Schotsman Noordbeveland

Korte beschrijving

Laatst bijgewerkt op 30-03-2020

We hebben een prachtige natuur- strand- dijk- en polderwandeling gemaakt langs enkele interessante punten. We komen langs het Veerse Meer, gaan door natuurgebied De Schotsman, over de duinen langs de zee, waar we anderhalve kilometer langs het strand lopen. We zien de Oosterscheldekering.

Van daar onder de drukke weg door over de dijken van Noord-Beveland langs de Oosterschelde. Hier kun je enkele kilometers extra doorlopen om langs de haven aan de Roompot te gaan. We gaan rond via de polder, en beleven wat een polder is. Bij een trappetje verlaten we de polder om van het mooiste stukje natuur van de Schotsman te genieten.

Een dagwandeling, om tien uur vertrekken, pauzeren van twaalf tot een, en dan om drie uur weer thuis. Een picknick zou nuttig kunnen zijn, maar in de zomer kun je wel terecht bij een campingterras aan de overzijde. De pauzetijd die je nodig hebt om te herstellen is 1/3 van de gelopen tijd. Men kan zowel linksom als rechtsom lopen, maar rechtsom heeft de voorkeur vanwege de belichting door de zon.

De wandeling hebben we uitgezet tijdens een vakantie bij Recreatiecentra Nederland (RCN) - www.rcn.nl - die hier in Noord-Beveland aan het Veerse meer een vakantiepark "De Schotsman"  bezitten. Het park bezit enkele GPS-en, waardoor het mogelijk is om tijdens een verblijf in een van de RCN-parken een GPS te lenen. Zo kunt je - tijdens een midweek of weekend - het gebruik van de GPS zelf uitproberen. Van harte aanbevolen. Heb je zelf een GPS, dan kun je hun wandeling uploaden


Kenmerken
Startpunt: Kamperland
Startlocatie: Zeeland , Nederland
Coördinaten N51.596510 E3.674576
Afstanden: 19, 18, 16, 13, 11 km
Type: Akker, Cultuur, Duin, Open, Polder, Strand
Begaanbaar: Rul zand
Rolstoel: Niet toegankelijk
Honden: Aangelijnd
Horeca: Halverwege
Gelopen op: 13-09-2010

Route informatie

Een GPS wandeling van 19 km bij Kamperland in Noord Beveland.
Lengte: 18, 16 km met lussen van 13 km en 19 km met start bij Oosterscheldedam en in drie lussen van 6, 9 en 11 km, met de start bij de Schotsman.
De weg bestaat zowel uit zandpaden en zandwegen, strand, rulle zandpaden, als uit verharde wegen.
Onderweg is - zeker buiten het seizoen - weinig horeca: er staan enkele picknicktafels, maar ook schaars, en in het zomerseizoen is het dan heerlijk genieten bij RCN.

De route kan in omgekeerde richting worden gevolgd.
Van deze wandelingen zijn zowel een Track als een WPT-Route beschikbaar.Langere beschrijving

We starten vanaf de Parkeerplaats aan de Banjaardweg. Verlaat de N57 bij de verkeerlichten en daarna richting zee. Bij de zee gaan we richting noordoost. Rechts zien we de dijkversterking met daaroverheen kunstmatig duinzand. Na een klein stukje langs de zee richting, zien we de enorme dam in de Oosterschelde. De lengte van de zuilen naar boven, tonen hoe diep het water naar beneden is. Daarna onder de N57 door, langs de windturbines en over de dijk. Ook daar zijn we onder de indruk van de Deltawerken.

GPSwalking.nl: foto bij GPS wandeling / wandeling / wandeltocht / track / lezing / workshop/ GPSDijkversterking 
Een dijk beschermt het achterland bij hoge waterstanden en krachtige golven. Een dijk bestaat van onder naar boven uit de teen, de ondertafel, de boventafel, de berm en de bovenbeloop.

De ondertafel is het deel dat onder hoogwaterniveau ligt; de boventafel ligt boven hoogwater-niveau. Bovenop de dijk ligt vaak gras. Onderaan, op de ondertafel en (deels) op de boventafel, liggen natuurstenen of betonblokken. Die zijn er om de eerste klappen van de golven op te vangen.

Over een lengte van 1,1 km wordt de zeedijk versterkt op de nabij gelegen De Banjaard. De huidige steenbekleding bestaat voornamelijk uit Haringmanblokken en ingegoten breuksteen. Het grootste gedeelte is afgedekt met een laag zand, variërend van enkele centimeters tot ongeveer zeven meter. De kruin van de dijk wordt gebruikt als onderhoudsstrook.

Voor de dijk ligt een kreukelberm van 10 meter breed. Aan de zeezijde krijgt de oude bekleding een extra laag breuksteen, ingegoten met asfalt. Ook de binnenzijde van de dijk wordt versterkt. Aan deze kant wordt een laag open steenasfalt over de huidige bekleding aangebracht om de dijk overslagbestendig te maken.

Voor beide zijden van de dijk geldt: voorafgaand aan het werk aan de steenbekleding moet het zand worden verwijderd. Dit wordt later weer teruggeplaatst, zodat van de steenbekleding niets meer te zien is. Daarna wordt het duin weer ingeplant. De teen van de dijk en de kreukelberm hoeven niet te worden versterkt.

GPSwalking.nl: foto bij GPS wandeling / wandeling / wandeltocht / track / lezing / workshop/ GPSOosterscheldekering, is geen dam
Eerst zou de Oosterschelde afgesloten worden met een dam. Men was in 1967 al begonnen met het opspuiten van drie werkeilanden. Maar, ook al stond de veiligheid voorop, men wilde ook de natuur en de mosselteelt behouden.

Daarom heeft men besloten voor de veel duurdere oplossing met een kering die bij storm en extra (+3 m) hoogwater afgesloten kan worden met schuiven; dat is inmiddels al 25 keer nodig geweest. De hoogte van de witte cilinder geeft aan hoe diep de schuif naar beneden wordt geschoven. Doordat het getij van eb en vloed in de Oosterschelde gehandhaafd blijft, moesten ook 150 km dijk, waar we nu overheen lopen, extra verhoogd worden en moest de Oesterdam en de Philipsdam aangelegd worden om de waterverbinding tussen Rotterdam en Antwerpen vrij van het getijde te houden.

GPSwalking.nl: foto bij GPS wandeling / wandeling / wandeltocht / track / lezing / workshop/ GPSSpeciale steensoorten
Bij de bouw werden verschillende soorten steen gebruikt, omdat zeeanemonen, sponzen, manteldieren en brokkelsterren (Ophiothrix fragilis) ieder hun favoriete steensoort hebben.

Er leven dan ook vele soorten wieren, zoals 42 soorten roodwieren, 34 soorten bruinwieren, 30 soorten blauwwieren en 38 soorten groenwieren. Andere unieke soorten zijn slakken, borstelwormen, zeepokken, zeesterren, kwallen, krabben en garnalen.

Inktvissen komen speciaal van de Engelse zuidkust naar de Oosterschelde om te paren. Zeehonden komen helaas nauwelijks meer voor. Goed voor de jonge haringen. In het Veerse Meer ligt een eilandje dat Haringvreters heet, genoemd naar de zeehonden, die hier op de drooggevallen platen lagen.

Duinvallei
In het voorjaar van 1988 is het hier gelegen zanddepot omgevormd tot een vochtige duinvallei met een duinmeertje. Het vrijgekomen zand is gebruikt voor de aanleg van Rijksweg 57. Er zijn in Nederland weinig van deze vochtige duinvalleien meer aanwezig. Vele zijn verdroogd door de onttrekking van het drinkwater uit de duinen.

GPSwalking.nl: foto bij GPS wandeling / wandeling / wandeltocht / track / lezing / workshop/ GPSDe vegetatie van vochtig duinvalleien is bijzonder en herbergt verschillende zeldzame planten waaronder orchideeën. Deze duinvallei heeft zich tot nu toe ongestoord kunnen ontwikkelen, er zijn nieuwe duintjes gevormd en er heeft zich een afwisselende plantengroei ontwikkeld. Enkele opvallende soorten zijn, in het water zomprus en fonteinkruid en in de helmduinen zanddoddegras. Daarnaast komen er verspreid kleurrijke dauwbraam- en duindoornstruiken voor en open mosgedeelten.

Naast vegetatiekundige en landschappelijke waarden vervult het gebied bovendien een belangrijke functie voor vogels. Als broedvogels zijn ondermeer waargenomen dodaars, roodborsttapuit, meerkoet en holenduif en diverse andere soorten vogels, al dan niet op trek. Hou de hond - zeker in het broedseizoen van 15 maart -15 augustus - aangelijnd.

Dan gaan onder de drukke weg door en daarna aan de Oosterscheldezijde boven over de dijk verder. We zijn ongeveer halverwege en kunnen hier op een picknickplek pauzeren, met natuurlijk het mooiste uitzicht. Voldoende interessante items om even aandacht aan te besteden.

GPSwalking.nl: foto bij GPS wandeling / wandeling / wandeltocht / track / lezing / workshop/ GPSNatuurbehoud
Het landschap dat men rond de Oosterschelde aantreft vindt men nergens anders ter wereld. Nergens anders heeft het spel van land en zee zo'n unieke vingerafdruk achtergelaten als in de Oosterschelde. De variëteit aan leven is groot. Er leven meer dan 70 vissoorten, 140 soorten waterplanten en algen, 350 soorten bodemdieren en tussen de 500 en 600 soorten op het land.

Verder is de Oosterschelde een belangrijk gebied voor vogels die op zoek zijn naar eten, willen broeden of een plek zoeken om te overwinteren. Als de Oosterschelde afgesloten was, zou dit unieke zoutwatermilieu zijn verdwijnen, samen met de mossel -en oesterteelt. Dat zou ook economische gevolgen hebben gehad. De visserij was voor traditionele vissersplaatsen zoals Yerseke en Bruinisse de belangrijkste bron van inkomsten. Al vanaf 1870 houdt men zich in de Oosterschelde met oesterteelt bezig.

GPSwalking.nl: foto bij GPS wandeling / wandeling / wandeltocht / track / lezing / workshop/ GPSVogels en Vissen
Hier komen veel planten -en dierensoorten voor vanwege de watertemperatuur, het zoutgehalte en de voedselaanvoer. Niet alleen komen er veel verschillende soorten voor, deze soorten zijn er ook in grote aantallen.

Zo zijn er zo'n 66 vissoorten doorlopend aanwezig. Schol, tong, jonge platvissen en bot komen er in grote hoeveelheden voor. Verder zijn er vijftien soorten die slechts af en toe gezien worden, zoals Zalm, elft, steur en zeeduivel. Van tong, kabeljauw, zeebaars, schol, schar en haring groeien de jongen op in de Oosterschelde. En van de geep, harnasmannetje, ansjovis, zeenaalden, puitaal en zeedonderpad worden de jongen hier geboren.

De Oosterschelde is een vogelrijk gebied. Vier factoren zijn daarop van invloed: stromend water met een hoog zoutgehalte, zuiver en onvervuild water, een rustige, landelijke omgeving en voldoende voedsel. Voedsel is er in overmaat aanwezig. Vogels kunnen zich te goed doen aan mossels, wormen, kokkels, garnalen, visjes, zeegras, darmwier en zeesla. Dat is ook gunstig voor trekvogels.

Mosselen en zeesterren 
Deze schelpdieren zijn erg belangrijk voor de Zeeuwse vissers. De mosselboeren zijn afhankelijk van een groot aantal omstandigheden die de kweek kunnen beïnvloeden. De plaatsen waar de mossels of oesters groeien moeten zorgvuldig uitgekozen worden. Ten eerste moet het water snel genoeg stromen, zodat er genoeg plankton aangevoerd wordt.

Ten tweede mag het water niet te snel stromen, omdat de mossels dan overspoeld kunnen worden met zand. Ten derde moet elk perceel worden omgeven met lange takken essen- of eikenhout. Ten slotte moesten de mossels tijdens het verwateren (tot rust komen) op een harde, vlakke bodem liggen en omgeven zijn met schoon water.

Ondanks de afhankelijkheid van de kwaliteit van het water en de weersinvloeden, zijn de mossel- en oesterteelt geprofessionaliseerd. Het beeld van gammele vissersbootjes is al lang verleden tijd. De meeste vissers hebben een middelgrote kotter met moderne apparatuur aan boord.

De weke delen worden 'vlees' genoemd en dit is een delicatesse. Het mosselseizoen loopt vanaf juli tot in het vroege voorjaar. Veel mossels worden geëxporteerd naar Frankrijk en België, waar het een sport is geworden om als eerste de nieuwste mosselen te kunnen serveren. Natuurlijk worden er in Zeeland zelf ook veel mossels gegeten.

De ultieme mosselstad is Yerseke, die bijna geheel afhankelijk is van de mosselindustrie. Mosselen bevatten minder calorieën per 100 gram dan bijvoorbeeld vis en vlees (242 kJ (57 kcal)). Ze bevatten meer mineralen dan vlees (100 mg calcium, 250 mg fosfor, 6 mg ijzer, 300 mg natrium, 300 mg kalium) en ongeveer evenveel vitamines (vnl. B-complex en 2 mg vit. C).

Dan gaan we vanaf de dijk naar beneden om de polders over te steken. Dit is een landbouwgebied bij uitstek.

GPSwalking.nl: foto bij GPS wandeling / wandeling / wandeltocht / track / lezing / workshop/ GPSPolder 
Al vanaf de 1200 zijn de Zeeuwen begonnen met het aanleggen van dijken rond de eilanden om have en goed te beschermen tegen de invloed van de zee. Door een dijk aan te leggen ontstonden schorren. Deze nieuwe landaanwas werd dan weer ingedijkt. Zo ontstond het Zeeuwse landschap, met een permanente dreiging zoals die ook voorkomt bij vulkanen en in aardbevingsgebieden. Toch ligt het land 1 meter boven de gemiddelde zeespiegel.

De dijken, die het gebied verdelen in de Mariapolder, Anna-Frisopolder, Rippolder, Heer Janzpolder, Jacobapolder en Onrustpolder zijn ongeveer 3 tot 4 m hoog. Ook al verhoogde men de Zeedijken, Philips van Bourgondië bepaalde al dat de lagere landdijken ook moesten blijven bestaan als tweede bescherming. Nu liggen er de wegen overheen.

Bij de Elisabethsvloed en de Watersnoodramp van Februari 1953 zijn de zeedijken doorgebroken en kwamen de polders onder water te staan. Ook in de Tweede wereldoorlog heeft men het gebied geïnundeerd, onder laten lopen, als bescherming tegen vijandelijke invallen. Na een overstroming duurt het jaren voordat de invloed van het zoute water is verdwenen.

Tot slot gaan we tegen het einde over een smalle trap over de dijk richting De Schotsman.

GPSwalking.nl: foto bij GPS wandeling / wandeling / wandeltocht / track / lezing / workshop/ GPSBunkers
In de dijk zien we op enige afstand een bunker. Het lijkt een tunneltje, maar is een overblijfsel uit de Tweede wereldoorlog, toen langs de hele westkust bunkers, voorzien van allerlei soorten elkaar overlappend geschut, werden gebouwd als een moderne vestingmuur, de zogenaamde Atlantikwall.

Begrazing 
Aan deze van de weg, die door het gebied van de Schotsman loopt, grazen przewalskipaarden en Schotse Hooglanders. Jaag de dieren niet op, maar laat ze rustig grazen. Het zijn goedmoedige dieren, maar loop niet kort achter de paarden langs en ook niet tussen een koe en haar kalf.

Door het bosgebied slingeren we verder. Steken de weg over en komen bij de achteringang van het vakantiepark van RCN - de Schotman binnen.Even snuiven aan het vakantieleven tot we op het terras zitten, met uizicht op het Veerse Meer met de enorme kerk van Goes aan de horizon.

Na de oversteek over de duinen lopen we verder langs de Noordzee. En - wat de Middelandse Zee mist - zien we hier aan de Noordzee, eb en vloed.

GPSwalking.nl: foto bij GPS wandeling / wandeling / wandeltocht / track / lezing / workshop/ GPSEb en vloed
Dit natuurverschijnsel ontstaat door de aantrekkingskracht van de maan op het water. Aan de kant van de maan ontstaat daardoor - logisch - een 'waterberg'. Die verhoging noemt met hoogwater. Maar ook aan de 'achterkant' van de aarde ontstaat die 'berg' - onlogisch, want daar staat de maan niet? - waardoor er tweemaal per dag- ongeveer om de twaalf uur - hoogwater volgt bij de maan in het zuiden.

Ongeveer zes uur ervoor en zes uur daarna volgt laagwater. Vloed duidt op het stijgen van het water en eb op het dalen van de zeespiegel. De overgang, hoog of laag, heet stilwater en duurt ongeveer een half uur.

Alhoewel de invloed van de aantrekkingskracht van de zon aanzienlijk minder is, dan die van de maan, is het toch merkbaar en als zij in samenstand staan werken ze samen en krijg je extra hoogwater, dat springtij wordt genoemd, met de grootst mogelijke verschil russen hoog- en laagwater. Werken ze elkaar tegen dan spreekt men over doodtij en zijn de verschillen het kleinst.

GPSwalking.nl: foto bij GPS wandeling / wandeling / wandeltocht / track / lezing / workshop/ GPSOmdat de Noordzee tussen Engeland en de Nederlands-Belgische kust tot aan het Kanaal een wigvorm vertoond, wordt de vloedstroom in die wig opgestuwd, waardoor het hoogteverschil tussen hoog- en laagwater aan de Belgische kust veel hoger is dan bijvoorbeeld in Den Helder. In Den Helder is dat ongeveer 140 cm, in Hoek van Holland 170 cm en in Vlissingen 380 cm! Hier? Ongeveer 3 m.

O ja. Dat hoogwater aan de 'achterkant' van de aardbol komt door de centrifugaalkracht. Door de draaiing van de aarde rond de zon, wordt het water naar de 'buitenkant'geslingerd. Vandaar.

Na dit prachtige stukje natuur steken we de duinovergang weer over naar de Parkeerplaats.En nu realiseren we ons, dat als de mens hier niet ingegrepen zou hebben we zouden zijn verdronken en dat eb en vloed een heel andere uitwerking op dit land zou hebben gehad.

Wandel ze.

Startpunt 

 • 18, 16, 13 en 19 km Banjaardweg N51 35.791 E3 40.475 339° NW richting zee.
 • 6, 9 en 11 km Campensweg N51 34.445 E3 39.200

Geraadpleegde Internet sites:

POI's:

 • Het Veerse Meer N51 34.725 E3 38.844
 • De Schotsman N51 34.929 E3 39.061
 • Eb en vloed N51 35.579 E3 38.644
 • Dijkversterking N51 35.904 E3 40.627
 • Oosterscheldekering, is geen dam N51 36.204 E3 40.908
 • Speciale steensoorten N51 35.915 E3 40.79
 • Duinvallei N51 35.818 E3 40.752
 • Natuurbehoud N51 35.835 E3 41.548
 • Vogels en Vissen N51 36.076 E3 41.930
 • Mosselen en zeesterren N51 35.928 E3 42.294
 • Polder N51 35.498 E3 41.830
 • Bunkers N51 34.995 E3 39.868
 • Begrazing N51 34.892 E3 39.785
Acties
Navigeer naar startlocatie Download (ZIP) Download (GPX) Bekijk kaart/tracks Bekijk de fotoserie Print wandeling tekst
Startlocatie

Reacties


Wij zijn benieuwd naar uw reactie. Wel hebben we een aantal spelregels waar we u even op willen attenderen

 • Alle velden moeten verplicht worden ingevuld.
 • Uw reactie wordt pas na goedkeuring zichtbaar in de lijst ervaringen.
 • Uw e-mail adres niet wordt getoond op de site.
 • De webmaster behoudt zich het recht uw tekst aan te passen.
 • Het is niet toegestaan email-adressen, enige weblinks of schuttingtaal in de tekst op te nemen. Bij veelvuldig misbruik kan u de mogelijkheid van opslaan worden ontzegd.
 • Als u ons een link wilt doorsturen dan a.u.b. per email.
 • English texts will not be accepted. All input needs to be approved by the webmaster on forehand before be visible on this website. So save yourself the trouble.