLezen over het dorp Grashoek neemt meer tijd in beslag dan er doorheen te lopen. Al snel ben ik buiten het dorp en kom ik langs de Mariakapel.

Mariakapel - Onze Lieve Vrouw van Lourdes
De Mariakapel Onze Lieve Vrouw van Lourdes staat aan de Roomweg in Grashoek, aan de rand van de bebouwde kom. De kapel werd in 1930 gebouwd door de heer Engelen en diende als rustpunt in de jaarlijkse processie.

De Mariakapel is een kapel van bakstenen, met een open, gotische toegang. Boven de ingang is een ster bevestigd. Binnenin de kapel is een beeld van Maria geplaatst op een stenen altaar. Aan de linkerkant hangt een reliëf van Christus met een doornenkroon. Aan de rechterkant hangt een soortgelijke reliëf met een afbeelding van Maria. In 2013 werd het Mariabeeld door vandalen vernield.

GPSwalking.nlDirect na het kapelleke kom ik langs Wijngaar Kapelkeshof. Het terras is helaas gesloten. In betere tijden kun je een lekker kopje koffie op het terras drinken.

Er staan wat informatieborden die hieronder worden weergegeven.

Wijngaard Kapelkeshof
1 hectare groot met 4 moderne duurzaame druivenrassen verdeeld over 4000 planten. De druiven worden middels de "enkelvoudige guyot" methode gesnoeid: éénjarig hout waarop de vruchtbare scheuten uitlopen, leder jaar worden er 5000 flessen witte, rode en rose wijn gemaakt.

GPSwalking.nlOogst
De druiven worden in september/oktober handmatig geplukt en geselecteerd. Na het plukken worden ze ontsteeld en gekneusd. Met als resultaat 'pulp'. Na een bepaalde pulpstandtijd (afhankelijk van de druif) wordt de pulp geperst. Het sap blijft over en dit noemen we "most". Hier wordt de wijn van gemaakt.

Vinificatie:
Er wordt een speciaal gekozen gist aan de most toegevoegd. Het druivensuiker dat in de most aanwezig is wordt door de gist omgezet in alcohol. Zo ontstaat de wijn.

Afhankelijk van de wijn die we maken rijpt de wijn in stalen tanks of in houten vaten. Als de wijn op dronk is wordt hij gebotteld om geschonken te worden.

GPSwalking.nlAdoptieplan: Een wijnstok adopteren
Bij wijndomein Kapèlkeshof is het mogelijk om een wijnstok te adopteren. Voor uzelf vanuit uw passie voor wijn, of als cadeaucheque voor een vriend of kennis. U kunt een keuze maken uit een wijnstok van een van onze vier rassen, te weten de Solaris, de Helios (witte druiven), de Cabernet Cortis en de Regent (blauwe druiven).

De Wijnstok Adoptiecheque biedt u de mogelijkheid tot het volgen van het groeiproces, het helpen bij de verzorging van de druivenstok en het oogsten van de druiven. Tevens wordt de naam van de wijnsstokadoptant vermeld op het informatiebord in de wijngaard.

GPSwalking.nlEen unieke kans de ontwikkeling van uw eigen wijnstok te bekijken tijdens een bezoek aan Wijn & Golfdomein Kapèlkeshof. Als de druiven geoogst zijn en de wijn gevinifieerd en gebotteld is, ontvangt u een fles wijn van uw adoptiestok. Zie https://www.kapelkeshof.nl/wijn/wijn-adoptieplan/plan.

In het verloop van de wandeling kom ik langs veel aspergevelden. Zo eind maart ligt alles klaar om asperges te gaan steken. Als de seizoensarbeiders tenminste naar Nederland mogen komen.

Asperge
De asperge (Asparagus officinalis subsp. officinalis) is een plant die in het wild vooral voorkomt in kuststreken en langs rivieren. De plant wordt vanwege de jonge scheuten geteeld als groente. Er zijn witte-, groene- en paarse asperges op de markt. De witte zijn onder de grond gegroeid en uit het licht gehouden, de groene en paarse asperges hebben wel zon gezien. In Noordwest-Europa zijn witte het meest gebruikelijk, in landen als Italië groene.

DGPSwalking.nle asperge heeft rechtopstaande stengels die tot 2 meter lang kunnen zijn. De jonge stengels zijn de asperges. De plant heeft zeer fijne 10 tot 25 mm lange naaldvormige bladeren, die eigenlijk geen bladeren zijn maar vergelijkbaar met takjes.

De eigenlijke blaadjes zijn schubvormig en hebben aan de rugzijde een korte stevige stekel. De plant vormt vlezige wortels, waarin het reserve voedsel wordt opgeslagen. De asperge is tweehuizig.

De asperge is een meerjarige plant, die 8 tot 10 jaar achtereen op hetzelfde veld wordt geteeld. De bovengrondse plant, met houtige stengels en zijtakken, sterft af in de herfst, maar de ondergrondse delen overwinteren, en vormen in de lente nieuwe stengels. Ze worden als ze nog onder de grond zijn gestoken, en als groente verkocht. Dit zijn de witte asperges.

GPSwalking.nlAls de stengels wel boven de grond komen verkleuren ze naar groen of paars. Voor de witte asperges wordt de grond rond de plant ongeveer een halve meter opgehoogd, zodat de scheut zijn weg omhoog naar het licht zoekt, en de scheut kan geoogst worden voor hij het oppervlak heeft kunnen bereiken.

Aspergevelden worden vaak overdekt met folie. Dit heeft het tweeledige doel om de grond te verwarmen, zodat de plant sneller groeit en meer opbrengst levert, en om te voorkomen dat de koppen gaan verkleuren.

Het seizoen
Het aspergeseizoen is betrekkelijk kort; in Nederland ongeveer twee maanden. De eerste asperges steken in de lente de kop op (naargelang de temperaturen in februari of begin maart). Traditioneel wordt er geoogst vanaf de tweede donderdag van april tot 24 juni (Hoogfeest van de geboorte van de Heilige Johannes de Doper).

GPSwalking.nlHierna wordt de plant met rust gelaten om deze de tijd te geven om te groeien, zodat er nieuwe energie wordt opgedaan voor het volgende jaar. De (zonne-)energie wordt opgenomen door het bovengrondse groene aspergeloof en opgeslagen in de wortels.

Volksgeneeskunde
Traditioneel wordt aan de asperge geneeskrachtige werking toegekend als medicijn tegen bijensteken, hartproblemen, duizeligheid en tandpijn. Ook werd het toegepast als urineafdrijvend middel of laxeermiddel, en het is nu bekend dat het in asperges voorkomende aminozuur asparagine inderdaad de nierfunctie stimuleert.

GPSwalking.nlTen slotte worden asperges (vanwege het fallische uiterlijk) ook aangeprezen als afrodisiacum. Tegenwoordig worden asperges vaak gewaardeerd door patiënten met een zoutarm dieet, daar de asperge zonder verdere toevoegingen een duidelijke eigen smaak heeft.

Het rustige landschap is lekker afwisselend. Een enkele andere wandelaar kom ik tegen. Een prima wandeling voor diegene die niet van drukte houdt. Helaas kom ik geen ijsvogel of vlaamse gaai tegen. Maar volgens de infoborden zou je die hier wel kunnen spotten. Dus goed opletten als je deze wandeling ook gaat lopen.

Ratelpopulier
Witte populieren en ratelpopulieren kruisen gemakkelijk met elkaar. In de natuur heb je daarom allerlei tussenvormen. Het blad van de ratelpopulier of esp is vrij rond en heeft een lange dunne bladsteel.

GPSwalking.nlAl bij een klein beetje wind beginnen de bladeren te ruisen of te ratelen. De bladeren van de ratelpopulier wordt daarom wel vrouwetongen genoemd.

De ijsvogel
De ijsvogel (Alcedo atthis) is een zeldzame en beschermde vogel. De vogel zit vaak op een tak aan de waterkant. Van daaruit duikt hij naar insecten en visjes. De vis wordt eerst doodgeslagen tegen een tak.

Tijdens het jagen vliegt de ijsvogel laag over het water of het land. De balts begint vroeg in het voorjaar. In de steile oevers van de Everlose beek zijn nestgangen uitgegraven, waarin de ijsvogel haar eieren legt. Meestal zo'n 7 eieren die in week uitgebroed worden.

GPSwalking.nlEik
Eikels worden door een heleboel dieren gegeten. O.a. zwijnen, eekhoorns, muizen en vogels vinden ze lekker. De eik heeft last van eikelmeeldouw. Het lijkt alsof de jonge takken onder een soort wit poeder. Dit zijn de draden van een schimmel.

Vlaamse gaai
De Vlaamse gaai is een van de vogels die zorgt voor de verspreiding van eikenbomen. doordat hij de eikels met zijn snavel vervoert.Hij is vol volgens veel mensen een rover, omdat hij nesten van zangvogels leeg. Dat doet hij ook wel , maar daarnaast eet hij ook vruchten, zaden (zoals eikels), insecten en slakken.

GPSwalking.nlHet stukje langs de Noordervaart is fraai.

Noordervaart
De Noordervaart is een kanaal in Noord- en Midden-Limburg. Ze werd tussen 1803 en 1810 aangelegd als deel van Napoleons Grand Canal du Nord. Ze is tegenwoordig een zijtak van de Zuid-Willemsvaart. De huidige Limburgse Noordervaart is 15 km lang, van de Zuid-Willemsvaart bij Nederweert tot Beringe. Daarvan is nog 10 km bevaarbaar tot de rotonde tussen Meijel en Roggel.

In 1803 begon Napoleon aan de verbinding van de Schelde met de Maas en de Rijn. Eerder hadden de Spanjaarden in de 17e eeuw een dergelijk project aangevat. Daarvan werden toen slechts enkele kleine stukken tussen Maas en Rijn, de Fossa Eugeniana, afgebouwd.

GPSwalking.nlVan het Maas-Rijn-traject van het Franse Grand Canal du Nord werd alleen het "Nordkanal" tussen Viersen en Neuss voltooid. Toen in 1810 het Koninkrijk Holland, met Amsterdam en Rotterdam, bij Frankrijk werd ingelijfd, was de nieuwe verbinding niet meer nodig. Het werk werd gestopt en duizenden arbeiders waren plotseling werkloos, voordat het kanaal voldoende vaardiepte had.

De aanwezigheid van turf zorgde ervoor dat de Noordervaart in 1854 op vaardiepte werd gegraven tot aan de vervolgens gegraven Helenavaart, het deel tot in Beringe volgde in 1865. Deze kanalen zorgden er immers voor dat het water uit de Peel weg kon en de turf uit Helenaveen en Deurne via de beide Peelkanalen kon worden afgevoerd.

GPSwalking.nlDe Noordervaart takt bij Nederweert in noordoostelijke richting (richting Venlo) af van de Zuid-Willemsvaart. Ook het kanaal Wessem-Nederweert takt hier af, in zuidwestelijke richting (richting Roermond).

Vanaf Nederweert loopt de Noordervaart in een rechte lijn naar het dorpje Beringe, om daar bij het haventje op te houden. Wel zijn er voorbij Beringe nog laagten te zien tot aan Blerick (alwaar de afgravingen als rijksmonument gelden), die erop wijzen dat men er kennelijk ook is begonnen aan een kanaal.

Op 17 december 2015 maakte Waterschap Peel en Maasvallei bekend een stuk van twee kilometer te graven om de Noordervaart via een bestaande beek te laten aansluiten op de Maas.

GPSwalking.nlBij besluit van 10 november 2017 is besloten tot de onttrekking aan het openbaar scheepvaartverkeer van de Noordervaart tussen sluis Hulsen en Beringe. Reden is het minimale scheepvaartverkeer. Het kanaal kan door het opheffen van de scheepvaartfunctie wel een belangrijkere rol gaan vervullen in de waterhuishouding van Noord- en Midden-Limburg en Brabant. De waterdoorvoer van de Maas naar de Peelregio kan worden vergroot. Rijkswaterstaat zal de waterweg daartoe in 2018 of 2019 overdragen aan het Waterschap Limburg.

Het peil in de Noordervaart is gelijk aan het peil in de Zuid-Willemsvaart tussen Sluis 15 en Sluis 16, het gedeelte dat de stad Weert doorkruist. Via een duiker onder het Kanaal Wessem-Nederweert staan beide kanalen via het principe van de communicerende vaten in contact met elkaar.

Dan loop ik weer richting Grashoek. In het dorp staan een aantal informatieborden. Alle tijd om die even te bestuderen. De eerste gaat over een deportatie uit de Tweede Wereldoorlog. Triest.

GPSwalking.nlSporen die bleven
In de herfst van 1944 werden in de streek tussen Maas en Peel ruim 3000 jongens en mannen bij razzia's door de nazi's opgepakt en voor dwangarbeid gedeporteerd naar Duitsland.

Deze gebeurtenissen kostten 120 mannen het leven en veroorzaakten een blijvende wond bij de overlevenden en bij hen die thuis achterbleven.

Uit Grashoek werden 100 personen gedeporteerd. Van hen overleefden 7 mannen de oorlog niet.

8 oktober 2004

GPSwalking.nlGrashoek
De bouw van de openbare lagere school neemt een aanvang na ongeveer 30 jaar pleiten door de bevolking bij gemeente, provincie en zelfs rechtstreeks bij Koning Willem III.

1915
Schoolhoofd Petrus Beumers in het eerste schooljaar: "Van de school af, turende tussen de bomen door, was er maar één huisje te bekennen, bewoond door de eerste buur van het schoolhuis, namelijk Van Knippenberg (thans het geheel verbouwde huis Kapelweg 14)... Over het algemeen kon men spreken van een arme bevolking, die in geen enkel opzicht verwend was.

Enkele boeren uitgezonderd bestond de bevolking uit arbeiders, die in den nabijgelegen Peel den kost verdienden in de turfgraverij, waarbij ook vrouwen en kinderen meehielpen..."

27 december 1917
Op deze dag werd begonnen met de bouw van een noodkerk op de plaats van het huidige evenementenplein. Op 8 januari 1918 stond het frame met zijwanden, de pannen lagen op het dak. Bij menigeen liepen van emotie de rillingen over de rug bij het zien verrijzen van een nieuw gebouw vlakbij de school op een stuk hei tussen de bossen. Echter in de nacht van 8-9 januari blies een storm de noodkerk in aanbouw tegen de vlakte.

GPSwalking.nl16 december 1918
Op deze datum sticht bisschop Schrijnen de parochie en zelfstandige kerk van het Allerheiligste Hart van Jezus te Grashoek.

Henri Vullinghs is als pastoor benoemd. Hij bouwt en leidt het nieuwe dorp van 1978 tot 1926 naar een voortvarende gemeenschap. Pastoor Kengen neemt het stokje in 1926 over en gaat zeer effectief verder op de ingeslagen weg.

9 oktober 1954
De nieuwe H. Hartkerk, ontworpen door architect A.J. Swencke^ wordt plechtig ingezegend en in gebruik genomen. De krant schrijft: "Ze moet wei-prachtig passen in het rustige en eenvoudige land van Grashoek. Er is niets gezochts en alles vindt zijn natuurlijke verklaring en motivering in zichzelf..."

16 oktober 1976
Gemeenschapshuis De Ankerplaats wordt geopend en is multifunctioneel. Het multifunctionele karakter van dit trefcentrum is in de jaren hierna steeds meer uigebreid

29 augustus 2015 wordt het monument door kapelaan Maenen gezegend.

Het perceel waar het oude kerkhofje lag is vóór de renovatie van het centrum door het kerkbestuur in bescherming genomen. Na overleg met de Historische Werkgroep is het plan ontwikkeld tot het maken van het pioniersmonument op het eerste kerkhofje.

GPSwalking.nlDe 250 begraven voorouders op dit kerkhof krijgen allemaal een natuursteen waarin hun naam staat gegraveerd. Het ontwerp is in samenspraak met kunstenaar Wouter Bouman, bouwkundig adviseur Dennis Jacobs, Historische Werkgroep Grashoek en het kerkbestuur tot stand gekomen en door bouwbedrijf Verhaegh gebouwd met vakmensen en vrijwilligers uit het dorp.

In de kapel is het kruis geplaatst dat Jos Hermans in 1976 heeft gemaakt in opdracht van het kerkbestuur onder leiding van pastoor Van de Eng en dat enkele jaren op het priesterkoor een plaats had. Het is vervangen omdat verschillende kerkgangers zich stoorden aan de moderne vormgeving.

GPSwalking.nlDe Historische Werkgroep geeft aan dit kruis op deze plek bij het pioniersmonument een tweeledige betekenis: Zowel het kruisteken in de traditionele christelijke zin, het geloof dat de pioniers beleden", maar het staat ook symbool "voor het kruispunt waar omheen het dorp is ontstaan."

De Historische Werkgroep: Het kunstwerk heeft vele sporen die in verschillende lagen zijn aangebracht. Deze sporen moeten aantonen dat de geschiedenis zijn ups en downs heeft gekend in de jaren dat mensen in onze streek hebben geleefd en een samenleving hebben opgebouwd. Zeker de beginjaren van het ontstaan van dit pioniersdorp waren moeizaam."

Heilig Hart van Jezuskerk
De Heilig Hart van Jezuskerk is de parochiekerk van Grashoek, gelegen aan Roomweg 46. In 1918 werd een noodkerk ingericht, en een definitieve kerk kon pas gebouwd worden na de Tweede Wereldoorlog. Deze werd ingewijd in 1954 en architect was A. Schwenke.

GPSwalking.nlHet betreft een bakstenen kerkgebouw in historiserende stijl. Er is een aangebouwde, vlakopgaande westtoren, gedekt met een achthoekige ingesnoerde naaldspits. In deze toren bevindt zich het ingangsportaal en daarboven een rond venster.

Het interieur van de kerk heeft gotische elementen zoals een kruisgewelf, een waaiergewelf boven het koor, en scheibogen die ondersteund worden door ronde pilaren. Deze zijn weliswaar van beton, maar ze zijn met tufsteen bekleed. De kerk bezit enkele heiligenbeelden.

Met een mooi plaatje van de laaghangende zon boven de aspergevelden sluit is deze aardige wandeling af. Het is goed vertoeven in Grashoek, in ieder geval voor de wandelaar die van een rustige wandeling houdt.

Wandel ze.

Geraadpleegde websites:

POI's

 • Camping Beringerzand N51.3502 E5.9616
 • Golfdomein N51.3667 E5.9424
 • Grashoek N51.3602 E5.9407
 • Heilig Hart van Jezus N51.3609 E5.9406
 • IJsvogel N51.3495 E5.9827
 • Kapelkeshof N51.3654 E5.9434
 • Kapelkèshof Wijn N51.3673 E5.9403
 • Noordervaart N51.3490 E5.9791
 • Onze lieve vrouwe van Lourdes Kapel N51.3650 E5.9432
 • Patershof Bar Terras en feestzaal N51.3484 E5.9604
 • Sporen die bleven N51.3609 E5.9417
 • Start/finish/parkeerplaats N51.3611 E5.9402
 • Vlakbroek N51.3490 E5.9860
Acties
Navigeer naar startlocatie Download (ZIP) Download (GPX) Bekijk kaart/tracks Bekijk de fotoserie Print wandeling tekst
Startlocatie

Reacties


Wij zijn benieuwd naar uw reactie. Wel hebben we een aantal spelregels waar we u even op willen attenderen

 • Alle velden moeten verplicht worden ingevuld.
 • Uw reactie wordt pas na goedkeuring zichtbaar in de lijst ervaringen.
 • Uw e-mail adres niet wordt getoond op de site.
 • De webmaster behoudt zich het recht uw tekst aan te passen.
 • Het is niet toegestaan email-adressen, enige weblinks of schuttingtaal in de tekst op te nemen. Bij veelvuldig misbruik kan u de mogelijkheid van opslaan worden ontzegd.
 • Als u ons een link wilt doorsturen dan a.u.b. per email.
 • English texts will not be accepted. All input needs to be approved by the webmaster on forehand before be visible on this website. So save yourself the trouble.